E C O N S T A T S TM  
OFHEO House Price Index
   
Department of Housing and Urban Development   >>  
OFHEO House Price Index
 
Monthly - Purchases Only
      Census Division (sa & nsa) [xls] | src
E N Central to USA (NSA)   E N Central to USA (SA)  
 
Quarterly - Purchases Only
      U.S. and Census Divisions (sa) | src
E N Central to USA  
      U.S. and Census Divisions (nsa) | src
E N Central to USA  
      States (sa) | src
Alaska to Florida   Georgia to Massachuset   Maryland to Nebraska   New Hampshir to Rhode Islan   S Carolina to W Virginia   Wyoming to Wyoming  
      States (nsa) | src
Alaska to Florida   Georgia to Massachuset   Maryland to Nebraska   New Hampshir to Rhode Islan   S Carolina to W Virginia   Wyoming to Wyoming  
      25 Largest Metro Statcl Areas (sa) | src
Atlanta-Sand to Miami-Miami   Minneapolis- to San Diego-C   Santa Ana-An to Washington-  
      25 Largest Metro Statcl Areas | src
Atlanta-Sand to Miami-Miami   Minneapolis- to San Diego-C   Santa Ana-An to Washington-  
 
Quarterly - All Transactions
      U.S. and Census Divisions (nsa) | src
E N Central to USA  
      States (nsa) (nsa) | src
Alaska to Florida   Georgia to Massachuset   Maryland to Nebraska   New Hampshir to Rhode Islan   S Carolina to W Virginia   Wyoming to Wyoming  
      Metropolitan Statistical Areas (sa) | src
Atlanta-Sand to Miami-Miami   Minneapolis- to San Diego-C   Santa Ana-An to Washington-  
      Metropolitan Statistical Areas | src
Atlanta-Sand to Miami-Miami   Minneapolis- to San Diego-C   Santa Ana-An to Washington-  
      State Nonmetropolitan Areas (nsa) | src
Abilene, TX to Ames, IA   Clarksville, to Columbus, I   Greensboro-H to Hattiesburg   Lynchburg, V to Medford, OR   Prescott, AZ to Redding, CA   Trenton-Ewin to Vineland-Mi  
Anchorage, A to Atlantic Ci   Columbus, OH to Davenport-M   Hickory-Leno to Idaho Falls   Memphis, TN- to Modesto, CA   Reno-Sparks, to Rome, GA   Virginia Bea to W Palm Beac  
Auburn-Opeli to Bay City, M   Dayton, OH to Dubuque, IA   Indianapolis to Jefferson C   Monroe, LA to Napa, CA   Sacramento-A to Salt Lake C   Wheeling, WV to Yakima, WA  
Beaumont-Por to Bloomington   Duluth, MN-W to Erie, PA   Johnson City to Kingsport-B   Naples-Marco to Norwich-New   San Angelo, to Santa Cruz-   York-Hanover to Yuma, AZ  
Bloomington- to Buffalo-Nia   Eugene-Sprin to Florence, S   Kingston, NY to Lakeland-Wi   Oakland-Frem to Oshkosh-Nee   Santa Fe, NM to Sioux City,  
Burlington, to Cedar Rapid   Florence-Mus to Gainesville   Lancaster, P to Lewiston-Au   Owensboro, K to Peoria, IL   Sioux Falls, to Steubenvill  
Champaign-Ur to Cincinnati-   Gainesville, to Green Bay,   Lexington-Fa to Lubbock, TX   Philadelphia to Poughkeepsi   Stockton, CA to Topeka, KS  
>>
Quarter Avg over Year
End of Year
Download States (nsa) (nsa) Alaska to Florida CSV file obs:1510
Source : Department of Housing and Urban Development | http://www.fhfa.gov/Default.aspx?Page=296 | Column (1) : Alaska 203 Column (2) : Alabama 204 Column (3) : Arkansas 205 Column (4) : Arizona 206 Column (5) : California 207 Column (6) : Colorado 208 Column (7) : Connecticut 209 Column (8) : District of Columbia 210 Column (9) : Delaware 211 Column (10) : Florida 212
EconStats does not guarantee the accuracy of this data. 20130405
      |  col (1)    |  col (2)    |  col (3)    |  col (4)    |  col (5)    |  col (6)    |  col (7)    |  col (8)    |  col (9)    |  col (10)    |
      | Alaska      | Alabama     | Arkansas     | Arizona     | California    | Colorado     | Connecticut   | District of   | Delaware     | Florida     |
      |         |         |         |         |         |         |         | Columbia     |         |         |

      | Quarter     | Quarter     | Quarter     | Quarter     | Quarter     | Quarter     | Quarter     | Quarter     | Quarter     | Quarter     |
Year Qtr  |__Mar75_to_Sep12 _|__Mar75_to_Sep12 _|__Mar75_to_Sep12 _|__Mar75_to_Sep12 _|__Mar75_to_Sep12 _|__Mar75_to_Sep12 _|__Mar75_to_Sep12 _|__Mar75_to_Sep12 _|__Mar75_to_Sep12 _|__Mar75_to_Sep12 _|
2012.3        287.54       283.21       244.67       249.93       399.13       343.19       391.93       587.27       405.41       276.89  |   0.84 %y/y |   0.79 %chg prev qtr |  -0.51 %y/y |   0.55 %chg prev qtr |   0.16 %y/y |   0.99 %chg prev qtr |   6.16 %y/y |   3.71 %chg prev qtr |   0.65 %y/y |   2.06 %chg prev qtr |   2.01 %y/y |   1.31 %chg prev qtr |  -1.95 %y/y |   0.24 %chg prev qtr |   3.47 %y/y |   1.34 %chg prev qtr |  -1.20 %y/y |   0.59 %chg prev qtr |  -0.73 %y/y |   2.00 %chg prev qtr
2012.2        285.28       281.66       242.27       241.00       391.09       338.75       391.01       579.52       403.03       271.45  |  -0.03 %y/y |  -0.18 %chg prev qtr |   0.01 %y/y |  -0.77 %chg prev qtr |   0.03 %y/y |  -0.94 %chg prev qtr |   3.52 %y/y |   1.15 %chg prev qtr |  -0.96 %y/y |   0.04 %chg prev qtr |   1.90 %y/y |   0.50 %chg prev qtr |  -1.51 %y/y |  -1.10 %chg prev qtr |   2.15 %y/y |   0.54 %chg prev qtr |  -2.82 %y/y |  -2.23 %chg prev qtr |  -1.13 %y/y |  -0.75 %chg prev qtr
2012.1        285.80       283.84       244.58       238.27       390.94       337.08       395.35       576.38       412.22       273.51  |   0.57 %y/y |  -0.92 %chg prev qtr |  -0.45 %y/y |  -1.07 %chg prev qtr |   0.66 %y/y |  -0.46 %chg prev qtr |  -2.61 %y/y |  -0.86 %chg prev qtr |  -2.27 %y/y |  -1.11 %chg prev qtr |   0.12 %y/y |  -0.35 %chg prev qtr |  -2.10 %y/y |  -1.85 %chg prev qtr |   3.62 %y/y |   0.67 %chg prev qtr |  -3.23 %y/y |  -1.10 %chg prev qtr |  -3.26 %y/y |  -2.46 %chg prev qtr
2011.4        288.44       286.92       245.72       240.33       395.34       338.25       402.80       572.55       416.82       280.41  |   0.97 %y/y |   1.16 %chg prev qtr |  -2.05 %y/y |   0.80 %chg prev qtr |  -0.36 %y/y |   0.59 %chg prev qtr |  -7.39 %y/y |   2.08 %chg prev qtr |  -4.58 %y/y |  -0.31 %chg prev qtr |  -2.00 %y/y |   0.54 %chg prev qtr |  -2.79 %y/y |   0.77 %chg prev qtr |   1.59 %y/y |   0.87 %chg prev qtr |  -4.77 %y/y |   1.58 %chg prev qtr |  -5.53 %y/y |   0.53 %chg prev qtr
2011.3        285.14       284.65       244.29       235.43       396.57       336.43       399.72       567.60       410.32       278.92  |   0.34 %y/y |  -0.08 %chg prev qtr |  -3.56 %y/y |   1.07 %chg prev qtr |  -1.60 %y/y |   0.87 %chg prev qtr |  -11.61 %y/y |   1.13 %chg prev qtr |  -5.29 %y/y |   0.43 %chg prev qtr |  -2.93 %y/y |   1.20 %chg prev qtr |  -3.42 %y/y |   0.69 %chg prev qtr |   0.59 %y/y |   0.04 %chg prev qtr |  -6.82 %y/y |  -1.06 %chg prev qtr |  -7.94 %y/y |   1.60 %chg prev qtr
2011.2        285.37       281.63       242.19       232.81       394.88       332.45       397.00       567.35       414.72       274.54  |   0.92 %y/y |   0.42 %chg prev qtr |  -3.30 %y/y |  -1.23 %chg prev qtr |  -2.18 %y/y |  -0.33 %chg prev qtr |  -12.61 %y/y |  -4.84 %chg prev qtr |  -5.15 %y/y |  -1.28 %chg prev qtr |  -2.82 %y/y |  -1.25 %chg prev qtr |  -2.89 %y/y |  -1.69 %chg prev qtr |   1.95 %y/y |   2.00 %chg prev qtr |  -6.00 %y/y |  -2.64 %chg prev qtr |  -8.29 %y/y |  -2.90 %chg prev qtr
2011.1        284.17       285.13       242.98       244.66       400.01       336.67       403.84       556.25       425.98       282.74  |   1.68 %y/y |  -0.53 %chg prev qtr |  -3.58 %y/y |  -2.66 %chg prev qtr |  -1.49 %y/y |  -1.48 %chg prev qtr |  -11.43 %y/y |  -5.72 %chg prev qtr |  -4.05 %y/y |  -3.45 %chg prev qtr |  -2.58 %y/y |  -2.46 %chg prev qtr |  -2.21 %y/y |  -2.53 %chg prev qtr |   0.29 %y/y |  -1.30 %chg prev qtr |  -4.00 %y/y |  -2.68 %chg prev qtr |  -8.10 %y/y |  -4.74 %chg prev qtr
2010.4        285.67       292.93       246.62       259.51       414.31       345.17       414.34       563.57       437.69       296.82  |   0.32 %y/y |   0.53 %chg prev qtr |  -2.18 %y/y |  -0.76 %chg prev qtr |  -1.34 %y/y |  -0.66 %chg prev qtr |  -8.52 %y/y |  -2.57 %chg prev qtr |  -1.24 %y/y |  -1.05 %chg prev qtr |  -1.09 %y/y |  -0.41 %chg prev qtr |  -0.80 %y/y |   0.11 %chg prev qtr |   0.75 %y/y |  -0.13 %chg prev qtr |  -2.16 %y/y |  -0.61 %chg prev qtr |  -5.48 %y/y |  -2.03 %chg prev qtr
2010.3        284.16       295.17       248.27       266.35       418.70       346.58       413.87       564.29       440.37       302.97  |   0.55 %y/y |   0.49 %chg prev qtr |  -1.59 %y/y |   1.35 %chg prev qtr |  -1.03 %y/y |   0.27 %chg prev qtr |  -8.89 %y/y |  -0.02 %chg prev qtr |   0.20 %y/y |   0.58 %chg prev qtr |  -0.87 %y/y |   1.31 %chg prev qtr |  -1.08 %y/y |   1.24 %chg prev qtr |   2.47 %y/y |   1.40 %chg prev qtr |  -2.35 %y/y |  -0.18 %chg prev qtr |  -5.68 %y/y |   1.21 %chg prev qtr
2010.2        282.77       291.25       247.59       266.39       416.30       342.10       408.82       556.48       441.17       299.36  |  -0.43 %y/y |   1.18 %chg prev qtr |  -5.11 %y/y |  -1.51 %chg prev qtr |  -2.68 %y/y |   0.38 %chg prev qtr |  -13.37 %y/y |  -3.56 %chg prev qtr |  -2.49 %y/y |  -0.14 %chg prev qtr |  -4.37 %y/y |  -1.01 %chg prev qtr |  -4.85 %y/y |  -1.00 %chg prev qtr |   0.35 %y/y |   0.33 %chg prev qtr |  -4.50 %y/y |  -0.57 %chg prev qtr |  -12.07 %y/y |  -2.69 %chg prev qtr
2010.1        279.48       295.71       246.66       276.23       416.90       345.60       412.97       554.65       443.71       307.65  |  -2.51 %y/y |  -1.86 %chg prev qtr |  -4.53 %y/y |  -1.25 %chg prev qtr |  -4.21 %y/y |  -1.32 %chg prev qtr |  -16.46 %y/y |  -2.63 %chg prev qtr |  -6.66 %y/y |  -0.63 %chg prev qtr |  -4.86 %y/y |  -0.97 %chg prev qtr |  -6.82 %y/y |  -1.13 %chg prev qtr |  -2.89 %y/y |  -0.84 %chg prev qtr |  -6.82 %y/y |  -0.81 %chg prev qtr |  -14.08 %y/y |  -2.03 %chg prev qtr
2009.4        284.77       299.46       249.97       283.68       419.53       348.97       417.69       559.35       447.35       314.04  |  -0.44 %y/y |   0.76 %chg prev qtr |  -2.61 %y/y |  -0.16 %chg prev qtr |  -2.05 %y/y |  -0.35 %chg prev qtr |  -14.44 %y/y |  -2.96 %chg prev qtr |  -6.94 %y/y |   0.39 %chg prev qtr |  -2.39 %y/y |  -0.19 %chg prev qtr |  -4.92 %y/y |  -0.16 %chg prev qtr |  -1.99 %y/y |   1.57 %chg prev qtr |  -5.22 %y/y |  -0.80 %chg prev qtr |  -10.48 %y/y |  -2.23 %chg prev qtr
2009.3        282.61       299.94       250.85       292.34       417.88       349.62       418.38       550.68       450.95       321.21  |  -0.25 %y/y |  -0.48 %chg prev qtr |  -1.81 %y/y |  -2.27 %chg prev qtr |  -1.15 %y/y |  -1.40 %chg prev qtr |  -14.83 %y/y |  -4.93 %chg prev qtr |  -10.24 %y/y |  -2.12 %chg prev qtr |  -1.89 %y/y |  -2.26 %chg prev qtr |  -5.47 %y/y |  -2.62 %chg prev qtr |  -4.47 %y/y |  -0.69 %chg prev qtr |  -5.61 %y/y |  -2.39 %chg prev qtr |  -12.80 %y/y |  -5.66 %chg prev qtr
2009.2        283.98       306.92       254.41       307.51       426.95       357.72       429.64       554.52       461.97       340.47  |  -1.04 %y/y |  -0.95 %chg prev qtr |  -0.20 %y/y |  -0.91 %chg prev qtr |  -0.73 %y/y |  -1.20 %chg prev qtr |  -16.58 %y/y |  -7.00 %chg prev qtr |  -14.70 %y/y |  -4.41 %chg prev qtr |  -1.59 %y/y |  -1.52 %chg prev qtr |  -5.79 %y/y |  -3.06 %chg prev qtr |  -5.73 %y/y |  -2.91 %chg prev qtr |  -5.39 %y/y |  -2.98 %chg prev qtr |  -14.65 %y/y |  -4.92 %chg prev qtr
2009.1        286.69       309.73       257.51       330.67       446.66       363.25       443.19       571.16       476.17       358.07  |   0.15 %y/y |   0.23 %chg prev qtr |   0.36 %y/y |   0.74 %chg prev qtr |   0.03 %y/y |   0.91 %chg prev qtr |  -15.45 %y/y |  -0.27 %chg prev qtr |  -17.66 %y/y |  -0.92 %chg prev qtr |  -0.43 %y/y |   1.61 %chg prev qtr |  -4.93 %y/y |   0.88 %chg prev qtr |  -5.19 %y/y |   0.08 %chg prev qtr |  -3.72 %y/y |   0.89 %chg prev qtr |  -16.23 %y/y |   2.07 %chg prev qtr
2008.4        286.02       307.47       255.19       331.55       450.83       357.51       439.32       570.68       471.98       350.80  |  -0.05 %y/y |   0.95 %chg prev qtr |   0.42 %y/y |   0.65 %chg prev qtr |  -0.84 %y/y |   0.56 %chg prev qtr |  -17.96 %y/y |  -3.41 %chg prev qtr |  -21.22 %y/y |  -3.17 %chg prev qtr |  -1.51 %y/y |   0.33 %chg prev qtr |  -5.71 %y/y |  -0.74 %chg prev qtr |  -7.28 %y/y |  -1.00 %chg prev qtr |  -5.23 %y/y |  -1.21 %chg prev qtr |  -21.02 %y/y |  -4.77 %chg prev qtr
2008.3        283.33       305.47       253.77       343.26       465.57       356.34       442.61       576.45       477.75       368.38  |  -1.23 %y/y |  -1.26 %chg prev qtr |   0.60 %y/y |  -0.67 %chg prev qtr |  -0.82 %y/y |  -0.98 %chg prev qtr |  -16.43 %y/y |  -6.88 %chg prev qtr |  -21.74 %y/y |  -6.99 %chg prev qtr |  -1.53 %y/y |  -1.97 %chg prev qtr |  -5.15 %y/y |  -2.94 %chg prev qtr |  -7.24 %y/y |  -2.00 %chg prev qtr |  -3.88 %y/y |  -2.16 %chg prev qtr |  -19.01 %y/y |  -7.65 %chg prev qtr
2008.2        286.95       307.52       256.28       368.61       500.54       363.50       456.04       588.21       488.31       398.91  |  -0.52 %y/y |   0.24 %chg prev qtr |   1.55 %y/y |  -0.35 %chg prev qtr |  -0.04 %y/y |  -0.45 %chg prev qtr |  -12.27 %y/y |  -5.75 %chg prev qtr |  -18.80 %y/y |  -7.73 %chg prev qtr |  -0.12 %y/y |  -0.36 %chg prev qtr |  -3.00 %y/y |  -2.17 %chg prev qtr |  -5.26 %y/y |  -2.36 %chg prev qtr |  -2.74 %y/y |  -1.27 %chg prev qtr |  -15.38 %y/y |  -6.68 %chg prev qtr
2008.1        286.25       308.61       257.44       391.08       542.45       364.83       466.15       602.44       494.59       427.45  |   0.47 %y/y |   0.03 %chg prev qtr |   3.44 %y/y |   0.80 %chg prev qtr |   1.10 %y/y |   0.04 %chg prev qtr |  -7.74 %y/y |  -3.23 %chg prev qtr |  -13.52 %y/y |  -5.20 %chg prev qtr |   0.63 %y/y |   0.51 %chg prev qtr |  -1.64 %y/y |   0.05 %chg prev qtr |  -3.07 %y/y |  -2.12 %chg prev qtr |  -0.64 %y/y |  -0.69 %chg prev qtr |  -10.52 %y/y |  -3.76 %chg prev qtr
2007.4        286.16       306.17       257.34       404.15       572.23       362.98       465.91       615.49       498.04       444.15  |   1.74 %y/y |  -0.24 %chg prev qtr |   3.26 %y/y |   0.83 %chg prev qtr |   2.05 %y/y |   0.58 %chg prev qtr |  -5.01 %y/y |  -1.60 %chg prev qtr |  -10.03 %y/y |  -3.81 %chg prev qtr |   0.44 %y/y |   0.31 %chg prev qtr |  -0.94 %y/y |  -0.16 %chg prev qtr |  -0.24 %y/y |  -0.96 %chg prev qtr |   0.04 %y/y |   0.20 %chg prev qtr |  -7.52 %y/y |  -2.35 %chg prev qtr
2007.3        286.85       303.65       255.86       410.73       594.88       361.86       466.66       621.45       497.03       454.86  |   2.59 %y/y |  -0.56 %chg prev qtr |   4.40 %y/y |   0.27 %chg prev qtr |   2.29 %y/y |  -0.21 %chg prev qtr |  -2.70 %y/y |  -2.25 %chg prev qtr |  -7.06 %y/y |  -3.49 %chg prev qtr |   1.00 %y/y |  -0.57 %chg prev qtr |  -0.29 %y/y |  -0.74 %chg prev qtr |   2.45 %y/y |   0.09 %chg prev qtr |   1.61 %y/y |  -1.01 %chg prev qtr |  -4.60 %y/y |  -3.51 %chg prev qtr
2007.2        288.46       302.84       256.39       420.18       616.42       363.94       470.16       620.89       502.08       471.40  |   5.15 %y/y |   1.24 %chg prev qtr |   5.82 %y/y |   1.50 %chg prev qtr |   3.55 %y/y |   0.69 %chg prev qtr |   0.46 %y/y |  -0.88 %chg prev qtr |  -3.42 %y/y |  -1.73 %chg prev qtr |   2.10 %y/y |   0.38 %chg prev qtr |   0.59 %y/y |  -0.79 %chg prev qtr |   3.29 %y/y |  -0.11 %chg prev qtr |   3.63 %y/y |   0.86 %chg prev qtr |  -0.30 %y/y |  -1.32 %chg prev qtr
2007.1        284.92       298.35       254.64       423.90       627.24       362.55       473.90       621.55       497.80       477.72  |   6.33 %y/y |   1.30 %chg prev qtr |   6.02 %y/y |   0.62 %chg prev qtr |   4.27 %y/y |   0.98 %chg prev qtr |   3.53 %y/y |  -0.37 %chg prev qtr |  -0.83 %y/y |  -1.38 %chg prev qtr |   2.31 %y/y |   0.32 %chg prev qtr |   1.91 %y/y |   0.76 %chg prev qtr |   4.90 %y/y |   0.74 %chg prev qtr |   4.71 %y/y |  -0.01 %chg prev qtr |   3.20 %y/y |  -0.53 %chg prev qtr
2006.4        281.26       296.50       252.17       425.48       635.99       361.38       470.34       617.00       497.83       480.26  |   6.68 %y/y |   0.59 %chg prev qtr |   7.50 %y/y |   1.94 %chg prev qtr |   4.99 %y/y |   0.82 %chg prev qtr |   7.91 %y/y |   0.79 %chg prev qtr |   2.65 %y/y |  -0.64 %chg prev qtr |   2.32 %y/y |   0.87 %chg prev qtr |   2.48 %y/y |   0.49 %chg prev qtr |   5.59 %y/y |   1.71 %chg prev qtr |   6.83 %y/y |   1.77 %chg prev qtr |   7.92 %y/y |   0.73 %chg prev qtr
2006.3        279.61       290.85       250.13       422.13       640.09       358.26       468.03       606.60       489.15       476.78  |   9.28 %y/y |   1.92 %chg prev qtr |   7.59 %y/y |   1.63 %chg prev qtr |   5.58 %y/y |   1.02 %chg prev qtr |  14.44 %y/y |   0.93 %chg prev qtr |   7.93 %y/y |   0.28 %chg prev qtr |   2.41 %y/y |   0.50 %chg prev qtr |   4.03 %y/y |   0.14 %chg prev qtr |   8.82 %y/y |   0.92 %chg prev qtr |   7.27 %y/y |   0.96 %chg prev qtr |  12.76 %y/y |   0.84 %chg prev qtr
2006.2        274.34       286.19       247.60       418.24       638.28       356.46       467.38       601.09       484.50       472.80  |  10.89 %y/y |   2.38 %chg prev qtr |   8.04 %y/y |   1.69 %chg prev qtr |   6.71 %y/y |   1.38 %chg prev qtr |  22.72 %y/y |   2.15 %chg prev qtr |  12.81 %y/y |   0.91 %chg prev qtr |   3.43 %y/y |   0.59 %chg prev qtr |   6.77 %y/y |   0.51 %chg prev qtr |  14.44 %y/y |   1.45 %chg prev qtr |  10.92 %y/y |   1.91 %chg prev qtr |  19.54 %y/y |   2.14 %chg prev qtr
2006.1        267.96       281.42       244.22       409.45       632.52       354.38       465.03       592.52       475.42       462.89  |  12.60 %y/y |   1.63 %chg prev qtr |   8.77 %y/y |   2.03 %chg prev qtr |   7.70 %y/y |   1.68 %chg prev qtr |  32.49 %y/y |   3.85 %chg prev qtr |  18.19 %y/y |   2.09 %chg prev qtr |   4.41 %y/y |   0.34 %chg prev qtr |   9.79 %y/y |   1.32 %chg prev qtr |  19.14 %y/y |   1.40 %chg prev qtr |  13.45 %y/y |   2.02 %chg prev qtr |  25.60 %y/y |   4.02 %chg prev qtr
2005.4        263.65       275.81       240.19       394.28       619.58       353.18       458.96       584.33       466.01       445.02  |  13.52 %y/y |   3.04 %chg prev qtr |   8.00 %y/y |   2.03 %chg prev qtr |   7.42 %y/y |   1.38 %chg prev qtr |  35.29 %y/y |   6.89 %chg prev qtr |  20.80 %y/y |   4.47 %chg prev qtr |   5.20 %y/y |   0.96 %chg prev qtr |  11.17 %y/y |   2.01 %chg prev qtr |  22.74 %y/y |   4.82 %chg prev qtr |  14.32 %y/y |   2.19 %chg prev qtr |  27.16 %y/y |   5.25 %chg prev qtr
2005.3        255.87       270.33       236.91       368.88       593.07       349.83       449.90       557.45       456.02       422.81  |  11.39 %y/y |   3.42 %chg prev qtr |   7.49 %y/y |   2.05 %chg prev qtr |   7.84 %y/y |   2.10 %chg prev qtr |  31.72 %y/y |   8.23 %chg prev qtr |  19.98 %y/y |   4.82 %chg prev qtr |   5.14 %y/y |   1.51 %chg prev qtr |  11.03 %y/y |   2.77 %chg prev qtr |  23.25 %y/y |   6.13 %chg prev qtr |  15.32 %y/y |   4.40 %chg prev qtr |  26.28 %y/y |   6.90 %chg prev qtr
2005.2        247.40       264.90       232.04       340.82       565.80       344.64       437.76       525.24       436.79       395.53  |  13.08 %y/y |   3.96 %chg prev qtr |   7.19 %y/y |   2.38 %chg prev qtr |   7.30 %y/y |   2.33 %chg prev qtr |  28.94 %y/y |  10.28 %chg prev qtr |  25.84 %y/y |   5.72 %chg prev qtr |   5.04 %y/y |   1.54 %chg prev qtr |  13.52 %y/y |   3.35 %chg prev qtr |  24.42 %y/y |   5.61 %chg prev qtr |  16.94 %y/y |   4.24 %chg prev qtr |  25.43 %y/y |   7.32 %chg prev qtr
2005.1        237.98       258.73       226.75       309.05       535.17       339.40       423.55       497.34       419.04       368.55  |  11.60 %y/y |   2.46 %chg prev qtr |   5.38 %y/y |   1.31 %chg prev qtr |   6.70 %y/y |   1.41 %chg prev qtr |  21.07 %y/y |   6.05 %chg prev qtr |  26.40 %y/y |   4.34 %chg prev qtr |   4.29 %y/y |   1.10 %chg prev qtr |  13.38 %y/y |   2.60 %chg prev qtr |  23.24 %y/y |   4.47 %chg prev qtr |  14.76 %y/y |   2.80 %chg prev qtr |  22.30 %y/y |   5.31 %chg prev qtr
2004.4        232.26       255.39       223.60       291.43       512.90       335.72       412.83       476.07       407.64       349.96  |   9.64 %y/y |   1.11 %chg prev qtr |   5.02 %y/y |   1.55 %chg prev qtr |   6.51 %y/y |   1.78 %chg prev qtr |  16.17 %y/y |   4.07 %chg prev qtr |  25.01 %y/y |   3.76 %chg prev qtr |   3.89 %y/y |   0.90 %chg prev qtr |  12.44 %y/y |   1.88 %chg prev qtr |  22.67 %y/y |   5.26 %chg prev qtr |  15.22 %y/y |   3.09 %chg prev qtr |  19.61 %y/y |   4.52 %chg prev qtr
2004.3        229.70       251.50       219.68       280.04       494.32       332.74       405.21       452.29       395.43       334.82  |  12.58 %y/y |   4.99 %chg prev qtr |   4.06 %y/y |   1.77 %chg prev qtr |   6.13 %y/y |   1.58 %chg prev qtr |  15.34 %y/y |   5.95 %chg prev qtr |  28.07 %y/y |   9.94 %chg prev qtr |   4.20 %y/y |   1.42 %chg prev qtr |  14.38 %y/y |   5.08 %chg prev qtr |  22.90 %y/y |   7.14 %chg prev qtr |  15.91 %y/y |   5.86 %chg prev qtr |  19.70 %y/y |   6.18 %chg prev qtr
2004.2        218.78       247.12       216.26       264.32       449.63       328.09       385.61       422.14       373.53       315.34  |   9.70 %y/y |   2.59 %chg prev qtr |   2.94 %y/y |   0.66 %chg prev qtr |   5.82 %y/y |   1.76 %chg prev qtr |  10.51 %y/y |   3.55 %chg prev qtr |  20.39 %y/y |   6.20 %chg prev qtr |   3.19 %y/y |   0.81 %chg prev qtr |  11.40 %y/y |   3.22 %chg prev qtr |  18.18 %y/y |   4.61 %chg prev qtr |  12.03 %y/y |   2.29 %chg prev qtr |  15.42 %y/y |   4.64 %chg prev qtr
2004.1        213.25       245.51       212.51       255.26       423.38       325.44       373.57       403.55       365.15       301.36  |   8.62 %y/y |   0.67 %chg prev qtr |   3.21 %y/y |   0.96 %chg prev qtr |   4.56 %y/y |   1.23 %chg prev qtr |   7.84 %y/y |   1.75 %chg prev qtr |  15.47 %y/y |   3.19 %chg prev qtr |   2.82 %y/y |   0.71 %chg prev qtr |   9.69 %y/y |   1.74 %chg prev qtr |  15.21 %y/y |   3.98 %chg prev qtr |  11.78 %y/y |   3.21 %chg prev qtr |  12.93 %y/y |   3.00 %chg prev qtr
2003.4        211.84       243.18       209.93       250.87       410.28       323.16       367.17       388.09       353.78       292.58  |   8.46 %y/y |   3.82 %chg prev qtr |   3.26 %y/y |   0.62 %chg prev qtr |   4.12 %y/y |   1.42 %chg prev qtr |   7.23 %y/y |   3.32 %chg prev qtr |  14.49 %y/y |   6.30 %chg prev qtr |   2.38 %y/y |   1.20 %chg prev qtr |   9.18 %y/y |   3.64 %chg prev qtr |  13.19 %y/y |   5.46 %chg prev qtr |   9.93 %y/y |   3.70 %chg prev qtr |  11.95 %y/y |   4.60 %chg prev qtr
2003.3        204.04       241.69       206.99       242.80       385.97       319.34       354.27       368.01       341.15       279.71  |   4.23 %y/y |   2.31 %chg prev qtr |   3.76 %y/y |   0.68 %chg prev qtr |   3.85 %y/y |   1.28 %chg prev qtr |   4.98 %y/y |   1.51 %chg prev qtr |  10.84 %y/y |   3.34 %chg prev qtr |   1.79 %y/y |   0.44 %chg prev qtr |   7.56 %y/y |   2.34 %chg prev qtr |  10.58 %y/y |   3.02 %chg prev qtr |   7.70 %y/y |   2.32 %chg prev qtr |   9.48 %y/y |   2.38 %chg prev qtr
2003.2        199.43       240.06       204.37       239.18       373.49       317.95       346.16       357.21       333.42       273.22  |   2.72 %y/y |   1.58 %chg prev qtr |   4.63 %y/y |   0.92 %chg prev qtr |   4.23 %y/y |   0.56 %chg prev qtr |   5.25 %y/y |   1.05 %chg prev qtr |  11.28 %y/y |   1.87 %chg prev qtr |   2.82 %y/y |   0.45 %chg prev qtr |   7.97 %y/y |   1.64 %chg prev qtr |  12.06 %y/y |   1.98 %chg prev qtr |   7.93 %y/y |   2.07 %chg prev qtr |   9.97 %y/y |   2.39 %chg prev qtr
2003.1        196.33       237.88       203.24       236.70       366.65       316.51       340.56       350.26       326.66       266.85  |   3.82 %y/y |   0.52 %chg prev qtr |   4.21 %y/y |   1.01 %chg prev qtr |   4.13 %y/y |   0.80 %chg prev qtr |   5.49 %y/y |   1.17 %chg prev qtr |  12.94 %y/y |   2.31 %chg prev qtr |   3.44 %y/y |   0.28 %chg prev qtr |   9.24 %y/y |   1.27 %chg prev qtr |  13.94 %y/y |   2.16 %chg prev qtr |   8.44 %y/y |   1.50 %chg prev qtr |  10.63 %y/y |   2.10 %chg prev qtr
2002.4        195.31       235.51       201.62       233.96       358.36       315.64       336.30       342.86       321.83       261.35  |   5.01 %y/y |  -0.22 %chg prev qtr |   3.37 %y/y |   1.11 %chg prev qtr |   3.72 %y/y |   1.15 %chg prev qtr |   5.69 %y/y |   1.16 %chg prev qtr |  13.34 %y/y |   2.91 %chg prev qtr |   4.36 %y/y |   0.62 %chg prev qtr |  10.20 %y/y |   2.10 %chg prev qtr |  15.14 %y/y |   3.03 %chg prev qtr |   8.73 %y/y |   1.60 %chg prev qtr |  10.54 %y/y |   2.29 %chg prev qtr
2002.3        195.75       232.93       199.32       231.28       348.21       313.71       329.38       332.79       316.76       255.50  |   5.40 %y/y |   0.82 %chg prev qtr |   3.41 %y/y |   1.52 %chg prev qtr |   3.60 %y/y |   1.66 %chg prev qtr |   5.49 %y/y |   1.78 %chg prev qtr |  11.68 %y/y |   3.75 %chg prev qtr |   4.59 %y/y |   1.45 %chg prev qtr |   9.81 %y/y |   2.74 %chg prev qtr |  15.04 %y/y |   4.40 %chg prev qtr |   8.52 %y/y |   2.54 %chg prev qtr |  10.67 %y/y |   2.84 %chg prev qtr
2002.2        194.15       229.44       196.07       227.24       335.62       309.24       320.61       318.77       308.92       248.44  |   6.12 %y/y |   2.67 %chg prev qtr |   2.52 %y/y |   0.51 %chg prev qtr |   2.92 %y/y |   0.46 %chg prev qtr |   5.16 %y/y |   1.27 %chg prev qtr |   9.90 %y/y |   3.38 %chg prev qtr |   5.03 %y/y |   1.07 %chg prev qtr |   9.53 %y/y |   2.84 %chg prev qtr |  14.83 %y/y |   3.70 %chg prev qtr |   7.98 %y/y |   2.55 %chg prev qtr |  10.06 %y/y |   3.00 %chg prev qtr
2002.1        189.10       228.27       195.17       224.38       324.65       305.97       311.75       307.40       301.23       241.21  |   5.44 %y/y |   1.67 %chg prev qtr |   2.47 %y/y |   0.19 %chg prev qtr |   3.13 %y/y |   0.41 %chg prev qtr |   5.45 %y/y |   1.36 %chg prev qtr |   9.55 %y/y |   2.68 %chg prev qtr |   6.03 %y/y |   1.16 %chg prev qtr |   8.76 %y/y |   2.15 %chg prev qtr |  15.70 %y/y |   3.23 %chg prev qtr |   6.91 %y/y |   1.77 %chg prev qtr |   9.56 %y/y |   2.03 %chg prev qtr
2001.4        185.99       227.84       194.38       221.37       316.19       302.45       305.18       297.77       295.99       236.42  |   5.45 %y/y |   0.15 %chg prev qtr |   5.29 %y/y |   1.15 %chg prev qtr |   5.25 %y/y |   1.03 %chg prev qtr |   6.37 %y/y |   0.97 %chg prev qtr |  10.79 %y/y |   1.41 %chg prev qtr |   7.75 %y/y |   0.84 %chg prev qtr |   9.13 %y/y |   1.74 %chg prev qtr |  16.54 %y/y |   2.94 %chg prev qtr |   7.34 %y/y |   1.41 %chg prev qtr |  10.45 %y/y |   2.40 %chg prev qtr
2001.3        185.72       225.25       192.39       219.25       311.80       299.93       299.96       289.27       291.88       230.87  |   5.63 %y/y |   1.51 %chg prev qtr |   5.39 %y/y |   0.65 %chg prev qtr |   5.58 %y/y |   0.99 %chg prev qtr |   6.96 %y/y |   1.46 %chg prev qtr |  12.62 %y/y |   2.10 %chg prev qtr |   9.26 %y/y |   1.87 %chg prev qtr |   8.67 %y/y |   2.48 %chg prev qtr |  15.56 %y/y |   4.21 %chg prev qtr |   7.28 %y/y |   2.02 %chg prev qtr |  10.13 %y/y |   2.28 %chg prev qtr
2001.2        182.96       223.79       190.50       216.09       305.38       294.42       292.71       277.59       286.09       225.73  |   4.73 %y/y |   2.01 %chg prev qtr |   5.58 %y/y |   0.46 %chg prev qtr |   5.12 %y/y |   0.67 %chg prev qtr |   6.83 %y/y |   1.55 %chg prev qtr |  13.98 %y/y |   3.04 %chg prev qtr |  10.06 %y/y |   2.02 %chg prev qtr |   8.40 %y/y |   2.12 %chg prev qtr |  14.39 %y/y |   4.48 %chg prev qtr |   7.06 %y/y |   1.54 %chg prev qtr |   9.95 %y/y |   2.53 %chg prev qtr
2001.1        179.35       222.77       189.24       212.79       296.36       288.58       286.63       265.69       281.76       220.16  |   3.98 %y/y |   1.69 %chg prev qtr |   5.95 %y/y |   2.94 %chg prev qtr |   5.44 %y/y |   2.47 %chg prev qtr |   6.45 %y/y |   2.25 %chg prev qtr |  13.62 %y/y |   3.84 %chg prev qtr |  10.56 %y/y |   2.81 %chg prev qtr |   8.99 %y/y |   2.50 %chg prev qtr |  13.54 %y/y |   3.99 %chg prev qtr |   7.39 %y/y |   2.18 %chg prev qtr |   9.11 %y/y |   2.85 %chg prev qtr
2000.4        176.37       216.40       184.68       208.11       285.39       280.70       279.64       255.50       275.75       214.05  |   2.18 %y/y |   0.31 %chg prev qtr |   3.32 %y/y |   1.25 %chg prev qtr |   3.35 %y/y |   1.35 %chg prev qtr |   6.41 %y/y |   1.53 %chg prev qtr |  14.16 %y/y |   3.08 %chg prev qtr |  11.57 %y/y |   2.25 %chg prev qtr |   8.35 %y/y |   1.31 %chg prev qtr |  14.08 %y/y |   2.07 %chg prev qtr |   6.83 %y/y |   1.35 %chg prev qtr |   8.19 %y/y |   2.10 %chg prev qtr
2000.3        175.82       213.72       182.22       204.98       276.85       274.51       276.02       250.31       272.08       209.64  |   1.97 %y/y |   0.65 %chg prev qtr |   2.81 %y/y |   0.83 %chg prev qtr |   2.39 %y/y |   0.55 %chg prev qtr |   5.83 %y/y |   1.33 %chg prev qtr |  13.06 %y/y |   3.33 %chg prev qtr |  11.02 %y/y |   2.61 %chg prev qtr |   8.27 %y/y |   2.22 %chg prev qtr |  14.94 %y/y |   3.14 %chg prev qtr |   6.05 %y/y |   1.82 %chg prev qtr |   7.23 %y/y |   2.11 %chg prev qtr
2000.2        174.69       211.96       181.23       202.28       267.92       267.52       270.02       242.68       267.22       205.31  |   0.87 %y/y |   1.28 %chg prev qtr |   2.16 %y/y |   0.81 %chg prev qtr |   2.25 %y/y |   0.98 %chg prev qtr |   5.96 %y/y |   1.19 %chg prev qtr |  11.90 %y/y |   2.71 %chg prev qtr |  11.76 %y/y |   2.49 %chg prev qtr |   7.94 %y/y |   2.67 %chg prev qtr |  14.84 %y/y |   3.70 %chg prev qtr |   5.76 %y/y |   1.85 %chg prev qtr |   6.28 %y/y |   1.75 %chg prev qtr
2000.1        172.48       210.25       179.47       199.90       260.84       261.02       262.99       234.01       262.36       201.78  |   1.83 %y/y |  -0.08 %chg prev qtr |   1.75 %y/y |   0.39 %chg prev qtr |   1.38 %y/y |   0.44 %chg prev qtr |   6.04 %y/y |   2.21 %chg prev qtr |  10.80 %y/y |   4.34 %chg prev qtr |  12.40 %y/y |   3.75 %chg prev qtr |   6.42 %y/y |   1.90 %chg prev qtr |  13.05 %y/y |   4.48 %chg prev qtr |   4.63 %y/y |   1.64 %chg prev qtr |   5.23 %y/y |   1.99 %chg prev qtr
1999.4        172.61       209.44       178.69       195.57       250.00       251.59       258.09       223.97       258.12       197.84  |   3.11 %y/y |   0.10 %chg prev qtr |   1.68 %y/y |   0.76 %chg prev qtr |   1.33 %y/y |   0.41 %chg prev qtr |   4.83 %y/y |   0.97 %chg prev qtr |   7.84 %y/y |   2.09 %chg prev qtr |  10.33 %y/y |   1.75 %chg prev qtr |   5.84 %y/y |   1.24 %chg prev qtr |   9.45 %y/y |   2.85 %chg prev qtr |   4.43 %y/y |   0.61 %chg prev qtr |   3.84 %y/y |   1.20 %chg prev qtr
1999.3        172.43       207.87       177.96       193.69       244.87       247.26       254.93       217.77       256.56       195.50  |   2.92 %y/y |  -0.44 %chg prev qtr |   2.17 %y/y |   0.19 %chg prev qtr |   2.16 %y/y |   0.41 %chg prev qtr |   5.12 %y/y |   1.46 %chg prev qtr |   7.64 %y/y |   2.27 %chg prev qtr |   9.75 %y/y |   3.29 %chg prev qtr |   5.92 %y/y |   1.91 %chg prev qtr |   9.31 %y/y |   3.05 %chg prev qtr |   4.48 %y/y |   1.54 %chg prev qtr |   4.16 %y/y |   1.20 %chg prev qtr
1999.2        173.19       207.48       177.24       190.91       239.43       239.38       250.16       211.32       252.66       193.18  |   4.27 %y/y |   2.25 %chg prev qtr |   3.02 %y/y |   0.41 %chg prev qtr |   3.28 %y/y |   0.12 %chg prev qtr |   5.01 %y/y |   1.27 %chg prev qtr |   8.01 %y/y |   1.70 %chg prev qtr |   8.26 %y/y |   3.08 %chg prev qtr |   5.49 %y/y |   1.23 %chg prev qtr |   6.86 %y/y |   2.09 %chg prev qtr |   3.33 %y/y |   0.77 %chg prev qtr |   4.20 %y/y |   0.75 %chg prev qtr
1999.1        169.38       206.63       177.03       188.51       235.42       232.23       247.12       207.00       250.74       191.75  |   3.67 %y/y |   1.18 %chg prev qtr |   3.44 %y/y |   0.32 %chg prev qtr |   3.20 %y/y |   0.39 %chg prev qtr |   4.73 %y/y |   1.05 %chg prev qtr |   8.49 %y/y |   1.55 %chg prev qtr |   6.28 %y/y |   1.84 %chg prev qtr |   4.26 %y/y |   1.35 %chg prev qtr |   5.59 %y/y |   1.16 %chg prev qtr |   2.83 %y/y |   1.44 %chg prev qtr |   3.37 %y/y |   0.65 %chg prev qtr
1998.4        167.41       205.98       176.35       186.56       231.83       228.03       243.84       204.63       247.17       190.52  |   2.39 %y/y |  -0.07 %chg prev qtr |   4.84 %y/y |   1.24 %chg prev qtr |   4.03 %y/y |   1.23 %chg prev qtr |   5.00 %y/y |   1.25 %chg prev qtr |   9.12 %y/y |   1.91 %chg prev qtr |   5.81 %y/y |   1.22 %chg prev qtr |   5.33 %y/y |   1.31 %chg prev qtr |   8.51 %y/y |   2.71 %chg prev qtr |   2.94 %y/y |   0.65 %chg prev qtr |   4.76 %y/y |   1.51 %chg prev qtr
1998.3        167.53       203.46       174.20       184.26       227.48       225.29       240.69       199.23       245.57       187.69  |   3.77 %y/y |   0.86 %chg prev qtr |   4.88 %y/y |   1.03 %chg prev qtr |   4.06 %y/y |   1.51 %chg prev qtr |   5.20 %y/y |   1.35 %chg prev qtr |   8.96 %y/y |   2.62 %chg prev qtr |   6.17 %y/y |   1.89 %chg prev qtr |   4.96 %y/y |   1.50 %chg prev qtr |   5.51 %y/y |   0.75 %chg prev qtr |   3.16 %y/y |   0.43 %chg prev qtr |   4.97 %y/y |   1.24 %chg prev qtr
1998.2        166.10       201.39       171.61       181.81       221.68       221.12       237.14       197.75       244.52       185.39  |   3.67 %y/y |   1.66 %chg prev qtr |   5.42 %y/y |   0.82 %chg prev qtr |   2.84 %y/y |   0.04 %chg prev qtr |   5.62 %y/y |   1.01 %chg prev qtr |   8.30 %y/y |   2.16 %chg prev qtr |   5.84 %y/y |   1.19 %chg prev qtr |   4.63 %y/y |   0.05 %chg prev qtr |   3.94 %y/y |   0.87 %chg prev qtr |   3.63 %y/y |   0.28 %chg prev qtr |   5.08 %y/y |  -0.06 %chg prev qtr
1998.1        163.38       199.75       171.54       180.00       217.00       218.51       237.03       196.04       243.83       185.50  |   2.63 %y/y |  -0.08 %chg prev qtr |   5.33 %y/y |   1.67 %chg prev qtr |   3.81 %y/y |   1.19 %chg prev qtr |   5.25 %y/y |   1.31 %chg prev qtr |   7.05 %y/y |   2.14 %chg prev qtr |   6.02 %y/y |   1.40 %chg prev qtr |   5.12 %y/y |   2.39 %chg prev qtr |   3.79 %y/y |   3.95 %chg prev qtr |   3.33 %y/y |   1.55 %chg prev qtr |   5.06 %y/y |   2.00 %chg prev qtr
1997.4        163.51       196.47       169.52       177.67       212.45       215.50       231.50       188.59       240.10       181.86  |   2.70 %y/y |   1.28 %chg prev qtr |   4.64 %y/y |   1.27 %chg prev qtr |   3.56 %y/y |   1.26 %chg prev qtr |   4.85 %y/y |   1.44 %chg prev qtr |   5.35 %y/y |   1.76 %chg prev qtr |   5.74 %y/y |   1.56 %chg prev qtr |   3.22 %y/y |   0.96 %chg prev qtr |   0.25 %y/y |  -0.13 %chg prev qtr |   1.75 %y/y |   0.86 %chg prev qtr |   4.33 %y/y |   1.71 %chg prev qtr
1997.3        161.45       194.00       167.41       175.15       208.78       212.19       229.31       188.83       238.05       178.80  |   2.54 %y/y |   0.77 %chg prev qtr |   4.56 %y/y |   1.55 %chg prev qtr |   3.44 %y/y |   0.32 %chg prev qtr |   4.42 %y/y |   1.75 %chg prev qtr |   4.09 %y/y |   1.99 %chg prev qtr |   5.50 %y/y |   1.57 %chg prev qtr |   2.83 %y/y |   1.17 %chg prev qtr |   0.88 %y/y |  -0.75 %chg prev qtr |   1.93 %y/y |   0.89 %chg prev qtr |   3.06 %y/y |   1.34 %chg prev qtr
1997.2        160.22       191.04       166.87       172.14       204.70       208.91       226.65       190.25       235.96       176.43  |   2.34 %y/y |   0.64 %chg prev qtr |   3.24 %y/y |   0.73 %chg prev qtr |   3.03 %y/y |   0.99 %chg prev qtr |   3.59 %y/y |   0.65 %chg prev qtr |   1.85 %y/y |   0.98 %chg prev qtr |   5.03 %y/y |   1.36 %chg prev qtr |   0.27 %y/y |   0.52 %chg prev qtr |   0.37 %y/y |   0.73 %chg prev qtr |   1.26 %y/y |  -0.01 %chg prev qtr |   1.92 %y/y |  -0.07 %chg prev qtr
1997.1        159.20       189.65       165.24       171.02       202.71       206.10       225.48       188.88       235.98       176.56  |   3.18 %y/y |  -0.01 %chg prev qtr |   2.35 %y/y |   1.01 %chg prev qtr |   2.03 %y/y |   0.95 %chg prev qtr |   3.06 %y/y |   0.93 %chg prev qtr |  -0.43 %y/y |   0.52 %chg prev qtr |   5.04 %y/y |   1.12 %chg prev qtr |  -1.59 %y/y |   0.54 %chg prev qtr |  -2.40 %y/y |   0.40 %chg prev qtr |   0.34 %y/y |   0.00 %chg prev qtr |   1.42 %y/y |   1.28 %chg prev qtr
1996.4        159.21       187.75       163.69       169.45       201.67       203.81       224.28       188.12       235.98       174.32  |   5.28 %y/y |   1.12 %chg prev qtr |   3.17 %y/y |   1.19 %chg prev qtr |   2.78 %y/y |   1.14 %chg prev qtr |   3.80 %y/y |   1.02 %chg prev qtr |  -0.95 %y/y |   0.54 %chg prev qtr |   5.14 %y/y |   1.34 %chg prev qtr |  -0.79 %y/y |   0.57 %chg prev qtr |  -1.50 %y/y |   0.50 %chg prev qtr |   1.50 %y/y |   1.04 %chg prev qtr |   1.23 %y/y |   0.48 %chg prev qtr
1996.3        157.45       185.54       161.84       167.74       200.58       201.12       223.00       187.19       233.55       173.49  |   4.13 %y/y |   0.57 %chg prev qtr |   2.85 %y/y |   0.26 %chg prev qtr |   2.00 %y/y |  -0.08 %chg prev qtr |   3.94 %y/y |   0.94 %chg prev qtr |  -1.62 %y/y |  -0.20 %chg prev qtr |   5.38 %y/y |   1.11 %chg prev qtr |  -1.23 %y/y |  -1.34 %chg prev qtr |  -0.08 %y/y |  -1.24 %chg prev qtr |   0.47 %y/y |   0.23 %chg prev qtr |   1.55 %y/y |   0.23 %chg prev qtr
1996.2        156.56       185.05       161.97       166.18       200.98       198.91       226.03       189.54       233.02       173.10  |   4.48 %y/y |   1.46 %chg prev qtr |   4.16 %y/y |  -0.13 %chg prev qtr |   3.26 %y/y |   0.01 %chg prev qtr |   4.94 %y/y |   0.14 %chg prev qtr |  -0.29 %y/y |  -1.28 %chg prev qtr |   6.33 %y/y |   1.37 %chg prev qtr |   2.53 %y/y |  -1.35 %chg prev qtr |   4.00 %y/y |  -2.06 %chg prev qtr |   1.81 %y/y |  -0.91 %chg prev qtr |   3.30 %y/y |  -0.56 %chg prev qtr
1996.1        154.30       185.29       161.95       165.94       203.58       196.22       229.12       193.53       235.17       174.08  |   4.62 %y/y |   2.03 %chg prev qtr |   6.28 %y/y |   1.81 %chg prev qtr |   6.17 %y/y |   1.69 %chg prev qtr |   6.69 %y/y |   1.65 %chg prev qtr |   1.94 %y/y |  -0.01 %chg prev qtr |   6.93 %y/y |   1.23 %chg prev qtr |   5.28 %y/y |   1.35 %chg prev qtr |   5.47 %y/y |   1.33 %chg prev qtr |   3.22 %y/y |   1.15 %chg prev qtr |   5.19 %y/y |   1.09 %chg prev qtr
1995.4        151.23       181.99       159.26       163.25       203.61       193.84       226.06       190.99       232.50       172.21  |   4.47 %y/y |   0.02 %chg prev qtr |   5.43 %y/y |   0.88 %chg prev qtr |   4.73 %y/y |   0.38 %chg prev qtr |   6.20 %y/y |   1.16 %chg prev qtr |   1.31 %y/y |  -0.13 %chg prev qtr |   7.74 %y/y |   1.57 %chg prev qtr |   3.28 %y/y |   0.12 %chg prev qtr |   5.57 %y/y |   1.95 %chg prev qtr |   2.38 %y/y |   0.02 %chg prev qtr |   4.43 %y/y |   0.80 %chg prev qtr
1995.3        151.20       180.40       158.66       161.38       203.88       190.85       225.78       187.34       232.45       170.85  |   3.55 %y/y |   0.90 %chg prev qtr |   4.65 %y/y |   1.54 %chg prev qtr |   5.49 %y/y |   1.15 %chg prev qtr |   6.30 %y/y |   1.91 %chg prev qtr |  -0.09 %y/y |   1.15 %chg prev qtr |   6.73 %y/y |   2.03 %chg prev qtr |   1.89 %y/y |   2.42 %chg prev qtr |  -0.18 %y/y |   2.79 %chg prev qtr |   1.81 %y/y |   1.56 %chg prev qtr |   3.53 %y/y |   1.96 %chg prev qtr
1995.2        149.85       177.66       156.85       158.36       201.57       187.06       220.45       182.25       228.87       167.57  |   4.05 %y/y |   1.61 %chg prev qtr |   3.42 %y/y |   1.90 %chg prev qtr |   5.42 %y/y |   2.83 %chg prev qtr |   5.39 %y/y |   1.81 %chg prev qtr |  -2.67 %y/y |   0.93 %chg prev qtr |   7.31 %y/y |   1.93 %chg prev qtr |  -1.80 %y/y |   1.30 %chg prev qtr |  -2.98 %y/y |  -0.68 %chg prev qtr |  -0.74 %y/y |   0.45 %chg prev qtr |   1.69 %y/y |   1.26 %chg prev qtr
1995.1        147.48       174.34       152.54       155.54       199.71       183.51       217.63       183.49       227.84       165.49  |   4.78 %y/y |   1.88 %chg prev qtr |   2.86 %y/y |   1.00 %chg prev qtr |   3.37 %y/y |   0.32 %chg prev qtr |   4.96 %y/y |   1.18 %chg prev qtr |  -5.89 %y/y |  -0.63 %chg prev qtr |   9.97 %y/y |   2.00 %chg prev qtr |  -5.22 %y/y |  -0.58 %chg prev qtr |  -6.13 %y/y |   1.43 %chg prev qtr |  -2.33 %y/y |   0.33 %chg prev qtr |  -0.27 %y/y |   0.36 %chg prev qtr
1994.4        144.76       172.62       152.06       153.72       200.97       179.92       218.89       180.91       227.09       164.90  |   3.74 %y/y |  -0.86 %chg prev qtr |   2.42 %y/y |   0.14 %chg prev qtr |   5.14 %y/y |   1.10 %chg prev qtr |   5.16 %y/y |   1.25 %chg prev qtr |  -6.25 %y/y |  -1.51 %chg prev qtr |  11.09 %y/y |   0.62 %chg prev qtr |  -5.45 %y/y |  -1.22 %chg prev qtr |  -6.67 %y/y |  -3.61 %chg prev qtr |  -2.98 %y/y |  -0.54 %chg prev qtr |  -0.73 %y/y |  -0.07 %chg prev qtr
1994.3        146.01       172.38       150.40       151.82       204.06       178.82       221.60       187.68       228.32       165.02  |   5.04 %y/y |   1.38 %chg prev qtr |   3.13 %y/y |   0.34 %chg prev qtr |   5.25 %y/y |   1.09 %chg prev qtr |   5.22 %y/y |   1.04 %chg prev qtr |  -5.37 %y/y |  -1.47 %chg prev qtr |  13.11 %y/y |   2.58 %chg prev qtr |  -4.07 %y/y |  -1.29 %chg prev qtr |  -3.01 %y/y |  -0.09 %chg prev qtr |  -2.13 %y/y |  -0.98 %chg prev qtr |   0.33 %y/y |   0.14 %chg prev qtr
1994.2        144.02       171.79       148.78       150.26       207.10       174.32       224.49       187.84       230.58       164.79  |   5.53 %y/y |   2.32 %chg prev qtr |   4.58 %y/y |   1.35 %chg prev qtr |   5.89 %y/y |   0.83 %chg prev qtr |   4.96 %y/y |   1.40 %chg prev qtr |  -4.78 %y/y |  -2.41 %chg prev qtr |  13.35 %y/y |   4.46 %chg prev qtr |  -2.79 %y/y |  -2.23 %chg prev qtr |  -2.64 %y/y |  -3.91 %chg prev qtr |  -1.36 %y/y |  -1.16 %chg prev qtr |   0.96 %y/y |  -0.69 %chg prev qtr
1994.1        140.75       169.50       147.56       148.19       212.22       166.87       229.61       195.48       233.28       165.93  |   3.57 %y/y |   0.87 %chg prev qtr |   4.26 %y/y |   0.57 %chg prev qtr |   6.72 %y/y |   2.03 %chg prev qtr |   4.74 %y/y |   1.38 %chg prev qtr |  -3.26 %y/y |  -1.00 %chg prev qtr |  11.17 %y/y |   3.03 %chg prev qtr |  -0.30 %y/y |  -0.82 %chg prev qtr |   1.50 %y/y |   0.85 %chg prev qtr |   0.18 %y/y |  -0.34 %chg prev qtr |   2.80 %y/y |  -0.11 %chg prev qtr
1993.4        139.54       168.54       144.63       146.18       214.36       161.96       231.50       193.83       234.07       166.11  |   2.32 %y/y |   0.38 %chg prev qtr |   4.46 %y/y |   0.83 %chg prev qtr |   5.57 %y/y |   1.21 %chg prev qtr |   3.37 %y/y |   1.31 %chg prev qtr |  -3.81 %y/y |  -0.60 %chg prev qtr |   9.90 %y/y |   2.45 %chg prev qtr |  -1.01 %y/y |   0.22 %chg prev qtr |   0.17 %y/y |   0.17 %chg prev qtr |  -0.03 %y/y |   0.33 %chg prev qtr |   2.99 %y/y |   0.99 %chg prev qtr
1993.3        139.01       167.15       142.90       144.29       215.65       158.09       230.99       193.50       233.29       164.48  |   2.70 %y/y |   1.86 %chg prev qtr |   4.44 %y/y |   1.76 %chg prev qtr |   4.87 %y/y |   1.70 %chg prev qtr |   2.60 %y/y |   0.79 %chg prev qtr |  -4.14 %y/y |  -0.85 %chg prev qtr |   9.37 %y/y |   2.80 %chg prev qtr |  -1.31 %y/y |   0.02 %chg prev qtr |  -0.78 %y/y |   0.29 %chg prev qtr |   0.50 %y/y |  -0.20 %chg prev qtr |   2.09 %y/y |   0.77 %chg prev qtr
1993.2        136.47       164.26       140.51       143.16       217.50       153.79       230.94       192.94       233.75       163.23  |   1.25 %y/y |   0.42 %chg prev qtr |   4.52 %y/y |   1.03 %chg prev qtr |   5.01 %y/y |   1.62 %chg prev qtr |   2.41 %y/y |   1.18 %chg prev qtr |  -3.50 %y/y |  -0.85 %chg prev qtr |   8.69 %y/y |   2.46 %chg prev qtr |  -1.03 %y/y |   0.28 %chg prev qtr |  -1.16 %y/y |   0.18 %chg prev qtr |   1.17 %y/y |   0.39 %chg prev qtr |   3.02 %y/y |   1.13 %chg prev qtr
1993.1        135.90       162.58       138.27       141.49       219.37       150.10       230.30       192.60       232.85       161.41  |   1.98 %y/y |  -0.35 %chg prev qtr |   3.71 %y/y |   0.76 %chg prev qtr |   2.75 %y/y |   0.93 %chg prev qtr |   0.98 %y/y |   0.06 %chg prev qtr |  -3.68 %y/y |  -1.57 %chg prev qtr |   8.42 %y/y |   1.85 %chg prev qtr |  -3.16 %y/y |  -1.52 %chg prev qtr |  -1.39 %y/y |  -0.47 %chg prev qtr |   0.14 %y/y |  -0.55 %chg prev qtr |   0.94 %y/y |   0.08 %chg prev qtr
1992.4        136.38       161.35       137.00       141.41       222.86       147.37       233.86       193.50       234.14       161.28  |   3.44 %y/y |   0.76 %chg prev qtr |   3.75 %y/y |   0.81 %chg prev qtr |   2.58 %y/y |   0.54 %chg prev qtr |   1.51 %y/y |   0.55 %chg prev qtr |  -2.69 %y/y |  -0.93 %chg prev qtr |   8.04 %y/y |   1.96 %chg prev qtr |  -1.28 %y/y |  -0.08 %chg prev qtr |   0.57 %y/y |  -0.78 %chg prev qtr |   0.80 %y/y |   0.86 %chg prev qtr |   2.10 %y/y |   0.11 %chg prev qtr
1992.3        135.35       160.05       136.27       140.64       224.96       144.54       234.05       195.03       232.14       161.11  |   2.82 %y/y |   0.42 %chg prev qtr |   4.61 %y/y |   1.84 %chg prev qtr |   3.71 %y/y |   1.85 %chg prev qtr |   3.95 %y/y |   0.61 %chg prev qtr |  -1.03 %y/y |  -0.20 %chg prev qtr |   7.71 %y/y |   2.15 %chg prev qtr |  -0.25 %y/y |   0.30 %chg prev qtr |   3.14 %y/y |  -0.09 %chg prev qtr |   1.27 %y/y |   0.48 %chg prev qtr |   3.75 %y/y |   1.68 %chg prev qtr
1992.2        134.78       157.16       133.80       139.79       225.40       141.50       233.34       195.20       231.04       158.45  |   5.54 %y/y |   1.14 %chg prev qtr |   3.31 %y/y |   0.25 %chg prev qtr |   2.60 %y/y |  -0.57 %chg prev qtr |   2.82 %y/y |  -0.23 %chg prev qtr |  -0.83 %y/y |  -1.04 %chg prev qtr |   6.34 %y/y |   2.21 %chg prev qtr |  -1.70 %y/y |  -1.88 %chg prev qtr |   2.12 %y/y |  -0.06 %chg prev qtr |   0.73 %y/y |  -0.64 %chg prev qtr |   1.86 %y/y |  -0.91 %chg prev qtr
1992.1        133.26       156.77       134.57       140.11       227.76       138.44       237.81       195.31       232.52       159.90  |   6.70 %y/y |   1.07 %chg prev qtr |   4.52 %y/y |   0.80 %chg prev qtr |   3.98 %y/y |   0.76 %chg prev qtr |   3.83 %y/y |   0.58 %chg prev qtr |  -0.42 %y/y |  -0.55 %chg prev qtr |   5.36 %y/y |   1.50 %chg prev qtr |  -1.20 %y/y |   0.39 %chg prev qtr |   3.28 %y/y |   1.51 %chg prev qtr |   1.68 %y/y |   0.10 %chg prev qtr |   3.11 %y/y |   1.23 %chg prev qtr
1991.4        131.85       155.52       133.56       139.30       229.01       136.40       236.89       192.41       232.28       157.96  |  10.13 %y/y |   0.16 %chg prev qtr |   4.61 %y/y |   1.65 %chg prev qtr |   4.38 %y/y |   1.65 %chg prev qtr |   4.99 %y/y |   2.96 %chg prev qtr |   0.03 %y/y |   0.75 %chg prev qtr |   4.91 %y/y |   1.65 %chg prev qtr |  -1.73 %y/y |   0.96 %chg prev qtr |   2.49 %y/y |   1.76 %chg prev qtr |   3.31 %y/y |   1.33 %chg prev qtr |   3.09 %y/y |   1.72 %chg prev qtr
1991.3        131.64       153.00       131.39       135.29       227.30       134.19       234.64       189.09       229.24       155.29  |   7.80 %y/y |   3.09 %chg prev qtr |   3.02 %y/y |   0.58 %chg prev qtr |   1.97 %y/y |   0.75 %chg prev qtr |   1.01 %y/y |  -0.49 %chg prev qtr |  -1.37 %y/y |   0.00 %chg prev qtr |   3.56 %y/y |   0.85 %chg prev qtr |  -5.30 %y/y |  -1.15 %chg prev qtr |   1.41 %y/y |  -1.07 %chg prev qtr |   1.98 %y/y |  -0.05 %chg prev qtr |   0.98 %y/y |  -0.17 %chg prev qtr
1991.2        127.70       152.12       130.41       135.95       227.29       133.06       237.37       191.14       229.36       155.56  |  13.89 %y/y |   2.25 %chg prev qtr |   2.74 %y/y |   1.42 %chg prev qtr |   2.11 %y/y |   0.76 %chg prev qtr |   2.25 %y/y |   0.75 %chg prev qtr |  -0.55 %y/y |  -0.63 %chg prev qtr |   3.48 %y/y |   1.26 %chg prev qtr |  -5.22 %y/y |  -1.38 %chg prev qtr |  -0.32 %y/y |   1.08 %chg prev qtr |   1.18 %y/y |   0.30 %chg prev qtr |   1.67 %y/y |   0.32 %chg prev qtr
1991.1        124.89       149.99       129.42       134.94       228.73       131.40       240.70       189.10       228.68       155.07  |  25.94 %y/y |   4.32 %chg prev qtr |   2.08 %y/y |   0.89 %chg prev qtr |   1.22 %y/y |   1.14 %chg prev qtr |   0.87 %y/y |   1.70 %chg prev qtr |   0.41 %y/y |  -0.10 %chg prev qtr |   2.92 %y/y |   1.06 %chg prev qtr |  -6.81 %y/y |  -0.15 %chg prev qtr |  -1.57 %y/y |   0.72 %chg prev qtr |   0.46 %y/y |   1.71 %chg prev qtr |   1.01 %y/y |   1.20 %chg prev qtr
1990.4        119.72       148.67       127.96       132.68       228.95       130.02       241.07       187.74       224.84       153.23  |  16.50 %y/y |  -1.96 %chg prev qtr |   0.66 %y/y |   0.10 %chg prev qtr |   0.75 %y/y |  -0.69 %chg prev qtr |  -0.99 %y/y |  -0.94 %chg prev qtr |   1.70 %y/y |  -0.66 %chg prev qtr |   2.18 %y/y |   0.34 %chg prev qtr |  -8.02 %y/y |  -2.71 %chg prev qtr |   0.91 %y/y |   0.68 %chg prev qtr |   0.06 %y/y |   0.02 %chg prev qtr |   0.26 %y/y |  -0.36 %chg prev qtr
1990.3        122.11       148.52       128.85       133.94       230.46       129.58       247.78       186.47       224.79       153.79  |  16.83 %y/y |   8.90 %chg prev qtr |   1.16 %y/y |   0.30 %chg prev qtr |   0.57 %y/y |   0.88 %chg prev qtr |  -0.62 %y/y |   0.74 %chg prev qtr |   5.60 %y/y |   0.84 %chg prev qtr |   1.42 %y/y |   0.77 %chg prev qtr |  -5.83 %y/y |  -1.06 %chg prev qtr |   1.92 %y/y |  -2.76 %chg prev qtr |   0.76 %y/y |  -0.83 %chg prev qtr |   1.44 %y/y |   0.51 %chg prev qtr
1990.2        112.13       148.07       127.72       132.96       228.54       128.59       250.43       191.76       226.68       153.01  |   7.57 %y/y |  13.07 %chg prev qtr |   2.69 %y/y |   0.77 %chg prev qtr |   0.42 %y/y |  -0.11 %chg prev qtr |   0.11 %y/y |  -0.61 %chg prev qtr |  10.75 %y/y |   0.32 %chg prev qtr |   2.69 %y/y |   0.72 %chg prev qtr |  -4.59 %y/y |  -3.04 %chg prev qtr |   6.23 %y/y |  -0.18 %chg prev qtr |   4.18 %y/y |  -0.42 %chg prev qtr |   2.55 %y/y |  -0.33 %chg prev qtr
1990.1         99.17       146.94       127.86       133.77       227.80       127.67       258.28       192.11       227.63       153.52  |  -22.96 %y/y |  -3.49 %chg prev qtr |   2.88 %y/y |  -0.51 %chg prev qtr |   0.75 %y/y |   0.67 %chg prev qtr |   0.58 %y/y |  -0.17 %chg prev qtr |  15.85 %y/y |   1.19 %chg prev qtr |   2.84 %y/y |   0.33 %chg prev qtr |  -1.56 %y/y |  -1.45 %chg prev qtr |   7.26 %y/y |   3.26 %chg prev qtr |   7.96 %y/y |   1.30 %chg prev qtr |   3.65 %y/y |   0.45 %chg prev qtr
1989.4        102.76       147.69       127.01       134.00       225.13       127.25       262.08       186.04       224.70       152.83  |  -22.56 %y/y |  -1.68 %chg prev qtr |   3.79 %y/y |   0.59 %chg prev qtr |   0.51 %y/y |  -0.87 %chg prev qtr |  -0.33 %y/y |  -0.58 %chg prev qtr |  19.84 %y/y |   3.16 %chg prev qtr |   2.65 %y/y |  -0.40 %chg prev qtr |  -1.68 %y/y |  -0.40 %chg prev qtr |   9.50 %y/y |   1.69 %chg prev qtr |   8.14 %y/y |   0.72 %chg prev qtr |   3.92 %y/y |   0.80 %chg prev qtr
1989.3        104.52       146.82       128.12       134.78       218.24       127.76       263.12       182.95       223.09       151.61  |  -17.97 %y/y |   0.27 %chg prev qtr |   2.19 %y/y |   1.82 %chg prev qtr |   1.11 %y/y |   0.74 %chg prev qtr |   0.63 %y/y |   1.48 %chg prev qtr |  22.55 %y/y |   5.76 %chg prev qtr |   2.40 %y/y |   2.03 %chg prev qtr |  -1.28 %y/y |   0.24 %chg prev qtr |  11.43 %y/y |   1.35 %chg prev qtr |  10.30 %y/y |   2.53 %chg prev qtr |   3.92 %y/y |   1.62 %chg prev qtr
1989.2        104.24       144.19       127.18       132.82       206.36       125.22       262.48       180.51       217.59       149.20  |  -10.97 %y/y |  -19.02 %chg prev qtr |   0.06 %y/y |   0.95 %chg prev qtr |   0.21 %y/y |   0.21 %chg prev qtr |  -2.49 %y/y |  -0.14 %chg prev qtr |  21.39 %y/y |   4.95 %chg prev qtr |  -0.54 %y/y |   0.86 %chg prev qtr |  -2.19 %y/y |   0.04 %chg prev qtr |  12.48 %y/y |   0.78 %chg prev qtr |  10.51 %y/y |   3.20 %chg prev qtr |   3.10 %y/y |   0.73 %chg prev qtr
1989.1        128.72       142.83       126.91       133.00       196.63       124.15       262.37       179.11       210.85       148.12  |   6.40 %y/y |  -2.99 %chg prev qtr |  -0.36 %y/y |   0.37 %chg prev qtr |   0.51 %y/y |   0.44 %chg prev qtr |  -1.27 %y/y |  -1.08 %chg prev qtr |  20.45 %y/y |   4.67 %chg prev qtr |  -1.44 %y/y |   0.15 %chg prev qtr |  -0.59 %y/y |  -1.57 %chg prev qtr |  16.57 %y/y |   5.42 %chg prev qtr |  10.14 %y/y |   1.47 %chg prev qtr |   4.44 %y/y |   0.71 %chg prev qtr
1988.4        132.69       142.30       126.36       134.45       187.86       123.96       266.55       169.90       207.79       147.07  |  26.20 %y/y |   4.14 %chg prev qtr |   2.25 %y/y |  -0.96 %chg prev qtr |   1.99 %y/y |  -0.28 %chg prev qtr |   0.79 %y/y |   0.38 %chg prev qtr |  19.31 %y/y |   5.49 %chg prev qtr |  -0.94 %y/y |  -0.65 %chg prev qtr |   3.21 %y/y |   0.00 %chg prev qtr |  17.14 %y/y |   3.48 %chg prev qtr |  10.20 %y/y |   2.73 %chg prev qtr |   4.89 %y/y |   0.81 %chg prev qtr
1988.3        127.42       143.68       126.71       133.94       178.08       124.77       266.54       164.18       202.26       145.89  |   9.29 %y/y |   8.83 %chg prev qtr |   2.10 %y/y |  -0.29 %chg prev qtr |  -0.48 %y/y |  -0.16 %chg prev qtr |  -1.46 %y/y |  -1.67 %chg prev qtr |  16.25 %y/y |   4.75 %chg prev qtr |  -1.25 %y/y |  -0.90 %chg prev qtr |   6.43 %y/y |  -0.67 %chg prev qtr |  17.46 %y/y |   2.31 %chg prev qtr |  10.23 %y/y |   2.72 %chg prev qtr |   4.67 %y/y |   0.81 %chg prev qtr
1988.2        117.08       144.10       126.91       136.21       170.00       125.90       268.35       160.48       196.90       144.72  |  -6.46 %y/y |  -3.22 %chg prev qtr |   2.69 %y/y |   0.53 %chg prev qtr |  -2.84 %y/y |   0.51 %chg prev qtr |  -0.39 %y/y |   1.11 %chg prev qtr |  14.49 %y/y |   4.13 %chg prev qtr |  -2.48 %y/y |  -0.05 %chg prev qtr |  12.77 %y/y |   1.67 %chg prev qtr |  18.60 %y/y |   4.45 %chg prev qtr |  11.79 %y/y |   2.85 %chg prev qtr |   3.94 %y/y |   2.04 %chg prev qtr
1988.1        120.98       143.34       126.26       134.71       163.25       125.96       263.93       153.65       191.44       141.82  |  -9.49 %y/y |  15.07 %chg prev qtr |   3.12 %y/y |   3.00 %chg prev qtr |  -2.14 %y/y |   1.90 %chg prev qtr |  -2.33 %y/y |   0.99 %chg prev qtr |  12.63 %y/y |   3.68 %chg prev qtr |  -3.60 %y/y |   0.66 %chg prev qtr |  17.05 %y/y |   2.19 %chg prev qtr |  16.11 %y/y |   5.94 %chg prev qtr |  11.29 %y/y |   1.53 %chg prev qtr |   3.27 %y/y |   1.15 %chg prev qtr
1987.4        105.14       139.17       123.90       133.39       157.45       125.13       258.27       145.04       188.56       140.21  |  -23.42 %y/y |  -9.82 %chg prev qtr |   1.56 %y/y |  -1.10 %chg prev qtr |  -3.04 %y/y |  -2.69 %chg prev qtr |  -0.52 %y/y |  -1.87 %chg prev qtr |  11.43 %y/y |   2.78 %chg prev qtr |  -2.95 %y/y |  -0.97 %chg prev qtr |  21.03 %y/y |   3.13 %chg prev qtr |  13.80 %y/y |   3.76 %chg prev qtr |  13.78 %y/y |   2.76 %chg prev qtr |   2.79 %y/y |   0.60 %chg prev qtr
1987.3        116.59       140.72       127.32       135.93       153.19       126.35       250.44       139.78       183.49       139.38  |  -17.16 %y/y |  -6.85 %chg prev qtr |   4.31 %y/y |   0.29 %chg prev qtr |   0.71 %y/y |  -2.53 %chg prev qtr |   0.35 %y/y |  -0.59 %chg prev qtr |  11.05 %y/y |   3.17 %chg prev qtr |  -2.39 %y/y |  -2.13 %chg prev qtr |  25.26 %y/y |   5.24 %chg prev qtr |  14.28 %y/y |   3.30 %chg prev qtr |  14.65 %y/y |   4.17 %chg prev qtr |   2.24 %y/y |   0.10 %chg prev qtr
1987.2        125.17       140.32       130.62       136.74       148.48       129.10       237.96       135.31       176.14       139.24  |  -13.84 %y/y |  -6.35 %chg prev qtr |   5.70 %y/y |   0.95 %chg prev qtr |   1.68 %y/y |   1.24 %chg prev qtr |   0.92 %y/y |  -0.86 %chg prev qtr |   9.94 %y/y |   2.44 %chg prev qtr |  -1.04 %y/y |  -1.19 %chg prev qtr |  27.96 %y/y |   5.53 %chg prev qtr |  13.58 %y/y |   2.25 %chg prev qtr |  13.35 %y/y |   2.40 %chg prev qtr |   2.74 %y/y |   1.39 %chg prev qtr
1987.1        133.66       139.00       129.02       137.92       144.94       130.66       225.49       132.33       172.02       137.33  |  -5.99 %y/y |  -2.64 %chg prev qtr |   6.53 %y/y |   1.44 %chg prev qtr |   2.65 %y/y |   0.96 %chg prev qtr |   4.76 %y/y |   2.86 %chg prev qtr |   9.41 %y/y |   2.58 %chg prev qtr |   0.86 %y/y |   1.33 %chg prev qtr |  28.84 %y/y |   5.67 %chg prev qtr |  15.37 %y/y |   3.83 %chg prev qtr |  13.22 %y/y |   3.80 %chg prev qtr |   3.95 %y/y |   0.67 %chg prev qtr
1986.4        137.29       137.03       127.79       134.09       141.30       128.94       213.39       127.45       165.72       136.41  |  -3.69 %y/y |  -2.45 %chg prev qtr |   6.00 %y/y |   1.58 %chg prev qtr |   2.69 %y/y |   1.08 %chg prev qtr |   3.80 %y/y |  -1.01 %chg prev qtr |   8.03 %y/y |   2.43 %chg prev qtr |   3.02 %y/y |  -0.39 %chg prev qtr |  26.15 %y/y |   6.73 %chg prev qtr |  12.54 %y/y |   4.20 %chg prev qtr |  13.13 %y/y |   3.54 %chg prev qtr |   4.42 %y/y |   0.07 %chg prev qtr
1986.3        140.74       134.90       126.42       135.46       137.95       129.44       199.93       122.31       160.05       136.32  |  -3.94 %y/y |  -3.12 %chg prev qtr |   5.05 %y/y |   1.62 %chg prev qtr |   2.03 %y/y |  -1.59 %chg prev qtr |   6.13 %y/y |  -0.02 %chg prev qtr |   6.61 %y/y |   2.15 %chg prev qtr |   1.54 %y/y |  -0.78 %chg prev qtr |  24.54 %y/y |   7.51 %chg prev qtr |   9.15 %y/y |   2.67 %chg prev qtr |  11.04 %y/y |   3.00 %chg prev qtr |   5.63 %y/y |   0.58 %chg prev qtr
1986.2        145.27       132.75       128.46       135.49       135.05       130.46       185.97       119.13       155.39       135.53  |  -0.67 %y/y |   2.17 %chg prev qtr |   5.87 %y/y |   1.74 %chg prev qtr |   7.43 %y/y |   2.20 %chg prev qtr |   7.73 %y/y |   2.92 %chg prev qtr |   6.71 %y/y |   1.94 %chg prev qtr |   3.05 %y/y |   0.71 %chg prev qtr |  19.28 %y/y |   6.26 %chg prev qtr |   8.78 %y/y |   3.86 %chg prev qtr |   9.92 %y/y |   2.27 %chg prev qtr |   5.00 %y/y |   2.59 %chg prev qtr
1986.1        142.18       130.48       125.69       131.65       132.48       129.54       175.02       114.70       151.94       132.11  |  -2.21 %y/y |  -0.26 %chg prev qtr |   6.50 %y/y |   0.94 %chg prev qtr |   3.76 %y/y |   1.00 %chg prev qtr |   4.88 %y/y |   1.91 %chg prev qtr |   6.18 %y/y |   1.28 %chg prev qtr |   1.76 %y/y |   3.50 %chg prev qtr |  17.44 %y/y |   3.47 %chg prev qtr |   6.95 %y/y |   1.28 %chg prev qtr |  10.64 %y/y |   3.72 %chg prev qtr |   2.78 %y/y |   1.13 %chg prev qtr
1985.4        142.55       129.27       124.44       129.18       130.80       125.16       169.15       113.25       146.49       130.64  |  -6.30 %y/y |  -2.70 %chg prev qtr |   5.34 %y/y |   0.67 %chg prev qtr |   3.07 %y/y |   0.43 %chg prev qtr |   5.87 %y/y |   1.21 %chg prev qtr |   6.33 %y/y |   1.08 %chg prev qtr |   0.51 %y/y |  -1.82 %chg prev qtr |  18.75 %y/y |   5.36 %chg prev qtr |   5.08 %y/y |   1.06 %chg prev qtr |   9.08 %y/y |   1.63 %chg prev qtr |   2.54 %y/y |   1.23 %chg prev qtr
1985.3        146.51       128.41       123.91       127.64       129.40       127.48       160.54       112.06       144.14       129.05  |  -4.89 %y/y |   0.18 %chg prev qtr |   1.91 %y/y |   2.41 %chg prev qtr |   3.68 %y/y |   3.62 %chg prev qtr |   3.55 %y/y |   1.49 %chg prev qtr |   6.14 %y/y |   2.24 %chg prev qtr |   0.76 %y/y |   0.70 %chg prev qtr |  14.13 %y/y |   2.97 %chg prev qtr |   6.30 %y/y |   2.33 %chg prev qtr |   8.76 %y/y |   1.96 %chg prev qtr |   0.28 %y/y |  -0.02 %chg prev qtr
1985.2        146.25       125.39       119.58       125.77       126.56       126.60       155.91       109.51       141.37       129.08  |  -2.32 %y/y |   0.59 %chg prev qtr |   3.49 %y/y |   2.34 %chg prev qtr |   1.01 %y/y |  -1.29 %chg prev qtr |   2.80 %y/y |   0.20 %chg prev qtr |   5.10 %y/y |   1.43 %chg prev qtr |   0.09 %y/y |  -0.55 %chg prev qtr |  15.52 %y/y |   4.62 %chg prev qtr |   7.06 %y/y |   2.11 %chg prev qtr |   9.36 %y/y |   2.94 %chg prev qtr |   1.22 %y/y |   0.42 %chg prev qtr
1985.1        145.39       122.52       121.14       125.52       124.77       127.30       149.03       107.25       137.33       128.54  |  -4.39 %y/y |  -4.43 %chg prev qtr |  -0.93 %y/y |  -0.16 %chg prev qtr |   1.25 %y/y |   0.34 %chg prev qtr |   6.74 %y/y |   2.87 %chg prev qtr |   4.13 %y/y |   1.43 %chg prev qtr |   0.34 %y/y |   2.23 %chg prev qtr |  13.36 %y/y |   4.63 %chg prev qtr |   6.68 %y/y |  -0.49 %chg prev qtr |   9.15 %y/y |   2.26 %chg prev qtr |   1.60 %y/y |   0.89 %chg prev qtr
1984.4        152.13       122.72       120.73       122.02       123.01       124.52       142.44       107.78       134.30       127.41  |   3.45 %y/y |  -1.24 %chg prev qtr |   6.30 %y/y |  -2.60 %chg prev qtr |   2.09 %y/y |   1.02 %chg prev qtr |   6.71 %y/y |  -1.01 %chg prev qtr |   4.23 %y/y |   0.89 %chg prev qtr |   1.52 %y/y |  -1.58 %chg prev qtr |  12.72 %y/y |   1.27 %chg prev qtr |   7.50 %y/y |   2.24 %chg prev qtr |   4.69 %y/y |   1.34 %chg prev qtr |   1.51 %y/y |  -0.99 %chg prev qtr
1984.3        154.04       126.00       119.51       123.26       121.92       126.52       140.66       105.42       132.53       128.69  |   4.77 %y/y |   2.89 %chg prev qtr |   6.74 %y/y |   3.99 %chg prev qtr |   1.52 %y/y |   0.95 %chg prev qtr |   6.82 %y/y |   0.74 %chg prev qtr |   3.67 %y/y |   1.25 %chg prev qtr |  -0.57 %y/y |   0.03 %chg prev qtr |  14.44 %y/y |   4.22 %chg prev qtr |   3.76 %y/y |   3.06 %chg prev qtr |   7.76 %y/y |   2.52 %chg prev qtr |   2.83 %y/y |   0.92 %chg prev qtr
1984.2        149.72       121.16       118.39       122.35       120.42       126.48       134.96       102.29       129.27       127.52  |   6.55 %y/y |  -1.54 %chg prev qtr |   5.42 %y/y |  -2.03 %chg prev qtr |   2.04 %y/y |  -1.05 %chg prev qtr |   2.06 %y/y |   4.05 %chg prev qtr |   2.24 %y/y |   0.50 %chg prev qtr |   0.52 %y/y |  -0.31 %chg prev qtr |  11.12 %y/y |   2.65 %chg prev qtr |   5.37 %y/y |   1.75 %chg prev qtr |   7.95 %y/y |   2.74 %chg prev qtr |   1.84 %y/y |   0.80 %chg prev qtr
1984.1        152.06       123.67       119.65       117.59       119.82       126.87       131.47       100.53       125.82       126.51  |   9.11 %y/y |   3.40 %chg prev qtr |   5.24 %y/y |   7.12 %chg prev qtr |   6.15 %y/y |   1.18 %chg prev qtr |  -1.63 %y/y |   2.83 %chg prev qtr |   1.72 %y/y |   1.53 %chg prev qtr |  -0.16 %y/y |   3.44 %chg prev qtr |  10.31 %y/y |   4.04 %chg prev qtr |   7.02 %y/y |   0.27 %chg prev qtr |   7.28 %y/y |  -1.92 %chg prev qtr |   2.67 %y/y |   0.79 %chg prev qtr
1983.4        147.06       115.45       118.26       114.35       118.02       122.65       126.37       100.26       128.28       125.52  |   4.62 %y/y |   0.02 %chg prev qtr |  -0.11 %y/y |  -2.19 %chg prev qtr |   7.05 %y/y |   0.46 %chg prev qtr |   3.62 %y/y |  -0.90 %chg prev qtr |   0.94 %y/y |   0.36 %chg prev qtr |  -3.66 %y/y |  -3.61 %chg prev qtr |  11.59 %y/y |   2.82 %chg prev qtr |   1.35 %y/y |  -1.32 %chg prev qtr |   9.60 %y/y |   4.30 %chg prev qtr |   2.31 %y/y |   0.30 %chg prev qtr
1983.3        147.03       118.04       117.72       115.39       117.60       127.24       122.91       101.60       122.99       125.15  |   3.97 %y/y |   4.63 %chg prev qtr |   8.57 %y/y |   2.71 %chg prev qtr |   6.32 %y/y |   1.47 %chg prev qtr |   6.19 %y/y |  -3.75 %chg prev qtr |   0.50 %y/y |  -0.15 %chg prev qtr |   3.45 %y/y |   1.13 %chg prev qtr |  10.57 %y/y |   1.20 %chg prev qtr |   6.33 %y/y |   4.66 %chg prev qtr |   8.07 %y/y |   2.71 %chg prev qtr |   2.18 %y/y |  -0.06 %chg prev qtr
1983.2        140.52       114.93       116.02       119.88       117.78       125.82       121.45       97.08       119.75       125.22  |   7.98 %y/y |   0.83 %chg prev qtr |   4.56 %y/y |  -2.20 %chg prev qtr |   8.88 %y/y |   2.93 %chg prev qtr |   7.03 %y/y |   0.28 %chg prev qtr |   1.21 %y/y |  -0.01 %chg prev qtr |   3.67 %y/y |  -0.98 %chg prev qtr |   8.48 %y/y |   1.90 %chg prev qtr |  -5.41 %y/y |   3.34 %chg prev qtr |   0.77 %y/y |   2.11 %chg prev qtr |   3.91 %y/y |   1.62 %chg prev qtr
1983.1        139.37       117.51       112.72       119.54       117.79       127.07       119.18       93.94       117.28       123.22  |   3.24 %y/y |  -0.85 %chg prev qtr |   7.19 %y/y |   1.67 %chg prev qtr |   8.47 %y/y |   2.04 %chg prev qtr |  12.57 %y/y |   8.33 %chg prev qtr |   2.04 %y/y |   0.74 %chg prev qtr |   6.40 %y/y |  -0.19 %chg prev qtr |   6.33 %y/y |   5.25 %chg prev qtr |   4.58 %y/y |  -5.03 %chg prev qtr |  15.04 %y/y |   0.21 %chg prev qtr |   3.58 %y/y |   0.44 %chg prev qtr
1982.4        140.57       115.58       110.47       110.35       116.92       127.31       113.24       98.92       117.04       122.68  |   9.21 %y/y |  -0.59 %chg prev qtr |   4.91 %y/y |   6.31 %chg prev qtr |   7.97 %y/y |  -0.23 %chg prev qtr |   0.05 %y/y |   1.56 %chg prev qtr |  -0.68 %y/y |  -0.09 %chg prev qtr |  11.01 %y/y |   3.50 %chg prev qtr |   0.53 %y/y |   1.87 %chg prev qtr |  -4.52 %y/y |   3.53 %chg prev qtr |   9.78 %y/y |   2.84 %chg prev qtr |   7.02 %y/y |   0.16 %chg prev qtr
1982.3        141.41       108.72       110.72       108.66       117.02       123.00       111.16       95.55       113.81       122.48  |  21.48 %y/y |   8.67 %chg prev qtr |  -4.72 %y/y |  -1.09 %chg prev qtr |   0.86 %y/y |   3.90 %chg prev qtr |  -7.70 %y/y |  -2.99 %chg prev qtr |   0.40 %y/y |   0.56 %chg prev qtr |   7.24 %y/y |   1.34 %chg prev qtr |  -2.51 %y/y |  -0.71 %chg prev qtr |  -1.12 %y/y |  -6.90 %chg prev qtr |  -2.46 %y/y |  -4.22 %chg prev qtr |  12.60 %y/y |   1.63 %chg prev qtr
1982.2        130.13       109.92       106.56       112.01       116.37       121.37       111.96       102.63       118.83       120.51  |  19.30 %y/y |  -3.61 %chg prev qtr |  -0.57 %y/y |   0.26 %chg prev qtr |  -0.08 %y/y |   2.54 %chg prev qtr |   0.13 %y/y |   5.48 %chg prev qtr |   2.89 %y/y |   0.81 %chg prev qtr |  11.56 %y/y |   1.62 %chg prev qtr |   1.00 %y/y |  -0.11 %chg prev qtr |  -2.85 %y/y |  14.25 %chg prev qtr |  14.08 %y/y |  16.56 %chg prev qtr |   6.84 %y/y |   1.30 %chg prev qtr
1982.1        135.00       109.63       103.92       106.19       115.44       119.43       112.08       89.83       101.95       118.96  |  51.69 %y/y |   4.89 %chg prev qtr |   1.56 %y/y |  -0.49 %chg prev qtr |  -5.13 %y/y |   1.56 %chg prev qtr |  -1.93 %y/y |  -3.73 %chg prev qtr |   4.28 %y/y |  -1.94 %chg prev qtr |  11.92 %y/y |   4.14 %chg prev qtr |   7.72 %y/y |  -0.50 %chg prev qtr |  -13.14 %y/y |  -13.29 %chg prev qtr |  -7.55 %y/y |  -4.37 %chg prev qtr |   7.45 %y/y |   3.78 %chg prev qtr
1981.4        128.71       110.17       102.32       110.30       117.72       114.68       112.64       103.60       106.61       114.63  |  38.76 %y/y |  10.57 %chg prev qtr |   0.87 %y/y |  -3.45 %chg prev qtr |  -5.58 %y/y |  -6.80 %chg prev qtr |   2.99 %y/y |  -6.30 %chg prev qtr |   8.59 %y/y |   1.00 %chg prev qtr |   6.97 %y/y |  -0.02 %chg prev qtr |   6.67 %y/y |  -1.21 %chg prev qtr |   3.06 %y/y |   7.21 %chg prev qtr |  -0.80 %y/y |  -8.63 %chg prev qtr |   5.13 %y/y |   5.39 %chg prev qtr
1981.3        116.41       114.11       109.78       117.72       116.55       114.70       114.02       96.63       116.68       108.77  |  71.90 %y/y |   6.72 %chg prev qtr |   2.64 %y/y |   3.22 %chg prev qtr |   3.19 %y/y |   2.93 %chg prev qtr |  10.18 %y/y |   5.23 %chg prev qtr |   9.38 %y/y |   3.05 %chg prev qtr |   6.95 %y/y |   5.43 %chg prev qtr |   9.35 %y/y |   2.86 %chg prev qtr |  -1.92 %y/y |  -8.53 %chg prev qtr |   5.51 %y/y |  12.02 %chg prev qtr |   2.42 %y/y |  -3.56 %chg prev qtr
1981.2        109.08       110.55       106.65       111.87       113.10       108.79       110.85       105.64       104.16       112.79  |  39.08 %y/y |  22.56 %chg prev qtr |   7.65 %y/y |   2.41 %chg prev qtr |   5.30 %y/y |  -2.64 %chg prev qtr |  13.09 %y/y |   3.32 %chg prev qtr |   9.96 %y/y |   2.17 %chg prev qtr |   5.95 %y/y |   1.95 %chg prev qtr |   9.19 %y/y |   6.54 %chg prev qtr |  10.42 %y/y |   2.15 %chg prev qtr |  -3.91 %y/y |  -5.55 %chg prev qtr |  12.72 %y/y |   1.88 %chg prev qtr
1981.1         89.00       107.95       109.54       108.28       110.70       106.71       104.05       103.42       110.28       110.71  |  -11.00 %y/y |  -4.05 %chg prev qtr |   7.95 %y/y |  -1.16 %chg prev qtr |   9.54 %y/y |   1.08 %chg prev qtr |   8.28 %y/y |   1.10 %chg prev qtr |  10.70 %y/y |   2.11 %chg prev qtr |   6.71 %y/y |  -0.47 %chg prev qtr |   4.05 %y/y |  -1.47 %chg prev qtr |   3.42 %y/y |   2.88 %chg prev qtr |  10.28 %y/y |   2.61 %chg prev qtr |  10.71 %y/y |   1.53 %chg prev qtr
1980.4         92.76       109.22       108.37       107.10       108.41       107.21       105.60       100.52       107.47       109.04  |  -3.22 %y/y |  36.98 %chg prev qtr |  -0.15 %y/y |  -1.75 %chg prev qtr |   6.29 %y/y |   1.86 %chg prev qtr |   7.85 %y/y |   0.24 %chg prev qtr |  12.56 %y/y |   1.74 %chg prev qtr |   7.62 %y/y |  -0.04 %chg prev qtr |   3.57 %y/y |   1.28 %chg prev qtr |   2.72 %y/y |   2.03 %chg prev qtr |  11.96 %y/y |  -2.82 %chg prev qtr |  11.25 %y/y |   2.67 %chg prev qtr
1980.3         67.72       111.17       106.39       106.84       106.56       107.25       104.27       98.52       110.59       106.20  |  -29.63 %y/y |  -13.66 %chg prev qtr |   8.82 %y/y |   8.26 %chg prev qtr |   6.38 %y/y |   5.05 %chg prev qtr |  12.20 %y/y |   8.01 %chg prev qtr |  14.46 %y/y |   3.60 %chg prev qtr |   9.46 %y/y |   4.45 %chg prev qtr |   3.61 %y/y |   2.71 %chg prev qtr |   8.91 %y/y |   2.98 %chg prev qtr |  16.89 %y/y |   2.02 %chg prev qtr |  13.00 %y/y |   6.14 %chg prev qtr
1980.2         78.43       102.69       101.28       98.92       102.86       102.68       101.52       95.67       108.40       100.06  |  -22.28 %y/y |  -21.57 %chg prev qtr |   1.51 %y/y |   2.69 %chg prev qtr |   6.50 %y/y |   1.28 %chg prev qtr |   7.14 %y/y |  -1.08 %chg prev qtr |  16.13 %y/y |   2.86 %chg prev qtr |   8.26 %y/y |   2.68 %chg prev qtr |   4.32 %y/y |   1.52 %chg prev qtr |   6.77 %y/y |  -4.33 %chg prev qtr |  24.64 %y/y |   8.40 %chg prev qtr |   7.88 %y/y |   0.06 %chg prev qtr
1980.1        100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00  |  10.00 %y/y |   4.33 %chg prev qtr |  -0.56 %y/y |  -8.58 %chg prev qtr |   8.35 %y/y |  -1.92 %chg prev qtr |  13.75 %y/y |   0.70 %chg prev qtr |  17.90 %y/y |   3.83 %chg prev qtr |   8.97 %y/y |   0.38 %chg prev qtr |   4.37 %y/y |  -1.92 %chg prev qtr |  17.21 %y/y |   2.19 %chg prev qtr |  15.11 %y/y |   4.18 %chg prev qtr |  11.11 %y/y |   2.03 %chg prev qtr
1979.4         95.85       109.38       101.96       99.30       96.31       99.62       101.96       97.86       95.99       98.01  |   9.31 %y/y |  -0.41 %chg prev qtr |  12.61 %y/y |   7.07 %chg prev qtr |  19.22 %y/y |   1.95 %chg prev qtr |  19.68 %y/y |   4.28 %chg prev qtr |  18.03 %y/y |   3.45 %chg prev qtr |  13.08 %y/y |   1.67 %chg prev qtr |  15.34 %y/y |   1.31 %chg prev qtr |  22.96 %y/y |   8.18 %chg prev qtr |  14.63 %y/y |   1.46 %chg prev qtr |  15.39 %y/y |   4.29 %chg prev qtr
1979.3         96.24       102.16       100.01       95.22       93.10       97.98       100.64       90.46       94.61       93.98  |   8.40 %y/y |  -4.64 %chg prev qtr |   4.67 %y/y |   0.99 %chg prev qtr |  16.29 %y/y |   5.16 %chg prev qtr |  20.26 %y/y |   3.13 %chg prev qtr |  18.45 %y/y |   5.11 %chg prev qtr |  15.87 %y/y |   3.30 %chg prev qtr |  15.29 %y/y |   3.41 %chg prev qtr |  11.51 %y/y |   0.96 %chg prev qtr |  10.99 %y/y |   8.78 %chg prev qtr |  12.52 %y/y |   1.33 %chg prev qtr
1979.2        100.92       101.16       95.10       92.33       88.57       94.85       97.32       89.60       86.97       92.75  |  16.55 %y/y |  11.01 %chg prev qtr |  12.23 %y/y |   0.60 %chg prev qtr |  14.25 %y/y |   3.04 %chg prev qtr |  24.89 %y/y |   5.03 %chg prev qtr |  16.63 %y/y |   4.42 %chg prev qtr |  18.40 %y/y |   3.36 %chg prev qtr |  21.86 %y/y |   1.58 %chg prev qtr |  17.29 %y/y |   5.02 %chg prev qtr |  -4.33 %y/y |   0.12 %chg prev qtr |   9.95 %y/y |   3.06 %chg prev qtr
1979.1         90.91       100.56       92.29       87.91       84.82       91.77       95.81       85.32       86.87       90.00  |  14.55 %y/y |   3.67 %chg prev qtr |  12.42 %y/y |   3.53 %chg prev qtr |  13.39 %y/y |   7.92 %chg prev qtr |  23.45 %y/y |   5.95 %chg prev qtr |  15.80 %y/y |   3.95 %chg prev qtr |  20.26 %y/y |   4.17 %chg prev qtr |  30.67 %y/y |   8.38 %chg prev qtr |  18.27 %y/y |   7.20 %chg prev qtr |   4.16 %y/y |   3.74 %chg prev qtr |  14.31 %y/y |   5.96 %chg prev qtr
1978.4         87.69       97.13       85.52       82.97       81.60       88.10       88.40       79.59       83.74       84.94  |  10.11 %y/y |  -1.23 %chg prev qtr |   9.42 %y/y |  -0.48 %chg prev qtr |   4.93 %y/y |  -0.56 %chg prev qtr |  19.09 %y/y |   4.79 %chg prev qtr |  15.56 %y/y |   3.82 %chg prev qtr |  20.44 %y/y |   4.19 %chg prev qtr |  21.45 %y/y |   1.27 %chg prev qtr |   8.98 %y/y |  -1.89 %chg prev qtr |   0.79 %y/y |  -1.76 %chg prev qtr |  13.16 %y/y |   1.70 %chg prev qtr
1978.3         88.78       97.60       86.00       79.18       78.60       84.56       87.29       81.12       85.24       83.52  |  14.16 %y/y |   2.53 %chg prev qtr |  10.39 %y/y |   8.28 %chg prev qtr |   9.65 %y/y |   3.32 %chg prev qtr |  19.57 %y/y |   7.10 %chg prev qtr |  15.62 %y/y |   3.50 %chg prev qtr |  22.30 %y/y |   5.55 %chg prev qtr |  21.40 %y/y |   9.30 %chg prev qtr |  19.93 %y/y |   6.19 %chg prev qtr |   0.85 %y/y |  -6.24 %chg prev qtr |  14.82 %y/y |  -1.00 %chg prev qtr
1978.2         86.59       90.14       83.24       73.93       75.94       80.11       79.86       76.39       90.91       84.36  |  13.55 %y/y |   9.11 %chg prev qtr |   6.01 %y/y |   0.77 %chg prev qtr |  10.84 %y/y |   2.27 %chg prev qtr |  16.65 %y/y |   3.82 %chg prev qtr |  20.50 %y/y |   3.67 %chg prev qtr |  21.45 %y/y |   4.98 %chg prev qtr |  16.41 %y/y |   8.92 %chg prev qtr |  21.47 %y/y |   5.89 %chg prev qtr |  16.72 %y/y |   9.00 %chg prev qtr |   5.93 %y/y |   7.15 %chg prev qtr
1978.1         79.36       89.45       81.39       71.21       73.25       76.31       73.32       72.14       83.40       78.73  |   2.51 %y/y |  -0.35 %chg prev qtr |   9.17 %y/y |   0.77 %chg prev qtr |  11.23 %y/y |  -0.13 %chg prev qtr |  13.23 %y/y |   2.21 %chg prev qtr |  26.16 %y/y |   3.74 %chg prev qtr |  18.84 %y/y |   4.32 %chg prev qtr |  14.94 %y/y |   0.73 %chg prev qtr |  21.26 %y/y |  -1.22 %chg prev qtr |   2.31 %y/y |   0.39 %chg prev qtr |   9.84 %y/y |   4.89 %chg prev qtr
1977.4         79.64       88.77       81.50       69.67       70.61       73.15       72.79       73.03       83.08       75.06  |   7.56 %y/y |   2.40 %chg prev qtr |  10.67 %y/y |   0.41 %chg prev qtr |  12.27 %y/y |   3.91 %chg prev qtr |  14.63 %y/y |   5.21 %chg prev qtr |  27.11 %y/y |   3.87 %chg prev qtr |  19.04 %y/y |   5.80 %chg prev qtr |   7.36 %y/y |   1.24 %chg prev qtr |  26.24 %y/y |   7.97 %chg prev qtr |  -1.74 %y/y |  -1.70 %chg prev qtr |   5.63 %y/y |   3.19 %chg prev qtr
1977.3         77.77       88.41       78.43       66.22       67.98       69.14       71.90       67.64       84.52       72.74  |   5.24 %y/y |   1.98 %chg prev qtr |  13.11 %y/y |   3.98 %chg prev qtr |   9.34 %y/y |   4.43 %chg prev qtr |   8.52 %y/y |   4.48 %chg prev qtr |  26.92 %y/y |   7.87 %chg prev qtr |  15.64 %y/y |   4.82 %chg prev qtr |   7.47 %y/y |   4.81 %chg prev qtr |  15.27 %y/y |   7.55 %chg prev qtr |   4.27 %y/y |   8.51 %chg prev qtr |   4.50 %y/y |  -8.66 %chg prev qtr
1977.2         76.26       85.03       75.10       63.38       63.02       65.96       68.60       62.89       77.89       79.64  |  -4.33 %y/y |  -1.50 %chg prev qtr |  10.76 %y/y |   3.77 %chg prev qtr |   8.60 %y/y |   2.64 %chg prev qtr |  -0.44 %y/y |   0.78 %chg prev qtr |  25.21 %y/y |   8.54 %chg prev qtr |  10.56 %y/y |   2.73 %chg prev qtr |   7.24 %y/y |   7.54 %chg prev qtr |  18.13 %y/y |   5.72 %chg prev qtr |  -10.64 %y/y |  -4.45 %chg prev qtr |   3.89 %y/y |  11.10 %chg prev qtr
1977.1         77.42       81.94       73.17       62.89       58.06       64.21       63.79       59.49       81.52       71.68  |   9.55 %y/y |   4.57 %chg prev qtr |   6.36 %y/y |   2.16 %chg prev qtr |   9.96 %y/y |   0.80 %chg prev qtr |   9.01 %y/y |   3.47 %chg prev qtr |  21.46 %y/y |   4.52 %chg prev qtr |  16.45 %y/y |   4.49 %chg prev qtr |  -1.65 %y/y |  -5.91 %chg prev qtr |  19.15 %y/y |   2.83 %chg prev qtr |  -6.65 %y/y |  -3.58 %chg prev qtr |   4.78 %y/y |   0.87 %chg prev qtr
1976.4         74.04       80.21       72.59       60.78       55.55       61.45       67.80       57.85       84.55       71.06  |   5.16 %y/y |   0.19 %chg prev qtr |  13.53 %y/y |   2.62 %chg prev qtr |  18.21 %y/y |   1.20 %chg prev qtr |   9.08 %y/y |  -0.39 %chg prev qtr |  20.81 %y/y |   3.72 %chg prev qtr |  11.75 %y/y |   2.78 %chg prev qtr |   9.37 %y/y |   1.35 %chg prev qtr |   7.43 %y/y |  -1.41 %chg prev qtr |  12.19 %y/y |   4.31 %chg prev qtr |   4.36 %y/y |   2.08 %chg prev qtr
1976.3         73.90       78.16       71.73       61.02       53.56       59.79       66.90       58.68       81.06       69.61  |  11.80 %y/y |  -7.29 %chg prev qtr |   5.18 %y/y |   1.81 %chg prev qtr |  10.42 %y/y |   3.73 %chg prev qtr |   3.88 %y/y |  -4.15 %chg prev qtr |  20.71 %y/y |   6.42 %chg prev qtr |   9.65 %y/y |   0.22 %chg prev qtr |   8.15 %y/y |   4.58 %chg prev qtr |  21.82 %y/y |  10.22 %chg prev qtr |  -8.95 %y/y |  -7.00 %chg prev qtr |   2.96 %y/y |  -9.20 %chg prev qtr
1976.2         79.71       76.77       69.15       63.66       50.33       59.66       63.97       53.24       87.16       76.66  |  24.14 %y/y |  12.79 %chg prev qtr |   8.40 %y/y |  -0.35 %chg prev qtr |  13.88 %y/y |   3.92 %chg prev qtr |   4.22 %y/y |  10.35 %chg prev qtr |  17.57 %y/y |   5.29 %chg prev qtr |  10.30 %y/y |   8.20 %chg prev qtr |   2.57 %y/y |  -1.37 %chg prev qtr |  12.06 %y/y |   6.63 %chg prev qtr |   4.57 %y/y |  -0.19 %chg prev qtr |  -9.80 %y/y |  12.06 %chg prev qtr
1976.1         70.67       77.04       66.54       57.69       47.80       55.14       64.86       49.93       87.33       68.41  |  12.71 %y/y |   0.37 %chg prev qtr |   5.12 %y/y |   9.04 %chg prev qtr |  -0.12 %y/y |   8.35 %chg prev qtr |  -1.08 %y/y |   3.54 %chg prev qtr |  14.77 %y/y |   3.96 %chg prev qtr |   2.30 %y/y |   0.27 %chg prev qtr |   4.41 %y/y |   4.63 %chg prev qtr |  11.43 %y/y |  -7.28 %chg prev qtr |  12.03 %y/y |  15.88 %chg prev qtr |   2.49 %y/y |   0.47 %chg prev qtr
1975.4         70.41       70.65       61.41       55.72       45.98       54.99       61.99       53.85       75.36       68.09  |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1975.3         66.10       74.31       64.96       58.74       44.37       54.53       61.86       48.17       89.03       67.61  |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1975.2         64.21       70.82       60.72       61.08       42.81       54.09       62.37       47.51       83.35       84.99  |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1975.1         62.70       73.29       66.62       58.32       41.65       53.90       62.12       44.81       77.95       66.75  |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr