E C O N S T A T S TM  
OFHEO House Price Index
   
Department of Housing and Urban Development   >>  
OFHEO House Price Index
 
Monthly - Purchases Only
      Census Division (sa & nsa) [xls] | src
E N Central to USA (NSA)   E N Central to USA (SA)  
 
Quarterly - Purchases Only
      U.S. and Census Divisions (sa) | src
E N Central to USA  
      U.S. and Census Divisions (nsa) | src
E N Central to USA  
      States (sa) | src
Alaska to Florida   Georgia to Massachuset   Maryland to Nebraska   New Hampshir to Rhode Islan   S Carolina to W Virginia   Wyoming to Wyoming  
      States (nsa) | src
Alaska to Florida   Georgia to Massachuset   Maryland to Nebraska   New Hampshir to Rhode Islan   S Carolina to W Virginia   Wyoming to Wyoming  
      25 Largest Metro Statcl Areas (sa) | src
Atlanta-Sand to Miami-Miami   Minneapolis- to San Diego-C   Santa Ana-An to Washington-  
      25 Largest Metro Statcl Areas | src
Atlanta-Sand to Miami-Miami   Minneapolis- to San Diego-C   Santa Ana-An to Washington-  
 
Quarterly - All Transactions
      U.S. and Census Divisions (nsa) | src
E N Central to USA  
      States (nsa) (nsa) | src
Alaska to Florida   Georgia to Massachuset   Maryland to Nebraska   New Hampshir to Rhode Islan   S Carolina to W Virginia   Wyoming to Wyoming  
      Metropolitan Statistical Areas (sa) | src
Atlanta-Sand to Miami-Miami   Minneapolis- to San Diego-C   Santa Ana-An to Washington-  
      Metropolitan Statistical Areas | src
Atlanta-Sand to Miami-Miami   Minneapolis- to San Diego-C   Santa Ana-An to Washington-  
      State Nonmetropolitan Areas (nsa) | src
Abilene, TX to Ames, IA   Clarksville, to Columbus, I   Greensboro-H to Hattiesburg   Lynchburg, V to Medford, OR   Prescott, AZ to Redding, CA   Trenton-Ewin to Vineland-Mi  
Anchorage, A to Atlantic Ci   Columbus, OH to Davenport-M   Hickory-Leno to Idaho Falls   Memphis, TN- to Modesto, CA   Reno-Sparks, to Rome, GA   Virginia Bea to W Palm Beac  
Auburn-Opeli to Bay City, M   Dayton, OH to Dubuque, IA   Indianapolis to Jefferson C   Monroe, LA to Napa, CA   Sacramento-A to Salt Lake C   Wheeling, WV to Yakima, WA  
Beaumont-Por to Bloomington   Duluth, MN-W to Erie, PA   Johnson City to Kingsport-B   Naples-Marco to Norwich-New   San Angelo, to Santa Cruz-   York-Hanover to Yuma, AZ  
Bloomington- to Buffalo-Nia   Eugene-Sprin to Florence, S   Kingston, NY to Lakeland-Wi   Oakland-Frem to Oshkosh-Nee   Santa Fe, NM to Sioux City,  
Burlington, to Cedar Rapid   Florence-Mus to Gainesville   Lancaster, P to Lewiston-Au   Owensboro, K to Peoria, IL   Sioux Falls, to Steubenvill  
Champaign-Ur to Cincinnati-   Gainesville, to Green Bay,   Lexington-Fa to Lubbock, TX   Philadelphia to Poughkeepsi   Stockton, CA to Topeka, KS  
>>
Quarter Avg over Year
End of Year
Download States (nsa) (nsa) Georgia to Massachuset CSV file obs:1510
Source : Department of Housing and Urban Development | http://www.fhfa.gov/Default.aspx?Page=296 | Column (1) : Georgia 213 Column (2) : Hawaii 214 Column (3) : Iowa 215 Column (4) : Idaho 216 Column (5) : Illinois 217 Column (6) : Indiana 218 Column (7) : Kansas 219 Column (8) : Kentucky 220 Column (9) : Louisiana 221 Column (10) : Massachusetts 222
EconStats does not guarantee the accuracy of this data. 20130405
      |  col (1)    |  col (2)    |  col (3)    |  col (4)    |  col (5)    |  col (6)    |  col (7)    |  col (8)    |  col (9)    |  col (10)    |
      | Georgia     | Hawaii      | Iowa       | Idaho      | Illinois     | Indiana     | Kansas      | Kentucky     | Louisiana    | Massachusetts  |

      | Quarter     | Quarter     | Quarter     | Quarter     | Quarter     | Quarter     | Quarter     | Quarter     | Quarter     | Quarter     |
Year Qtr  |__Mar75_to_Sep12 _|__Mar75_to_Sep12 _|__Mar75_to_Sep12 _|__Mar75_to_Sep12 _|__Mar75_to_Sep12 _|__Mar75_to_Sep12 _|__Mar75_to_Sep12 _|__Mar75_to_Sep12 _|__Mar75_to_Sep12 _|__Mar75_to_Sep12 _|
2012.3        256.08       453.98       251.10       261.45       304.96       244.62       234.49       289.01       245.92       613.27  |  -3.82 %y/y |   0.95 %chg prev qtr |   1.03 %y/y |   1.72 %chg prev qtr |   1.17 %y/y |   0.79 %chg prev qtr |   1.31 %y/y |   1.87 %chg prev qtr |  -1.22 %y/y |   1.21 %chg prev qtr |   0.26 %y/y |   0.94 %chg prev qtr |   0.12 %y/y |   0.61 %chg prev qtr |   0.60 %y/y |   0.71 %chg prev qtr |   2.44 %y/y |   1.35 %chg prev qtr |  -0.10 %y/y |   0.64 %chg prev qtr
2012.2        253.67       446.32       249.12       256.64       301.32       242.34       233.07       286.98       242.65       609.38  |  -3.66 %y/y |  -1.83 %chg prev qtr |   0.01 %y/y |  -1.11 %chg prev qtr |   1.49 %y/y |   0.06 %chg prev qtr |   2.01 %y/y |  -1.13 %chg prev qtr |  -1.53 %y/y |  -1.35 %chg prev qtr |   0.64 %y/y |  -0.12 %chg prev qtr |   1.16 %y/y |  -0.43 %chg prev qtr |   0.86 %y/y |  -0.23 %chg prev qtr |   1.34 %y/y |   0.58 %chg prev qtr |  -0.09 %y/y |  -0.31 %chg prev qtr
2012.1        258.40       451.35       248.98       259.57       305.45       242.63       234.08       287.65       241.25       611.27  |  -5.84 %y/y |  -2.70 %chg prev qtr |   1.07 %y/y |   0.17 %chg prev qtr |   1.01 %y/y |  -0.08 %chg prev qtr |  -0.86 %y/y |  -0.88 %chg prev qtr |  -1.69 %y/y |  -1.16 %chg prev qtr |   0.12 %y/y |  -1.14 %chg prev qtr |   0.03 %y/y |  -0.65 %chg prev qtr |   0.35 %y/y |  -0.13 %chg prev qtr |   0.66 %y/y |  -0.49 %chg prev qtr |  -0.62 %y/y |  -0.53 %chg prev qtr
2011.4        265.56       450.59       249.17       261.87       309.04       245.42       235.61       288.01       242.45       614.53  |  -6.84 %y/y |  -0.26 %chg prev qtr |  -0.66 %y/y |   0.28 %chg prev qtr |   0.08 %y/y |   0.39 %chg prev qtr |  -5.11 %y/y |   1.47 %chg prev qtr |  -4.07 %y/y |   0.10 %chg prev qtr |  -1.02 %y/y |   0.59 %chg prev qtr |  -0.79 %y/y |   0.59 %chg prev qtr |  -0.96 %y/y |   0.25 %chg prev qtr |  -0.27 %y/y |   1.00 %chg prev qtr |  -1.55 %y/y |   0.11 %chg prev qtr
2011.3        266.26       449.35       248.19       258.07       308.73       243.99       234.22       287.28       240.06       613.86  |  -8.09 %y/y |   1.12 %chg prev qtr |  -0.96 %y/y |   0.69 %chg prev qtr |  -0.20 %y/y |   1.11 %chg prev qtr |  -8.82 %y/y |   2.58 %chg prev qtr |  -4.67 %y/y |   0.89 %chg prev qtr |  -1.75 %y/y |   1.33 %chg prev qtr |  -1.41 %y/y |   1.66 %chg prev qtr |  -1.25 %y/y |   0.96 %chg prev qtr |  -1.68 %y/y |   0.26 %chg prev qtr |  -1.60 %y/y |   0.64 %chg prev qtr
2011.2        263.32       446.26       245.46       251.58       306.01       240.79       230.39       284.54       239.44       609.94  |  -7.99 %y/y |  -4.04 %chg prev qtr |  -0.97 %y/y |  -0.07 %chg prev qtr |  -0.43 %y/y |  -0.42 %chg prev qtr |  -11.29 %y/y |  -3.91 %chg prev qtr |  -4.39 %y/y |  -1.51 %chg prev qtr |  -1.72 %y/y |  -0.64 %chg prev qtr |  -1.92 %y/y |  -1.54 %chg prev qtr |  -0.87 %y/y |  -0.73 %chg prev qtr |  -0.47 %y/y |  -0.10 %chg prev qtr |  -1.59 %y/y |  -0.84 %chg prev qtr
2011.1        274.42       446.58       246.49       261.81       310.71       242.35       234.00       286.64       239.68       615.08  |  -5.95 %y/y |  -3.74 %chg prev qtr |  -1.44 %y/y |  -1.54 %chg prev qtr |   0.47 %y/y |  -0.99 %chg prev qtr |  -8.90 %y/y |  -5.13 %chg prev qtr |  -3.78 %y/y |  -3.55 %chg prev qtr |  -0.90 %y/y |  -2.25 %chg prev qtr |  -0.29 %y/y |  -1.47 %chg prev qtr |  -0.40 %y/y |  -1.43 %chg prev qtr |  -0.86 %y/y |  -1.41 %chg prev qtr |  -0.95 %y/y |  -1.46 %chg prev qtr
2010.4        285.07       453.58       248.96       275.97       322.15       247.94       237.48       290.81       243.10       624.19  |  -4.33 %y/y |  -1.60 %chg prev qtr |   0.29 %y/y |  -0.03 %chg prev qtr |   0.64 %y/y |   0.11 %chg prev qtr |  -7.32 %y/y |  -2.50 %chg prev qtr |  -1.84 %y/y |  -0.52 %chg prev qtr |  -0.08 %y/y |  -0.16 %chg prev qtr |   0.28 %y/y |  -0.04 %chg prev qtr |   0.34 %y/y |  -0.04 %chg prev qtr |  -0.31 %y/y |  -0.44 %chg prev qtr |  -0.01 %y/y |   0.06 %chg prev qtr
2010.3        289.71       453.71       248.69       283.04       323.84       248.33       237.58       290.93       244.17       623.84  |  -3.92 %y/y |   1.23 %chg prev qtr |  -0.96 %y/y |   0.69 %chg prev qtr |   0.38 %y/y |   0.88 %chg prev qtr |  -6.34 %y/y |  -0.20 %chg prev qtr |  -2.12 %y/y |   1.18 %chg prev qtr |   0.19 %y/y |   1.36 %chg prev qtr |   0.16 %y/y |   1.14 %chg prev qtr |   0.40 %y/y |   1.36 %chg prev qtr |   0.16 %y/y |   1.49 %chg prev qtr |   0.14 %y/y |   0.65 %chg prev qtr
2010.2        286.19       450.61       246.51       283.61       320.05       245.00       234.90       287.03       240.58       619.82  |  -8.85 %y/y |  -1.92 %chg prev qtr |  -4.51 %y/y |  -0.55 %chg prev qtr |  -1.02 %y/y |   0.48 %chg prev qtr |  -10.41 %y/y |  -1.32 %chg prev qtr |  -6.23 %y/y |  -0.89 %chg prev qtr |  -2.78 %y/y |   0.18 %chg prev qtr |  -1.67 %y/y |   0.09 %chg prev qtr |  -1.98 %y/y |  -0.27 %chg prev qtr |  -2.56 %y/y |  -0.48 %chg prev qtr |  -2.11 %y/y |  -0.19 %chg prev qtr
2010.1        291.79       453.10       245.33       287.40       322.93       244.55       234.68       287.80       241.75       621.00  |  -9.56 %y/y |  -2.07 %chg prev qtr |  -7.91 %y/y |   0.18 %chg prev qtr |  -2.04 %y/y |  -0.83 %chg prev qtr |  -12.09 %y/y |  -3.48 %chg prev qtr |  -8.01 %y/y |  -1.61 %chg prev qtr |  -4.42 %y/y |  -1.45 %chg prev qtr |  -2.42 %y/y |  -0.90 %chg prev qtr |  -2.57 %y/y |  -0.70 %chg prev qtr |  -2.66 %y/y |  -0.86 %chg prev qtr |  -4.20 %y/y |  -0.52 %chg prev qtr
2009.4        297.96       452.27       247.38       297.77       328.20       248.15       236.82       289.83       243.85       624.23  |  -5.75 %y/y |  -1.19 %chg prev qtr |  -8.37 %y/y |  -1.27 %chg prev qtr |  -0.31 %y/y |  -0.15 %chg prev qtr |  -8.58 %y/y |  -1.46 %chg prev qtr |  -6.76 %y/y |  -0.80 %chg prev qtr |  -1.52 %y/y |   0.12 %chg prev qtr |  -0.26 %y/y |  -0.16 %chg prev qtr |  -0.98 %y/y |   0.02 %chg prev qtr |  -0.48 %y/y |   0.03 %chg prev qtr |  -3.67 %y/y |   0.21 %chg prev qtr
2009.3        301.54       458.11       247.74       302.19       330.85       247.85       237.19       289.78       243.77       622.95  |  -4.87 %y/y |  -3.96 %chg prev qtr |  -8.93 %y/y |  -2.92 %chg prev qtr |   0.35 %y/y |  -0.52 %chg prev qtr |  -7.04 %y/y |  -4.54 %chg prev qtr |  -6.25 %y/y |  -3.07 %chg prev qtr |  -1.71 %y/y |  -1.65 %chg prev qtr |   0.09 %y/y |  -0.71 %chg prev qtr |  -0.40 %y/y |  -1.04 %chg prev qtr |  -0.14 %y/y |  -1.26 %chg prev qtr |  -3.69 %y/y |  -1.61 %chg prev qtr
2009.2        313.98       471.90       249.04       316.56       341.33       252.00       238.89       292.84       246.89       633.16  |  -3.36 %y/y |  -2.69 %chg prev qtr |  -8.69 %y/y |  -4.09 %chg prev qtr |   0.16 %y/y |  -0.56 %chg prev qtr |  -5.43 %y/y |  -3.17 %chg prev qtr |  -6.22 %y/y |  -2.76 %chg prev qtr |  -1.59 %y/y |  -1.51 %chg prev qtr |  -0.23 %y/y |  -0.67 %chg prev qtr |  -0.79 %y/y |  -0.87 %chg prev qtr |   0.01 %y/y |  -0.59 %chg prev qtr |  -4.36 %y/y |  -2.33 %chg prev qtr
2009.1        322.65       492.00       250.43       326.94       351.03       255.86       240.51       295.40       248.35       648.24  |  -2.03 %y/y |   2.06 %chg prev qtr |  -6.47 %y/y |  -0.32 %chg prev qtr |   0.28 %y/y |   0.91 %chg prev qtr |  -4.27 %y/y |   0.38 %chg prev qtr |  -5.32 %y/y |  -0.28 %chg prev qtr |  -0.66 %y/y |   1.54 %chg prev qtr |  -0.12 %y/y |   1.29 %chg prev qtr |   0.16 %y/y |   0.92 %chg prev qtr |   0.53 %y/y |   1.36 %chg prev qtr |  -5.00 %y/y |   0.04 %chg prev qtr
2008.4        316.13       493.57       248.16       325.70       352.00       251.99       237.44       292.71       245.02       648.00  |  -3.75 %y/y |  -0.27 %chg prev qtr |  -7.18 %y/y |  -1.88 %chg prev qtr |  -0.02 %y/y |   0.52 %chg prev qtr |  -4.37 %y/y |   0.19 %chg prev qtr |  -5.34 %y/y |  -0.26 %chg prev qtr |  -1.25 %y/y |  -0.06 %chg prev qtr |  -0.61 %y/y |   0.19 %chg prev qtr |  -0.20 %y/y |   0.61 %chg prev qtr |  -0.48 %y/y |   0.38 %chg prev qtr |  -5.43 %y/y |   0.18 %chg prev qtr
2008.3        316.97       503.05       246.87       325.07       352.90       252.15       236.98       290.93       244.10       646.85  |  -2.75 %y/y |  -2.43 %chg prev qtr |  -5.78 %y/y |  -2.66 %chg prev qtr |   0.07 %y/y |  -0.71 %chg prev qtr |  -4.48 %y/y |  -2.89 %chg prev qtr |  -4.77 %y/y |  -3.04 %chg prev qtr |  -0.93 %y/y |  -1.53 %chg prev qtr |  -0.74 %y/y |  -1.03 %chg prev qtr |   0.22 %y/y |  -1.43 %chg prev qtr |  -0.45 %y/y |  -1.12 %chg prev qtr |  -5.50 %y/y |  -2.29 %chg prev qtr
2008.2        324.88       516.82       248.64       334.74       363.97       256.08       239.45       295.16       246.86       662.02  |  -0.87 %y/y |  -1.35 %chg prev qtr |  -3.71 %y/y |  -1.75 %chg prev qtr |   0.83 %y/y |  -0.44 %chg prev qtr |  -1.24 %y/y |  -1.99 %chg prev qtr |  -2.42 %y/y |  -1.83 %chg prev qtr |   0.24 %y/y |  -0.57 %chg prev qtr |   0.06 %y/y |  -0.56 %chg prev qtr |   1.59 %y/y |   0.08 %chg prev qtr |   1.27 %y/y |  -0.07 %chg prev qtr |  -5.06 %y/y |  -2.98 %chg prev qtr
2008.1        329.32       526.02       249.73       341.54       370.74       257.55       240.80       294.93       247.04       682.33  |   0.89 %y/y |   0.26 %chg prev qtr |  -1.71 %y/y |  -1.08 %chg prev qtr |   2.16 %y/y |   0.61 %chg prev qtr |   0.78 %y/y |   0.28 %chg prev qtr |  -0.89 %y/y |  -0.30 %chg prev qtr |   1.11 %y/y |   0.93 %chg prev qtr |   1.70 %y/y |   0.80 %chg prev qtr |   1.81 %y/y |   0.55 %chg prev qtr |   2.37 %y/y |   0.35 %chg prev qtr |  -3.53 %y/y |  -0.42 %chg prev qtr
2007.4        328.46       531.76       248.22       340.59       371.85       255.18       238.90       293.31       246.19       685.21  |   1.52 %y/y |   0.78 %chg prev qtr |   0.67 %y/y |  -0.40 %chg prev qtr |   1.88 %y/y |   0.62 %chg prev qtr |   1.95 %y/y |   0.08 %chg prev qtr |   0.02 %y/y |   0.35 %chg prev qtr |   0.57 %y/y |   0.26 %chg prev qtr |   1.64 %y/y |   0.07 %chg prev qtr |   2.20 %y/y |   1.04 %chg prev qtr |   3.08 %y/y |   0.40 %chg prev qtr |  -3.86 %y/y |   0.10 %chg prev qtr
2007.3        325.93       533.90       246.70       340.31       370.57       254.51       238.74       290.29       245.21       684.52  |   2.55 %y/y |  -0.55 %chg prev qtr |   0.60 %y/y |  -0.53 %chg prev qtr |   2.10 %y/y |   0.04 %chg prev qtr |   4.36 %y/y |   0.41 %chg prev qtr |   0.76 %y/y |  -0.65 %chg prev qtr |   1.32 %y/y |  -0.38 %chg prev qtr |   2.52 %y/y |  -0.23 %chg prev qtr |   2.23 %y/y |  -0.08 %chg prev qtr |   4.31 %y/y |   0.59 %chg prev qtr |  -3.66 %y/y |  -1.83 %chg prev qtr
2007.2        327.72       536.72       246.59       338.93       372.98       255.47       239.30       290.53       243.77       697.29  |   4.05 %y/y |   0.40 %chg prev qtr |   3.03 %y/y |   0.29 %chg prev qtr |   2.66 %y/y |   0.88 %chg prev qtr |   6.76 %y/y |   0.01 %chg prev qtr |   2.21 %y/y |  -0.29 %chg prev qtr |   2.33 %y/y |   0.30 %chg prev qtr |   3.64 %y/y |   1.07 %chg prev qtr |   2.81 %y/y |   0.29 %chg prev qtr |   5.90 %y/y |   1.02 %chg prev qtr |  -2.55 %y/y |  -1.41 %chg prev qtr
2007.1        326.43       535.19       244.44       338.89       374.08       254.71       236.77       289.69       241.31       707.29  |   4.35 %y/y |   0.90 %chg prev qtr |   3.73 %y/y |   1.32 %chg prev qtr |   2.43 %y/y |   0.33 %chg prev qtr |  10.94 %y/y |   1.44 %chg prev qtr |   3.35 %y/y |   0.62 %chg prev qtr |   1.86 %y/y |   0.38 %chg prev qtr |   3.57 %y/y |   0.74 %chg prev qtr |   2.87 %y/y |   0.93 %chg prev qtr |   7.55 %y/y |   1.04 %chg prev qtr |  -2.35 %y/y |  -0.76 %chg prev qtr
2006.4        323.53       528.24       243.63       334.09       371.78       253.74       235.04       287.01       238.83       712.69  |   4.52 %y/y |   1.80 %chg prev qtr |   6.17 %y/y |  -0.47 %chg prev qtr |   2.10 %y/y |   0.83 %chg prev qtr |  13.34 %y/y |   2.46 %chg prev qtr |   4.15 %y/y |   1.08 %chg prev qtr |   1.43 %y/y |   1.01 %chg prev qtr |   3.29 %y/y |   0.93 %chg prev qtr |   2.96 %y/y |   1.07 %chg prev qtr |   9.73 %y/y |   1.60 %chg prev qtr |  -1.47 %y/y |   0.31 %chg prev qtr
2006.3        317.81       530.73       241.63       326.08       367.79       251.20       232.88       283.97       235.08       710.51  |   4.07 %y/y |   0.90 %chg prev qtr |  12.46 %y/y |   1.88 %chg prev qtr |   2.06 %y/y |   0.60 %chg prev qtr |  15.73 %y/y |   2.71 %chg prev qtr |   4.97 %y/y |   0.78 %chg prev qtr |   0.77 %y/y |   0.62 %chg prev qtr |   2.84 %y/y |   0.86 %chg prev qtr |   2.33 %y/y |   0.49 %chg prev qtr |  11.61 %y/y |   2.13 %chg prev qtr |  -1.11 %y/y |  -0.70 %chg prev qtr
2006.2        314.97       520.95       240.19       317.47       364.93       249.65       230.90       282.58       230.18       715.51  |   4.92 %y/y |   0.68 %chg prev qtr |  17.41 %y/y |   0.97 %chg prev qtr |   3.09 %y/y |   0.65 %chg prev qtr |  19.39 %y/y |   3.92 %chg prev qtr |   6.26 %y/y |   0.82 %chg prev qtr |   1.65 %y/y |  -0.16 %chg prev qtr |   3.17 %y/y |   1.01 %chg prev qtr |   3.50 %y/y |   0.34 %chg prev qtr |  11.41 %y/y |   2.58 %chg prev qtr |   1.16 %y/y |  -1.21 %chg prev qtr
2006.1        312.83       515.97       238.63       305.48       361.95       250.06       228.60       281.61       224.38       724.28  |   5.61 %y/y |   1.06 %chg prev qtr |  22.88 %y/y |   3.70 %chg prev qtr |   3.70 %y/y |   0.01 %chg prev qtr |  19.85 %y/y |   3.64 %chg prev qtr |   7.90 %y/y |   1.40 %chg prev qtr |   2.77 %y/y |  -0.04 %chg prev qtr |   3.59 %y/y |   0.46 %chg prev qtr |   4.67 %y/y |   1.03 %chg prev qtr |  10.93 %y/y |   3.09 %chg prev qtr |   4.79 %y/y |   0.13 %chg prev qtr
2005.4        309.54       497.54       238.61       294.76       356.97       250.17       227.55       278.75       217.65       723.31  |   5.86 %y/y |   1.37 %chg prev qtr |  23.91 %y/y |   5.43 %chg prev qtr |   4.86 %y/y |   0.78 %chg prev qtr |  18.61 %y/y |   4.62 %chg prev qtr |   8.60 %y/y |   1.88 %chg prev qtr |   3.50 %y/y |   0.36 %chg prev qtr |   4.16 %y/y |   0.49 %chg prev qtr |   4.26 %y/y |   0.45 %chg prev qtr |   8.75 %y/y |   3.33 %chg prev qtr |   6.88 %y/y |   0.68 %chg prev qtr
2005.3        305.37       471.93       236.76       281.75       350.38       249.28       226.44       277.51       210.63       718.46  |   6.07 %y/y |   1.72 %chg prev qtr |  21.80 %y/y |   6.36 %chg prev qtr |   5.21 %y/y |   1.62 %chg prev qtr |  16.18 %y/y |   5.95 %chg prev qtr |   8.09 %y/y |   2.02 %chg prev qtr |   4.26 %y/y |   1.50 %chg prev qtr |   4.79 %y/y |   1.18 %chg prev qtr |   5.84 %y/y |   1.64 %chg prev qtr |   6.69 %y/y |   1.95 %chg prev qtr |   7.91 %y/y |   1.57 %chg prev qtr
2005.2        300.21       443.72       232.99       265.92       343.43       245.59       223.81       273.02       206.61       707.34  |   5.71 %y/y |   1.35 %chg prev qtr |  25.41 %y/y |   5.68 %chg prev qtr |   4.98 %y/y |   1.25 %chg prev qtr |  13.38 %y/y |   4.33 %chg prev qtr |   9.47 %y/y |   2.38 %chg prev qtr |   3.90 %y/y |   0.93 %chg prev qtr |   4.72 %y/y |   1.42 %chg prev qtr |   5.35 %y/y |   1.48 %chg prev qtr |   6.39 %y/y |   2.15 %chg prev qtr |  11.31 %y/y |   2.34 %chg prev qtr
2005.1        296.22       419.89       230.11       254.88       335.46       243.33       220.67       269.04       202.27       691.19  |   5.08 %y/y |   1.31 %chg prev qtr |  25.48 %y/y |   4.57 %chg prev qtr |   4.83 %y/y |   1.13 %chg prev qtr |  11.57 %y/y |   2.56 %chg prev qtr |   9.36 %y/y |   2.05 %chg prev qtr |   3.33 %y/y |   0.67 %chg prev qtr |   4.33 %y/y |   1.01 %chg prev qtr |   4.79 %y/y |   0.62 %chg prev qtr |   5.75 %y/y |   1.07 %chg prev qtr |  11.34 %y/y |   2.13 %chg prev qtr
2004.4        292.40       401.53       227.55       248.51       328.71       241.70       218.47       267.37       200.13       676.78  |   5.12 %y/y |   1.56 %chg prev qtr |  25.72 %y/y |   3.63 %chg prev qtr |   4.45 %y/y |   1.12 %chg prev qtr |   9.82 %y/y |   2.47 %chg prev qtr |   8.33 %y/y |   1.40 %chg prev qtr |   3.26 %y/y |   1.09 %chg prev qtr |   4.33 %y/y |   1.11 %chg prev qtr |   5.35 %y/y |   1.97 %chg prev qtr |   5.71 %y/y |   1.37 %chg prev qtr |  10.83 %y/y |   1.65 %chg prev qtr
2004.3        287.90       387.46       225.03       242.51       324.16       239.09       216.08       262.20       197.42       665.81  |   4.79 %y/y |   1.37 %chg prev qtr |  28.09 %y/y |   9.51 %chg prev qtr |   4.88 %y/y |   1.39 %chg prev qtr |   8.81 %y/y |   3.40 %chg prev qtr |  10.17 %y/y |   3.32 %chg prev qtr |   2.99 %y/y |   1.15 %chg prev qtr |   4.78 %y/y |   1.10 %chg prev qtr |   4.82 %y/y |   1.17 %chg prev qtr |   6.08 %y/y |   1.66 %chg prev qtr |  13.67 %y/y |   4.77 %chg prev qtr
2004.2        284.00       353.82       221.94       234.54       313.73       236.38       213.72       259.16       194.20       635.48  |   3.99 %y/y |   0.74 %chg prev qtr |  20.34 %y/y |   5.73 %chg prev qtr |   4.70 %y/y |   1.11 %chg prev qtr |   6.17 %y/y |   2.67 %chg prev qtr |   8.10 %y/y |   2.28 %chg prev qtr |   2.53 %y/y |   0.38 %chg prev qtr |   4.37 %y/y |   1.04 %chg prev qtr |   4.47 %y/y |   0.94 %chg prev qtr |   5.33 %y/y |   1.53 %chg prev qtr |  10.50 %y/y |   2.36 %chg prev qtr
2004.1        281.90       334.63       219.50       228.44       306.74       235.49       211.52       256.75       191.27       620.80  |   3.91 %y/y |   1.34 %chg prev qtr |  16.57 %y/y |   4.77 %chg prev qtr |   4.34 %y/y |   0.76 %chg prev qtr |   4.13 %y/y |   0.95 %chg prev qtr |   6.76 %y/y |   1.09 %chg prev qtr |   2.66 %y/y |   0.60 %chg prev qtr |   4.00 %y/y |   1.01 %chg prev qtr |   4.32 %y/y |   1.17 %chg prev qtr |   4.73 %y/y |   1.03 %chg prev qtr |   9.69 %y/y |   1.67 %chg prev qtr
2003.4        278.16       319.38       217.85       226.29       303.44       234.08       209.40       253.79       189.32       610.63  |   3.33 %y/y |   1.24 %chg prev qtr |  14.39 %y/y |   5.58 %chg prev qtr |   4.21 %y/y |   1.54 %chg prev qtr |   4.23 %y/y |   1.53 %chg prev qtr |   6.71 %y/y |   3.13 %chg prev qtr |   2.87 %y/y |   0.84 %chg prev qtr |   3.74 %y/y |   1.54 %chg prev qtr |   3.96 %y/y |   1.46 %chg prev qtr |   4.82 %y/y |   1.72 %chg prev qtr |  10.02 %y/y |   4.25 %chg prev qtr
2003.3        274.75       302.50       214.55       222.88       294.23       232.14       206.23       250.14       186.11       585.74  |   3.25 %y/y |   0.60 %chg prev qtr |   9.70 %y/y |   2.89 %chg prev qtr |   3.52 %y/y |   1.21 %chg prev qtr |   3.63 %y/y |   0.89 %chg prev qtr |   4.65 %y/y |   1.39 %chg prev qtr |   2.49 %y/y |   0.69 %chg prev qtr |   2.99 %y/y |   0.71 %chg prev qtr |   3.44 %y/y |   0.83 %chg prev qtr |   4.56 %y/y |   0.94 %chg prev qtr |   7.92 %y/y |   1.86 %chg prev qtr
2003.2        273.10       294.01       211.98       220.92       290.21       230.54       204.78       248.07       184.38       575.07  |   4.35 %y/y |   0.67 %chg prev qtr |   9.89 %y/y |   2.42 %chg prev qtr |   3.57 %y/y |   0.77 %chg prev qtr |   4.36 %y/y |   0.70 %chg prev qtr |   4.55 %y/y |   1.00 %chg prev qtr |   2.92 %y/y |   0.50 %chg prev qtr |   3.29 %y/y |   0.69 %chg prev qtr |   3.69 %y/y |   0.80 %chg prev qtr |   5.37 %y/y |   0.96 %chg prev qtr |   9.04 %y/y |   1.61 %chg prev qtr
2003.1        271.28       287.06       210.36       219.39       287.33       229.39       203.38       246.11       182.63       565.96  |   4.41 %y/y |   0.78 %chg prev qtr |   9.70 %y/y |   2.82 %chg prev qtr |   3.25 %y/y |   0.63 %chg prev qtr |   4.12 %y/y |   1.05 %chg prev qtr |   5.34 %y/y |   1.05 %chg prev qtr |   2.68 %y/y |   0.81 %chg prev qtr |   3.58 %y/y |   0.75 %chg prev qtr |   3.57 %y/y |   0.81 %chg prev qtr |   5.22 %y/y |   1.11 %chg prev qtr |  11.26 %y/y |   1.97 %chg prev qtr
2002.4        269.19       279.20       209.05       217.10       284.35       227.55       201.86       244.13       180.62       555.03  |   4.48 %y/y |   1.16 %chg prev qtr |   8.41 %y/y |   1.25 %chg prev qtr |   3.54 %y/y |   0.86 %chg prev qtr |   3.17 %y/y |   0.94 %chg prev qtr |   6.06 %y/y |   1.14 %chg prev qtr |   2.60 %y/y |   0.46 %chg prev qtr |   4.19 %y/y |   0.81 %chg prev qtr |   3.53 %y/y |   0.95 %chg prev qtr |   4.63 %y/y |   1.48 %chg prev qtr |  12.28 %y/y |   2.26 %chg prev qtr
2002.3        266.11       275.75       207.26       215.08       281.15       226.51       200.24       241.83       177.99       542.76  |   4.66 %y/y |   1.68 %chg prev qtr |   8.59 %y/y |   3.06 %chg prev qtr |   3.89 %y/y |   1.26 %chg prev qtr |   3.40 %y/y |   1.60 %chg prev qtr |   5.85 %y/y |   1.28 %chg prev qtr |   3.09 %y/y |   1.12 %chg prev qtr |   4.28 %y/y |   1.00 %chg prev qtr |   3.39 %y/y |   1.08 %chg prev qtr |   4.10 %y/y |   1.72 %chg prev qtr |  12.01 %y/y |   2.92 %chg prev qtr
2002.2        261.72       267.55       204.68       211.69       277.59       224.01       198.25       239.25       174.98       527.37  |   4.26 %y/y |   0.73 %chg prev qtr |   7.25 %y/y |   2.24 %chg prev qtr |   3.32 %y/y |   0.46 %chg prev qtr |   2.38 %y/y |   0.47 %chg prev qtr |   6.43 %y/y |   1.77 %chg prev qtr |   2.64 %y/y |   0.27 %chg prev qtr |   4.34 %y/y |   0.96 %chg prev qtr |   3.12 %y/y |   0.68 %chg prev qtr |   3.24 %y/y |   0.81 %chg prev qtr |  12.50 %y/y |   3.67 %chg prev qtr
2002.1        259.83       261.68       203.74       210.70       272.77       223.41       196.36       237.63       173.57       508.70  |   4.77 %y/y |   0.85 %chg prev qtr |   6.54 %y/y |   1.60 %chg prev qtr |   3.95 %y/y |   0.91 %chg prev qtr |   3.07 %y/y |   0.13 %chg prev qtr |   6.40 %y/y |   1.74 %chg prev qtr |   3.21 %y/y |   0.73 %chg prev qtr |   4.65 %y/y |   1.35 %chg prev qtr |   3.37 %y/y |   0.78 %chg prev qtr |   3.48 %y/y |   0.55 %chg prev qtr |  11.80 %y/y |   2.91 %chg prev qtr
2001.4        257.65       257.55       201.91       210.43       268.11       221.78       193.74       235.80       172.62       494.32  |   6.81 %y/y |   1.33 %chg prev qtr |   8.13 %y/y |   1.43 %chg prev qtr |   5.19 %y/y |   1.21 %chg prev qtr |   5.42 %y/y |   1.17 %chg prev qtr |   5.93 %y/y |   0.94 %chg prev qtr |   4.62 %y/y |   0.93 %chg prev qtr |   5.23 %y/y |   0.89 %chg prev qtr |   4.54 %y/y |   0.82 %chg prev qtr |   5.58 %y/y |   0.96 %chg prev qtr |  11.56 %y/y |   2.02 %chg prev qtr
2001.3        254.26       253.93       199.50       208.00       265.62       219.73       192.03       233.89       170.98       484.55  |   7.11 %y/y |   1.29 %chg prev qtr |   9.31 %y/y |   1.79 %chg prev qtr |   4.70 %y/y |   0.71 %chg prev qtr |   5.42 %y/y |   0.60 %chg prev qtr |   6.14 %y/y |   1.84 %chg prev qtr |   4.58 %y/y |   0.68 %chg prev qtr |   5.35 %y/y |   1.06 %chg prev qtr |   5.04 %y/y |   0.81 %chg prev qtr |   5.45 %y/y |   0.88 %chg prev qtr |  11.99 %y/y |   3.37 %chg prev qtr
2001.2        251.02       249.47       198.10       206.76       260.82       218.24       190.01       232.01       169.49       468.76  |   7.49 %y/y |   1.22 %chg prev qtr |   8.82 %y/y |   1.57 %chg prev qtr |   5.36 %y/y |   1.08 %chg prev qtr |   5.72 %y/y |   1.14 %chg prev qtr |   5.93 %y/y |   1.74 %chg prev qtr |   5.33 %y/y |   0.82 %chg prev qtr |   5.74 %y/y |   1.26 %chg prev qtr |   5.05 %y/y |   0.92 %chg prev qtr |   5.72 %y/y |   1.04 %chg prev qtr |  12.29 %y/y |   3.02 %chg prev qtr
2001.1        247.99       245.61       195.99       204.42       256.36       216.47       187.64       229.89       167.74       455.02  |   7.90 %y/y |   2.80 %chg prev qtr |   7.31 %y/y |   3.12 %chg prev qtr |   5.63 %y/y |   2.10 %chg prev qtr |   4.51 %y/y |   2.41 %chg prev qtr |   5.93 %y/y |   1.29 %chg prev qtr |   5.35 %y/y |   2.11 %chg prev qtr |   5.31 %y/y |   1.92 %chg prev qtr |   5.01 %y/y |   1.92 %chg prev qtr |   4.98 %y/y |   2.59 %chg prev qtr |  12.51 %y/y |   2.69 %chg prev qtr
2000.4        241.23       238.19       191.95       199.61       253.10       211.99       184.11       225.56       163.50       443.10  |   6.26 %y/y |   1.62 %chg prev qtr |   6.55 %y/y |   2.54 %chg prev qtr |   4.53 %y/y |   0.74 %chg prev qtr |   3.48 %y/y |   1.17 %chg prev qtr |   6.67 %y/y |   1.14 %chg prev qtr |   3.97 %y/y |   0.89 %chg prev qtr |   5.31 %y/y |   1.00 %chg prev qtr |   4.59 %y/y |   1.30 %chg prev qtr |   3.94 %y/y |   0.83 %chg prev qtr |  14.24 %y/y |   2.41 %chg prev qtr
2000.3        237.38       232.30       190.54       197.30       250.25       210.11       182.28       222.67       162.15       432.66  |   5.85 %y/y |   1.65 %chg prev qtr |   3.98 %y/y |   1.33 %chg prev qtr |   4.44 %y/y |   1.33 %chg prev qtr |   2.18 %y/y |   0.88 %chg prev qtr |   6.52 %y/y |   1.64 %chg prev qtr |   3.58 %y/y |   1.41 %chg prev qtr |   4.92 %y/y |   1.44 %chg prev qtr |   4.17 %y/y |   0.82 %chg prev qtr |   3.37 %y/y |   1.14 %chg prev qtr |  14.13 %y/y |   3.64 %chg prev qtr
2000.2        233.52       229.24       188.03       195.58       246.22       207.19       179.70       220.85       160.32       417.46  |   5.90 %y/y |   1.60 %chg prev qtr |   0.84 %y/y |   0.16 %chg prev qtr |   3.71 %y/y |   1.34 %chg prev qtr |   0.44 %y/y |  -0.01 %chg prev qtr |   6.31 %y/y |   1.74 %chg prev qtr |   2.69 %y/y |   0.83 %chg prev qtr |   4.54 %y/y |   0.85 %chg prev qtr |   4.15 %y/y |   0.88 %chg prev qtr |   2.99 %y/y |   0.33 %chg prev qtr |  14.71 %y/y |   3.22 %chg prev qtr
2000.1        229.84       228.87       185.54       195.59       242.02       205.48       178.18       218.93       159.79       404.44  |   5.87 %y/y |   1.24 %chg prev qtr |  -0.25 %y/y |   2.38 %chg prev qtr |   3.81 %y/y |   1.03 %chg prev qtr |   0.81 %y/y |   1.40 %chg prev qtr |   5.75 %y/y |   2.00 %chg prev qtr |   2.35 %y/y |   0.77 %chg prev qtr |   5.63 %y/y |   1.92 %chg prev qtr |   4.37 %y/y |   1.51 %chg prev qtr |   3.73 %y/y |   1.58 %chg prev qtr |  14.76 %y/y |   4.27 %chg prev qtr
1999.4        227.02       223.54       183.64       192.89       237.28       203.90       174.83       215.67       157.30       387.88  |   5.99 %y/y |   1.23 %chg prev qtr |  -2.99 %y/y |   0.06 %chg prev qtr |   3.65 %y/y |   0.66 %chg prev qtr |   0.47 %y/y |  -0.11 %chg prev qtr |   4.62 %y/y |   1.00 %chg prev qtr |   2.52 %y/y |   0.52 %chg prev qtr |   4.66 %y/y |   0.63 %chg prev qtr |   3.72 %y/y |   0.89 %chg prev qtr |   3.01 %y/y |   0.27 %chg prev qtr |  12.31 %y/y |   2.32 %chg prev qtr
1999.3        224.27       223.40       182.44       193.10       234.94       202.85       173.73       213.76       156.87       379.09  |   6.28 %y/y |   1.71 %chg prev qtr |  -3.62 %y/y |  -1.73 %chg prev qtr |   4.29 %y/y |   0.63 %chg prev qtr |   1.29 %y/y |  -0.84 %chg prev qtr |   4.36 %y/y |   1.44 %chg prev qtr |   2.87 %y/y |   0.54 %chg prev qtr |   5.21 %y/y |   1.07 %chg prev qtr |   4.18 %y/y |   0.80 %chg prev qtr |   3.67 %y/y |   0.77 %chg prev qtr |  11.37 %y/y |   4.17 %chg prev qtr
1999.2        220.50       227.33       181.30       194.73       231.60       201.77       171.89       212.06       155.67       363.93  |   6.39 %y/y |   1.57 %chg prev qtr |  -1.18 %y/y |  -0.92 %chg prev qtr |   4.77 %y/y |   1.44 %chg prev qtr |   2.69 %y/y |   0.37 %chg prev qtr |   3.86 %y/y |   1.20 %chg prev qtr |   3.53 %y/y |   0.50 %chg prev qtr |   5.82 %y/y |   1.90 %chg prev qtr |   4.59 %y/y |   1.10 %chg prev qtr |   4.65 %y/y |   1.06 %chg prev qtr |   9.57 %y/y |   3.27 %chg prev qtr
1999.1        217.10       229.45       178.73       194.01       228.85       200.76       168.69       209.76       154.04       352.41  |   5.73 %y/y |   1.36 %chg prev qtr |  -0.20 %y/y |  -0.42 %chg prev qtr |   4.58 %y/y |   0.88 %chg prev qtr |   2.67 %y/y |   1.06 %chg prev qtr |   3.06 %y/y |   0.90 %chg prev qtr |   3.88 %y/y |   0.95 %chg prev qtr |   4.87 %y/y |   0.99 %chg prev qtr |   4.66 %y/y |   0.88 %chg prev qtr |   4.43 %y/y |   0.88 %chg prev qtr |   8.35 %y/y |   2.04 %chg prev qtr
1998.4        214.19       230.42       177.17       191.98       226.80       198.88       167.04       207.93       152.70       345.36  |   6.19 %y/y |   1.50 %chg prev qtr |   0.77 %y/y |  -0.60 %chg prev qtr |   4.98 %y/y |   1.27 %chg prev qtr |   2.83 %y/y |   0.70 %chg prev qtr |   3.01 %y/y |   0.75 %chg prev qtr |   3.90 %y/y |   0.85 %chg prev qtr |   5.04 %y/y |   1.16 %chg prev qtr |   4.68 %y/y |   1.34 %chg prev qtr |   4.96 %y/y |   0.91 %chg prev qtr |   7.60 %y/y |   1.46 %chg prev qtr
1998.3        211.02       231.80       174.94       190.64       225.12       197.20       165.12       205.19       151.32       340.40  |   6.08 %y/y |   1.81 %chg prev qtr |   0.42 %y/y |   0.77 %chg prev qtr |   4.60 %y/y |   1.09 %chg prev qtr |   3.36 %y/y |   0.54 %chg prev qtr |   3.19 %y/y |   0.95 %chg prev qtr |   4.32 %y/y |   1.19 %chg prev qtr |   5.16 %y/y |   1.65 %chg prev qtr |   4.56 %y/y |   1.20 %chg prev qtr |   5.71 %y/y |   1.72 %chg prev qtr |   7.69 %y/y |   2.48 %chg prev qtr
1998.2        207.26       230.04       173.05       189.62       223.00       194.89       162.44       202.76       148.76       332.15  |   5.96 %y/y |   0.94 %chg prev qtr |  -0.04 %y/y |   0.06 %chg prev qtr |   4.99 %y/y |   1.26 %chg prev qtr |   4.22 %y/y |   0.35 %chg prev qtr |   3.27 %y/y |   0.42 %chg prev qtr |   4.59 %y/y |   0.84 %chg prev qtr |   4.61 %y/y |   0.99 %chg prev qtr |   4.57 %y/y |   1.17 %chg prev qtr |   5.40 %y/y |   0.85 %chg prev qtr |   6.60 %y/y |   2.12 %chg prev qtr
1998.1        205.34       229.91       170.90       188.96       222.06       193.27       160.85       200.42       147.50       325.25  |   6.23 %y/y |   1.80 %chg prev qtr |  -2.38 %y/y |   0.55 %chg prev qtr |   4.78 %y/y |   1.27 %chg prev qtr |   4.35 %y/y |   1.21 %chg prev qtr |   3.57 %y/y |   0.85 %chg prev qtr |   4.82 %y/y |   0.97 %chg prev qtr |   5.25 %y/y |   1.14 %chg prev qtr |   3.95 %y/y |   0.90 %chg prev qtr |   5.23 %y/y |   1.38 %chg prev qtr |   5.97 %y/y |   1.33 %chg prev qtr
1997.4        201.71       228.66       168.76       186.70       220.18       191.42       159.03       198.63       145.49       320.98  |   5.52 %y/y |   1.40 %chg prev qtr |  -4.01 %y/y |  -0.94 %chg prev qtr |   4.55 %y/y |   0.91 %chg prev qtr |   3.96 %y/y |   1.23 %chg prev qtr |   3.38 %y/y |   0.93 %chg prev qtr |   4.56 %y/y |   1.26 %chg prev qtr |   4.43 %y/y |   1.28 %chg prev qtr |   4.62 %y/y |   1.21 %chg prev qtr |   4.82 %y/y |   1.63 %chg prev qtr |   5.52 %y/y |   1.55 %chg prev qtr
1997.3        198.93       230.84       167.24       184.44       218.16       189.04       157.02       196.25       143.15       316.08  |   4.87 %y/y |   1.70 %chg prev qtr |  -5.10 %y/y |   0.30 %chg prev qtr |   4.30 %y/y |   1.47 %chg prev qtr |   3.46 %y/y |   1.37 %chg prev qtr |   3.41 %y/y |   1.03 %chg prev qtr |   4.64 %y/y |   1.45 %chg prev qtr |   3.87 %y/y |   1.12 %chg prev qtr |   4.35 %y/y |   1.21 %chg prev qtr |   4.62 %y/y |   1.42 %chg prev qtr |   5.24 %y/y |   1.44 %chg prev qtr
1997.2        195.61       230.14       164.82       181.94       215.94       186.34       155.28       193.90       141.14       311.58  |   4.08 %y/y |   1.20 %chg prev qtr |  -8.29 %y/y |  -2.28 %chg prev qtr |   3.65 %y/y |   1.05 %chg prev qtr |   2.45 %y/y |   0.47 %chg prev qtr |   2.85 %y/y |   0.72 %chg prev qtr |   3.91 %y/y |   1.06 %chg prev qtr |   3.90 %y/y |   1.60 %chg prev qtr |   4.17 %y/y |   0.57 %chg prev qtr |   3.68 %y/y |   0.69 %chg prev qtr |   4.20 %y/y |   1.52 %chg prev qtr
1997.1        193.29       235.51       163.11       181.08       214.40       184.38       152.83       192.81       140.17       306.92  |   3.36 %y/y |   1.11 %chg prev qtr |  -8.09 %y/y |  -1.14 %chg prev qtr |   3.52 %y/y |   1.05 %chg prev qtr |   1.03 %y/y |   0.83 %chg prev qtr |   2.46 %y/y |   0.67 %chg prev qtr |   3.79 %y/y |   0.72 %chg prev qtr |   4.19 %y/y |   0.36 %chg prev qtr |   4.51 %y/y |   1.56 %chg prev qtr |   4.29 %y/y |   0.99 %chg prev qtr |   2.77 %y/y |   0.89 %chg prev qtr
1996.4        191.16       238.22       161.42       179.59       212.98       183.07       152.28       189.85       138.80       304.20  |   3.45 %y/y |   0.77 %chg prev qtr |  -9.05 %y/y |  -2.06 %chg prev qtr |   3.83 %y/y |   0.67 %chg prev qtr |   1.70 %y/y |   0.74 %chg prev qtr |   2.88 %y/y |   0.96 %chg prev qtr |   4.34 %y/y |   1.33 %chg prev qtr |   4.18 %y/y |   0.73 %chg prev qtr |   4.22 %y/y |   0.95 %chg prev qtr |   4.85 %y/y |   1.44 %chg prev qtr |   3.11 %y/y |   1.28 %chg prev qtr
1996.3        189.70       243.24       160.34       178.27       210.96       180.66       151.17       188.07       136.83       300.35  |   4.20 %y/y |   0.93 %chg prev qtr |  -6.96 %y/y |  -3.07 %chg prev qtr |   4.08 %y/y |   0.83 %chg prev qtr |   1.74 %y/y |   0.38 %chg prev qtr |   2.85 %y/y |   0.48 %chg prev qtr |   4.16 %y/y |   0.75 %chg prev qtr |   5.02 %y/y |   1.15 %chg prev qtr |   4.16 %y/y |   1.04 %chg prev qtr |   4.38 %y/y |   0.51 %chg prev qtr |   2.39 %y/y |   0.44 %chg prev qtr
1996.2        187.95       250.95       159.02       177.59       209.96       179.32       149.45       186.13       136.13       299.03  |   4.64 %y/y |   0.50 %chg prev qtr |  -3.49 %y/y |  -2.07 %chg prev qtr |   4.67 %y/y |   0.93 %chg prev qtr |   3.27 %y/y |  -0.92 %chg prev qtr |   3.59 %y/y |   0.34 %chg prev qtr |   5.20 %y/y |   0.95 %chg prev qtr |   4.71 %y/y |   1.88 %chg prev qtr |   4.51 %y/y |   0.89 %chg prev qtr |   5.49 %y/y |   1.29 %chg prev qtr |   3.58 %y/y |   0.13 %chg prev qtr
1996.1        187.01       256.25       157.56       179.24       209.25       177.64       146.69       184.49       134.40       298.64  |   6.13 %y/y |   1.21 %chg prev qtr |  -0.40 %y/y |  -2.16 %chg prev qtr |   6.02 %y/y |   1.35 %chg prev qtr |   7.03 %y/y |   1.51 %chg prev qtr |   4.72 %y/y |   1.08 %chg prev qtr |   6.05 %y/y |   1.24 %chg prev qtr |   4.94 %y/y |   0.36 %chg prev qtr |   5.31 %y/y |   1.27 %chg prev qtr |   6.17 %y/y |   1.53 %chg prev qtr |   5.39 %y/y |   1.23 %chg prev qtr
1995.4        184.78       261.92       155.46       176.58       207.01       175.46       146.17       182.17       132.38       295.02  |   5.38 %y/y |   1.50 %chg prev qtr |   1.15 %y/y |   0.19 %chg prev qtr |   5.70 %y/y |   0.92 %chg prev qtr |   5.59 %y/y |   0.78 %chg prev qtr |   4.67 %y/y |   0.93 %chg prev qtr |   6.15 %y/y |   1.16 %chg prev qtr |   5.45 %y/y |   1.55 %chg prev qtr |   5.09 %y/y |   0.89 %chg prev qtr |   5.90 %y/y |   0.98 %chg prev qtr |   4.73 %y/y |   0.57 %chg prev qtr
1995.3        182.05       261.43       154.05       175.22       205.11       173.44       143.94       180.56       131.09       293.35  |   4.27 %y/y |   1.35 %chg prev qtr |  -1.50 %y/y |   0.54 %chg prev qtr |   4.88 %y/y |   1.40 %chg prev qtr |   5.51 %y/y |   1.89 %chg prev qtr |   3.81 %y/y |   1.20 %chg prev qtr |   5.00 %y/y |   1.75 %chg prev qtr |   4.90 %y/y |   0.85 %chg prev qtr |   5.35 %y/y |   1.39 %chg prev qtr |   4.72 %y/y |   1.58 %chg prev qtr |   3.31 %y/y |   1.61 %chg prev qtr
1995.2        179.62       260.03       151.92       171.97       202.68       170.45       142.73       178.09       129.05       288.69  |   3.26 %y/y |   1.94 %chg prev qtr |  -1.14 %y/y |   1.07 %chg prev qtr |   5.39 %y/y |   2.22 %chg prev qtr |   4.66 %y/y |   2.69 %chg prev qtr |   3.52 %y/y |   1.44 %chg prev qtr |   4.40 %y/y |   1.76 %chg prev qtr |   5.22 %y/y |   2.11 %chg prev qtr |   4.85 %y/y |   1.66 %chg prev qtr |   4.11 %y/y |   1.94 %chg prev qtr |   1.59 %y/y |   1.88 %chg prev qtr
1995.1        176.21       257.28       148.62       167.47       199.81       167.50       139.78       175.18       126.59       283.37  |   1.84 %y/y |   0.50 %chg prev qtr |  -3.37 %y/y |  -0.64 %chg prev qtr |   5.78 %y/y |   1.05 %chg prev qtr |   5.94 %y/y |   0.14 %chg prev qtr |   3.51 %y/y |   1.03 %chg prev qtr |   4.13 %y/y |   1.34 %chg prev qtr |   6.08 %y/y |   0.84 %chg prev qtr |   5.82 %y/y |   1.06 %chg prev qtr |   4.42 %y/y |   1.27 %chg prev qtr |  -1.26 %y/y |   0.60 %chg prev qtr
1994.4        175.34       258.95       147.07       167.23       197.77       165.29       138.61       173.34       125.00       281.69  |   1.66 %y/y |   0.42 %chg prev qtr |  -2.42 %y/y |  -2.43 %chg prev qtr |   6.65 %y/y |   0.13 %chg prev qtr |   6.35 %y/y |   0.70 %chg prev qtr |   3.89 %y/y |   0.09 %chg prev qtr |   3.84 %y/y |   0.07 %chg prev qtr |   7.03 %y/y |   1.01 %chg prev qtr |   6.40 %y/y |   1.14 %chg prev qtr |   4.88 %y/y |  -0.14 %chg prev qtr |  -1.76 %y/y |  -0.80 %chg prev qtr
1994.3        174.60       265.41       146.88       166.07       197.59       165.18       137.22       171.39       125.18       283.96  |   2.02 %y/y |   0.37 %chg prev qtr |   0.60 %y/y |   0.91 %chg prev qtr |   7.73 %y/y |   1.89 %chg prev qtr |   7.64 %y/y |   1.07 %chg prev qtr |   4.73 %y/y |   0.92 %chg prev qtr |   4.79 %y/y |   1.18 %chg prev qtr |   6.86 %y/y |   1.16 %chg prev qtr |   6.45 %y/y |   0.91 %chg prev qtr |   6.54 %y/y |   0.98 %chg prev qtr |  -0.38 %y/y |  -0.07 %chg prev qtr
1994.2        173.95       263.02       144.15       164.31       195.79       163.26       135.65       169.85       123.96       284.17  |   2.31 %y/y |   0.53 %chg prev qtr |  -0.81 %y/y |  -1.22 %chg prev qtr |   7.88 %y/y |   2.60 %chg prev qtr |   9.50 %y/y |   3.94 %chg prev qtr |   4.84 %y/y |   1.43 %chg prev qtr |   4.82 %y/y |   1.50 %chg prev qtr |   7.12 %y/y |   2.94 %chg prev qtr |   6.32 %y/y |   2.60 %chg prev qtr |   7.36 %y/y |   2.25 %chg prev qtr |   0.06 %y/y |  -0.98 %chg prev qtr
1994.1        173.03       266.26       140.50       158.08       193.03       160.85       131.77       165.54       121.23       286.99  |   2.85 %y/y |   0.32 %chg prev qtr |   0.97 %y/y |   0.34 %chg prev qtr |   6.67 %y/y |   1.89 %chg prev qtr |   8.66 %y/y |   0.53 %chg prev qtr |   4.30 %y/y |   1.40 %chg prev qtr |   4.24 %y/y |   1.06 %chg prev qtr |   4.90 %y/y |   1.75 %chg prev qtr |   4.85 %y/y |   1.61 %chg prev qtr |   6.75 %y/y |   1.72 %chg prev qtr |   1.66 %y/y |   0.08 %chg prev qtr
1993.4        172.48       265.36       137.90       157.25       190.36       159.17       129.50       162.91       119.18       286.75  |   2.78 %y/y |   0.78 %chg prev qtr |   0.35 %y/y |   0.58 %chg prev qtr |   5.62 %y/y |   1.14 %chg prev qtr |   8.97 %y/y |   1.93 %chg prev qtr |   3.47 %y/y |   0.90 %chg prev qtr |   3.88 %y/y |   0.98 %chg prev qtr |   3.66 %y/y |   0.85 %chg prev qtr |   3.70 %y/y |   1.19 %chg prev qtr |   5.73 %y/y |   1.43 %chg prev qtr |   0.89 %y/y |   0.60 %chg prev qtr
1993.3        171.15       263.83       136.34       154.28       188.67       157.63       128.41       161.00       117.50       285.05  |   2.18 %y/y |   0.66 %chg prev qtr |   0.00 %y/y |  -0.50 %chg prev qtr |   5.38 %y/y |   2.04 %chg prev qtr |   9.88 %y/y |   2.81 %chg prev qtr |   3.51 %y/y |   1.03 %chg prev qtr |   3.43 %y/y |   1.21 %chg prev qtr |   3.12 %y/y |   1.41 %chg prev qtr |   3.40 %y/y |   0.78 %chg prev qtr |   5.31 %y/y |   1.77 %chg prev qtr |   0.52 %y/y |   0.37 %chg prev qtr
1993.2        170.03       265.16       133.62       150.06       186.75       155.75       126.63       159.75       115.46       284.01  |   3.56 %y/y |   1.07 %chg prev qtr |   1.37 %y/y |   0.55 %chg prev qtr |   4.55 %y/y |   1.45 %chg prev qtr |   9.12 %y/y |   3.15 %chg prev qtr |   3.41 %y/y |   0.90 %chg prev qtr |   3.74 %y/y |   0.94 %chg prev qtr |   2.78 %y/y |   0.80 %chg prev qtr |   3.91 %y/y |   1.18 %chg prev qtr |   4.75 %y/y |   1.67 %chg prev qtr |   0.73 %y/y |   0.61 %chg prev qtr
1993.1        168.23       263.71       131.71       145.48       185.08       154.30       125.62       157.89       113.56       282.30  |   2.61 %y/y |   0.25 %chg prev qtr |   0.57 %y/y |  -0.28 %chg prev qtr |   4.71 %y/y |   0.88 %chg prev qtr |   6.93 %y/y |   0.81 %chg prev qtr |   3.38 %y/y |   0.60 %chg prev qtr |   3.76 %y/y |   0.70 %chg prev qtr |   2.54 %y/y |   0.55 %chg prev qtr |   3.53 %y/y |   0.50 %chg prev qtr |   4.15 %y/y |   0.75 %chg prev qtr |  -1.09 %y/y |  -0.68 %chg prev qtr
1992.4        167.81       264.44       130.56       144.31       183.97       153.23       124.93       157.10       112.72       284.23  |   3.01 %y/y |   0.19 %chg prev qtr |   0.57 %y/y |   0.24 %chg prev qtr |   4.21 %y/y |   0.91 %chg prev qtr |   7.29 %y/y |   2.78 %chg prev qtr |   3.48 %y/y |   0.93 %chg prev qtr |   3.89 %y/y |   0.54 %chg prev qtr |   2.45 %y/y |   0.32 %chg prev qtr |   3.72 %y/y |   0.89 %chg prev qtr |   4.54 %y/y |   1.02 %chg prev qtr |  -0.74 %y/y |   0.23 %chg prev qtr
1992.3        167.50       263.82       129.38       140.41       182.28       152.40       124.53       155.71       111.58       283.57  |   3.93 %y/y |   2.02 %chg prev qtr |   1.75 %y/y |   0.86 %chg prev qtr |   4.79 %y/y |   1.24 %chg prev qtr |   6.76 %y/y |   2.10 %chg prev qtr |   3.91 %y/y |   0.93 %chg prev qtr |   4.84 %y/y |   1.51 %chg prev qtr |   3.45 %y/y |   1.08 %chg prev qtr |   4.11 %y/y |   1.28 %chg prev qtr |   5.19 %y/y |   1.23 %chg prev qtr |   0.00 %y/y |   0.58 %chg prev qtr
1992.2        164.18       261.58       127.80       137.52       180.60       150.13       123.20       153.74       110.22       281.94  |   1.61 %y/y |   0.14 %chg prev qtr |   1.04 %y/y |  -0.24 %chg prev qtr |   4.45 %y/y |   1.60 %chg prev qtr |   7.17 %y/y |   1.08 %chg prev qtr |   3.68 %y/y |   0.88 %chg prev qtr |   4.03 %y/y |   0.95 %chg prev qtr |   2.59 %y/y |   0.56 %chg prev qtr |   3.36 %y/y |   0.81 %chg prev qtr |   4.83 %y/y |   1.08 %chg prev qtr |  -1.72 %y/y |  -1.22 %chg prev qtr
1992.1        163.95       262.22       125.79       136.05       179.03       148.71       122.51       152.50       109.04       285.42  |   1.78 %y/y |   0.64 %chg prev qtr |   2.19 %y/y |  -0.28 %chg prev qtr |   3.95 %y/y |   0.41 %chg prev qtr |   6.10 %y/y |   1.15 %chg prev qtr |   3.87 %y/y |   0.70 %chg prev qtr |   3.93 %y/y |   0.83 %chg prev qtr |   2.62 %y/y |   0.47 %chg prev qtr |   3.34 %y/y |   0.68 %chg prev qtr |   5.99 %y/y |   1.13 %chg prev qtr |  -1.55 %y/y |  -0.32 %chg prev qtr
1991.4        162.91       262.95       125.28       134.50       177.79       147.49       121.94       151.47       107.82       286.35  |   2.16 %y/y |   1.09 %chg prev qtr |   4.81 %y/y |   1.41 %chg prev qtr |   4.92 %y/y |   1.47 %chg prev qtr |   7.43 %y/y |   2.27 %chg prev qtr |   4.40 %y/y |   1.35 %chg prev qtr |   4.70 %y/y |   1.46 %chg prev qtr |   2.49 %y/y |   1.30 %chg prev qtr |   4.43 %y/y |   1.27 %chg prev qtr |   4.37 %y/y |   1.65 %chg prev qtr |  -2.25 %y/y |   0.98 %chg prev qtr
1991.3        161.16       259.29       123.47       131.52       175.42       145.37       120.38       149.57       106.07       283.57  |   0.43 %y/y |  -0.26 %chg prev qtr |   7.44 %y/y |   0.15 %chg prev qtr |   4.17 %y/y |   0.91 %chg prev qtr |   4.49 %y/y |   2.49 %chg prev qtr |   3.27 %y/y |   0.71 %chg prev qtr |   3.59 %y/y |   0.73 %chg prev qtr |   1.01 %y/y |   0.24 %chg prev qtr |   2.80 %y/y |   0.56 %chg prev qtr |   3.14 %y/y |   0.88 %chg prev qtr |  -5.50 %y/y |  -1.15 %chg prev qtr
1991.2        161.58       258.89       122.36       128.32       174.19       144.31       120.09       148.74       105.14       286.88  |   1.33 %y/y |   0.30 %chg prev qtr |  12.43 %y/y |   0.89 %chg prev qtr |   4.65 %y/y |   1.12 %chg prev qtr |   4.06 %y/y |   0.07 %chg prev qtr |   3.80 %y/y |   1.06 %chg prev qtr |   3.76 %y/y |   0.85 %chg prev qtr |   0.73 %y/y |   0.59 %chg prev qtr |   3.02 %y/y |   0.79 %chg prev qtr |   2.46 %y/y |   2.20 %chg prev qtr |  -6.02 %y/y |  -1.05 %chg prev qtr
1991.1        161.09       256.60       121.01       128.23       172.36       143.09       119.38       147.57       102.88       289.92  |   0.14 %y/y |   1.02 %chg prev qtr |  18.00 %y/y |   2.28 %chg prev qtr |   4.73 %y/y |   1.35 %chg prev qtr |   7.53 %y/y |   2.42 %chg prev qtr |   3.81 %y/y |   1.22 %chg prev qtr |   3.86 %y/y |   1.58 %chg prev qtr |  -0.09 %y/y |   0.34 %chg prev qtr |   3.10 %y/y |   1.74 %chg prev qtr |   1.34 %y/y |  -0.42 %chg prev qtr |  -7.69 %y/y |  -1.03 %chg prev qtr
1990.4        159.47       250.89       119.40       125.20       170.29       140.87       118.98       145.04       103.31       292.95  |  -1.17 %y/y |  -0.62 %chg prev qtr |  23.88 %y/y |   3.96 %chg prev qtr |   4.89 %y/y |   0.73 %chg prev qtr |   7.64 %y/y |  -0.53 %chg prev qtr |   3.71 %y/y |   0.25 %chg prev qtr |   2.98 %y/y |   0.38 %chg prev qtr |  -0.54 %y/y |  -0.17 %chg prev qtr |   1.60 %y/y |  -0.31 %chg prev qtr |   1.22 %y/y |   0.46 %chg prev qtr |  -7.99 %y/y |  -2.37 %chg prev qtr
1990.3        160.47       241.34       118.53       125.87       169.87       140.33       119.18       145.49       102.84       300.06  |   0.14 %y/y |   0.63 %chg prev qtr |  23.28 %y/y |   4.81 %chg prev qtr |   4.93 %y/y |   1.38 %chg prev qtr |   8.55 %y/y |   2.08 %chg prev qtr |   4.66 %y/y |   1.22 %chg prev qtr |   2.87 %y/y |   0.90 %chg prev qtr |   0.03 %y/y |  -0.03 %chg prev qtr |   2.52 %y/y |   0.77 %chg prev qtr |   0.43 %y/y |   0.21 %chg prev qtr |  -5.54 %y/y |  -1.71 %chg prev qtr
1990.2        159.46       230.27       116.92       123.31       167.82       139.08       119.22       144.38       102.62       305.27  |   0.85 %y/y |  -0.87 %chg prev qtr |  25.73 %y/y |   5.89 %chg prev qtr |   5.39 %y/y |   1.19 %chg prev qtr |   8.05 %y/y |   3.40 %chg prev qtr |   5.75 %y/y |   1.07 %chg prev qtr |   3.62 %y/y |   0.95 %chg prev qtr |  -0.22 %y/y |  -0.23 %chg prev qtr |   3.67 %y/y |   0.87 %chg prev qtr |   2.19 %y/y |   1.08 %chg prev qtr |  -2.41 %y/y |  -2.81 %chg prev qtr
1990.1        160.86       217.46       115.55       119.25       166.04       137.77       119.49       143.13       101.52       314.08  |   2.08 %y/y |  -0.31 %chg prev qtr |  21.99 %y/y |   7.37 %chg prev qtr |   5.33 %y/y |   1.51 %chg prev qtr |   4.74 %y/y |   2.53 %chg prev qtr |   6.66 %y/y |   1.12 %chg prev qtr |   4.16 %y/y |   0.72 %chg prev qtr |   1.56 %y/y |  -0.11 %chg prev qtr |   3.57 %y/y |   0.26 %chg prev qtr |   0.86 %y/y |  -0.53 %chg prev qtr |  -0.27 %y/y |  -1.35 %chg prev qtr
1989.4        161.36       202.53       113.83       116.31       164.20       136.79       119.62       142.76       102.06       318.39  |   3.06 %y/y |   0.70 %chg prev qtr |  21.77 %y/y |   3.46 %chg prev qtr |   5.52 %y/y |   0.77 %chg prev qtr |   6.16 %y/y |   0.30 %chg prev qtr |   7.47 %y/y |   1.17 %chg prev qtr |   4.34 %y/y |   0.27 %chg prev qtr |   0.88 %y/y |   0.39 %chg prev qtr |   4.56 %y/y |   0.60 %chg prev qtr |   2.45 %y/y |  -0.33 %chg prev qtr |   0.20 %y/y |   0.23 %chg prev qtr
1989.3        160.24       195.76       112.96       115.96       162.30       136.42       119.15       141.91       102.40       317.65  |   2.32 %y/y |   1.34 %chg prev qtr |  25.99 %y/y |   6.89 %chg prev qtr |   4.31 %y/y |   1.82 %chg prev qtr |   5.17 %y/y |   1.61 %chg prev qtr |   7.23 %y/y |   2.27 %chg prev qtr |   5.18 %y/y |   1.64 %chg prev qtr |   1.96 %y/y |  -0.28 %chg prev qtr |   4.96 %y/y |   1.90 %chg prev qtr |   1.23 %y/y |   1.97 %chg prev qtr |   0.70 %y/y |   1.55 %chg prev qtr
1989.2        158.12       183.15       110.94       114.12       158.69       134.22       119.48       139.27       100.42       312.80  |   1.02 %y/y |   0.34 %chg prev qtr |  21.12 %y/y |   2.74 %chg prev qtr |   4.46 %y/y |   1.13 %chg prev qtr |   2.13 %y/y |   0.24 %chg prev qtr |   7.20 %y/y |   1.94 %chg prev qtr |   3.89 %y/y |   1.47 %chg prev qtr |   1.61 %y/y |   1.56 %chg prev qtr |   4.71 %y/y |   0.77 %chg prev qtr |  -1.69 %y/y |  -0.23 %chg prev qtr |  -1.21 %y/y |  -0.68 %chg prev qtr
1989.1        157.59       178.26       109.70       113.85       155.67       132.27       117.65       138.20       100.65       314.94  |   2.05 %y/y |   0.65 %chg prev qtr |  23.83 %y/y |   7.18 %chg prev qtr |   5.20 %y/y |   1.69 %chg prev qtr |   1.97 %y/y |   3.92 %chg prev qtr |   8.47 %y/y |   1.88 %chg prev qtr |   3.94 %y/y |   0.89 %chg prev qtr |   0.72 %y/y |  -0.78 %chg prev qtr |   4.75 %y/y |   1.22 %chg prev qtr |  -1.01 %y/y |   1.03 %chg prev qtr |   1.24 %y/y |  -0.88 %chg prev qtr
1988.4        156.57       166.32       107.88       109.56       152.79       131.10       118.58       136.54       99.62       317.75  |   2.71 %y/y |  -0.03 %chg prev qtr |  23.17 %y/y |   7.04 %chg prev qtr |   5.46 %y/y |  -0.38 %chg prev qtr |   0.60 %y/y |  -0.63 %chg prev qtr |   8.65 %y/y |   0.94 %chg prev qtr |   5.20 %y/y |   1.08 %chg prev qtr |   2.14 %y/y |   1.47 %chg prev qtr |   5.45 %y/y |   0.99 %chg prev qtr |  -4.34 %y/y |  -1.52 %chg prev qtr |   3.23 %y/y |   0.73 %chg prev qtr
1988.3        156.61       155.38       108.29       110.26       151.36       129.70       116.86       135.20       101.16       315.45  |   3.26 %y/y |   0.05 %chg prev qtr |  17.27 %y/y |   2.76 %chg prev qtr |   2.87 %y/y |   1.97 %chg prev qtr |   1.81 %y/y |  -1.32 %chg prev qtr |   9.25 %y/y |   2.25 %chg prev qtr |   4.29 %y/y |   0.39 %chg prev qtr |   0.03 %y/y |  -0.62 %chg prev qtr |   4.53 %y/y |   1.65 %chg prev qtr |  -3.37 %y/y |  -0.97 %chg prev qtr |   3.28 %y/y |  -0.37 %chg prev qtr
1988.2        156.53       151.21       106.20       111.74       148.03       129.19       117.59       133.00       102.15       316.62  |   4.28 %y/y |   1.36 %chg prev qtr |  15.87 %y/y |   5.04 %chg prev qtr |   0.99 %y/y |   1.84 %chg prev qtr |  -0.60 %y/y |   0.08 %chg prev qtr |   9.30 %y/y |   3.15 %chg prev qtr |   5.20 %y/y |   1.52 %chg prev qtr |   0.32 %y/y |   0.67 %chg prev qtr |   5.01 %y/y |   0.81 %chg prev qtr |  -7.37 %y/y |   0.46 %chg prev qtr |   6.83 %y/y |   1.78 %chg prev qtr
1988.1        154.43       143.96       104.28       111.65       143.51       127.25       116.81       131.93       101.68       311.08  |   4.13 %y/y |   1.31 %chg prev qtr |  12.90 %y/y |   6.61 %chg prev qtr |  -0.74 %y/y |   1.95 %chg prev qtr |  -1.87 %y/y |   2.52 %chg prev qtr |   9.80 %y/y |   2.06 %chg prev qtr |   4.75 %y/y |   2.11 %chg prev qtr |   1.08 %y/y |   0.61 %chg prev qtr |   5.33 %y/y |   1.89 %chg prev qtr |  -8.07 %y/y |  -2.36 %chg prev qtr |   7.56 %y/y |   1.06 %chg prev qtr
1987.4        152.44       135.03       102.29       108.91       140.62       124.62       116.10       129.48       104.14       307.82  |   4.43 %y/y |   0.51 %chg prev qtr |   9.33 %y/y |   1.91 %chg prev qtr |  -1.37 %y/y |  -2.83 %chg prev qtr |  -3.71 %y/y |   0.56 %chg prev qtr |   9.52 %y/y |   1.50 %chg prev qtr |   4.14 %y/y |   0.21 %chg prev qtr |   1.32 %y/y |  -0.62 %chg prev qtr |   4.64 %y/y |   0.11 %chg prev qtr |  -5.75 %y/y |  -0.53 %chg prev qtr |   9.99 %y/y |   0.78 %chg prev qtr
1987.3        151.67       132.50       105.27       108.30       138.54       124.36       116.83       129.34       104.69       305.44  |   5.58 %y/y |   1.05 %chg prev qtr |   9.53 %y/y |   1.53 %chg prev qtr |   1.35 %y/y |   0.10 %chg prev qtr |  -3.98 %y/y |  -3.66 %chg prev qtr |  10.48 %y/y |   2.29 %chg prev qtr |   5.21 %y/y |   1.26 %chg prev qtr |   2.37 %y/y |  -0.33 %chg prev qtr |   6.83 %y/y |   2.12 %chg prev qtr |  -6.15 %y/y |  -5.07 %chg prev qtr |  14.38 %y/y |   3.06 %chg prev qtr
1987.2        150.10       130.50       105.16       112.41       135.44       122.81       117.22       126.66       110.28       296.37  |   5.82 %y/y |   1.21 %chg prev qtr |   9.08 %y/y |   2.34 %chg prev qtr |   1.60 %y/y |   0.10 %chg prev qtr |   0.73 %y/y |  -1.20 %chg prev qtr |  10.48 %y/y |   3.63 %chg prev qtr |   5.47 %y/y |   1.09 %chg prev qtr |   3.74 %y/y |   1.44 %chg prev qtr |   4.68 %y/y |   1.13 %chg prev qtr |  -3.51 %y/y |  -0.30 %chg prev qtr |  16.41 %y/y |   2.47 %chg prev qtr
1987.1        148.31       127.51       105.06       113.78       130.70       121.48       115.56       125.25       110.61       289.22  |   5.95 %y/y |   1.60 %chg prev qtr |   6.30 %y/y |   3.24 %chg prev qtr |   2.10 %y/y |   1.30 %chg prev qtr |   0.78 %y/y |   0.59 %chg prev qtr |   8.94 %y/y |   1.79 %chg prev qtr |   6.10 %y/y |   1.51 %chg prev qtr |   2.79 %y/y |   0.85 %chg prev qtr |   5.49 %y/y |   1.22 %chg prev qtr |  -2.49 %y/y |   0.11 %chg prev qtr |  19.23 %y/y |   3.35 %chg prev qtr
1986.4        145.98       123.51       103.71       113.11       128.40       119.67       114.59       123.74       110.49       279.85  |   6.01 %y/y |   1.61 %chg prev qtr |   4.99 %y/y |   2.10 %chg prev qtr |   1.78 %y/y |  -0.15 %chg prev qtr |   1.86 %y/y |   0.28 %chg prev qtr |   8.49 %y/y |   2.39 %chg prev qtr |   5.78 %y/y |   1.24 %chg prev qtr |   3.72 %y/y |   0.41 %chg prev qtr |   5.48 %y/y |   2.21 %chg prev qtr |  -0.22 %y/y |  -0.95 %chg prev qtr |  20.08 %y/y |   4.80 %chg prev qtr
1986.3        143.66       120.97       103.87       112.79       125.40       118.20       114.12       121.07       111.55       267.03  |   6.41 %y/y |   1.28 %chg prev qtr |   3.65 %y/y |   1.11 %chg prev qtr |   0.98 %y/y |   0.36 %chg prev qtr |  -0.92 %y/y |   1.07 %chg prev qtr |   7.82 %y/y |   2.29 %chg prev qtr |   6.00 %y/y |   1.51 %chg prev qtr |   3.82 %y/y |   1.00 %chg prev qtr |   5.08 %y/y |   0.06 %chg prev qtr |  -1.35 %y/y |  -2.40 %chg prev qtr |  22.04 %y/y |   4.88 %chg prev qtr
1986.2        141.84       119.64       103.50       111.60       122.59       116.44       112.99       121.00       114.29       254.60  |   9.62 %y/y |   1.33 %chg prev qtr |   6.03 %y/y |  -0.26 %chg prev qtr |   2.18 %y/y |   0.58 %chg prev qtr |  -1.08 %y/y |  -1.15 %chg prev qtr |   6.63 %y/y |   2.18 %chg prev qtr |   5.11 %y/y |   1.69 %chg prev qtr |   3.57 %y/y |   0.51 %chg prev qtr |   4.54 %y/y |   1.91 %chg prev qtr |   1.21 %y/y |   0.75 %chg prev qtr |  23.78 %y/y |   4.96 %chg prev qtr
1986.1        139.98       119.95       102.90       112.90       119.97       114.50       112.42       118.73       113.44       242.57  |   6.40 %y/y |   1.65 %chg prev qtr |   4.59 %y/y |   1.96 %chg prev qtr |   1.74 %y/y |   0.98 %chg prev qtr |   5.42 %y/y |   1.67 %chg prev qtr |   5.61 %y/y |   1.37 %chg prev qtr |   4.87 %y/y |   1.21 %chg prev qtr |   3.57 %y/y |   1.76 %chg prev qtr |   3.59 %y/y |   1.21 %chg prev qtr |   1.84 %y/y |   2.45 %chg prev qtr |  26.87 %y/y |   4.08 %chg prev qtr
1985.4        137.71       117.64       101.90       111.05       118.35       113.13       110.48       117.31       110.73       233.05  |   6.65 %y/y |   2.01 %chg prev qtr |   7.94 %y/y |   0.80 %chg prev qtr |   1.08 %y/y |  -0.93 %chg prev qtr |  -0.33 %y/y |  -2.45 %chg prev qtr |   4.84 %y/y |   1.76 %chg prev qtr |   4.10 %y/y |   1.45 %chg prev qtr |   2.56 %y/y |   0.51 %chg prev qtr |   3.54 %y/y |   1.81 %chg prev qtr |  -2.83 %y/y |  -2.08 %chg prev qtr |  28.41 %y/y |   6.51 %chg prev qtr
1985.3        135.00       116.71       102.86       113.84       116.30       111.51       109.92       115.22       113.08       218.80  |   7.85 %y/y |   4.34 %chg prev qtr |   5.74 %y/y |   3.43 %chg prev qtr |   3.80 %y/y |   1.55 %chg prev qtr |   3.55 %y/y |   0.90 %chg prev qtr |   4.68 %y/y |   1.16 %chg prev qtr |   4.94 %y/y |   0.66 %chg prev qtr |   2.61 %y/y |   0.75 %chg prev qtr |   1.86 %y/y |  -0.45 %chg prev qtr |  -2.32 %y/y |   0.14 %chg prev qtr |  24.71 %y/y |   6.37 %chg prev qtr
1985.2        129.39       112.84       101.29       112.82       114.97       110.78       109.10       115.74       112.92       205.69  |   2.32 %y/y |  -1.65 %chg prev qtr |  -0.32 %y/y |  -1.61 %chg prev qtr |   1.14 %y/y |   0.15 %chg prev qtr |   6.12 %y/y |   5.34 %chg prev qtr |   4.19 %y/y |   1.21 %chg prev qtr |   3.17 %y/y |   1.47 %chg prev qtr |   1.04 %y/y |   0.52 %chg prev qtr |   4.42 %y/y |   0.99 %chg prev qtr |  -3.37 %y/y |   1.37 %chg prev qtr |  24.26 %y/y |   7.58 %chg prev qtr
1985.1        131.56       114.69       101.14       107.10       113.60       109.18       108.54       114.61       111.39       191.19  |   5.69 %y/y |   1.89 %chg prev qtr |   5.36 %y/y |   5.23 %chg prev qtr |   2.81 %y/y |   0.33 %chg prev qtr |  -0.65 %y/y |  -3.88 %chg prev qtr |   5.61 %y/y |   0.63 %chg prev qtr |   3.94 %y/y |   0.47 %chg prev qtr |   0.30 %y/y |   0.76 %chg prev qtr |   1.61 %y/y |   1.16 %chg prev qtr |  -4.39 %y/y |  -2.26 %chg prev qtr |  21.58 %y/y |   5.34 %chg prev qtr
1984.4        129.12       108.99       100.81       111.42       112.89       108.67       107.72       113.30       113.96       181.49  |   6.91 %y/y |   3.16 %chg prev qtr |   3.13 %y/y |  -1.25 %chg prev qtr |   2.72 %y/y |   1.74 %chg prev qtr |   3.96 %y/y |   1.35 %chg prev qtr |   5.22 %y/y |   1.61 %chg prev qtr |   3.80 %y/y |   2.27 %chg prev qtr |   0.35 %y/y |   0.56 %chg prev qtr |   3.13 %y/y |   0.16 %chg prev qtr |  -2.19 %y/y |  -1.55 %chg prev qtr |  21.85 %y/y |   3.44 %chg prev qtr
1984.3        125.17       110.37       99.09       109.94       111.10       106.26       107.12       113.12       115.76       175.45  |   3.40 %y/y |  -1.02 %chg prev qtr |  -1.23 %y/y |  -2.50 %chg prev qtr |   0.01 %y/y |  -1.06 %chg prev qtr |   4.77 %y/y |   3.41 %chg prev qtr |   4.91 %y/y |   0.68 %chg prev qtr |   0.84 %y/y |  -1.04 %chg prev qtr |   0.87 %y/y |  -0.80 %chg prev qtr |   2.52 %y/y |   2.06 %chg prev qtr |  -0.19 %y/y |  -0.94 %chg prev qtr |  21.95 %y/y |   5.99 %chg prev qtr
1984.2        126.46       113.20       100.15       106.31       110.35       107.38       107.98       110.84       116.86       165.53  |   6.87 %y/y |   1.59 %chg prev qtr |   6.86 %y/y |   3.99 %chg prev qtr |   1.18 %y/y |   1.80 %chg prev qtr |   0.92 %y/y |  -1.38 %chg prev qtr |   5.23 %y/y |   2.58 %chg prev qtr |   1.31 %y/y |   2.23 %chg prev qtr |  -0.45 %y/y |  -0.21 %chg prev qtr |   0.75 %y/y |  -1.73 %chg prev qtr |  -0.19 %y/y |   0.30 %chg prev qtr |  20.95 %y/y |   5.26 %chg prev qtr
1984.1        124.48       108.86       98.38       107.80       107.57       105.04       108.21       112.79       116.51       157.26  |   5.84 %y/y |   3.06 %chg prev qtr |   7.05 %y/y |   3.01 %chg prev qtr |   1.01 %y/y |   0.24 %chg prev qtr |  -1.25 %y/y |   0.58 %chg prev qtr |   5.12 %y/y |   0.26 %chg prev qtr |  -0.81 %y/y |   0.33 %chg prev qtr |   2.07 %y/y |   0.81 %chg prev qtr |   3.23 %y/y |   2.67 %chg prev qtr |   0.15 %y/y |   0.00 %chg prev qtr |  20.14 %y/y |   5.59 %chg prev qtr
1983.4        120.78       105.68       98.14       107.18       107.29       104.69       107.34       109.86       116.51       148.94  |   3.80 %y/y |  -0.23 %chg prev qtr |  22.57 %y/y |  -5.43 %chg prev qtr |   4.99 %y/y |  -0.95 %chg prev qtr |  -2.49 %y/y |   2.14 %chg prev qtr |   5.55 %y/y |   1.31 %chg prev qtr |   0.41 %y/y |  -0.65 %chg prev qtr |   1.60 %y/y |   1.07 %chg prev qtr |   2.73 %y/y |  -0.44 %chg prev qtr |   1.30 %y/y |   0.46 %chg prev qtr |  15.92 %y/y |   3.52 %chg prev qtr
1983.3        121.06       111.75       99.08       104.93       105.90       105.38       106.20       110.34       115.98       143.87  |   5.98 %y/y |   2.31 %chg prev qtr |  11.73 %y/y |   5.49 %chg prev qtr |  10.36 %y/y |   0.10 %chg prev qtr |   2.64 %y/y |  -0.39 %chg prev qtr |   6.27 %y/y |   0.98 %chg prev qtr |   3.60 %y/y |  -0.58 %chg prev qtr |   1.44 %y/y |  -2.09 %chg prev qtr |   5.02 %y/y |   0.29 %chg prev qtr |   0.31 %y/y |  -0.94 %chg prev qtr |  13.05 %y/y |   5.12 %chg prev qtr
1983.2        118.33       105.93       98.98       105.34       104.87       105.99       108.47       110.02       117.08       136.86  |   2.55 %y/y |   0.61 %chg prev qtr |   2.59 %y/y |   4.17 %chg prev qtr |   2.34 %y/y |   1.62 %chg prev qtr |  -3.77 %y/y |  -3.50 %chg prev qtr |   1.67 %y/y |   2.48 %chg prev qtr |   2.01 %y/y |   0.08 %chg prev qtr |   3.25 %y/y |   2.31 %chg prev qtr |   2.81 %y/y |   0.70 %chg prev qtr |   1.81 %y/y |   0.64 %chg prev qtr |   9.20 %y/y |   4.55 %chg prev qtr
1983.1        117.61       101.69       97.40       109.16       102.33       105.90       106.02       109.26       116.34       130.90  |   3.79 %y/y |   1.07 %chg prev qtr |  -10.57 %y/y |  17.94 %chg prev qtr |   3.59 %y/y |   4.19 %chg prev qtr |  11.22 %y/y |  -0.69 %chg prev qtr |  -0.84 %y/y |   0.67 %chg prev qtr |   1.60 %y/y |   1.57 %chg prev qtr |   3.27 %y/y |   0.35 %chg prev qtr |   2.15 %y/y |   2.17 %chg prev qtr |   2.53 %y/y |   1.15 %chg prev qtr |   5.53 %y/y |   1.88 %chg prev qtr
1982.4        116.36       86.22       93.48       109.92       101.65       104.26       105.65       106.94       115.02       128.49  |   3.36 %y/y |   1.86 %chg prev qtr |  72.96 %y/y |  -13.80 %chg prev qtr |  -8.68 %y/y |   4.12 %chg prev qtr |  -5.18 %y/y |   7.52 %chg prev qtr |  -5.86 %y/y |   2.01 %chg prev qtr |  -2.36 %y/y |   2.50 %chg prev qtr |  -0.64 %y/y |   0.92 %chg prev qtr |   2.66 %y/y |   1.78 %chg prev qtr |   1.72 %y/y |  -0.52 %chg prev qtr |   5.01 %y/y |   0.97 %chg prev qtr
1982.3        114.23       100.02       89.78       102.23       99.65       101.72       104.69       105.07       115.62       127.26  |   5.33 %y/y |  -1.01 %chg prev qtr |  14.10 %y/y |  -3.14 %chg prev qtr |   2.13 %y/y |  -7.18 %chg prev qtr |   3.29 %y/y |  -6.61 %chg prev qtr |  -5.83 %y/y |  -3.39 %chg prev qtr |  -2.92 %y/y |  -2.10 %chg prev qtr |   2.02 %y/y |  -0.35 %chg prev qtr |   1.07 %y/y |  -1.81 %chg prev qtr |   3.66 %y/y |   0.54 %chg prev qtr |   4.31 %y/y |   1.54 %chg prev qtr
1982.2        115.39       103.26       96.72       109.47       103.15       103.90       105.06       107.01       115.00       125.33  |   6.87 %y/y |   1.84 %chg prev qtr |   5.47 %y/y |  -9.19 %chg prev qtr |   4.58 %y/y |   2.87 %chg prev qtr |   8.66 %y/y |  11.53 %chg prev qtr |  -3.19 %y/y |  -0.05 %chg prev qtr |   1.29 %y/y |  -0.32 %chg prev qtr |   2.19 %y/y |   2.34 %chg prev qtr |   1.08 %y/y |   0.05 %chg prev qtr |   6.82 %y/y |   1.35 %chg prev qtr |   5.19 %y/y |   1.04 %chg prev qtr
1982.1        113.31       113.71       94.02       98.15       103.20       104.23       102.66       106.96       113.47       124.04  |   5.60 %y/y |   0.65 %chg prev qtr |  11.68 %y/y |  128.10 %chg prev qtr |  -0.93 %y/y |  -8.15 %chg prev qtr |  -11.19 %y/y |  -15.34 %chg prev qtr |   1.44 %y/y |  -4.43 %chg prev qtr |   0.25 %y/y |  -2.39 %chg prev qtr |   4.13 %y/y |  -3.45 %chg prev qtr |  -0.69 %y/y |   2.68 %chg prev qtr |   6.24 %y/y |   0.34 %chg prev qtr |   9.48 %y/y |   1.37 %chg prev qtr
1981.4        112.58       49.85       102.36       115.93       107.98       106.78       106.33       104.17       113.08       122.36  |   9.72 %y/y |   3.81 %chg prev qtr |  -53.42 %y/y |  -43.13 %chg prev qtr |   4.88 %y/y |  16.44 %chg prev qtr |  16.48 %y/y |  17.14 %chg prev qtr |   8.76 %y/y |   2.04 %chg prev qtr |   5.87 %y/y |   1.91 %chg prev qtr |   2.80 %y/y |   3.62 %chg prev qtr |  -0.85 %y/y |   0.20 %chg prev qtr |  10.75 %y/y |   1.38 %chg prev qtr |  11.86 %y/y |   0.30 %chg prev qtr
1981.3        108.45       87.66       87.91       98.97       105.82       104.78       102.62       103.96       111.54       122.00  |   6.31 %y/y |   0.44 %chg prev qtr |  -13.46 %y/y |  -10.46 %chg prev qtr |  -13.32 %y/y |  -4.94 %chg prev qtr |  -5.45 %y/y |  -1.77 %chg prev qtr |   3.64 %y/y |  -0.69 %chg prev qtr |   2.90 %y/y |   2.14 %chg prev qtr |   0.74 %y/y |  -0.18 %chg prev qtr |   2.61 %y/y |  -1.80 %chg prev qtr |  10.40 %y/y |   3.60 %chg prev qtr |  12.24 %y/y |   2.39 %chg prev qtr
1981.2        107.97       97.90       92.48       100.75       106.55       102.58       102.81       105.87       107.66       119.15  |   7.68 %y/y |   0.62 %chg prev qtr |  -2.18 %y/y |  -3.85 %chg prev qtr |  -7.82 %y/y |  -2.55 %chg prev qtr |   4.40 %y/y |  -8.84 %chg prev qtr |   5.83 %y/y |   4.74 %chg prev qtr |   4.18 %y/y |  -1.34 %chg prev qtr |   0.46 %y/y |   4.28 %chg prev qtr |   4.78 %y/y |  -1.70 %chg prev qtr |   7.68 %y/y |   0.80 %chg prev qtr |  14.56 %y/y |   5.16 %chg prev qtr
1981.1        107.30       101.82       94.90       110.52       101.73       103.97       98.59       107.70       106.81       113.30  |   7.30 %y/y |   4.57 %chg prev qtr |   1.82 %y/y |  -4.85 %chg prev qtr |  -5.10 %y/y |  -2.77 %chg prev qtr |  10.52 %y/y |  11.04 %chg prev qtr |   1.73 %y/y |   2.47 %chg prev qtr |   3.97 %y/y |   3.08 %chg prev qtr |  -1.41 %y/y |  -4.68 %chg prev qtr |   7.70 %y/y |   2.51 %chg prev qtr |   6.81 %y/y |   4.61 %chg prev qtr |  13.30 %y/y |   3.57 %chg prev qtr
1980.4        102.61       107.01       97.60       99.53       99.28       100.86       103.43       105.06       102.10       109.39  |   7.09 %y/y |   0.59 %chg prev qtr |  15.14 %y/y |   5.64 %chg prev qtr |  -3.74 %y/y |  -3.77 %chg prev qtr |   0.26 %y/y |  -4.92 %chg prev qtr |  -1.04 %y/y |  -2.76 %chg prev qtr |   3.01 %y/y |  -0.95 %chg prev qtr |   6.52 %y/y |   1.53 %chg prev qtr |   5.60 %y/y |   3.69 %chg prev qtr |   5.29 %y/y |   1.06 %chg prev qtr |  10.52 %y/y |   0.63 %chg prev qtr
1980.3        102.01       101.30       101.42       104.68       102.10       101.83       101.87       101.32       101.03       108.70  |  10.78 %y/y |   1.74 %chg prev qtr |  14.68 %y/y |   1.22 %chg prev qtr |  -0.82 %y/y |   1.09 %chg prev qtr |   8.60 %y/y |   8.48 %chg prev qtr |   2.01 %y/y |   1.41 %chg prev qtr |   4.41 %y/y |   3.42 %chg prev qtr |   5.99 %y/y |  -0.46 %chg prev qtr |   4.00 %y/y |   0.28 %chg prev qtr |   6.12 %y/y |   1.05 %chg prev qtr |  11.07 %y/y |   4.51 %chg prev qtr
1980.2        100.27       100.08       100.33       96.50       100.68       98.46       102.34       101.04       99.98       104.01  |  10.26 %y/y |   0.27 %chg prev qtr |  22.96 %y/y |   0.08 %chg prev qtr |   1.23 %y/y |   0.33 %chg prev qtr |   4.07 %y/y |  -3.50 %chg prev qtr |  -0.62 %y/y |   0.68 %chg prev qtr |   2.19 %y/y |  -1.54 %chg prev qtr |   9.51 %y/y |   2.34 %chg prev qtr |   3.89 %y/y |   1.04 %chg prev qtr |   8.40 %y/y |  -0.02 %chg prev qtr |  10.38 %y/y |   4.01 %chg prev qtr
1980.1        100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00  |  13.95 %y/y |   4.36 %chg prev qtr |  35.87 %y/y |   7.60 %chg prev qtr |   4.00 %y/y |  -1.37 %chg prev qtr |   4.96 %y/y |   0.74 %chg prev qtr |   2.82 %y/y |  -0.32 %chg prev qtr |   6.85 %y/y |   2.13 %chg prev qtr |   7.39 %y/y |   2.99 %chg prev qtr |   4.33 %y/y |   0.51 %chg prev qtr |  13.20 %y/y |   3.12 %chg prev qtr |   9.39 %y/y |   1.03 %chg prev qtr
1979.4         95.82       92.94       101.39       99.27       100.32       97.91       97.10       99.49       96.97       98.98  |  11.60 %y/y |   4.06 %chg prev qtr |  24.50 %y/y |   5.22 %chg prev qtr |   6.21 %y/y |  -0.85 %chg prev qtr |  10.53 %y/y |   2.99 %chg prev qtr |  -0.58 %y/y |   0.23 %chg prev qtr |   9.80 %y/y |   0.39 %chg prev qtr |   8.00 %y/y |   1.03 %chg prev qtr |   8.79 %y/y |   2.12 %chg prev qtr |  19.58 %y/y |   1.86 %chg prev qtr |  13.03 %y/y |   1.13 %chg prev qtr
1979.3         92.08       88.33       102.26       96.39       100.09       97.53       96.11       97.42       95.20       97.87  |   7.90 %y/y |   1.25 %chg prev qtr |  31.86 %y/y |   8.53 %chg prev qtr |  12.91 %y/y |   3.18 %chg prev qtr |   6.41 %y/y |   3.95 %chg prev qtr |   1.03 %y/y |  -1.20 %chg prev qtr |  12.05 %y/y |   1.22 %chg prev qtr |   8.87 %y/y |   2.85 %chg prev qtr |   9.46 %y/y |   0.16 %chg prev qtr |  21.77 %y/y |   3.22 %chg prev qtr |  14.66 %y/y |   3.86 %chg prev qtr
1979.2         90.94       81.39       99.11       92.73       101.31       96.35       93.45       97.26       92.23       94.23  |  11.36 %y/y |   3.62 %chg prev qtr |  24.34 %y/y |  10.58 %chg prev qtr |  10.18 %y/y |   3.08 %chg prev qtr |   5.65 %y/y |  -2.67 %chg prev qtr |   3.67 %y/y |   4.16 %chg prev qtr |  14.65 %y/y |   2.95 %chg prev qtr |  11.64 %y/y |   0.35 %chg prev qtr |  15.25 %y/y |   1.47 %chg prev qtr |  25.14 %y/y |   4.40 %chg prev qtr |  18.53 %y/y |   3.07 %chg prev qtr
1979.1         87.76       73.60       96.15       95.27       97.26       93.59       93.12       95.85       88.34       91.42  |   3.86 %y/y |   2.21 %chg prev qtr |  14.87 %y/y |  -1.41 %chg prev qtr |  12.34 %y/y |   0.72 %chg prev qtr |  12.15 %y/y |   6.08 %chg prev qtr |   7.11 %y/y |  -3.62 %chg prev qtr |  15.46 %y/y |   4.96 %chg prev qtr |  13.56 %y/y |   3.57 %chg prev qtr |  19.05 %y/y |   4.81 %chg prev qtr |  20.67 %y/y |   8.94 %chg prev qtr |  17.21 %y/y |   4.40 %chg prev qtr
1978.4         85.86       74.65       95.46       89.81       100.91       89.17       89.91       91.45       81.09       87.57  |   9.13 %y/y |   0.61 %chg prev qtr |  20.05 %y/y |  11.43 %chg prev qtr |  14.64 %y/y |   5.40 %chg prev qtr |  10.09 %y/y |  -0.85 %chg prev qtr |  13.10 %y/y |   1.86 %chg prev qtr |  16.18 %y/y |   2.45 %chg prev qtr |  11.07 %y/y |   1.85 %chg prev qtr |  15.99 %y/y |   2.75 %chg prev qtr |  18.88 %y/y |   3.72 %chg prev qtr |  17.64 %y/y |   2.59 %chg prev qtr
1978.3         85.34       66.99       90.57       90.58       99.07       87.04       88.28       89.00       78.18       85.36  |   7.86 %y/y |   4.51 %chg prev qtr |  11.19 %y/y |   2.34 %chg prev qtr |  13.75 %y/y |   0.69 %chg prev qtr |  16.29 %y/y |   3.20 %chg prev qtr |  20.19 %y/y |   1.38 %chg prev qtr |  16.86 %y/y |   3.57 %chg prev qtr |  13.31 %y/y |   5.46 %chg prev qtr |  14.34 %y/y |   5.46 %chg prev qtr |  24.39 %y/y |   6.08 %chg prev qtr |  15.34 %y/y |   7.37 %chg prev qtr
1978.2         81.66       65.46       89.95       87.77       97.72       84.04       83.71       84.39       73.70       79.50  |   7.10 %y/y |  -3.36 %chg prev qtr |   9.91 %y/y |   2.17 %chg prev qtr |  15.20 %y/y |   5.09 %chg prev qtr |  20.36 %y/y |   3.32 %chg prev qtr |  17.33 %y/y |   7.62 %chg prev qtr |  18.83 %y/y |   3.68 %chg prev qtr |  10.17 %y/y |   2.09 %chg prev qtr |  14.29 %y/y |   4.82 %chg prev qtr |  14.51 %y/y |   0.67 %chg prev qtr |  13.82 %y/y |   1.92 %chg prev qtr
1978.1         84.50       64.07       85.59       84.95       90.80       81.06       82.00       80.51       73.21       78.00  |   9.73 %y/y |   7.40 %chg prev qtr |  14.82 %y/y |   3.04 %chg prev qtr |  12.83 %y/y |   2.79 %chg prev qtr |  18.63 %y/y |   4.13 %chg prev qtr |  12.71 %y/y |   1.77 %chg prev qtr |  15.11 %y/y |   5.62 %chg prev qtr |  13.31 %y/y |   1.30 %chg prev qtr |  14.70 %y/y |   2.12 %chg prev qtr |  16.78 %y/y |   7.33 %chg prev qtr |   7.10 %y/y |   4.78 %chg prev qtr
1977.4         78.68       62.18       83.27       81.58       89.22       76.75       80.95       78.84       68.21       74.44  |   0.10 %y/y |  -0.56 %chg prev qtr |  10.33 %y/y |   3.20 %chg prev qtr |  14.65 %y/y |   4.58 %chg prev qtr |  18.64 %y/y |   4.74 %chg prev qtr |  19.10 %y/y |   8.24 %chg prev qtr |   9.60 %y/y |   3.05 %chg prev qtr |  15.02 %y/y |   3.90 %chg prev qtr |  12.68 %y/y |   1.28 %chg prev qtr |  10.52 %y/y |   8.53 %chg prev qtr |   4.55 %y/y |   0.58 %chg prev qtr
1977.3         79.12       60.25       79.62       77.89       82.43       74.48       77.91       77.84       62.85       74.01  |  -0.39 %y/y |   3.76 %chg prev qtr |  10.33 %y/y |   1.16 %chg prev qtr |   9.05 %y/y |   1.97 %chg prev qtr |  17.93 %y/y |   6.82 %chg prev qtr |  11.32 %y/y |  -1.03 %chg prev qtr |  12.69 %y/y |   5.32 %chg prev qtr |  13.27 %y/y |   2.54 %chg prev qtr |  12.73 %y/y |   5.42 %chg prev qtr |   5.68 %y/y |  -2.35 %chg prev qtr |   7.76 %y/y |   5.96 %chg prev qtr
1977.2         76.25       59.56       78.08       72.92       83.29       70.72       75.98       73.84       64.36       69.85  |   4.25 %y/y |  -0.99 %chg prev qtr |   5.75 %y/y |   6.74 %chg prev qtr |  12.09 %y/y |   2.93 %chg prev qtr |   0.07 %y/y |   1.83 %chg prev qtr |  19.74 %y/y |   3.39 %chg prev qtr |   7.87 %y/y |   0.43 %chg prev qtr |  12.70 %y/y |   4.99 %chg prev qtr |   7.23 %y/y |   5.20 %chg prev qtr |  11.50 %y/y |   2.66 %chg prev qtr |   1.10 %y/y |  -4.09 %chg prev qtr
1977.1         77.01       55.80       75.86       71.61       80.56       70.42       72.37       70.19       62.69       72.83  |   7.12 %y/y |  -2.02 %chg prev qtr |   1.79 %y/y |  -0.99 %chg prev qtr |  13.51 %y/y |   4.45 %chg prev qtr |  13.32 %y/y |   4.14 %chg prev qtr |  20.31 %y/y |   7.54 %chg prev qtr |  15.39 %y/y |   0.56 %chg prev qtr |   8.40 %y/y |   2.83 %chg prev qtr |   0.44 %y/y |   0.31 %chg prev qtr |   7.88 %y/y |   1.57 %chg prev qtr |   6.51 %y/y |   2.29 %chg prev qtr
1976.4         78.60       56.36       72.63       68.76       74.91       70.03       70.38       69.97       61.72       71.20  |   6.63 %y/y |  -1.04 %chg prev qtr |  -1.02 %y/y |   3.20 %chg prev qtr |  10.10 %y/y |  -0.52 %chg prev qtr |  10.96 %y/y |   4.10 %chg prev qtr |  12.43 %y/y |   1.16 %chg prev qtr |  11.35 %y/y |   5.96 %chg prev qtr |  11.03 %y/y |   2.33 %chg prev qtr |   1.70 %y/y |   1.33 %chg prev qtr |  12.77 %y/y |   3.78 %chg prev qtr |   0.84 %y/y |   3.67 %chg prev qtr
1976.3         79.43       54.61       73.01       66.05       74.05       66.09       68.78       69.05       59.47       68.68  |   6.03 %y/y |   8.60 %chg prev qtr |  -0.40 %y/y |  -3.04 %chg prev qtr |  14.13 %y/y |   4.81 %chg prev qtr |   8.98 %y/y |  -9.36 %chg prev qtr |  15.59 %y/y |   6.45 %chg prev qtr |   5.16 %y/y |   0.81 %chg prev qtr |   7.97 %y/y |   2.02 %chg prev qtr |   2.91 %y/y |   0.28 %chg prev qtr |  12.89 %y/y |   3.03 %chg prev qtr |   2.74 %y/y |  -0.59 %chg prev qtr
1976.2         73.14       56.32       69.66       72.87       69.56       65.56       67.42       68.86       57.72       69.09  |   1.29 %y/y |   1.74 %chg prev qtr |   5.04 %y/y |   2.74 %chg prev qtr |   8.79 %y/y |   4.23 %chg prev qtr |  20.95 %y/y |  15.32 %chg prev qtr |  10.99 %y/y |   3.88 %chg prev qtr |   7.30 %y/y |   7.42 %chg prev qtr |  10.13 %y/y |   0.99 %chg prev qtr |   2.90 %y/y |  -1.46 %chg prev qtr |   3.37 %y/y |  -0.67 %chg prev qtr |   4.89 %y/y |   1.04 %chg prev qtr
1976.1         71.89       54.82       66.83       63.19       66.96       61.03       66.76       69.88       58.11       68.38  |  -4.21 %y/y |  -2.47 %chg prev qtr |  -2.84 %y/y |  -3.72 %chg prev qtr |  16.65 %y/y |   1.30 %chg prev qtr |  -8.01 %y/y |   1.97 %chg prev qtr |  -1.43 %y/y |   0.50 %chg prev qtr |  -4.27 %y/y |  -2.96 %chg prev qtr |   8.41 %y/y |   5.32 %chg prev qtr |   7.96 %y/y |   1.57 %chg prev qtr |  10.77 %y/y |   6.18 %chg prev qtr |   1.50 %y/y |  -3.16 %chg prev qtr
1975.4         73.71       56.94       65.97       61.97       66.63       62.89       63.39       68.80       54.73       70.61  |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1975.3         74.91       54.83       63.97       60.61       64.06       62.85       63.70       67.10       52.68       66.85  |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1975.2         72.21       53.62       64.03       60.25       62.67       61.10       61.22       66.92       55.84       65.87  |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1975.1         75.05       56.42       57.29       68.69       67.93       63.75       61.58       64.73       52.46       67.37  |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr