E C O N S T A T S TM  
OFHEO House Price Index
   
Department of Housing and Urban Development   >>  
OFHEO House Price Index
 
Monthly - Purchases Only
      Census Division (sa & nsa) [xls] | src
E N Central to USA (NSA)   E N Central to USA (SA)  
 
Quarterly - Purchases Only
      U.S. and Census Divisions (sa) | src
E N Central to USA  
      U.S. and Census Divisions (nsa) | src
E N Central to USA  
      States (sa) | src
Alaska to Florida   Georgia to Massachuset   Maryland to Nebraska   New Hampshir to Rhode Islan   S Carolina to W Virginia   Wyoming to Wyoming  
      States (nsa) | src
Alaska to Florida   Georgia to Massachuset   Maryland to Nebraska   New Hampshir to Rhode Islan   S Carolina to W Virginia   Wyoming to Wyoming  
      25 Largest Metro Statcl Areas (sa) | src
Atlanta-Sand to Miami-Miami   Minneapolis- to San Diego-C   Santa Ana-An to Washington-  
      25 Largest Metro Statcl Areas | src
Atlanta-Sand to Miami-Miami   Minneapolis- to San Diego-C   Santa Ana-An to Washington-  
 
Quarterly - All Transactions
      U.S. and Census Divisions (nsa) | src
E N Central to USA  
      States (nsa) (nsa) | src
Alaska to Florida   Georgia to Massachuset   Maryland to Nebraska   New Hampshir to Rhode Islan   S Carolina to W Virginia   Wyoming to Wyoming  
      Metropolitan Statistical Areas (sa) | src
Atlanta-Sand to Miami-Miami   Minneapolis- to San Diego-C   Santa Ana-An to Washington-  
      Metropolitan Statistical Areas | src
Atlanta-Sand to Miami-Miami   Minneapolis- to San Diego-C   Santa Ana-An to Washington-  
      State Nonmetropolitan Areas (nsa) | src
Abilene, TX to Ames, IA   Clarksville, to Columbus, I   Greensboro-H to Hattiesburg   Lynchburg, V to Medford, OR   Prescott, AZ to Redding, CA   Trenton-Ewin to Vineland-Mi  
Anchorage, A to Atlantic Ci   Columbus, OH to Davenport-M   Hickory-Leno to Idaho Falls   Memphis, TN- to Modesto, CA   Reno-Sparks, to Rome, GA   Virginia Bea to W Palm Beac  
Auburn-Opeli to Bay City, M   Dayton, OH to Dubuque, IA   Indianapolis to Jefferson C   Monroe, LA to Napa, CA   Sacramento-A to Salt Lake C   Wheeling, WV to Yakima, WA  
Beaumont-Por to Bloomington   Duluth, MN-W to Erie, PA   Johnson City to Kingsport-B   Naples-Marco to Norwich-New   San Angelo, to Santa Cruz-   York-Hanover to Yuma, AZ  
Bloomington- to Buffalo-Nia   Eugene-Sprin to Florence, S   Kingston, NY to Lakeland-Wi   Oakland-Frem to Oshkosh-Nee   Santa Fe, NM to Sioux City,  
Burlington, to Cedar Rapid   Florence-Mus to Gainesville   Lancaster, P to Lewiston-Au   Owensboro, K to Peoria, IL   Sioux Falls, to Steubenvill  
Champaign-Ur to Cincinnati-   Gainesville, to Green Bay,   Lexington-Fa to Lubbock, TX   Philadelphia to Poughkeepsi   Stockton, CA to Topeka, KS  
>>
Quarter Avg over Year
End of Year
Download States (nsa) Georgia to Massachuset CSV file obs:870
Source : Department of Housing and Urban Development | http://www.fhfa.gov/Default.aspx?Page=296 | Column (1) : Georgia 102 Column (2) : Hawaii 103 Column (3) : Iowa 104 Column (4) : Idaho 105 Column (5) : Illinois 106 Column (6) : Indiana 107 Column (7) : Kansas 108 Column (8) : Kentucky 109 Column (9) : Louisiana 110 Column (10) : Massachusetts 111
EconStats does not guarantee the accuracy of this data. 20130405
      |  col (1)    |  col (2)    |  col (3)    |  col (4)    |  col (5)    |  col (6)    |  col (7)    |  col (8)    |  col (9)    |  col (10)    |
      | Georgia     | Hawaii      | Iowa       | Idaho      | Illinois     | Indiana     | Kansas      | Kentucky     | Louisiana    | Massachusetts  |

      | Quarter     | Quarter     | Quarter     | Quarter     | Quarter     | Quarter     | Quarter     | Quarter     | Quarter     | Quarter     |
Year Qtr  |__Mar91_to_Sep12 _|__Mar91_to_Sep12 _|__Mar91_to_Sep12 _|__Mar91_to_Sep12 _|__Mar91_to_Sep12 _|__Mar91_to_Sep12 _|__Mar91_to_Sep12 _|__Mar91_to_Sep12 _|__Mar91_to_Sep12 _|__Mar91_to_Sep12 _|
2012.3        156.11       183.73       199.97       201.65       171.81       160.28       193.04       189.33       232.81       217.35  |   5.98 %y/y |   1.65 %chg prev qtr |   5.50 %y/y |   0.88 %chg prev qtr |   2.57 %y/y |   1.00 %chg prev qtr |   9.57 %y/y |   2.32 %chg prev qtr |  -0.27 %y/y |   0.51 %chg prev qtr |   1.48 %y/y |   0.26 %chg prev qtr |   2.97 %y/y |   1.34 %chg prev qtr |   2.53 %y/y |  -0.16 %chg prev qtr |   3.65 %y/y |   1.73 %chg prev qtr |   0.74 %y/y |   0.72 %chg prev qtr
2012.2        153.57       182.13       197.99       197.07       170.94       159.87       190.49       189.64       228.84       215.80  |   4.28 %y/y |   3.46 %chg prev qtr |   5.75 %y/y |   2.77 %chg prev qtr |   2.66 %y/y |  -0.81 %chg prev qtr |   9.81 %y/y |   3.92 %chg prev qtr |   0.00 %y/y |   1.26 %chg prev qtr |   1.52 %y/y |   0.79 %chg prev qtr |   1.51 %y/y |   0.18 %chg prev qtr |   2.70 %y/y |   1.34 %chg prev qtr |   1.29 %y/y |   1.62 %chg prev qtr |  -0.27 %y/y |   0.92 %chg prev qtr
2012.1        148.44       177.22       199.61       189.63       168.81       158.61       190.15       187.14       225.19       213.83  |  -2.36 %y/y |  -0.61 %chg prev qtr |   8.51 %y/y |   3.06 %chg prev qtr |   5.71 %y/y |   2.29 %chg prev qtr |   4.33 %y/y |   2.99 %chg prev qtr |  -3.14 %y/y |   0.82 %chg prev qtr |   0.87 %y/y |  -0.04 %chg prev qtr |   2.83 %y/y |   1.49 %chg prev qtr |   1.39 %y/y |   1.55 %chg prev qtr |   0.24 %y/y |  -0.12 %chg prev qtr |  -0.42 %y/y |  -0.18 %chg prev qtr
2011.4        149.35       171.96       195.14       184.13       167.43       158.67       187.35       184.29       225.47       214.21  |  -2.42 %y/y |   1.39 %chg prev qtr |  -3.04 %y/y |  -1.26 %chg prev qtr |  -0.55 %y/y |   0.09 %chg prev qtr |  -2.18 %y/y |   0.05 %chg prev qtr |  -6.14 %y/y |  -2.82 %chg prev qtr |   0.37 %y/y |   0.46 %chg prev qtr |  -1.41 %y/y |  -0.06 %chg prev qtr |  -2.75 %y/y |  -0.19 %chg prev qtr |  -0.73 %y/y |   0.38 %chg prev qtr |  -2.06 %y/y |  -0.72 %chg prev qtr
2011.3        147.30       174.15       194.96       184.04       172.28       157.94       187.47       184.65       224.62       215.76  |  -7.22 %y/y |   0.02 %chg prev qtr |  -0.37 %y/y |   1.12 %chg prev qtr |   1.61 %y/y |   1.09 %chg prev qtr |  -7.28 %y/y |   2.55 %chg prev qtr |  -4.71 %y/y |   0.78 %chg prev qtr |  -0.75 %y/y |   0.29 %chg prev qtr |  -2.31 %y/y |  -0.10 %chg prev qtr |  -2.22 %y/y |   0.00 %chg prev qtr |  -2.33 %y/y |  -0.58 %chg prev qtr |  -1.60 %y/y |  -0.29 %chg prev qtr
2011.2        147.27       172.22       192.86       179.46       170.94       157.48       187.65       184.65       225.92       216.38  |  -12.49 %y/y |  -3.13 %chg prev qtr |  -4.11 %y/y |   5.45 %chg prev qtr |  -2.69 %y/y |   2.14 %chg prev qtr |  -13.29 %y/y |  -1.27 %chg prev qtr |  -7.26 %y/y |  -1.92 %chg prev qtr |  -0.90 %y/y |   0.15 %chg prev qtr |  -4.51 %y/y |   1.48 %chg prev qtr |  -1.44 %y/y |   0.04 %chg prev qtr |  -1.68 %y/y |   0.57 %chg prev qtr |  -1.68 %y/y |   0.76 %chg prev qtr
2011.1        152.03       163.32       188.82       181.76       174.29       157.24       184.92       184.57       224.64       214.74  |  -8.62 %y/y |  -0.67 %chg prev qtr |  -9.86 %y/y |  -7.91 %chg prev qtr |  -4.21 %y/y |  -3.77 %chg prev qtr |  -14.15 %y/y |  -3.44 %chg prev qtr |  -5.68 %y/y |  -2.30 %chg prev qtr |  -1.03 %y/y |  -0.53 %chg prev qtr |  -3.71 %y/y |  -2.69 %chg prev qtr |  -1.95 %y/y |  -2.60 %chg prev qtr |  -2.69 %y/y |  -1.09 %chg prev qtr |  -3.01 %y/y |  -1.82 %chg prev qtr
2010.4        153.06       177.35       196.21       188.24       178.39       158.08       190.03       189.50       227.12       218.71  |  -11.38 %y/y |  -3.60 %chg prev qtr |  -3.08 %y/y |   1.46 %chg prev qtr |  -0.69 %y/y |   2.26 %chg prev qtr |  -15.00 %y/y |  -5.16 %chg prev qtr |  -3.97 %y/y |  -1.33 %chg prev qtr |  -1.45 %y/y |  -0.66 %chg prev qtr |  -3.47 %y/y |  -0.98 %chg prev qtr |  -0.07 %y/y |   0.34 %chg prev qtr |  -1.44 %y/y |  -1.24 %chg prev qtr |  -0.92 %y/y |  -0.26 %chg prev qtr
2010.3        158.77       174.79       191.87       198.49       180.80       159.13       191.91       188.85       229.97       219.27  |  -9.83 %y/y |  -5.65 %chg prev qtr |  -7.62 %y/y |  -2.68 %chg prev qtr |  -2.98 %y/y |  -3.19 %chg prev qtr |  -12.06 %y/y |  -4.09 %chg prev qtr |  -4.54 %y/y |  -1.92 %chg prev qtr |  -0.02 %y/y |   0.14 %chg prev qtr |  -1.89 %y/y |  -2.35 %chg prev qtr |  -0.25 %y/y |   0.81 %chg prev qtr |   0.90 %y/y |   0.08 %chg prev qtr |  -0.52 %y/y |  -0.36 %chg prev qtr
2010.2        168.28       179.60       198.19       206.96       184.33       158.91       196.52       187.34       229.79       220.07  |  -2.92 %y/y |   1.14 %chg prev qtr |  -2.21 %y/y |  -0.87 %chg prev qtr |   1.20 %y/y |   0.55 %chg prev qtr |  -11.76 %y/y |  -2.25 %chg prev qtr |  -2.37 %y/y |  -0.25 %chg prev qtr |  -1.36 %y/y |   0.03 %chg prev qtr |   1.28 %y/y |   2.33 %chg prev qtr |  -1.24 %y/y |  -0.48 %chg prev qtr |  -0.35 %y/y |  -0.46 %chg prev qtr |  -0.81 %y/y |  -0.60 %chg prev qtr
2010.1        166.38       181.18       197.11       211.73       184.79       158.87       192.04       188.24       230.85       221.40  |  -7.38 %y/y |  -3.67 %chg prev qtr |  -9.14 %y/y |  -0.98 %chg prev qtr |   0.60 %y/y |  -0.24 %chg prev qtr |  -12.42 %y/y |  -4.40 %chg prev qtr |  -3.51 %y/y |  -0.52 %chg prev qtr |  -1.22 %y/y |  -0.96 %chg prev qtr |  -2.23 %y/y |  -2.45 %chg prev qtr |  -0.77 %y/y |  -0.74 %chg prev qtr |  -0.02 %y/y |   0.18 %chg prev qtr |  -1.99 %y/y |   0.30 %chg prev qtr
2009.4        172.72       182.98       197.58       221.47       185.76       160.41       196.87       189.64       230.43       220.74  |  -2.31 %y/y |  -1.91 %chg prev qtr |  -10.48 %y/y |  -3.29 %chg prev qtr |  -0.09 %y/y |  -0.09 %chg prev qtr |  -6.75 %y/y |  -1.87 %chg prev qtr |  -4.74 %y/y |  -1.92 %chg prev qtr |   0.80 %y/y |   0.79 %chg prev qtr |   0.72 %y/y |   0.65 %chg prev qtr |   0.17 %y/y |   0.16 %chg prev qtr |   0.41 %y/y |   1.10 %chg prev qtr |  -0.76 %y/y |   0.15 %chg prev qtr
2009.3        176.08       189.21       197.76       225.70       189.39       159.16       195.60       189.33       227.93       220.41  |  -4.90 %y/y |   1.57 %chg prev qtr |  -5.86 %y/y |   3.03 %chg prev qtr |   0.42 %y/y |   0.98 %chg prev qtr |  -8.47 %y/y |  -3.76 %chg prev qtr |  -4.69 %y/y |   0.31 %chg prev qtr |  -2.79 %y/y |  -1.20 %chg prev qtr |   0.04 %y/y |   0.80 %chg prev qtr |  -0.95 %y/y |  -0.20 %chg prev qtr |  -1.06 %y/y |  -1.16 %chg prev qtr |  -1.58 %y/y |  -0.65 %chg prev qtr
2009.2        173.35       183.65       195.84       234.53       188.80       161.10       194.04       189.70       230.60       221.86  |  -8.63 %y/y |  -3.50 %chg prev qtr |  -11.85 %y/y |  -7.90 %chg prev qtr |  -1.17 %y/y |  -0.05 %chg prev qtr |  -7.22 %y/y |  -2.99 %chg prev qtr |  -7.09 %y/y |  -1.42 %chg prev qtr |  -1.63 %y/y |   0.16 %chg prev qtr |  -1.79 %y/y |  -1.21 %chg prev qtr |  -1.10 %y/y |   0.00 %chg prev qtr |  -1.05 %y/y |  -0.13 %chg prev qtr |  -2.10 %y/y |  -1.78 %chg prev qtr
2009.1        179.63       199.40       195.94       241.75       191.52       160.84       196.42       189.70       230.89       225.89  |  -7.55 %y/y |   1.59 %chg prev qtr |  -4.15 %y/y |  -2.45 %chg prev qtr |  -1.92 %y/y |  -0.92 %chg prev qtr |  -8.02 %y/y |   1.79 %chg prev qtr |  -7.34 %y/y |  -1.79 %chg prev qtr |  -3.38 %y/y |   1.07 %chg prev qtr |  -0.87 %y/y |   0.49 %chg prev qtr |  -0.76 %y/y |   0.21 %chg prev qtr |  -1.37 %y/y |   0.61 %chg prev qtr |  -3.35 %y/y |   1.56 %chg prev qtr
2008.4        176.81       204.41       197.75       237.51       195.01       159.14       195.47       189.31       229.50       222.43  |  -10.34 %y/y |  -4.51 %chg prev qtr |  -2.39 %y/y |   1.70 %chg prev qtr |  -0.87 %y/y |   0.42 %chg prev qtr |  -9.65 %y/y |  -3.68 %chg prev qtr |  -6.84 %y/y |  -1.86 %chg prev qtr |  -4.08 %y/y |  -2.80 %chg prev qtr |  -1.72 %y/y |  -0.03 %chg prev qtr |  -1.54 %y/y |  -0.96 %chg prev qtr |  -2.54 %y/y |  -0.38 %chg prev qtr |  -5.53 %y/y |  -0.68 %chg prev qtr
2008.3        185.16       200.99       196.93       246.59       198.70       163.73       195.52       191.15       230.37       223.95  |  -6.54 %y/y |  -2.40 %chg prev qtr |  -6.20 %y/y |  -3.52 %chg prev qtr |  -1.81 %y/y |  -0.62 %chg prev qtr |  -6.10 %y/y |  -2.45 %chg prev qtr |  -5.55 %y/y |  -2.21 %chg prev qtr |  -3.26 %y/y |  -0.02 %chg prev qtr |  -2.05 %y/y |  -1.04 %chg prev qtr |  -0.30 %y/y |  -0.34 %chg prev qtr |  -2.38 %y/y |  -1.15 %chg prev qtr |  -6.13 %y/y |  -1.17 %chg prev qtr
2008.2        189.72       208.33       198.15       252.78       203.20       163.77       197.57       191.81       233.05       226.61  |  -6.04 %y/y |  -2.35 %chg prev qtr |  -2.70 %y/y |   0.14 %chg prev qtr |  -0.48 %y/y |  -0.82 %chg prev qtr |  -3.90 %y/y |  -3.83 %chg prev qtr |  -4.43 %y/y |  -1.69 %chg prev qtr |  -3.34 %y/y |  -1.62 %chg prev qtr |  -0.75 %y/y |  -0.29 %chg prev qtr |  -0.59 %y/y |   0.35 %chg prev qtr |  -0.65 %y/y |  -0.45 %chg prev qtr |  -6.39 %y/y |  -3.04 %chg prev qtr
2008.1        194.29       208.03       199.78       262.84       206.69       166.47       198.15       191.15       234.10       233.72  |  -3.12 %y/y |  -1.47 %chg prev qtr |  -3.61 %y/y |  -0.66 %chg prev qtr |   0.48 %y/y |   0.15 %chg prev qtr |   0.74 %y/y |  -0.02 %chg prev qtr |  -4.07 %y/y |  -1.26 %chg prev qtr |  -1.65 %y/y |   0.34 %chg prev qtr |   0.18 %y/y |  -0.38 %chg prev qtr |  -0.12 %y/y |  -0.58 %chg prev qtr |   0.43 %y/y |  -0.59 %chg prev qtr |  -3.23 %y/y |  -0.73 %chg prev qtr
2007.4        197.19       209.41       199.48       262.89       209.32       165.91       198.90       192.27       235.49       235.44  |  -1.09 %y/y |  -0.47 %chg prev qtr |  -2.68 %y/y |  -2.27 %chg prev qtr |   1.18 %y/y |  -0.54 %chg prev qtr |   1.87 %y/y |   0.10 %chg prev qtr |  -0.85 %y/y |  -0.50 %chg prev qtr |  -1.09 %y/y |  -1.97 %chg prev qtr |   1.68 %y/y |  -0.36 %chg prev qtr |   1.39 %y/y |   0.29 %chg prev qtr |   2.50 %y/y |  -0.21 %chg prev qtr |  -3.31 %y/y |  -1.32 %chg prev qtr
2007.3        198.12       214.28       200.57       262.62       210.38       169.24       199.61       191.72       235.98       238.58  |   1.22 %y/y |  -1.88 %chg prev qtr |   1.87 %y/y |   0.08 %chg prev qtr |   2.21 %y/y |   0.74 %chg prev qtr |   4.88 %y/y |  -0.16 %chg prev qtr |   0.06 %y/y |  -1.05 %chg prev qtr |   1.11 %y/y |  -0.11 %chg prev qtr |   2.78 %y/y |   0.27 %chg prev qtr |   1.48 %y/y |  -0.64 %chg prev qtr |   4.08 %y/y |   0.60 %chg prev qtr |  -3.19 %y/y |  -1.45 %chg prev qtr
2007.2        201.91       214.10       199.10       263.03       212.62       169.43       199.07       192.95       234.57       242.09  |   3.51 %y/y |   0.68 %chg prev qtr |   1.36 %y/y |  -0.80 %chg prev qtr |   1.64 %y/y |   0.14 %chg prev qtr |   6.48 %y/y |   0.81 %chg prev qtr |   1.42 %y/y |  -1.31 %chg prev qtr |   1.63 %y/y |   0.10 %chg prev qtr |   3.76 %y/y |   0.64 %chg prev qtr |   2.80 %y/y |   0.82 %chg prev qtr |   5.42 %y/y |   0.63 %chg prev qtr |  -2.79 %y/y |   0.24 %chg prev qtr
2007.1        200.55       215.82       198.83       260.91       215.45       169.26       197.80       191.38       233.09       241.52  |   3.65 %y/y |   0.59 %chg prev qtr |   0.72 %y/y |   0.30 %chg prev qtr |   2.47 %y/y |   0.85 %chg prev qtr |  10.10 %y/y |   1.10 %chg prev qtr |   3.73 %y/y |   2.05 %chg prev qtr |   2.03 %y/y |   0.91 %chg prev qtr |   3.17 %y/y |   1.12 %chg prev qtr |   1.85 %y/y |   0.92 %chg prev qtr |   6.74 %y/y |   1.46 %chg prev qtr |  -4.79 %y/y |  -0.81 %chg prev qtr
2006.4        199.37       215.18       197.15       258.06       211.12       167.73       195.61       189.64       229.74       243.49  |   4.27 %y/y |   1.85 %chg prev qtr |   4.76 %y/y |   2.30 %chg prev qtr |   2.90 %y/y |   0.47 %chg prev qtr |  12.44 %y/y |   3.06 %chg prev qtr |   3.40 %y/y |   0.41 %chg prev qtr |   1.24 %y/y |   0.21 %chg prev qtr |   4.14 %y/y |   0.72 %chg prev qtr |   2.79 %y/y |   0.38 %chg prev qtr |   7.99 %y/y |   1.33 %chg prev qtr |  -4.38 %y/y |  -1.20 %chg prev qtr
2006.3        195.74       210.35       196.23       250.40       210.26       167.38       194.22       188.93       226.72       246.45  |   4.62 %y/y |   0.34 %chg prev qtr |   3.82 %y/y |  -0.42 %chg prev qtr |   3.56 %y/y |   0.17 %chg prev qtr |  14.95 %y/y |   1.36 %chg prev qtr |   4.62 %y/y |   0.30 %chg prev qtr |   2.74 %y/y |   0.40 %chg prev qtr |   4.34 %y/y |   1.23 %chg prev qtr |   3.31 %y/y |   0.66 %chg prev qtr |  12.33 %y/y |   1.89 %chg prev qtr |  -3.17 %y/y |  -1.04 %chg prev qtr
2006.2        195.07       211.23       195.89       247.03       209.64       166.71       191.86       187.70       222.52       249.04  |   5.95 %y/y |   0.82 %chg prev qtr |  10.00 %y/y |  -1.42 %chg prev qtr |   3.26 %y/y |   0.96 %chg prev qtr |  19.07 %y/y |   4.25 %chg prev qtr |   6.20 %y/y |   0.93 %chg prev qtr |   2.74 %y/y |   0.49 %chg prev qtr |   3.88 %y/y |   0.07 %chg prev qtr |   3.95 %y/y |  -0.11 %chg prev qtr |  12.07 %y/y |   1.90 %chg prev qtr |  -1.59 %y/y |  -1.83 %chg prev qtr
2006.1        193.48       214.28       194.03       236.97       207.70       165.89       191.72       187.90       218.37       253.68  |   6.71 %y/y |   1.19 %chg prev qtr |  19.85 %y/y |   4.32 %chg prev qtr |   4.58 %y/y |   1.27 %chg prev qtr |  17.14 %y/y |   3.25 %chg prev qtr |   7.00 %y/y |   1.72 %chg prev qtr |   2.90 %y/y |   0.13 %chg prev qtr |   5.01 %y/y |   2.07 %chg prev qtr |   5.39 %y/y |   1.84 %chg prev qtr |  12.20 %y/y |   2.65 %chg prev qtr |   1.81 %y/y |  -0.38 %chg prev qtr
2005.4        191.21       205.40       191.60       229.51       204.18       165.68       187.84       184.50       212.74       254.64  |   6.96 %y/y |   2.20 %chg prev qtr |  20.76 %y/y |   1.37 %chg prev qtr |   3.24 %y/y |   1.12 %chg prev qtr |  18.40 %y/y |   5.36 %chg prev qtr |   7.01 %y/y |   1.60 %chg prev qtr |   3.54 %y/y |   1.69 %chg prev qtr |   3.85 %y/y |   0.91 %chg prev qtr |   4.11 %y/y |   0.89 %chg prev qtr |  10.92 %y/y |   5.40 %chg prev qtr |   3.94 %y/y |   0.04 %chg prev qtr
2005.3        187.10       202.62       189.48       217.83       200.97       162.92       186.14       182.88       201.84       254.53  |   6.02 %y/y |   1.62 %chg prev qtr |  23.43 %y/y |   5.51 %chg prev qtr |   3.86 %y/y |  -0.12 %chg prev qtr |  14.14 %y/y |   4.99 %chg prev qtr |   6.83 %y/y |   1.81 %chg prev qtr |   2.44 %y/y |   0.41 %chg prev qtr |   3.97 %y/y |   0.78 %chg prev qtr |   4.75 %y/y |   1.28 %chg prev qtr |   6.64 %y/y |   1.65 %chg prev qtr |   6.01 %y/y |   0.58 %chg prev qtr
2005.2        184.12       192.03       189.70       207.47       197.40       162.26       184.70       180.57       198.56       253.06  |   5.57 %y/y |   1.54 %chg prev qtr |  24.52 %y/y |   7.41 %chg prev qtr |   5.03 %y/y |   2.24 %chg prev qtr |  12.44 %y/y |   2.56 %chg prev qtr |   6.89 %y/y |   1.69 %chg prev qtr |   2.73 %y/y |   0.65 %chg prev qtr |   3.67 %y/y |   1.16 %chg prev qtr |   4.45 %y/y |   1.28 %chg prev qtr |   6.25 %y/y |   2.02 %chg prev qtr |   8.00 %y/y |   1.56 %chg prev qtr
2005.1        181.32       178.79       185.54       202.29       194.12       161.22       182.58       178.29       194.62       249.17  |   5.00 %y/y |   1.43 %chg prev qtr |  25.64 %y/y |   5.11 %chg prev qtr |   4.05 %y/y |  -0.03 %chg prev qtr |  13.40 %y/y |   4.35 %chg prev qtr |   6.86 %y/y |   1.74 %chg prev qtr |   3.70 %y/y |   0.75 %chg prev qtr |   3.80 %y/y |   0.95 %chg prev qtr |   3.51 %y/y |   0.61 %chg prev qtr |   6.35 %y/y |   1.48 %chg prev qtr |   8.67 %y/y |   1.71 %chg prev qtr
2004.4        178.76       170.09       185.59       193.85       190.80       160.02       180.87       177.21       191.79       244.99  |   4.57 %y/y |   1.29 %chg prev qtr |  23.09 %y/y |   3.61 %chg prev qtr |   5.25 %y/y |   1.73 %chg prev qtr |  10.66 %y/y |   1.57 %chg prev qtr |   6.54 %y/y |   1.42 %chg prev qtr |   3.33 %y/y |   0.62 %chg prev qtr |   4.21 %y/y |   1.03 %chg prev qtr |   4.88 %y/y |   1.51 %chg prev qtr |   5.98 %y/y |   1.33 %chg prev qtr |   9.02 %y/y |   2.04 %chg prev qtr
2004.3        176.48       164.16       182.43       190.85       188.13       159.04       179.03       174.58       189.28       240.09  |   3.69 %y/y |   1.19 %chg prev qtr |  27.48 %y/y |   6.45 %chg prev qtr |   4.20 %y/y |   1.00 %chg prev qtr |  10.45 %y/y |   3.44 %chg prev qtr |   7.21 %y/y |   1.87 %chg prev qtr |   3.66 %y/y |   0.69 %chg prev qtr |   3.88 %y/y |   0.48 %chg prev qtr |   4.24 %y/y |   0.98 %chg prev qtr |   6.24 %y/y |   1.28 %chg prev qtr |  10.92 %y/y |   2.46 %chg prev qtr
2004.2        174.40       154.21       180.62       184.51       184.68       157.95       178.17       172.88       186.88       234.32  |   3.50 %y/y |   1.00 %chg prev qtr |  28.15 %y/y |   8.37 %chg prev qtr |   4.37 %y/y |   1.29 %chg prev qtr |   9.00 %y/y |   3.43 %chg prev qtr |   7.00 %y/y |   1.67 %chg prev qtr |   3.79 %y/y |   1.60 %chg prev qtr |   5.34 %y/y |   1.30 %chg prev qtr |   4.66 %y/y |   0.37 %chg prev qtr |   6.67 %y/y |   2.12 %chg prev qtr |  10.26 %y/y |   2.20 %chg prev qtr
2004.1        172.68       142.30       178.32       178.39       181.65       155.47       175.89       172.24       183.00       229.28  |   2.85 %y/y |   1.02 %chg prev qtr |  20.30 %y/y |   2.98 %chg prev qtr |   3.75 %y/y |   1.12 %chg prev qtr |   6.29 %y/y |   1.83 %chg prev qtr |   7.19 %y/y |   1.44 %chg prev qtr |   2.63 %y/y |   0.39 %chg prev qtr |   4.09 %y/y |   1.34 %chg prev qtr |   5.54 %y/y |   1.94 %chg prev qtr |   5.13 %y/y |   1.13 %chg prev qtr |  10.37 %y/y |   2.03 %chg prev qtr
2003.4        170.94       138.18       176.34       175.18       179.08       154.86       173.57       168.97       180.96       224.72  |   2.89 %y/y |   0.43 %chg prev qtr |  21.46 %y/y |   7.31 %chg prev qtr |   3.52 %y/y |   0.72 %chg prev qtr |   6.10 %y/y |   1.38 %chg prev qtr |   7.36 %y/y |   2.06 %chg prev qtr |   3.59 %y/y |   0.94 %chg prev qtr |   3.91 %y/y |   0.71 %chg prev qtr |   4.37 %y/y |   0.89 %chg prev qtr |   5.61 %y/y |   1.57 %chg prev qtr |  10.36 %y/y |   3.82 %chg prev qtr
2003.3        170.20       128.77       175.08       172.79       175.47       153.42       172.34       167.48       178.17       216.45  |   3.91 %y/y |   1.00 %chg prev qtr |  15.98 %y/y |   7.01 %chg prev qtr |   3.91 %y/y |   1.17 %chg prev qtr |   5.89 %y/y |   2.08 %chg prev qtr |   7.20 %y/y |   1.66 %chg prev qtr |   2.95 %y/y |   0.81 %chg prev qtr |   4.27 %y/y |   1.90 %chg prev qtr |   5.23 %y/y |   1.39 %chg prev qtr |   5.48 %y/y |   1.70 %chg prev qtr |   9.41 %y/y |   1.85 %chg prev qtr
2003.2        168.51       120.34       173.06       169.27       172.60       152.18       169.13       165.18       175.19       212.51  |   4.18 %y/y |   0.36 %chg prev qtr |  11.44 %y/y |   1.73 %chg prev qtr |   3.82 %y/y |   0.69 %chg prev qtr |   4.29 %y/y |   0.86 %chg prev qtr |   7.09 %y/y |   1.85 %chg prev qtr |   2.64 %y/y |   0.46 %chg prev qtr |   3.24 %y/y |   0.09 %chg prev qtr |   4.10 %y/y |   1.21 %chg prev qtr |   4.78 %y/y |   0.64 %chg prev qtr |  11.54 %y/y |   2.30 %chg prev qtr
2003.1        167.90       118.29       171.87       167.83       169.47       151.48       168.98       163.20       174.07       207.73  |   4.05 %y/y |   1.06 %chg prev qtr |  15.23 %y/y |   3.97 %chg prev qtr |   4.17 %y/y |   0.89 %chg prev qtr |   5.06 %y/y |   1.65 %chg prev qtr |   6.92 %y/y |   1.60 %chg prev qtr |   2.46 %y/y |   1.32 %chg prev qtr |   3.99 %y/y |   1.16 %chg prev qtr |   4.19 %y/y |   0.80 %chg prev qtr |   6.03 %y/y |   1.59 %chg prev qtr |  12.99 %y/y |   2.01 %chg prev qtr
2002.4        166.14       113.77       170.35       165.11       166.80       149.50       167.04       161.90       171.35       203.63  |   4.54 %y/y |   1.43 %chg prev qtr |  11.98 %y/y |   2.47 %chg prev qtr |   3.92 %y/y |   1.10 %chg prev qtr |   3.74 %y/y |   1.18 %chg prev qtr |   7.13 %y/y |   1.90 %chg prev qtr |   1.50 %y/y |   0.32 %chg prev qtr |   3.14 %y/y |   1.06 %chg prev qtr |   3.80 %y/y |   1.72 %chg prev qtr |   4.09 %y/y |   1.44 %chg prev qtr |  13.94 %y/y |   2.93 %chg prev qtr
2002.3        163.80       111.03       168.50       163.18       163.69       149.03       165.29       159.16       168.92       197.84  |   4.17 %y/y |   1.27 %chg prev qtr |  11.11 %y/y |   2.82 %chg prev qtr |   3.90 %y/y |   1.09 %chg prev qtr |   3.04 %y/y |   0.54 %chg prev qtr |   6.61 %y/y |   1.56 %chg prev qtr |   2.73 %y/y |   0.52 %chg prev qtr |   3.75 %y/y |   0.90 %chg prev qtr |   3.01 %y/y |   0.31 %chg prev qtr |   4.14 %y/y |   1.03 %chg prev qtr |  13.69 %y/y |   3.84 %chg prev qtr
2002.2        161.75       107.99       166.69       162.30       161.18       148.26       163.82       158.67       167.20       190.53  |   3.82 %y/y |   0.24 %chg prev qtr |   9.78 %y/y |   5.19 %chg prev qtr |   3.44 %y/y |   1.03 %chg prev qtr |   3.36 %y/y |   1.60 %chg prev qtr |   6.64 %y/y |   1.69 %chg prev qtr |   2.55 %y/y |   0.28 %chg prev qtr |   3.68 %y/y |   0.81 %chg prev qtr |   3.57 %y/y |   1.30 %chg prev qtr |   4.31 %y/y |   1.85 %chg prev qtr |  12.69 %y/y |   3.63 %chg prev qtr
2002.1        161.36       102.66       164.99       159.75       158.50       147.84       162.50       156.63       164.17       183.85  |   5.02 %y/y |   1.53 %chg prev qtr |   7.19 %y/y |   1.04 %chg prev qtr |   3.31 %y/y |   0.65 %chg prev qtr |   2.34 %y/y |   0.38 %chg prev qtr |   6.56 %y/y |   1.80 %chg prev qtr |   2.82 %y/y |   0.37 %chg prev qtr |   4.58 %y/y |   0.33 %chg prev qtr |   3.27 %y/y |   0.42 %chg prev qtr |   3.32 %y/y |  -0.27 %chg prev qtr |  12.19 %y/y |   2.87 %chg prev qtr
2001.4        158.93       101.60       163.92       159.15       155.70       147.29       161.96       155.97       164.62       178.72  |   4.91 %y/y |   1.07 %chg prev qtr |   9.68 %y/y |   1.67 %chg prev qtr |   3.89 %y/y |   1.07 %chg prev qtr |   2.93 %y/y |   0.49 %chg prev qtr |   6.78 %y/y |   1.41 %chg prev qtr |   3.46 %y/y |   1.53 %chg prev qtr |   5.22 %y/y |   1.66 %chg prev qtr |   3.57 %y/y |   0.94 %chg prev qtr |   4.93 %y/y |   1.49 %chg prev qtr |  13.35 %y/y |   2.70 %chg prev qtr
2001.3        157.24       99.93       162.18       158.37       153.54       145.07       159.32       154.51       162.20       174.02  |   5.42 %y/y |   0.92 %chg prev qtr |  10.97 %y/y |   1.59 %chg prev qtr |   3.06 %y/y |   0.65 %chg prev qtr |   5.04 %y/y |   0.85 %chg prev qtr |   6.83 %y/y |   1.58 %chg prev qtr |   2.00 %y/y |   0.35 %chg prev qtr |   4.10 %y/y |   0.84 %chg prev qtr |   3.43 %y/y |   0.86 %chg prev qtr |   3.64 %y/y |   1.19 %chg prev qtr |  14.70 %y/y |   2.93 %chg prev qtr
2001.2        155.80       98.37       161.14       157.03       151.15       144.57       158.00       153.20       160.29       169.07  |   5.68 %y/y |   1.41 %chg prev qtr |  10.58 %y/y |   2.71 %chg prev qtr |   3.79 %y/y |   0.90 %chg prev qtr |   3.62 %y/y |   0.60 %chg prev qtr |   6.99 %y/y |   1.62 %chg prev qtr |   2.55 %y/y |   0.55 %chg prev qtr |   4.47 %y/y |   1.69 %chg prev qtr |   3.38 %y/y |   1.01 %chg prev qtr |   2.75 %y/y |   0.87 %chg prev qtr |  14.78 %y/y |   3.17 %chg prev qtr
2001.1        153.64       95.77       159.71       156.10       148.74       143.78       155.38       151.67       158.90       163.88  |   6.22 %y/y |   1.42 %chg prev qtr |   6.59 %y/y |   3.39 %chg prev qtr |   3.61 %y/y |   1.22 %chg prev qtr |   3.25 %y/y |   0.96 %chg prev qtr |   7.06 %y/y |   2.00 %chg prev qtr |   2.44 %y/y |   0.99 %chg prev qtr |   3.73 %y/y |   0.95 %chg prev qtr |   2.94 %y/y |   0.71 %chg prev qtr |   3.14 %y/y |   1.28 %chg prev qtr |  15.68 %y/y |   3.94 %chg prev qtr
2000.4        151.49       92.63       157.78       154.62       145.82       142.37       153.92       150.60       156.89       157.67  |   6.26 %y/y |   1.57 %chg prev qtr |   8.11 %y/y |   2.87 %chg prev qtr |   3.50 %y/y |   0.27 %chg prev qtr |   3.14 %y/y |   2.55 %chg prev qtr |   6.48 %y/y |   1.45 %chg prev qtr |   3.07 %y/y |   0.10 %chg prev qtr |   4.54 %y/y |   0.57 %chg prev qtr |   3.85 %y/y |   0.82 %chg prev qtr |   3.14 %y/y |   0.24 %chg prev qtr |  14.94 %y/y |   3.92 %chg prev qtr
2000.3        149.15       90.05       157.36       150.77       143.73       142.23       153.05       149.38       156.51       151.72  |   6.20 %y/y |   1.17 %chg prev qtr |   7.86 %y/y |   1.23 %chg prev qtr |   4.55 %y/y |   1.36 %chg prev qtr |   1.76 %y/y |  -0.51 %chg prev qtr |   6.40 %y/y |   1.74 %chg prev qtr |   3.30 %y/y |   0.89 %chg prev qtr |   4.30 %y/y |   1.20 %chg prev qtr |   3.93 %y/y |   0.80 %chg prev qtr |   3.23 %y/y |   0.33 %chg prev qtr |  13.90 %y/y |   3.00 %chg prev qtr
2000.2        147.43       88.96       155.25       151.54       141.27       140.98       151.24       148.19       156.00       147.30  |   7.10 %y/y |   1.92 %chg prev qtr |   8.50 %y/y |  -0.99 %chg prev qtr |   3.99 %y/y |   0.72 %chg prev qtr |   2.79 %y/y |   0.24 %chg prev qtr |   6.22 %y/y |   1.68 %chg prev qtr |   3.72 %y/y |   0.45 %chg prev qtr |   3.96 %y/y |   0.97 %chg prev qtr |   4.54 %y/y |   0.58 %chg prev qtr |   4.08 %y/y |   1.26 %chg prev qtr |  14.01 %y/y |   3.97 %chg prev qtr
2000.1        144.65       89.85       154.14       151.18       138.93       140.35       149.79       147.34       154.06       141.67  |   6.67 %y/y |   1.46 %chg prev qtr |   5.74 %y/y |   4.87 %chg prev qtr |   5.08 %y/y |   1.11 %chg prev qtr |   3.31 %y/y |   0.85 %chg prev qtr |   5.68 %y/y |   1.45 %chg prev qtr |   3.92 %y/y |   1.61 %chg prev qtr |   3.85 %y/y |   1.73 %chg prev qtr |   5.07 %y/y |   1.61 %chg prev qtr |   3.93 %y/y |   1.28 %chg prev qtr |  12.98 %y/y |   3.28 %chg prev qtr
1999.4        142.57       85.68       152.45       149.91       136.95       138.13       147.24       145.01       152.12       137.17  |   7.21 %y/y |   1.52 %chg prev qtr |   3.32 %y/y |   2.62 %chg prev qtr |   4.00 %y/y |   1.29 %chg prev qtr |   3.35 %y/y |   1.18 %chg prev qtr |   5.41 %y/y |   1.38 %chg prev qtr |   2.88 %y/y |   0.33 %chg prev qtr |   3.35 %y/y |   0.34 %chg prev qtr |   4.84 %y/y |   0.89 %chg prev qtr |   2.78 %y/y |   0.34 %chg prev qtr |  12.51 %y/y |   2.98 %chg prev qtr
1999.3        140.44       83.49       150.51       148.16       135.09       137.68       146.74       143.73       151.61       133.20  |   7.37 %y/y |   2.02 %chg prev qtr |   0.83 %y/y |   1.83 %chg prev qtr |   5.15 %y/y |   0.81 %chg prev qtr |   2.85 %y/y |   0.50 %chg prev qtr |   5.65 %y/y |   1.57 %chg prev qtr |   4.23 %y/y |   1.29 %chg prev qtr |   6.19 %y/y |   0.87 %chg prev qtr |   5.56 %y/y |   1.39 %chg prev qtr |   3.81 %y/y |   1.15 %chg prev qtr |  11.74 %y/y |   3.10 %chg prev qtr
1999.2        137.66       81.99       149.30       147.43       133.00       135.92       145.48       141.76       149.88       129.20  |   6.93 %y/y |   1.52 %chg prev qtr |  -3.26 %y/y |  -3.51 %chg prev qtr |   5.44 %y/y |   1.78 %chg prev qtr |   2.80 %y/y |   0.75 %chg prev qtr |   5.18 %y/y |   1.17 %chg prev qtr |   3.54 %y/y |   0.64 %chg prev qtr |   6.79 %y/y |   0.87 %chg prev qtr |   4.86 %y/y |   1.09 %chg prev qtr |   4.29 %y/y |   1.11 %chg prev qtr |  11.09 %y/y |   3.04 %chg prev qtr
1999.1        135.60       84.97       146.69       146.33       131.46       135.05       144.23       140.23       148.24       125.39  |   6.98 %y/y |   1.97 %chg prev qtr |   1.08 %y/y |   2.46 %chg prev qtr |   4.89 %y/y |   0.08 %chg prev qtr |   2.75 %y/y |   0.88 %chg prev qtr |   4.52 %y/y |   1.19 %chg prev qtr |   3.94 %y/y |   0.59 %chg prev qtr |   6.29 %y/y |   1.24 %chg prev qtr |   5.63 %y/y |   1.38 %chg prev qtr |   4.14 %y/y |   0.16 %chg prev qtr |  10.56 %y/y |   2.85 %chg prev qtr
1998.4        132.98       82.93       146.58       145.05       129.92       134.26       142.47       138.32       148.01       121.92  |   6.45 %y/y |   1.67 %chg prev qtr |   1.06 %y/y |   0.16 %chg prev qtr |   6.21 %y/y |   2.40 %chg prev qtr |   2.49 %y/y |   0.69 %chg prev qtr |   4.09 %y/y |   1.61 %chg prev qtr |   4.11 %y/y |   1.64 %chg prev qtr |   6.66 %y/y |   3.10 %chg prev qtr |   4.92 %y/y |   1.59 %chg prev qtr |   5.48 %y/y |   1.34 %chg prev qtr |   9.91 %y/y |   2.27 %chg prev qtr
1998.3        130.80       82.80       143.14       144.05       127.86       132.09       138.19       136.16       146.05       119.21  |   6.08 %y/y |   1.60 %chg prev qtr |  -0.85 %y/y |  -2.30 %chg prev qtr |   4.97 %y/y |   1.09 %chg prev qtr |   2.23 %y/y |   0.44 %chg prev qtr |   2.95 %y/y |   1.12 %chg prev qtr |   3.23 %y/y |   0.62 %chg prev qtr |   5.09 %y/y |   1.44 %chg prev qtr |   3.73 %y/y |   0.72 %chg prev qtr |   5.31 %y/y |   1.62 %chg prev qtr |   9.77 %y/y |   2.50 %chg prev qtr
1998.2        128.74       84.75       141.60       143.42       126.45       131.27       136.23       135.19       143.72       116.30  |   5.68 %y/y |   1.57 %chg prev qtr |   2.31 %y/y |   0.82 %chg prev qtr |   4.37 %y/y |   1.25 %chg prev qtr |   2.60 %y/y |   0.71 %chg prev qtr |   2.32 %y/y |   0.53 %chg prev qtr |   3.26 %y/y |   1.03 %chg prev qtr |   5.09 %y/y |   0.40 %chg prev qtr |   3.90 %y/y |   1.84 %chg prev qtr |   4.39 %y/y |   0.96 %chg prev qtr |   8.29 %y/y |   2.55 %chg prev qtr
1998.1        126.75       84.06       139.85       142.41       125.78       129.93       135.69       132.75       142.35       113.41  |   4.87 %y/y |   1.46 %chg prev qtr |   0.67 %y/y |   2.44 %chg prev qtr |   4.09 %y/y |   1.33 %chg prev qtr |   2.35 %y/y |   0.62 %chg prev qtr |   2.39 %y/y |   0.77 %chg prev qtr |   3.13 %y/y |   0.75 %chg prev qtr |   6.41 %y/y |   1.59 %chg prev qtr |   2.57 %y/y |   0.69 %chg prev qtr |   4.06 %y/y |   1.45 %chg prev qtr |   7.99 %y/y |   2.24 %chg prev qtr
1997.4        124.92       82.06       138.01       141.53       124.82       128.96       133.57       131.84       140.32       110.93  |   4.97 %y/y |   1.31 %chg prev qtr |  -8.24 %y/y |  -1.74 %chg prev qtr |   3.44 %y/y |   1.21 %chg prev qtr |   1.86 %y/y |   0.44 %chg prev qtr |   1.90 %y/y |   0.50 %chg prev qtr |   2.40 %y/y |   0.78 %chg prev qtr |   5.26 %y/y |   1.57 %chg prev qtr |   3.16 %y/y |   0.44 %chg prev qtr |   3.57 %y/y |   1.18 %chg prev qtr |   5.74 %y/y |   2.15 %chg prev qtr
1997.3        123.30       83.51       136.36       140.91       124.20       127.96       131.50       131.26       138.69       108.60  |   4.16 %y/y |   1.21 %chg prev qtr |  -6.93 %y/y |   0.81 %chg prev qtr |   2.78 %y/y |   0.51 %chg prev qtr |   2.12 %y/y |   0.81 %chg prev qtr |   2.04 %y/y |   0.50 %chg prev qtr |   2.48 %y/y |   0.65 %chg prev qtr |   3.71 %y/y |   1.44 %chg prev qtr |   3.57 %y/y |   0.88 %chg prev qtr |   3.74 %y/y |   0.73 %chg prev qtr |   4.78 %y/y |   1.12 %chg prev qtr
1997.2        121.82       82.84       135.67       139.78       123.58       127.13       129.63       130.11       137.68       107.40  |   3.84 %y/y |   0.79 %chg prev qtr |  -11.31 %y/y |  -0.79 %chg prev qtr |   3.16 %y/y |   0.97 %chg prev qtr |   1.84 %y/y |   0.46 %chg prev qtr |   1.85 %y/y |   0.60 %chg prev qtr |   2.80 %y/y |   0.90 %chg prev qtr |   3.10 %y/y |   1.65 %chg prev qtr |   4.02 %y/y |   0.53 %chg prev qtr |   3.61 %y/y |   0.65 %chg prev qtr |   4.57 %y/y |   2.27 %chg prev qtr
1997.1        120.86       83.50       134.36       139.14       122.84       125.99       127.52       129.43       136.79       105.02  |   3.98 %y/y |   1.56 %chg prev qtr |  -8.16 %y/y |  -6.63 %chg prev qtr |   2.92 %y/y |   0.70 %chg prev qtr |   1.61 %y/y |   0.14 %chg prev qtr |   2.15 %y/y |   0.29 %chg prev qtr |   3.11 %y/y |   0.04 %chg prev qtr |   2.85 %y/y |   0.49 %chg prev qtr |   4.79 %y/y |   1.28 %chg prev qtr |   3.69 %y/y |   0.97 %chg prev qtr |   3.43 %y/y |   0.10 %chg prev qtr
1996.4        119.00       89.43       133.42       138.94       122.49       125.94       126.90       127.80       135.48       104.91  |   3.68 %y/y |   0.53 %chg prev qtr |  -5.77 %y/y |  -0.33 %chg prev qtr |   3.64 %y/y |   0.57 %chg prev qtr |   1.92 %y/y |   0.69 %chg prev qtr |   2.82 %y/y |   0.63 %chg prev qtr |   4.34 %y/y |   0.86 %chg prev qtr |   3.04 %y/y |   0.09 %chg prev qtr |   3.66 %y/y |   0.84 %chg prev qtr |   4.47 %y/y |   1.34 %chg prev qtr |   4.67 %y/y |   1.22 %chg prev qtr
1996.3        118.37       89.73       132.67       137.99       121.72       124.86       126.79       126.74       133.69       103.65  |   4.40 %y/y |   0.90 %chg prev qtr |  -5.96 %y/y |  -3.93 %chg prev qtr |   3.98 %y/y |   0.87 %chg prev qtr |   1.55 %y/y |   0.54 %chg prev qtr |   2.68 %y/y |   0.32 %chg prev qtr |   4.16 %y/y |   0.96 %chg prev qtr |   4.65 %y/y |   0.84 %chg prev qtr |   4.49 %y/y |   1.33 %chg prev qtr |   4.31 %y/y |   0.61 %chg prev qtr |   4.01 %y/y |   0.92 %chg prev qtr
1996.2        117.31       93.40       131.52       137.25       121.33       123.67       125.73       125.08       132.88       102.71  |   4.71 %y/y |   0.93 %chg prev qtr |  -1.60 %y/y |   2.73 %chg prev qtr |   4.58 %y/y |   0.74 %chg prev qtr |   1.64 %y/y |   0.23 %chg prev qtr |   3.20 %y/y |   0.90 %chg prev qtr |   4.74 %y/y |   1.21 %chg prev qtr |   5.01 %y/y |   1.40 %chg prev qtr |   4.03 %y/y |   1.27 %chg prev qtr |   5.04 %y/y |   0.73 %chg prev qtr |   3.72 %y/y |   1.15 %chg prev qtr
1996.1        116.23       90.92       130.55       136.93       120.25       122.19       123.99       123.51       131.92       101.54  |   4.95 %y/y |   1.26 %chg prev qtr |  -8.61 %y/y |  -4.20 %chg prev qtr |   5.38 %y/y |   1.41 %chg prev qtr |   1.92 %y/y |   0.45 %chg prev qtr |   3.39 %y/y |   0.94 %chg prev qtr |   3.60 %y/y |   1.23 %chg prev qtr |   4.72 %y/y |   0.67 %chg prev qtr |   4.04 %y/y |   0.18 %chg prev qtr |   6.66 %y/y |   1.73 %chg prev qtr |   2.87 %y/y |   1.31 %chg prev qtr
1995.4        114.78       94.91       128.73       136.32       119.13       120.70       123.16       123.29       129.68       100.23  |   4.48 %y/y |   1.23 %chg prev qtr |  -3.21 %y/y |  -0.53 %chg prev qtr |   4.85 %y/y |   0.89 %chg prev qtr |   2.66 %y/y |   0.32 %chg prev qtr |   2.99 %y/y |   0.50 %chg prev qtr |   4.31 %y/y |   0.69 %chg prev qtr |   5.81 %y/y |   1.65 %chg prev qtr |   4.75 %y/y |   1.65 %chg prev qtr |   6.49 %y/y |   1.18 %chg prev qtr |   1.84 %y/y |   0.58 %chg prev qtr
1995.3        113.38       95.42       127.59       135.88       118.54       119.87       121.16       121.29       128.17       99.65  |   4.06 %y/y |   1.21 %chg prev qtr |  -4.30 %y/y |   0.53 %chg prev qtr |   4.68 %y/y |   1.46 %chg prev qtr |   3.19 %y/y |   0.62 %chg prev qtr |   3.31 %y/y |   0.83 %chg prev qtr |   4.80 %y/y |   1.52 %chg prev qtr |   5.06 %y/y |   1.19 %chg prev qtr |   3.88 %y/y |   0.87 %chg prev qtr |   4.04 %y/y |   1.32 %chg prev qtr |   2.00 %y/y |   0.63 %chg prev qtr
1995.2        112.03       94.92       125.76       135.04       117.57       118.07       119.73       120.24       126.50       99.03  |   3.92 %y/y |   1.16 %chg prev qtr |  -5.05 %y/y |  -4.59 %chg prev qtr |   4.72 %y/y |   1.51 %chg prev qtr |   4.27 %y/y |   0.51 %chg prev qtr |   3.13 %y/y |   1.08 %chg prev qtr |   4.16 %y/y |   0.11 %chg prev qtr |   4.62 %y/y |   1.12 %chg prev qtr |   4.36 %y/y |   1.29 %chg prev qtr |   4.02 %y/y |   2.28 %chg prev qtr |   1.53 %y/y |   0.32 %chg prev qtr
1995.1        110.75       99.49       123.89       134.35       116.31       117.94       118.40       118.71       123.68       98.71  |   3.87 %y/y |   0.81 %chg prev qtr |   0.61 %y/y |   1.46 %chg prev qtr |   3.99 %y/y |   0.91 %chg prev qtr |   6.37 %y/y |   1.17 %chg prev qtr |   3.08 %y/y |   0.55 %chg prev qtr |   5.02 %y/y |   1.93 %chg prev qtr |   5.42 %y/y |   1.72 %chg prev qtr |   3.95 %y/y |   0.86 %chg prev qtr |   3.09 %y/y |   1.56 %chg prev qtr |   1.54 %y/y |   0.29 %chg prev qtr
1994.4        109.86       98.06       122.77       132.79       115.67       115.71       116.40       117.70       121.78       98.42  |   3.91 %y/y |   0.83 %chg prev qtr |  -2.09 %y/y |  -1.65 %chg prev qtr |   4.14 %y/y |   0.72 %chg prev qtr |   6.76 %y/y |   0.84 %chg prev qtr |   4.46 %y/y |   0.81 %chg prev qtr |   4.12 %y/y |   1.16 %chg prev qtr |   5.53 %y/y |   0.93 %chg prev qtr |   5.66 %y/y |   0.81 %chg prev qtr |   3.11 %y/y |  -1.14 %chg prev qtr |   1.82 %y/y |   0.74 %chg prev qtr
1994.3        108.96       99.71       121.89       131.68       114.74       114.38       115.33       116.76       123.19       97.70  |   3.87 %y/y |   1.08 %chg prev qtr |   0.71 %y/y |  -0.26 %chg prev qtr |   6.10 %y/y |   1.50 %chg prev qtr |   7.21 %y/y |   1.68 %chg prev qtr |   4.27 %y/y |   0.65 %chg prev qtr |   4.53 %y/y |   0.91 %chg prev qtr |   6.29 %y/y |   0.78 %chg prev qtr |   5.88 %y/y |   1.34 %chg prev qtr |   6.84 %y/y |   1.30 %chg prev qtr |   0.96 %y/y |   0.16 %chg prev qtr
1994.2        107.80       99.97       120.09       129.51       114.00       113.35       114.44       115.22       121.61       97.54  |   3.33 %y/y |   1.11 %chg prev qtr |  -3.05 %y/y |   1.09 %chg prev qtr |   6.71 %y/y |   0.80 %chg prev qtr |   9.53 %y/y |   2.54 %chg prev qtr |   5.15 %y/y |   1.04 %chg prev qtr |   4.97 %y/y |   0.93 %chg prev qtr |   7.56 %y/y |   1.90 %chg prev qtr |   5.37 %y/y |   0.89 %chg prev qtr |   7.92 %y/y |   1.37 %chg prev qtr |   1.26 %y/y |   0.34 %chg prev qtr
1994.1        106.62       98.89       119.14       126.30       112.83       112.30       112.31       114.20       119.97       97.21  |   2.99 %y/y |   0.84 %chg prev qtr |  -2.31 %y/y |  -1.26 %chg prev qtr |   7.20 %y/y |   1.06 %chg prev qtr |   8.21 %y/y |   1.54 %chg prev qtr |   4.99 %y/y |   1.90 %chg prev qtr |   5.17 %y/y |   1.05 %chg prev qtr |   6.88 %y/y |   1.82 %chg prev qtr |   6.26 %y/y |   2.52 %chg prev qtr |   7.55 %y/y |   1.57 %chg prev qtr |   2.25 %y/y |   0.57 %chg prev qtr
1993.4        105.73       100.15       117.89       124.38       110.73       111.13       110.30       111.39       118.11       96.66  |   2.75 %y/y |   0.79 %chg prev qtr |  -2.06 %y/y |   1.15 %chg prev qtr |   8.57 %y/y |   2.62 %chg prev qtr |   9.17 %y/y |   1.27 %chg prev qtr |   3.80 %y/y |   0.63 %chg prev qtr |   5.30 %y/y |   1.56 %chg prev qtr |   5.87 %y/y |   1.65 %chg prev qtr |   4.44 %y/y |   1.01 %chg prev qtr |   7.05 %y/y |   2.44 %chg prev qtr |  -0.15 %y/y |  -0.11 %chg prev qtr
1993.3        104.90       99.01       114.88       122.82       110.04       109.42       108.51       110.28       115.30       96.77  |   2.04 %y/y |   0.55 %chg prev qtr |  -2.54 %y/y |  -3.99 %chg prev qtr |   6.97 %y/y |   2.08 %chg prev qtr |  10.77 %y/y |   3.87 %chg prev qtr |   5.01 %y/y |   1.49 %chg prev qtr |   4.58 %y/y |   1.33 %chg prev qtr |   5.28 %y/y |   1.98 %chg prev qtr |   4.79 %y/y |   0.85 %chg prev qtr |   6.50 %y/y |   2.32 %chg prev qtr |   0.28 %y/y |   0.46 %chg prev qtr
1993.2        104.33       103.12       112.54       118.24       108.42       107.98       106.40       109.35       112.69       96.33  |   3.40 %y/y |   0.78 %chg prev qtr |   4.98 %y/y |   1.87 %chg prev qtr |   5.90 %y/y |   1.26 %chg prev qtr |   8.17 %y/y |   1.30 %chg prev qtr |   3.85 %y/y |   0.88 %chg prev qtr |   4.31 %y/y |   1.12 %chg prev qtr |   4.82 %y/y |   1.26 %chg prev qtr |   5.96 %y/y |   1.75 %chg prev qtr |   5.32 %y/y |   1.02 %chg prev qtr |   0.45 %y/y |   1.33 %chg prev qtr
1993.1        103.52       101.23       111.14       116.72       107.47       106.78       105.08       107.47       111.55       95.07  |   1.71 %y/y |   0.60 %chg prev qtr |  -1.17 %y/y |  -1.01 %chg prev qtr |   7.03 %y/y |   2.36 %chg prev qtr |   9.16 %y/y |   2.45 %chg prev qtr |   3.99 %y/y |   0.74 %chg prev qtr |   4.68 %y/y |   1.17 %chg prev qtr |   3.67 %y/y |   0.86 %chg prev qtr |   4.18 %y/y |   0.77 %chg prev qtr |   5.58 %y/y |   1.11 %chg prev qtr |  -3.60 %y/y |  -1.80 %chg prev qtr
1992.4        102.90       102.26       108.58       113.93       106.68       105.54       104.18       106.65       110.33       96.81  |   2.14 %y/y |   0.10 %chg prev qtr |   4.05 %y/y |   0.66 %chg prev qtr |   5.64 %y/y |   1.11 %chg prev qtr |   8.36 %y/y |   2.75 %chg prev qtr |   4.26 %y/y |   1.80 %chg prev qtr |   4.44 %y/y |   0.87 %chg prev qtr |   3.58 %y/y |   1.08 %chg prev qtr |   5.15 %y/y |   1.34 %chg prev qtr |   5.95 %y/y |   1.91 %chg prev qtr |  -0.80 %y/y |   0.32 %chg prev qtr
1992.3        102.80       101.59       107.39       110.88       104.79       104.63       103.07       105.24       108.26       96.50  |   2.93 %y/y |   1.88 %chg prev qtr |   2.20 %y/y |   3.42 %chg prev qtr |   5.78 %y/y |   1.05 %chg prev qtr |   8.28 %y/y |   1.44 %chg prev qtr |   3.61 %y/y |   0.37 %chg prev qtr |   4.38 %y/y |   1.07 %chg prev qtr |   3.93 %y/y |   1.54 %chg prev qtr |   5.22 %y/y |   1.98 %chg prev qtr |   4.64 %y/y |   1.18 %chg prev qtr |  -0.47 %y/y |   0.63 %chg prev qtr
1992.2        100.90       98.23       106.27       109.31       104.40       103.52       101.51       103.20       107.00       95.90  |   1.10 %y/y |  -0.86 %chg prev qtr |   0.48 %y/y |  -4.10 %chg prev qtr |   5.38 %y/y |   2.34 %chg prev qtr |   8.87 %y/y |   2.23 %chg prev qtr |   4.09 %y/y |   1.02 %chg prev qtr |   3.85 %y/y |   1.48 %chg prev qtr |   2.00 %y/y |   0.15 %chg prev qtr |   2.97 %y/y |   0.04 %chg prev qtr |   4.98 %y/y |   1.28 %chg prev qtr |  -2.23 %y/y |  -2.76 %chg prev qtr
1992.1        101.78       102.43       103.84       106.93       103.35       102.01       101.36       103.16       105.65       98.62  |   1.78 %y/y |   1.03 %chg prev qtr |   2.43 %y/y |   4.22 %chg prev qtr |   3.84 %y/y |   1.03 %chg prev qtr |   6.93 %y/y |   1.70 %chg prev qtr |   3.35 %y/y |   1.01 %chg prev qtr |   2.01 %y/y |   0.95 %chg prev qtr |   1.36 %y/y |   0.78 %chg prev qtr |   3.16 %y/y |   1.71 %chg prev qtr |   5.65 %y/y |   1.46 %chg prev qtr |  -1.38 %y/y |   1.06 %chg prev qtr
1991.4        100.74       98.28       102.78       105.14       102.32       101.05       100.58       101.43       104.13       97.59  |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1991.3         99.87       99.40       101.52       102.40       101.14       100.24       99.17       100.02       103.46       96.96  |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1991.2         99.80       97.76       100.84       100.40       100.30       99.68       99.52       100.22       101.92       98.09  |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1991.1        100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00  |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr