E C O N S T A T S TM  
OFHEO House Price Index
   
Department of Housing and Urban Development   >>  
OFHEO House Price Index
 
Monthly - Purchases Only
      Census Division (sa & nsa) [xls] | src
E N Central to USA (NSA)   E N Central to USA (SA)  
 
Quarterly - Purchases Only
      U.S. and Census Divisions (sa) | src
E N Central to USA  
      U.S. and Census Divisions (nsa) | src
E N Central to USA  
      States (sa) | src
Alaska to Florida   Georgia to Massachuset   Maryland to Nebraska   New Hampshir to Rhode Islan   S Carolina to W Virginia   Wyoming to Wyoming  
      States (nsa) | src
Alaska to Florida   Georgia to Massachuset   Maryland to Nebraska   New Hampshir to Rhode Islan   S Carolina to W Virginia   Wyoming to Wyoming  
      25 Largest Metro Statcl Areas (sa) | src
Atlanta-Sand to Miami-Miami   Minneapolis- to San Diego-C   Santa Ana-An to Washington-  
      25 Largest Metro Statcl Areas | src
Atlanta-Sand to Miami-Miami   Minneapolis- to San Diego-C   Santa Ana-An to Washington-  
 
Quarterly - All Transactions
      U.S. and Census Divisions (nsa) | src
E N Central to USA  
      States (nsa) (nsa) | src
Alaska to Florida   Georgia to Massachuset   Maryland to Nebraska   New Hampshir to Rhode Islan   S Carolina to W Virginia   Wyoming to Wyoming  
      Metropolitan Statistical Areas (sa) | src
Atlanta-Sand to Miami-Miami   Minneapolis- to San Diego-C   Santa Ana-An to Washington-  
      Metropolitan Statistical Areas | src
Atlanta-Sand to Miami-Miami   Minneapolis- to San Diego-C   Santa Ana-An to Washington-  
      State Nonmetropolitan Areas (nsa) | src
Abilene, TX to Ames, IA   Clarksville, to Columbus, I   Greensboro-H to Hattiesburg   Lynchburg, V to Medford, OR   Prescott, AZ to Redding, CA   Trenton-Ewin to Vineland-Mi  
Anchorage, A to Atlantic Ci   Columbus, OH to Davenport-M   Hickory-Leno to Idaho Falls   Memphis, TN- to Modesto, CA   Reno-Sparks, to Rome, GA   Virginia Bea to W Palm Beac  
Auburn-Opeli to Bay City, M   Dayton, OH to Dubuque, IA   Indianapolis to Jefferson C   Monroe, LA to Napa, CA   Sacramento-A to Salt Lake C   Wheeling, WV to Yakima, WA  
Beaumont-Por to Bloomington   Duluth, MN-W to Erie, PA   Johnson City to Kingsport-B   Naples-Marco to Norwich-New   San Angelo, to Santa Cruz-   York-Hanover to Yuma, AZ  
Bloomington- to Buffalo-Nia   Eugene-Sprin to Florence, S   Kingston, NY to Lakeland-Wi   Oakland-Frem to Oshkosh-Nee   Santa Fe, NM to Sioux City,  
Burlington, to Cedar Rapid   Florence-Mus to Gainesville   Lancaster, P to Lewiston-Au   Owensboro, K to Peoria, IL   Sioux Falls, to Steubenvill  
Champaign-Ur to Cincinnati-   Gainesville, to Green Bay,   Lexington-Fa to Lubbock, TX   Philadelphia to Poughkeepsi   Stockton, CA to Topeka, KS  
>>
Quarter Avg over Year
End of Year
Download States (nsa) (nsa) S Carolina to W Virginia CSV file obs:1508
Source : Department of Housing and Urban Development | http://www.fhfa.gov/Default.aspx?Page=296 | Column (1) : South Carolina 243 Column (2) : South Dakota 244 Column (3) : Tennessee 245 Column (4) : Texas 246 Column (5) : Utah 247 Column (6) : Virginia 248 Column (7) : Vermont 249 Column (8) : Washington 250 Column (9) : Wisconsin 251 Column (10) : West Virginia 252
EconStats does not guarantee the accuracy of this data. 20130405
      |  col (1)    |  col (2)    |  col (3)    |  col (4)    |  col (5)    |  col (6)    |  col (7)    |  col (8)    |  col (9)    |  col (10)    |
      | South Carolina  | South Dakota   | Tennessee    | Texas      | Utah       | Virginia     | Vermont     | Washington    | Wisconsin    | West Virginia  |

      | Quarter     | Quarter     | Quarter     | Quarter     | Quarter     | Quarter     | Quarter     | Quarter     | Quarter     | Quarter     |
Year Qtr  |__Mar75_to_Sep12 _|__Mar75_to_Sep12 _|__Mar75_to_Sep12 _|__Mar75_to_Sep12 _|__Mar75_to_Sep12 _|__Mar75_to_Sep12 _|__Mar75_to_Sep12 _|__Mar75_to_Sep12 _|__Mar75_to_Sep12 _|__Mar75_to_Sep12 _|
2012.3        305.44       296.82       284.11       227.33       311.70       396.89       439.04       388.75       297.33       216.03  |  -0.71 %y/y |   0.71 %chg prev qtr |   1.28 %y/y |   0.38 %chg prev qtr |  -0.36 %y/y |   0.81 %chg prev qtr |   1.61 %y/y |   0.44 %chg prev qtr |   1.41 %y/y |   1.91 %chg prev qtr |  -0.27 %y/y |   1.01 %chg prev qtr |   0.42 %y/y |   0.44 %chg prev qtr |  -0.69 %y/y |   1.82 %chg prev qtr |  -0.40 %y/y |   0.89 %chg prev qtr |   0.57 %y/y |   0.90 %chg prev qtr
2012.2        303.29       295.69       281.84       226.34       305.86       392.91       437.11       381.80       294.70       214.10  |  -0.67 %y/y |  -0.71 %chg prev qtr |   1.93 %y/y |   0.65 %chg prev qtr |   0.41 %y/y |  -0.13 %chg prev qtr |   2.28 %y/y |   0.85 %chg prev qtr |   1.48 %y/y |  -0.65 %chg prev qtr |  -0.32 %y/y |  -0.79 %chg prev qtr |   0.69 %y/y |  -0.92 %chg prev qtr |  -1.77 %y/y |  -0.92 %chg prev qtr |  -0.33 %y/y |  -0.72 %chg prev qtr |   1.58 %y/y |   0.46 %chg prev qtr
2012.1        305.45       293.77       282.21       224.43       307.87       396.02       441.18       385.34       296.85       213.13  |  -1.95 %y/y |  -1.75 %chg prev qtr |   0.91 %y/y |  -0.04 %chg prev qtr |  -0.77 %y/y |  -1.07 %chg prev qtr |   0.83 %y/y |   0.02 %chg prev qtr |   0.47 %y/y |  -0.22 %chg prev qtr |  -0.40 %y/y |  -1.26 %chg prev qtr |   0.32 %y/y |  -0.13 %chg prev qtr |  -3.00 %y/y |  -1.57 %chg prev qtr |  -0.83 %y/y |  -0.97 %chg prev qtr |  -1.58 %y/y |  -1.49 %chg prev qtr
2011.4        310.88       293.88       285.27       224.38       308.56       401.07       441.74       391.49       299.77       216.35  |  -2.80 %y/y |   1.06 %chg prev qtr |   0.21 %y/y |   0.27 %chg prev qtr |  -1.86 %y/y |   0.05 %chg prev qtr |  -0.59 %y/y |   0.29 %chg prev qtr |  -4.08 %y/y |   0.38 %chg prev qtr |  -1.48 %y/y |   0.78 %chg prev qtr |   0.03 %y/y |   1.04 %chg prev qtr |  -4.89 %y/y |   0.01 %chg prev qtr |  -2.07 %y/y |   0.42 %chg prev qtr |  -1.31 %y/y |   0.72 %chg prev qtr
2011.3        307.62       293.08       285.13       223.73       307.38       397.95       437.20       391.47       298.52       214.81  |  -4.43 %y/y |   0.75 %chg prev qtr |   0.03 %y/y |   1.03 %chg prev qtr |  -2.71 %y/y |   1.58 %chg prev qtr |  -1.29 %y/y |   1.10 %chg prev qtr |  -4.92 %y/y |   1.99 %chg prev qtr |  -2.64 %y/y |   0.96 %chg prev qtr |  -0.52 %y/y |   0.71 %chg prev qtr |  -6.51 %y/y |   0.72 %chg prev qtr |  -3.01 %y/y |   0.96 %chg prev qtr |  -1.45 %y/y |   1.92 %chg prev qtr
2011.2        305.33       290.10       280.70       221.30       301.39       394.17       434.11       388.67       295.67       210.77  |  -3.94 %y/y |  -1.98 %chg prev qtr |   0.62 %y/y |  -0.35 %chg prev qtr |  -2.95 %y/y |  -1.30 %chg prev qtr |  -1.77 %y/y |  -0.58 %chg prev qtr |  -5.71 %y/y |  -1.64 %chg prev qtr |  -2.52 %y/y |  -0.86 %chg prev qtr |  -1.07 %y/y |  -1.29 %chg prev qtr |  -7.04 %y/y |  -2.16 %chg prev qtr |  -2.93 %y/y |  -1.22 %chg prev qtr |  -2.76 %y/y |  -2.67 %chg prev qtr
2011.1        311.51       291.13       284.39       222.59       306.42       397.60       439.78       397.26       299.33       216.56  |  -3.31 %y/y |  -2.60 %chg prev qtr |   1.05 %y/y |  -0.73 %chg prev qtr |  -1.83 %y/y |  -2.16 %chg prev qtr |  -1.02 %y/y |  -1.39 %chg prev qtr |  -5.46 %y/y |  -4.75 %chg prev qtr |  -2.05 %y/y |  -2.34 %chg prev qtr |   0.14 %y/y |  -0.41 %chg prev qtr |  -5.91 %y/y |  -3.48 %chg prev qtr |  -2.03 %y/y |  -2.21 %chg prev qtr |   0.31 %y/y |  -1.22 %chg prev qtr
2010.4        319.83       293.27       290.67       225.72       321.70       407.11       441.60       411.60       306.10       219.23  |  -2.01 %y/y |  -0.64 %chg prev qtr |   1.04 %y/y |   0.10 %chg prev qtr |  -0.62 %y/y |  -0.82 %chg prev qtr |  -0.24 %y/y |  -0.41 %chg prev qtr |  -2.35 %y/y |  -0.49 %chg prev qtr |  -1.14 %y/y |  -0.40 %chg prev qtr |   0.42 %y/y |   0.48 %chg prev qtr |  -4.24 %y/y |  -1.71 %chg prev qtr |  -1.13 %y/y |  -0.55 %chg prev qtr |   1.27 %y/y |   0.58 %chg prev qtr
2010.3        321.88       292.99       293.07       226.66       323.28       408.75       439.48       418.74       307.80       217.96  |  -2.24 %y/y |   1.26 %chg prev qtr |   0.52 %y/y |   1.63 %chg prev qtr |  -0.96 %y/y |   1.32 %chg prev qtr |  -0.04 %y/y |   0.61 %chg prev qtr |  -2.86 %y/y |   1.14 %chg prev qtr |  -1.33 %y/y |   1.09 %chg prev qtr |  -0.67 %y/y |   0.15 %chg prev qtr |  -3.71 %y/y |   0.16 %chg prev qtr |  -0.72 %y/y |   1.05 %chg prev qtr |   0.55 %y/y |   0.55 %chg prev qtr
2010.2        317.86       288.30       289.24       225.29       319.64       404.36       438.82       418.09       304.60       216.76  |  -6.29 %y/y |  -1.34 %chg prev qtr |  -2.21 %y/y |   0.07 %chg prev qtr |  -4.13 %y/y |  -0.16 %chg prev qtr |  -1.55 %y/y |   0.18 %chg prev qtr |  -8.18 %y/y |  -1.38 %chg prev qtr |  -4.51 %y/y |  -0.38 %chg prev qtr |  -1.22 %y/y |  -0.08 %chg prev qtr |  -7.05 %y/y |  -0.98 %chg prev qtr |  -3.86 %y/y |  -0.31 %chg prev qtr |  -2.11 %y/y |   0.40 %chg prev qtr
2010.1        322.19       288.11       289.70       224.89       324.11       405.92       439.18       422.22       305.54       215.90  |  -5.97 %y/y |  -1.28 %chg prev qtr |  -2.64 %y/y |  -0.73 %chg prev qtr |  -4.86 %y/y |  -0.95 %chg prev qtr |  -2.28 %y/y |  -0.61 %chg prev qtr |  -10.36 %y/y |  -1.61 %chg prev qtr |  -6.38 %y/y |  -1.43 %chg prev qtr |  -2.48 %y/y |  -0.13 %chg prev qtr |  -10.02 %y/y |  -1.77 %chg prev qtr |  -4.96 %y/y |  -1.31 %chg prev qtr |  -3.28 %y/y |  -0.27 %chg prev qtr
2009.4        326.38       290.24       292.49       226.27       329.43       411.80       439.76       429.84       309.60       216.48  |  -3.71 %y/y |  -0.87 %chg prev qtr |  -0.90 %y/y |  -0.43 %chg prev qtr |  -3.16 %y/y |  -1.15 %chg prev qtr |  -0.48 %y/y |  -0.21 %chg prev qtr |  -9.63 %y/y |  -1.02 %chg prev qtr |  -4.67 %y/y |  -0.60 %chg prev qtr |  -2.24 %y/y |  -0.60 %chg prev qtr |  -9.06 %y/y |  -1.16 %chg prev qtr |  -3.17 %y/y |  -0.14 %chg prev qtr |  -1.46 %y/y |  -0.13 %chg prev qtr
2009.3        329.26       291.48       295.90       226.74       332.81       414.27       442.43       434.89       310.04       216.76  |  -2.46 %y/y |  -2.93 %chg prev qtr |   0.10 %y/y |  -1.13 %chg prev qtr |  -1.50 %y/y |  -1.92 %chg prev qtr |   0.02 %y/y |  -0.91 %chg prev qtr |  -8.78 %y/y |  -4.39 %chg prev qtr |  -4.79 %y/y |  -2.17 %chg prev qtr |  -1.78 %y/y |  -0.41 %chg prev qtr |  -8.92 %y/y |  -3.32 %chg prev qtr |  -2.80 %y/y |  -2.15 %chg prev qtr |  -2.28 %y/y |  -2.11 %chg prev qtr
2009.2        339.19       294.81       301.69       228.83       348.10       423.48       444.23       449.82       316.84       221.44  |  -1.21 %y/y |  -1.01 %chg prev qtr |   1.22 %y/y |  -0.38 %chg prev qtr |  -0.97 %y/y |  -0.93 %chg prev qtr |   0.72 %y/y |  -0.57 %chg prev qtr |  -7.53 %y/y |  -3.73 %chg prev qtr |  -5.13 %y/y |  -2.33 %chg prev qtr |  -1.80 %y/y |  -1.36 %chg prev qtr |  -8.53 %y/y |  -4.14 %chg prev qtr |  -2.28 %y/y |  -1.44 %chg prev qtr |  -1.55 %y/y |  -0.80 %chg prev qtr
2009.1        342.65       295.92       304.51       230.14       361.57       433.60       450.36       469.26       321.48       223.22  |  -0.56 %y/y |   1.09 %chg prev qtr |   1.87 %y/y |   1.04 %chg prev qtr |  -0.41 %y/y |   0.82 %chg prev qtr |   1.67 %y/y |   1.22 %chg prev qtr |  -5.42 %y/y |  -0.81 %chg prev qtr |  -5.40 %y/y |   0.38 %chg prev qtr |  -1.68 %y/y |   0.11 %chg prev qtr |  -6.35 %y/y |  -0.72 %chg prev qtr |  -2.14 %y/y |   0.55 %chg prev qtr |  -0.70 %y/y |   1.61 %chg prev qtr
2008.4        338.94       292.87       302.02       227.37       364.53       431.98       449.85       472.68       319.73       219.69  |  -0.93 %y/y |   0.41 %chg prev qtr |   1.81 %y/y |   0.58 %chg prev qtr |  -0.64 %y/y |   0.54 %chg prev qtr |   1.15 %y/y |   0.30 %chg prev qtr |  -4.89 %y/y |  -0.09 %chg prev qtr |  -6.14 %y/y |  -0.72 %chg prev qtr |  -0.41 %y/y |  -0.13 %chg prev qtr |  -5.88 %y/y |  -1.01 %chg prev qtr |  -2.32 %y/y |   0.24 %chg prev qtr |  -1.84 %y/y |  -0.96 %chg prev qtr
2008.3        337.55       291.19       300.41       226.69       364.86       435.10       450.44       477.49       318.97       221.81  |   0.00 %y/y |  -1.69 %chg prev qtr |   2.22 %y/y |  -0.02 %chg prev qtr |  -0.47 %y/y |  -1.39 %chg prev qtr |   1.80 %y/y |  -0.22 %chg prev qtr |  -4.08 %y/y |  -3.07 %chg prev qtr |  -5.70 %y/y |  -2.53 %chg prev qtr |  -0.69 %y/y |  -0.43 %chg prev qtr |  -4.37 %y/y |  -2.90 %chg prev qtr |  -2.00 %y/y |  -1.62 %chg prev qtr |  -0.48 %y/y |  -1.38 %chg prev qtr
2008.2        343.35       291.25       304.66       227.19       376.43       446.38       452.37       491.77       324.22       224.92  |   1.74 %y/y |  -0.36 %chg prev qtr |   2.86 %y/y |   0.26 %chg prev qtr |   1.12 %y/y |  -0.36 %chg prev qtr |   2.35 %y/y |   0.36 %chg prev qtr |   0.18 %y/y |  -1.54 %chg prev qtr |  -4.37 %y/y |  -2.61 %chg prev qtr |  -0.06 %y/y |  -1.24 %chg prev qtr |  -1.18 %y/y |  -1.86 %chg prev qtr |  -0.78 %y/y |  -1.30 %chg prev qtr |   1.72 %y/y |   0.06 %chg prev qtr
2008.1        344.58       290.49       305.77       226.37       382.31       458.34       458.05       501.07       328.50       224.79  |   2.79 %y/y |   0.72 %chg prev qtr |   3.82 %y/y |   0.99 %chg prev qtr |   2.75 %y/y |   0.59 %chg prev qtr |   3.78 %y/y |   0.71 %chg prev qtr |   4.26 %y/y |  -0.25 %chg prev qtr |  -1.53 %y/y |  -0.42 %chg prev qtr |   1.17 %y/y |   1.40 %chg prev qtr |   1.83 %y/y |  -0.22 %chg prev qtr |   0.39 %y/y |   0.36 %chg prev qtr |   1.26 %y/y |   0.44 %chg prev qtr
2007.4        342.11       287.65       303.98       224.78       383.27       460.26       451.72       502.19       327.31       223.81  |   2.84 %y/y |   1.35 %chg prev qtr |   3.77 %y/y |   0.98 %chg prev qtr |   3.11 %y/y |   0.71 %chg prev qtr |   4.38 %y/y |   0.94 %chg prev qtr |   7.62 %y/y |   0.76 %chg prev qtr |  -0.76 %y/y |  -0.25 %chg prev qtr |   0.51 %y/y |  -0.40 %chg prev qtr |   3.96 %y/y |   0.58 %chg prev qtr |   0.41 %y/y |   0.57 %chg prev qtr |   1.42 %y/y |   0.42 %chg prev qtr
2007.3        337.56       284.86       301.83       222.68       380.39       461.42       453.55       499.29       325.47       222.88  |   3.97 %y/y |   0.02 %chg prev qtr |   3.03 %y/y |   0.61 %chg prev qtr |   4.35 %y/y |   0.18 %chg prev qtr |   4.79 %y/y |   0.32 %chg prev qtr |  10.91 %y/y |   1.23 %chg prev qtr |   0.86 %y/y |  -1.15 %chg prev qtr |   2.38 %y/y |   0.20 %chg prev qtr |   5.47 %y/y |   0.33 %chg prev qtr |   1.10 %y/y |  -0.39 %chg prev qtr |   2.41 %y/y |   0.80 %chg prev qtr
2007.2        337.48       283.14       301.29       221.97       375.76       466.77       452.64       497.66       326.76       221.12  |   5.50 %y/y |   0.67 %chg prev qtr |   4.15 %y/y |   1.19 %chg prev qtr |   5.42 %y/y |   1.24 %chg prev qtr |   6.07 %y/y |   1.76 %chg prev qtr |  14.42 %y/y |   2.47 %chg prev qtr |   2.68 %y/y |   0.28 %chg prev qtr |   2.82 %y/y |  -0.02 %chg prev qtr |   8.18 %y/y |   1.14 %chg prev qtr |   1.98 %y/y |  -0.15 %chg prev qtr |   3.13 %y/y |  -0.40 %chg prev qtr
2007.1        335.24       279.81       297.59       218.13       366.69       465.47       452.75       492.07       327.24       222.00  |   6.52 %y/y |   0.78 %chg prev qtr |   4.57 %y/y |   0.94 %chg prev qtr |   6.20 %y/y |   0.94 %chg prev qtr |   5.98 %y/y |   1.29 %chg prev qtr |  16.49 %y/y |   2.97 %chg prev qtr |   4.27 %y/y |   0.37 %chg prev qtr |   5.08 %y/y |   0.74 %chg prev qtr |  10.78 %y/y |   1.87 %chg prev qtr |   2.07 %y/y |   0.39 %chg prev qtr |   2.97 %y/y |   0.60 %chg prev qtr
2006.4        332.66       277.20       294.82       215.35       356.12       463.77       449.41       483.05       325.96       220.67  |   7.35 %y/y |   2.46 %chg prev qtr |   3.72 %y/y |   0.26 %chg prev qtr |   6.99 %y/y |   1.93 %chg prev qtr |   5.89 %y/y |   1.34 %chg prev qtr |  17.01 %y/y |   3.84 %chg prev qtr |   6.31 %y/y |   1.37 %chg prev qtr |   5.97 %y/y |   1.44 %chg prev qtr |  12.62 %y/y |   2.04 %chg prev qtr |   2.48 %y/y |   1.25 %chg prev qtr |   4.48 %y/y |   1.40 %chg prev qtr
2006.3        324.68       276.49       289.25       212.50       342.96       457.49       443.01       473.39       321.92       217.63  |   7.08 %y/y |   1.50 %chg prev qtr |   5.05 %y/y |   1.70 %chg prev qtr |   6.70 %y/y |   1.21 %chg prev qtr |   5.68 %y/y |   1.55 %chg prev qtr |  16.40 %y/y |   4.43 %chg prev qtr |   7.85 %y/y |   0.64 %chg prev qtr |   6.35 %y/y |   0.63 %chg prev qtr |  15.04 %y/y |   2.91 %chg prev qtr |   2.18 %y/y |   0.47 %chg prev qtr |   4.45 %y/y |   1.50 %chg prev qtr
2006.2        319.89       271.87       285.79       209.26       328.40       454.57       440.23       460.01       320.41       214.41  |   8.05 %y/y |   1.64 %chg prev qtr |   4.81 %y/y |   1.60 %chg prev qtr |   7.60 %y/y |   1.99 %chg prev qtr |   5.76 %y/y |   1.67 %chg prev qtr |  15.47 %y/y |   4.32 %chg prev qtr |  12.18 %y/y |   1.83 %chg prev qtr |   9.59 %y/y |   2.17 %chg prev qtr |  16.65 %y/y |   3.56 %chg prev qtr |   3.66 %y/y |  -0.06 %chg prev qtr |   6.47 %y/y |  -0.55 %chg prev qtr
2006.1        314.72       267.59       280.22       205.82       314.79       446.40       430.88       444.19       320.61       215.59  |   8.18 %y/y |   1.57 %chg prev qtr |   5.55 %y/y |   0.12 %chg prev qtr |   7.78 %y/y |   1.69 %chg prev qtr |   5.67 %y/y |   1.20 %chg prev qtr |  14.26 %y/y |   3.43 %chg prev qtr |  16.40 %y/y |   2.33 %chg prev qtr |  10.83 %y/y |   1.60 %chg prev qtr |  18.63 %y/y |   3.56 %chg prev qtr |   5.61 %y/y |   0.80 %chg prev qtr |  10.19 %y/y |   2.08 %chg prev qtr
2005.4        309.87       267.27       275.56       203.37       304.34       436.24       424.10       428.92       318.07       211.20  |   8.49 %y/y |   2.19 %chg prev qtr |   7.03 %y/y |   1.55 %chg prev qtr |   7.42 %y/y |   1.65 %chg prev qtr |   4.97 %y/y |   1.14 %chg prev qtr |  12.48 %y/y |   3.29 %chg prev qtr |  18.24 %y/y |   2.84 %chg prev qtr |  12.52 %y/y |   1.81 %chg prev qtr |  18.27 %y/y |   4.24 %chg prev qtr |   6.68 %y/y |   0.96 %chg prev qtr |  10.03 %y/y |   1.37 %chg prev qtr
2005.3        303.22       263.19       271.08       201.07       294.64       424.19       416.54       411.49       315.06       208.35  |   8.04 %y/y |   2.42 %chg prev qtr |   6.86 %y/y |   1.46 %chg prev qtr |   6.97 %y/y |   2.06 %chg prev qtr |   4.98 %y/y |   1.62 %chg prev qtr |  10.96 %y/y |   3.60 %chg prev qtr |  18.90 %y/y |   4.68 %chg prev qtr |  12.68 %y/y |   3.70 %chg prev qtr |  16.05 %y/y |   4.35 %chg prev qtr |   6.89 %y/y |   1.92 %chg prev qtr |  10.63 %y/y |   3.46 %chg prev qtr
2005.2        296.06       259.40       265.61       197.86       284.41       405.23       401.69       394.34       309.11       201.39  |   7.56 %y/y |   1.77 %chg prev qtr |   7.55 %y/y |   2.32 %chg prev qtr |   6.34 %y/y |   2.16 %chg prev qtr |   4.08 %y/y |   1.59 %chg prev qtr |   8.46 %y/y |   3.23 %chg prev qtr |  20.78 %y/y |   5.66 %chg prev qtr |  15.56 %y/y |   3.33 %chg prev qtr |  15.81 %y/y |   5.31 %chg prev qtr |   8.74 %y/y |   1.82 %chg prev qtr |   8.79 %y/y |   2.93 %chg prev qtr
2005.1        290.92       253.51       259.99       194.77       275.50       383.52       388.76       374.44       303.58       195.65  |   6.57 %y/y |   1.86 %chg prev qtr |   7.04 %y/y |   1.52 %chg prev qtr |   5.26 %y/y |   1.35 %chg prev qtr |   3.53 %y/y |   0.53 %chg prev qtr |   6.01 %y/y |   1.82 %chg prev qtr |  18.70 %y/y |   3.95 %chg prev qtr |  15.14 %y/y |   3.15 %chg prev qtr |  13.31 %y/y |   3.25 %chg prev qtr |   8.98 %y/y |   1.82 %chg prev qtr |   7.65 %y/y |   1.93 %chg prev qtr
2004.4        285.61       249.71       256.52       193.74       270.58       368.94       376.90       362.65       298.16       191.95  |   5.90 %y/y |   1.76 %chg prev qtr |   5.75 %y/y |   1.38 %chg prev qtr |   4.74 %y/y |   1.22 %chg prev qtr |   3.52 %y/y |   1.15 %chg prev qtr |   5.12 %y/y |   1.90 %chg prev qtr |  17.05 %y/y |   3.41 %chg prev qtr |  13.19 %y/y |   1.96 %chg prev qtr |  11.36 %y/y |   2.28 %chg prev qtr |   7.86 %y/y |   1.16 %chg prev qtr |   7.44 %y/y |   1.92 %chg prev qtr
2004.3        280.66       246.30       253.42       191.53       265.53       356.77       369.65       354.57       294.75       188.33  |   5.02 %y/y |   1.96 %chg prev qtr |   6.42 %y/y |   2.12 %chg prev qtr |   4.59 %y/y |   1.46 %chg prev qtr |   2.91 %y/y |   0.75 %chg prev qtr |   3.25 %y/y |   1.26 %chg prev qtr |  17.78 %y/y |   6.34 %chg prev qtr |  16.58 %y/y |   6.34 %chg prev qtr |  11.63 %y/y |   4.13 %chg prev qtr |  10.08 %y/y |   3.69 %chg prev qtr |   6.28 %y/y |   1.73 %chg prev qtr
2004.2        275.26       241.18       249.78       190.10       262.23       335.50       347.61       340.52       284.26       185.12  |   3.56 %y/y |   0.84 %chg prev qtr |   6.07 %y/y |   1.84 %chg prev qtr |   3.76 %y/y |   1.13 %chg prev qtr |   2.45 %y/y |   1.05 %chg prev qtr |   2.24 %y/y |   0.90 %chg prev qtr |  13.37 %y/y |   3.83 %chg prev qtr |  12.45 %y/y |   2.95 %chg prev qtr |   8.53 %y/y |   3.04 %chg prev qtr |   7.77 %y/y |   2.05 %chg prev qtr |   5.69 %y/y |   1.85 %chg prev qtr
2004.1        272.98       236.83       246.99       188.12       259.88       323.11       337.64       330.47       278.56       181.75  |   3.70 %y/y |   1.22 %chg prev qtr |   4.75 %y/y |   0.30 %chg prev qtr |   3.44 %y/y |   0.85 %chg prev qtr |   2.02 %y/y |   0.51 %chg prev qtr |   1.71 %y/y |   0.96 %chg prev qtr |  10.97 %y/y |   2.51 %chg prev qtr |  10.97 %y/y |   1.40 %chg prev qtr |   6.23 %y/y |   1.47 %chg prev qtr |   6.54 %y/y |   0.77 %chg prev qtr |   5.05 %y/y |   1.74 %chg prev qtr
2003.4        269.70       236.13       244.91       187.16       257.40       315.19       332.98       325.67       276.44       178.65  |   3.05 %y/y |   0.92 %chg prev qtr |   5.30 %y/y |   2.02 %chg prev qtr |   3.25 %y/y |   1.08 %chg prev qtr |   2.00 %y/y |   0.56 %chg prev qtr |   1.00 %y/y |   0.09 %chg prev qtr |   9.88 %y/y |   4.05 %chg prev qtr |  10.74 %y/y |   5.01 %chg prev qtr |   5.55 %y/y |   2.53 %chg prev qtr |   6.82 %y/y |   3.25 %chg prev qtr |   3.57 %y/y |   0.81 %chg prev qtr
2003.3        267.25       231.45       242.29       186.11       257.16       302.92       317.08       317.64       267.75       177.21  |   2.99 %y/y |   0.55 %chg prev qtr |   3.90 %y/y |   1.79 %chg prev qtr |   3.08 %y/y |   0.64 %chg prev qtr |   2.49 %y/y |   0.30 %chg prev qtr |   1.42 %y/y |   0.27 %chg prev qtr |   7.08 %y/y |   2.36 %chg prev qtr |   6.35 %y/y |   2.58 %chg prev qtr |   3.81 %y/y |   1.24 %chg prev qtr |   4.22 %y/y |   1.51 %chg prev qtr |   4.12 %y/y |   1.18 %chg prev qtr
2003.2        265.79       227.38       240.74       185.55       256.48       295.94       309.12       313.76       263.77       175.15  |   4.07 %y/y |   0.97 %chg prev qtr |   3.22 %y/y |   0.57 %chg prev qtr |   3.90 %y/y |   0.82 %chg prev qtr |   3.80 %y/y |   0.63 %chg prev qtr |   2.41 %y/y |   0.38 %chg prev qtr |   7.25 %y/y |   1.64 %chg prev qtr |   5.57 %y/y |   1.59 %chg prev qtr |   3.84 %y/y |   0.86 %chg prev qtr |   3.77 %y/y |   0.88 %chg prev qtr |   3.96 %y/y |   1.23 %chg prev qtr
2003.1        263.23       226.10       238.78       184.39       255.50       291.17       304.27       311.09       261.46       173.02  |   3.65 %y/y |   0.58 %chg prev qtr |   4.05 %y/y |   0.82 %chg prev qtr |   3.24 %y/y |   0.67 %chg prev qtr |   3.99 %y/y |   0.49 %chg prev qtr |   1.85 %y/y |   0.26 %chg prev qtr |   8.45 %y/y |   1.50 %chg prev qtr |   6.15 %y/y |   1.19 %chg prev qtr |   4.19 %y/y |   0.82 %chg prev qtr |   4.25 %y/y |   1.04 %chg prev qtr |   3.77 %y/y |   0.30 %chg prev qtr
2002.4        261.71       224.25       237.19       183.49       254.84       286.86       300.68       308.55       258.78       172.50  |   3.62 %y/y |   0.86 %chg prev qtr |   4.66 %y/y |   0.66 %chg prev qtr |   3.01 %y/y |   0.91 %chg prev qtr |   3.76 %y/y |   1.05 %chg prev qtr |   1.41 %y/y |   0.51 %chg prev qtr |   8.99 %y/y |   1.40 %chg prev qtr |   7.03 %y/y |   0.85 %chg prev qtr |   4.61 %y/y |   0.84 %chg prev qtr |   4.91 %y/y |   0.73 %chg prev qtr |   4.22 %y/y |   1.36 %chg prev qtr
2002.3        259.48       222.77       235.06       181.58       253.55       282.90       298.15       305.97       256.91       170.19  |   3.94 %y/y |   1.60 %chg prev qtr |   4.42 %y/y |   1.13 %chg prev qtr |   3.31 %y/y |   1.45 %chg prev qtr |   3.86 %y/y |   1.58 %chg prev qtr |   1.97 %y/y |   1.24 %chg prev qtr |   8.98 %y/y |   2.52 %chg prev qtr |   7.52 %y/y |   1.82 %chg prev qtr |   4.44 %y/y |   1.26 %chg prev qtr |   4.93 %y/y |   1.07 %chg prev qtr |   3.70 %y/y |   1.01 %chg prev qtr
2002.2        255.40       220.29       231.71       178.75       250.45       275.94       292.81       302.16       254.18       168.48  |   3.07 %y/y |   0.57 %chg prev qtr |   4.20 %y/y |   1.38 %chg prev qtr |   2.48 %y/y |   0.19 %chg prev qtr |   3.00 %y/y |   0.81 %chg prev qtr |   0.78 %y/y |  -0.16 %chg prev qtr |   8.66 %y/y |   2.78 %chg prev qtr |   8.06 %y/y |   2.15 %chg prev qtr |   4.17 %y/y |   1.20 %chg prev qtr |   5.21 %y/y |   1.35 %chg prev qtr |   3.25 %y/y |   1.04 %chg prev qtr
2002.1        253.96       217.29       231.28       177.32       250.86       268.48       286.64       298.59       250.79       166.74  |   3.62 %y/y |   0.55 %chg prev qtr |   4.29 %y/y |   1.41 %chg prev qtr |   2.84 %y/y |   0.44 %chg prev qtr |   3.49 %y/y |   0.27 %chg prev qtr |   1.18 %y/y |  -0.18 %chg prev qtr |   8.19 %y/y |   2.00 %chg prev qtr |   7.74 %y/y |   2.04 %chg prev qtr |   4.34 %y/y |   1.23 %chg prev qtr |   5.21 %y/y |   1.67 %chg prev qtr |   3.11 %y/y |   0.74 %chg prev qtr
2001.4        252.56       214.26       230.27       176.84       251.30       263.21       280.92       294.96       246.68       165.52  |   5.74 %y/y |   1.17 %chg prev qtr |   5.09 %y/y |   0.43 %chg prev qtr |   4.88 %y/y |   1.20 %chg prev qtr |   6.12 %y/y |   1.15 %chg prev qtr |   3.65 %y/y |   1.06 %chg prev qtr |   8.69 %y/y |   1.40 %chg prev qtr |   7.55 %y/y |   1.31 %chg prev qtr |   5.58 %y/y |   0.68 %chg prev qtr |   5.06 %y/y |   0.76 %chg prev qtr |   5.27 %y/y |   0.86 %chg prev qtr
2001.3        249.65       213.34       227.53       174.83       248.66       259.58       277.29       292.96       244.83       164.11  |   5.95 %y/y |   0.75 %chg prev qtr |   4.67 %y/y |   0.91 %chg prev qtr |   4.59 %y/y |   0.63 %chg prev qtr |   6.19 %y/y |   0.74 %chg prev qtr |   4.02 %y/y |   0.06 %chg prev qtr |   9.04 %y/y |   2.22 %chg prev qtr |   8.02 %y/y |   2.33 %chg prev qtr |   6.20 %y/y |   1.00 %chg prev qtr |   5.52 %y/y |   1.34 %chg prev qtr |   5.38 %y/y |   0.58 %chg prev qtr
2001.2        247.79       211.42       226.11       173.54       248.50       253.95       270.97       290.07       241.60       163.17  |   6.45 %y/y |   1.10 %chg prev qtr |   5.63 %y/y |   1.47 %chg prev qtr |   5.04 %y/y |   0.54 %chg prev qtr |   6.94 %y/y |   1.28 %chg prev qtr |   5.02 %y/y |   0.23 %chg prev qtr |   8.51 %y/y |   2.33 %chg prev qtr |   7.65 %y/y |   1.85 %chg prev qtr |   6.57 %y/y |   1.36 %chg prev qtr |   5.67 %y/y |   1.36 %chg prev qtr |   5.50 %y/y |   0.90 %chg prev qtr
2001.1        245.09       208.36       224.89       171.34       247.93       248.16       266.04       286.18       238.37       161.71  |   6.63 %y/y |   2.61 %chg prev qtr |   6.02 %y/y |   2.20 %chg prev qtr |   5.00 %y/y |   2.43 %chg prev qtr |   7.33 %y/y |   2.82 %chg prev qtr |   4.82 %y/y |   2.26 %chg prev qtr |   8.22 %y/y |   2.48 %chg prev qtr |   7.39 %y/y |   1.85 %chg prev qtr |   6.19 %y/y |   2.44 %chg prev qtr |   4.82 %y/y |   1.52 %chg prev qtr |   5.57 %y/y |   2.84 %chg prev qtr
2000.4        238.85       203.88       219.55       166.64       242.44       242.16       261.21       279.37       234.81       157.24  |   4.98 %y/y |   1.37 %chg prev qtr |   4.30 %y/y |   0.03 %chg prev qtr |   3.40 %y/y |   0.92 %chg prev qtr |   5.88 %y/y |   1.21 %chg prev qtr |   2.99 %y/y |   1.42 %chg prev qtr |   7.36 %y/y |   1.72 %chg prev qtr |   8.15 %y/y |   1.76 %chg prev qtr |   5.52 %y/y |   1.28 %chg prev qtr |   6.39 %y/y |   1.20 %chg prev qtr |   3.45 %y/y |   0.97 %chg prev qtr
2000.3        235.63       203.82       217.54       164.64       239.05       238.06       256.70       275.85       232.02       155.73  |   4.35 %y/y |   1.22 %chg prev qtr |   4.86 %y/y |   1.83 %chg prev qtr |   2.89 %y/y |   1.05 %chg prev qtr |   5.93 %y/y |   1.45 %chg prev qtr |   1.94 %y/y |   1.03 %chg prev qtr |   6.93 %y/y |   1.72 %chg prev qtr |   7.30 %y/y |   1.98 %chg prev qtr |   5.02 %y/y |   1.34 %chg prev qtr |   5.78 %y/y |   1.48 %chg prev qtr |   1.87 %y/y |   0.69 %chg prev qtr
2000.2        232.78       200.16       215.27       162.28       236.62       234.04       251.72       272.19       228.63       154.66  |   4.19 %y/y |   1.27 %chg prev qtr |   3.56 %y/y |   1.85 %chg prev qtr |   2.42 %y/y |   0.51 %chg prev qtr |   6.09 %y/y |   1.65 %chg prev qtr |  -0.27 %y/y |   0.03 %chg prev qtr |   6.94 %y/y |   2.06 %chg prev qtr |   7.54 %y/y |   1.61 %chg prev qtr |   4.81 %y/y |   1.00 %chg prev qtr |   5.61 %y/y |   0.54 %chg prev qtr |   1.32 %y/y |   0.97 %chg prev qtr
2000.1        229.86       196.53       214.18       159.64       236.54       229.31       247.74       269.49       227.41       153.18  |   4.28 %y/y |   1.03 %chg prev qtr |   2.87 %y/y |   0.54 %chg prev qtr |   2.17 %y/y |   0.87 %chg prev qtr |   6.40 %y/y |   1.44 %chg prev qtr |  -0.76 %y/y |   0.48 %chg prev qtr |   6.02 %y/y |   1.67 %chg prev qtr |   6.53 %y/y |   2.57 %chg prev qtr |   5.60 %y/y |   1.79 %chg prev qtr |   6.70 %y/y |   3.04 %chg prev qtr |   0.29 %y/y |   0.78 %chg prev qtr
1999.4        227.51       195.48       212.34       157.38       235.40       225.55       241.53       264.76       220.71       151.99  |   4.67 %y/y |   0.75 %chg prev qtr |   3.94 %y/y |   0.57 %chg prev qtr |   2.23 %y/y |   0.43 %chg prev qtr |   5.84 %y/y |   1.26 %chg prev qtr |  -0.65 %y/y |   0.38 %chg prev qtr |   5.28 %y/y |   1.31 %chg prev qtr |   5.15 %y/y |   0.96 %chg prev qtr |   4.76 %y/y |   0.80 %chg prev qtr |   5.44 %y/y |   0.62 %chg prev qtr |   0.13 %y/y |  -0.58 %chg prev qtr
1999.3        225.81       194.37       211.43       155.42       234.51       222.63       239.23       262.67       219.35       152.87  |   5.26 %y/y |   1.07 %chg prev qtr |   3.29 %y/y |   0.56 %chg prev qtr |   2.95 %y/y |   0.59 %chg prev qtr |   5.67 %y/y |   1.60 %chg prev qtr |  -0.08 %y/y |  -1.15 %chg prev qtr |   4.92 %y/y |   1.72 %chg prev qtr |   5.42 %y/y |   2.20 %chg prev qtr |   5.14 %y/y |   1.15 %chg prev qtr |   5.17 %y/y |   1.32 %chg prev qtr |   1.70 %y/y |   0.15 %chg prev qtr
1999.2        223.42       193.28       210.19       152.97       237.25       218.86       234.08       259.69       216.49       152.64  |   5.67 %y/y |   1.36 %chg prev qtr |   3.56 %y/y |   1.17 %chg prev qtr |   3.60 %y/y |   0.27 %chg prev qtr |   5.71 %y/y |   1.95 %chg prev qtr |   2.06 %y/y |  -0.46 %chg prev qtr |   3.85 %y/y |   1.19 %chg prev qtr |   3.37 %y/y |   0.66 %chg prev qtr |   5.87 %y/y |   1.76 %chg prev qtr |   4.99 %y/y |   1.58 %chg prev qtr |   3.25 %y/y |  -0.07 %chg prev qtr
1999.1        220.43       191.05       209.63       150.04       238.34       216.28       232.55       255.21       213.13       152.74  |   5.36 %y/y |   1.41 %chg prev qtr |   2.76 %y/y |   1.58 %chg prev qtr |   4.09 %y/y |   0.93 %chg prev qtr |   4.35 %y/y |   0.91 %chg prev qtr |   3.48 %y/y |   0.60 %chg prev qtr |   3.10 %y/y |   0.96 %chg prev qtr |   2.76 %y/y |   1.24 %chg prev qtr |   5.62 %y/y |   0.98 %chg prev qtr |   4.56 %y/y |   1.82 %chg prev qtr |   2.79 %y/y |   0.62 %chg prev qtr
1998.4        217.36       188.07       207.70       148.69       236.93       214.23       229.71       252.74       209.33       151.80  |   5.44 %y/y |   1.32 %chg prev qtr |   2.64 %y/y |  -0.06 %chg prev qtr |   5.06 %y/y |   1.13 %chg prev qtr |   5.05 %y/y |   1.09 %chg prev qtr |   4.05 %y/y |   0.95 %chg prev qtr |   2.96 %y/y |   0.96 %chg prev qtr |   3.18 %y/y |   1.23 %chg prev qtr |   6.60 %y/y |   1.16 %chg prev qtr |   3.36 %y/y |   0.36 %chg prev qtr |   4.35 %y/y |   0.98 %chg prev qtr
1998.3        214.52       188.18       205.37       147.08       234.70       212.19       226.92       249.84       208.57       150.32  |   5.47 %y/y |   1.46 %chg prev qtr |   4.07 %y/y |   0.83 %chg prev qtr |   5.29 %y/y |   1.23 %chg prev qtr |   5.12 %y/y |   1.64 %chg prev qtr |   4.89 %y/y |   0.97 %chg prev qtr |   3.08 %y/y |   0.68 %chg prev qtr |   1.90 %y/y |   0.21 %chg prev qtr |   6.72 %y/y |   1.85 %chg prev qtr |   4.02 %y/y |   1.15 %chg prev qtr |   4.62 %y/y |   1.68 %chg prev qtr
1998.2        211.44       186.64       202.88       144.71       232.45       210.75       226.44       245.29       206.20       147.83  |   5.75 %y/y |   1.07 %chg prev qtr |   4.21 %y/y |   0.39 %chg prev qtr |   5.30 %y/y |   0.73 %chg prev qtr |   4.44 %y/y |   0.64 %chg prev qtr |   5.93 %y/y |   0.92 %chg prev qtr |   3.47 %y/y |   0.46 %chg prev qtr |   2.90 %y/y |   0.06 %chg prev qtr |   6.99 %y/y |   1.51 %chg prev qtr |   4.25 %y/y |   1.16 %chg prev qtr |   3.62 %y/y |  -0.51 %chg prev qtr
1998.1        209.21       185.91       201.40       143.79       230.32       209.78       226.30       241.64       203.83       148.59  |   5.91 %y/y |   1.48 %chg prev qtr |   5.74 %y/y |   1.46 %chg prev qtr |   5.48 %y/y |   1.87 %chg prev qtr |   4.58 %y/y |   1.59 %chg prev qtr |   5.54 %y/y |   1.15 %chg prev qtr |   3.21 %y/y |   0.82 %chg prev qtr |   1.36 %y/y |   1.65 %chg prev qtr |   6.77 %y/y |   1.91 %chg prev qtr |   3.96 %y/y |   0.64 %chg prev qtr |   5.62 %y/y |   2.14 %chg prev qtr
1997.4        206.15       183.23       197.70       141.54       227.70       208.07       222.62       237.10       202.53       145.47  |   4.93 %y/y |   1.36 %chg prev qtr |   5.82 %y/y |   1.33 %chg prev qtr |   4.86 %y/y |   1.35 %chg prev qtr |   3.44 %y/y |   1.17 %chg prev qtr |   6.08 %y/y |   1.76 %chg prev qtr |   3.06 %y/y |   1.08 %chg prev qtr |   1.92 %y/y |  -0.03 %chg prev qtr |   5.49 %y/y |   1.28 %chg prev qtr |   4.43 %y/y |   1.01 %chg prev qtr |   4.82 %y/y |   1.25 %chg prev qtr
1997.3        203.39       180.82       195.06       139.91       223.76       205.84       222.69       234.10       200.51       143.68  |   5.05 %y/y |   1.72 %chg prev qtr |   4.00 %y/y |   0.96 %chg prev qtr |   4.36 %y/y |   1.24 %chg prev qtr |   2.56 %y/y |   0.97 %chg prev qtr |   6.06 %y/y |   1.97 %chg prev qtr |   2.81 %y/y |   1.06 %chg prev qtr |   1.98 %y/y |   1.20 %chg prev qtr |   5.02 %y/y |   2.11 %chg prev qtr |   4.59 %y/y |   1.38 %chg prev qtr |   3.35 %y/y |   0.71 %chg prev qtr
1997.2        199.95       179.10       192.67       138.56       219.44       203.68       220.06       229.26       197.79       142.66  |   4.03 %y/y |   1.22 %chg prev qtr |   4.26 %y/y |   1.87 %chg prev qtr |   4.31 %y/y |   0.91 %chg prev qtr |   1.85 %y/y |   0.78 %chg prev qtr |   5.84 %y/y |   0.56 %chg prev qtr |   1.29 %y/y |   0.21 %chg prev qtr |   0.12 %y/y |  -1.43 %chg prev qtr |   3.42 %y/y |   1.30 %chg prev qtr |   4.36 %y/y |   0.88 %chg prev qtr |   2.60 %y/y |   1.40 %chg prev qtr
1997.1        197.54       175.81       190.94       137.49       218.22       203.25       223.26       226.31       196.07       140.69  |   3.31 %y/y |   0.55 %chg prev qtr |   2.00 %y/y |   1.54 %chg prev qtr |   4.34 %y/y |   1.28 %chg prev qtr |   0.87 %y/y |   0.48 %chg prev qtr |   6.40 %y/y |   1.66 %chg prev qtr |   0.81 %y/y |   0.67 %chg prev qtr |   0.10 %y/y |   2.21 %chg prev qtr |   2.17 %y/y |   0.69 %chg prev qtr |   4.46 %y/y |   1.10 %chg prev qtr |   1.92 %y/y |   1.38 %chg prev qtr
1996.4        196.46       173.15       188.53       136.83       214.65       201.89       218.43       224.77       193.93       138.78  |   4.14 %y/y |   1.47 %chg prev qtr |   2.18 %y/y |  -0.41 %chg prev qtr |   4.67 %y/y |   0.87 %chg prev qtr |   1.43 %y/y |   0.30 %chg prev qtr |   7.04 %y/y |   1.74 %chg prev qtr |   1.31 %y/y |   0.83 %chg prev qtr |  -0.26 %y/y |   0.03 %chg prev qtr |   2.43 %y/y |   0.83 %chg prev qtr |   4.12 %y/y |   1.16 %chg prev qtr |   1.83 %y/y |  -0.17 %chg prev qtr
1996.3        193.61       173.87       186.91       136.42       210.97       200.22       218.37       222.92       191.71       139.02  |   3.92 %y/y |   0.73 %chg prev qtr |   4.55 %y/y |   1.22 %chg prev qtr |   5.26 %y/y |   1.19 %chg prev qtr |   1.81 %y/y |   0.28 %chg prev qtr |   7.46 %y/y |   1.75 %chg prev qtr |   0.81 %y/y |  -0.43 %chg prev qtr |   0.27 %y/y |  -0.65 %chg prev qtr |   2.36 %y/y |   0.56 %chg prev qtr |   4.20 %y/y |   1.16 %chg prev qtr |   2.99 %y/y |  -0.01 %chg prev qtr
1996.2        192.20       171.78       184.71       136.04       207.34       201.08       219.80       221.68       189.52       139.04  |   4.53 %y/y |   0.51 %chg prev qtr |   3.72 %y/y |  -0.34 %chg prev qtr |   5.55 %y/y |   0.93 %chg prev qtr |   2.73 %y/y |  -0.20 %chg prev qtr |   9.21 %y/y |   1.10 %chg prev qtr |   2.47 %y/y |  -0.26 %chg prev qtr |   1.02 %y/y |  -1.45 %chg prev qtr |   3.20 %y/y |   0.08 %chg prev qtr |   4.42 %y/y |   0.97 %chg prev qtr |   4.35 %y/y |   0.72 %chg prev qtr
1996.1        191.22       172.37       183.00       136.31       205.09       201.61       223.04       221.51       187.70       138.04  |   5.21 %y/y |   1.36 %chg prev qtr |   7.87 %y/y |   1.72 %chg prev qtr |   6.64 %y/y |   1.60 %chg prev qtr |   4.71 %y/y |   1.05 %chg prev qtr |  11.06 %y/y |   2.27 %chg prev qtr |   4.18 %y/y |   1.17 %chg prev qtr |   5.23 %y/y |   1.84 %chg prev qtr |   4.35 %y/y |   0.95 %chg prev qtr |   5.69 %y/y |   0.77 %chg prev qtr |   5.55 %y/y |   1.28 %chg prev qtr
1995.4        188.65       169.45       180.12       134.90       200.53       199.28       219.00       219.43       186.26       136.29  |   4.64 %y/y |   1.26 %chg prev qtr |   4.62 %y/y |   1.89 %chg prev qtr |   6.42 %y/y |   1.44 %chg prev qtr |   3.75 %y/y |   0.68 %chg prev qtr |  11.41 %y/y |   2.14 %chg prev qtr |   2.64 %y/y |   0.34 %chg prev qtr |   1.58 %y/y |   0.56 %chg prev qtr |   4.37 %y/y |   0.75 %chg prev qtr |   6.22 %y/y |   1.23 %chg prev qtr |   5.41 %y/y |   0.96 %chg prev qtr
1995.3        186.31       166.31       177.57       133.99       196.33       198.61       217.78       217.79       183.99       134.99  |   3.73 %y/y |   1.33 %chg prev qtr |   4.90 %y/y |   0.42 %chg prev qtr |   5.72 %y/y |   1.47 %chg prev qtr |   2.49 %y/y |   1.19 %chg prev qtr |  11.04 %y/y |   3.41 %chg prev qtr |   2.22 %y/y |   1.21 %chg prev qtr |   1.27 %y/y |   0.09 %chg prev qtr |   3.37 %y/y |   1.39 %chg prev qtr |   5.08 %y/y |   1.38 %chg prev qtr |   3.21 %y/y |   1.31 %chg prev qtr
1995.2        183.87       165.62       174.99       132.42       189.85       196.23       217.58       214.80       181.49       133.25  |   2.80 %y/y |   1.17 %chg prev qtr |   5.26 %y/y |   3.64 %chg prev qtr |   5.66 %y/y |   1.97 %chg prev qtr |   1.32 %y/y |   1.72 %chg prev qtr |  10.89 %y/y |   2.81 %chg prev qtr |   0.85 %y/y |   1.40 %chg prev qtr |   1.44 %y/y |   2.65 %chg prev qtr |   2.58 %y/y |   1.19 %chg prev qtr |   5.87 %y/y |   2.20 %chg prev qtr |   4.57 %y/y |   1.89 %chg prev qtr
1995.1        181.75       159.80       171.61       130.18       184.66       193.52       211.96       212.28       177.59       130.78  |   2.31 %y/y |   0.82 %chg prev qtr |   3.05 %y/y |  -1.33 %chg prev qtr |   5.02 %y/y |   1.39 %chg prev qtr |  -0.10 %y/y |   0.12 %chg prev qtr |  13.91 %y/y |   2.59 %chg prev qtr |  -0.72 %y/y |  -0.32 %chg prev qtr |  -2.47 %y/y |  -1.68 %chg prev qtr |   3.28 %y/y |   0.97 %chg prev qtr |   7.42 %y/y |   1.27 %chg prev qtr |   3.69 %y/y |   1.14 %chg prev qtr
1994.4        180.28       161.96       169.26       130.02       180.00       194.15       215.59       210.24       175.36       129.30  |   2.06 %y/y |   0.37 %chg prev qtr |   7.07 %y/y |   2.16 %chg prev qtr |   4.69 %y/y |   0.77 %chg prev qtr |   0.30 %y/y |  -0.54 %chg prev qtr |  15.49 %y/y |   1.80 %chg prev qtr |  -0.16 %y/y |  -0.08 %chg prev qtr |  -0.19 %y/y |   0.25 %chg prev qtr |   3.53 %y/y |  -0.21 %chg prev qtr |   8.89 %y/y |   0.15 %chg prev qtr |   4.28 %y/y |  -1.14 %chg prev qtr
1994.3        179.61       158.54       167.96       130.73       176.81       194.30       215.05       210.69       175.10       130.79  |   2.08 %y/y |   0.42 %chg prev qtr |   6.34 %y/y |   0.76 %chg prev qtr |   4.96 %y/y |   1.41 %chg prev qtr |   1.83 %y/y |   0.03 %chg prev qtr |  17.61 %y/y |   3.28 %chg prev qtr |   0.47 %y/y |  -0.14 %chg prev qtr |  -0.07 %y/y |   0.26 %chg prev qtr |   4.93 %y/y |   0.62 %chg prev qtr |  10.15 %y/y |   2.14 %chg prev qtr |   5.70 %y/y |   2.64 %chg prev qtr
1994.2        178.86       157.34       165.62       130.69       171.20       194.57       214.50       209.39       171.43       127.43  |   2.93 %y/y |   0.69 %chg prev qtr |   7.51 %y/y |   1.46 %chg prev qtr |   4.84 %y/y |   1.36 %chg prev qtr |   3.00 %y/y |   0.29 %chg prev qtr |  18.02 %y/y |   5.61 %chg prev qtr |   0.80 %y/y |  -0.18 %chg prev qtr |  -0.02 %y/y |  -1.30 %chg prev qtr |   5.71 %y/y |   1.87 %chg prev qtr |   9.39 %y/y |   3.70 %chg prev qtr |   5.00 %y/y |   1.03 %chg prev qtr
1994.1        177.64       155.07       163.40       130.31       162.11       194.92       217.32       205.54       165.32       126.13  |   3.21 %y/y |   0.57 %chg prev qtr |   8.65 %y/y |   2.52 %chg prev qtr |   4.83 %y/y |   1.06 %chg prev qtr |   3.58 %y/y |   0.52 %chg prev qtr |  15.28 %y/y |   4.01 %chg prev qtr |   1.60 %y/y |   0.24 %chg prev qtr |   1.68 %y/y |   0.62 %chg prev qtr |   4.90 %y/y |   1.21 %chg prev qtr |   6.99 %y/y |   2.66 %chg prev qtr |   5.80 %y/y |   1.73 %chg prev qtr
1993.4        176.64       151.26       161.68       129.63       155.86       194.46       215.99       203.08       161.04       123.99  |   2.72 %y/y |   0.39 %chg prev qtr |   7.15 %y/y |   1.46 %chg prev qtr |   4.21 %y/y |   1.03 %chg prev qtr |   3.34 %y/y |   0.97 %chg prev qtr |  13.20 %y/y |   3.68 %chg prev qtr |   1.10 %y/y |   0.55 %chg prev qtr |   0.82 %y/y |   0.37 %chg prev qtr |   4.06 %y/y |   1.14 %chg prev qtr |   5.04 %y/y |   1.31 %chg prev qtr |   4.36 %y/y |   0.20 %chg prev qtr
1993.3        175.95       149.09       160.03       128.38       150.33       193.40       215.19       200.79       158.96       123.74  |   2.72 %y/y |   1.25 %chg prev qtr |   6.85 %y/y |   1.87 %chg prev qtr |   3.02 %y/y |   1.30 %chg prev qtr |   2.84 %y/y |   1.18 %chg prev qtr |  12.06 %y/y |   3.63 %chg prev qtr |   0.89 %y/y |   0.20 %chg prev qtr |   0.54 %y/y |   0.30 %chg prev qtr |   3.96 %y/y |   1.37 %chg prev qtr |   5.03 %y/y |   1.44 %chg prev qtr |   5.18 %y/y |   1.96 %chg prev qtr
1993.2        173.77       146.35       157.97       126.88       145.06       193.02       214.54       198.08       156.71       121.36  |   2.96 %y/y |   0.96 %chg prev qtr |   7.84 %y/y |   2.54 %chg prev qtr |   3.99 %y/y |   1.35 %chg prev qtr |   3.39 %y/y |   0.85 %chg prev qtr |   9.96 %y/y |   3.16 %chg prev qtr |   2.00 %y/y |   0.61 %chg prev qtr |   1.16 %y/y |   0.38 %chg prev qtr |   4.01 %y/y |   1.10 %chg prev qtr |   4.81 %y/y |   1.42 %chg prev qtr |   4.15 %y/y |   1.80 %chg prev qtr
1993.1        172.11       142.73       155.87       125.81       140.62       191.85       213.73       195.93       154.52       119.21  |   2.14 %y/y |   0.08 %chg prev qtr |   5.26 %y/y |   1.11 %chg prev qtr |   2.26 %y/y |   0.46 %chg prev qtr |   2.09 %y/y |   0.29 %chg prev qtr |   8.29 %y/y |   2.14 %chg prev qtr |   0.46 %y/y |  -0.26 %chg prev qtr |   1.17 %y/y |  -0.24 %chg prev qtr |   3.78 %y/y |   0.39 %chg prev qtr |   5.18 %y/y |   0.78 %chg prev qtr |   4.16 %y/y |   0.34 %chg prev qtr
1992.4        171.97       141.17       155.15       125.44       137.68       192.35       214.24       195.16       153.32       118.81  |   2.61 %y/y |   0.40 %chg prev qtr |   6.84 %y/y |   1.18 %chg prev qtr |   2.63 %y/y |  -0.12 %chg prev qtr |   3.44 %y/y |   0.48 %chg prev qtr |   7.57 %y/y |   2.63 %chg prev qtr |   1.34 %y/y |   0.34 %chg prev qtr |   1.53 %y/y |   0.09 %chg prev qtr |   3.85 %y/y |   1.05 %chg prev qtr |   5.59 %y/y |   1.30 %chg prev qtr |   4.18 %y/y |   0.99 %chg prev qtr
1992.3        171.29       139.53       155.34       124.84       134.15       191.69       214.04       193.14       151.35       117.65  |   3.86 %y/y |   1.49 %chg prev qtr |   7.70 %y/y |   2.81 %chg prev qtr |   4.56 %y/y |   2.26 %chg prev qtr |   4.16 %y/y |   1.73 %chg prev qtr |   7.23 %y/y |   1.69 %chg prev qtr |   2.84 %y/y |   1.30 %chg prev qtr |   1.64 %y/y |   0.93 %chg prev qtr |   4.89 %y/y |   1.41 %chg prev qtr |   5.26 %y/y |   1.22 %chg prev qtr |   6.17 %y/y |   0.97 %chg prev qtr
1992.2        168.77       135.71       151.91       122.72       131.92       189.23       212.07       190.45       149.52       116.52  |   2.88 %y/y |   0.15 %chg prev qtr |   3.76 %y/y |   0.08 %chg prev qtr |   2.29 %y/y |  -0.34 %chg prev qtr |   2.38 %y/y |  -0.42 %chg prev qtr |   5.53 %y/y |   1.59 %chg prev qtr |   0.76 %y/y |  -0.92 %chg prev qtr |   0.30 %y/y |   0.39 %chg prev qtr |   3.87 %y/y |   0.88 %chg prev qtr |   5.53 %y/y |   1.78 %chg prev qtr |   3.59 %y/y |   1.81 %chg prev qtr
1992.1        168.51       135.60       152.43       123.24       129.85       190.98       211.25       188.79       146.91       114.45  |   3.65 %y/y |   0.55 %chg prev qtr |   6.44 %y/y |   2.63 %chg prev qtr |   3.15 %y/y |   0.83 %chg prev qtr |   3.95 %y/y |   1.62 %chg prev qtr |   5.68 %y/y |   1.45 %chg prev qtr |   2.05 %y/y |   0.62 %chg prev qtr |   0.23 %y/y |   0.11 %chg prev qtr |   3.91 %y/y |   0.46 %chg prev qtr |   5.15 %y/y |   1.17 %chg prev qtr |   4.73 %y/y |   0.36 %chg prev qtr
1991.4        167.59       132.13       151.17       121.27       127.99       189.80       211.01       187.93       145.21       114.04  |   4.33 %y/y |   1.61 %chg prev qtr |   6.05 %y/y |   1.98 %chg prev qtr |   3.29 %y/y |   1.75 %chg prev qtr |   3.55 %y/y |   1.18 %chg prev qtr |   7.44 %y/y |   2.31 %chg prev qtr |   2.13 %y/y |   1.83 %chg prev qtr |  -1.26 %y/y |   0.20 %chg prev qtr |   5.82 %y/y |   2.06 %chg prev qtr |   5.39 %y/y |   0.99 %chg prev qtr |   4.94 %y/y |   2.91 %chg prev qtr
1991.3        164.93       129.56       148.57       119.85       125.10       186.39       210.58       184.13       143.79       110.81  |   2.10 %y/y |   0.54 %chg prev qtr |   3.38 %y/y |  -0.94 %chg prev qtr |   1.15 %y/y |   0.04 %chg prev qtr |   1.56 %y/y |  -0.02 %chg prev qtr |   4.82 %y/y |   0.07 %chg prev qtr |  -0.82 %y/y |  -0.75 %chg prev qtr |  -0.69 %y/y |  -0.40 %chg prev qtr |   4.54 %y/y |   0.42 %chg prev qtr |   4.66 %y/y |   1.49 %chg prev qtr |   0.91 %y/y |  -1.48 %chg prev qtr
1991.2        164.04       130.79       148.51       119.87       125.01       187.80       211.43       183.36       141.68       112.48  |   2.33 %y/y |   0.90 %chg prev qtr |   5.15 %y/y |   2.67 %chg prev qtr |   1.03 %y/y |   0.49 %chg prev qtr |   2.12 %y/y |   1.10 %chg prev qtr |   5.70 %y/y |   1.74 %chg prev qtr |  -0.32 %y/y |   0.35 %chg prev qtr |  -1.21 %y/y |   0.31 %chg prev qtr |   5.77 %y/y |   0.92 %chg prev qtr |   4.49 %y/y |   1.40 %chg prev qtr |   5.90 %y/y |   2.93 %chg prev qtr
1991.1        162.58       127.39       147.78       118.56       122.87       187.15       210.77       181.69       139.72       109.28  |   2.33 %y/y |   1.21 %chg prev qtr |   7.05 %y/y |   2.25 %chg prev qtr |   0.45 %y/y |   0.98 %chg prev qtr |   1.81 %y/y |   1.24 %chg prev qtr |   5.14 %y/y |   3.14 %chg prev qtr |  -0.55 %y/y |   0.70 %chg prev qtr |  -0.87 %y/y |  -1.38 %chg prev qtr |  10.62 %y/y |   2.31 %chg prev qtr |   4.67 %y/y |   1.41 %chg prev qtr |   1.77 %y/y |   0.56 %chg prev qtr
1990.4        160.64       124.59       146.35       117.11       119.13       185.85       213.71       177.59       137.78       108.67  |   2.14 %y/y |  -0.56 %chg prev qtr |   5.33 %y/y |  -0.59 %chg prev qtr |  -0.42 %y/y |  -0.36 %chg prev qtr |   0.30 %y/y |  -0.76 %chg prev qtr |   2.97 %y/y |  -0.18 %chg prev qtr |  -1.32 %y/y |  -1.11 %chg prev qtr |  -0.45 %y/y |   0.79 %chg prev qtr |  16.03 %y/y |   0.83 %chg prev qtr |   4.79 %y/y |   0.28 %chg prev qtr |   3.17 %y/y |  -1.04 %chg prev qtr
1990.3        161.54       125.33       146.88       118.01       119.35       187.94       212.04       176.13       137.39       109.81  |   2.90 %y/y |   0.77 %chg prev qtr |   3.49 %y/y |   0.76 %chg prev qtr |   0.23 %y/y |  -0.08 %chg prev qtr |   0.68 %y/y |   0.54 %chg prev qtr |   3.03 %y/y |   0.91 %chg prev qtr |   0.59 %y/y |  -0.24 %chg prev qtr |  -0.50 %y/y |  -0.92 %chg prev qtr |  21.90 %y/y |   1.60 %chg prev qtr |   5.09 %y/y |   1.33 %chg prev qtr |   4.43 %y/y |   3.39 %chg prev qtr
1990.2        160.30       124.39       147.00       117.38       118.27       188.40       214.01       173.36       135.59       106.21  |   4.50 %y/y |   0.89 %chg prev qtr |   6.51 %y/y |   4.53 %chg prev qtr |   0.69 %y/y |  -0.08 %chg prev qtr |   2.15 %y/y |   0.80 %chg prev qtr |   3.96 %y/y |   1.21 %chg prev qtr |   2.21 %y/y |   0.12 %chg prev qtr |   2.07 %y/y |   0.65 %chg prev qtr |  25.69 %y/y |   5.55 %chg prev qtr |   5.53 %y/y |   1.58 %chg prev qtr |   0.20 %y/y |  -1.09 %chg prev qtr
1990.1        158.88       119.00       147.12       116.45       116.86       188.18       212.62       164.24       133.48       107.38  |   3.61 %y/y |   1.02 %chg prev qtr |  -0.78 %y/y |   0.61 %chg prev qtr |   1.51 %y/y |   0.11 %chg prev qtr |   2.10 %y/y |  -0.27 %chg prev qtr |   2.86 %y/y |   1.01 %chg prev qtr |   4.26 %y/y |  -0.08 %chg prev qtr |   4.45 %y/y |  -0.96 %chg prev qtr |  24.22 %y/y |   7.31 %chg prev qtr |   5.04 %y/y |   1.52 %chg prev qtr |   3.51 %y/y |   1.95 %chg prev qtr
1989.4        157.27       118.28       146.96       116.76       115.69       188.33       214.68       153.05       131.48       105.33  |   4.19 %y/y |   0.18 %chg prev qtr |   1.28 %y/y |  -2.33 %chg prev qtr |   1.88 %y/y |   0.28 %chg prev qtr |   2.64 %y/y |  -0.38 %chg prev qtr |   2.85 %y/y |  -0.13 %chg prev qtr |   6.22 %y/y |   0.80 %chg prev qtr |   7.03 %y/y |   0.74 %chg prev qtr |  19.84 %y/y |   5.92 %chg prev qtr |   5.35 %y/y |   0.57 %chg prev qtr |   4.18 %y/y |   0.17 %chg prev qtr
1989.3        156.98       121.10       146.55       117.21       115.84       186.83       213.10       144.49       130.74       105.15  |   4.44 %y/y |   2.34 %chg prev qtr |   3.10 %y/y |   3.69 %chg prev qtr |   1.40 %y/y |   0.38 %chg prev qtr |   2.13 %y/y |   2.00 %chg prev qtr |   3.13 %y/y |   1.82 %chg prev qtr |   7.52 %y/y |   1.36 %chg prev qtr |   7.16 %y/y |   1.64 %chg prev qtr |  14.41 %y/y |   4.76 %chg prev qtr |   5.34 %y/y |   1.75 %chg prev qtr |   2.72 %y/y |  -0.80 %chg prev qtr
1989.2        153.39       116.79       145.99       114.91       113.77       184.32       209.67       137.93       128.49       106.00  |   2.71 %y/y |   0.03 %chg prev qtr |   1.91 %y/y |  -2.63 %chg prev qtr |   1.09 %y/y |   0.73 %chg prev qtr |  -2.20 %y/y |   0.75 %chg prev qtr |  -0.20 %y/y |   0.14 %chg prev qtr |   8.59 %y/y |   2.12 %chg prev qtr |   9.25 %y/y |   3.00 %chg prev qtr |  11.47 %y/y |   4.32 %chg prev qtr |   5.48 %y/y |   1.11 %chg prev qtr |   2.80 %y/y |   2.18 %chg prev qtr
1989.1        153.34       119.94       144.93       114.06       113.61       180.49       203.57       132.22       127.08       103.74  |   4.15 %y/y |   1.58 %chg prev qtr |   4.44 %y/y |   2.71 %chg prev qtr |   0.95 %y/y |   0.47 %chg prev qtr |  -1.37 %y/y |   0.26 %chg prev qtr |   0.62 %y/y |   1.00 %chg prev qtr |   9.89 %y/y |   1.80 %chg prev qtr |  10.58 %y/y |   1.49 %chg prev qtr |   8.49 %y/y |   3.53 %chg prev qtr |   5.98 %y/y |   1.83 %chg prev qtr |   3.48 %y/y |   2.61 %chg prev qtr
1988.4        150.95       116.78       144.25       113.76       112.48       177.30       200.58       127.71       124.80       101.10  |   4.37 %y/y |   0.43 %chg prev qtr |  -1.34 %y/y |  -0.58 %chg prev qtr |   1.18 %y/y |  -0.19 %chg prev qtr |  -1.73 %y/y |  -0.87 %chg prev qtr |  -0.54 %y/y |   0.14 %chg prev qtr |  11.12 %y/y |   2.04 %chg prev qtr |  11.54 %y/y |   0.86 %chg prev qtr |   6.76 %y/y |   1.12 %chg prev qtr |   4.83 %y/y |   0.56 %chg prev qtr |   0.65 %y/y |  -1.24 %chg prev qtr
1988.3        150.30       117.46       144.52       114.76       112.32       173.76       198.87       126.29       124.11       102.37  |   4.40 %y/y |   0.64 %chg prev qtr |   0.34 %y/y |   2.50 %chg prev qtr |   2.59 %y/y |   0.08 %chg prev qtr |  -3.78 %y/y |  -2.32 %chg prev qtr |  -1.44 %y/y |  -1.47 %chg prev qtr |  11.29 %y/y |   2.37 %chg prev qtr |  16.73 %y/y |   3.62 %chg prev qtr |   6.24 %y/y |   2.06 %chg prev qtr |   5.22 %y/y |   1.89 %chg prev qtr |   3.55 %y/y |  -0.72 %chg prev qtr
1988.2        149.35       114.60       144.41       117.49       114.00       169.74       191.92       123.74       121.81       103.11  |   3.77 %y/y |   1.44 %chg prev qtr |  -2.69 %y/y |  -0.21 %chg prev qtr |   2.82 %y/y |   0.59 %chg prev qtr |  -5.55 %y/y |   1.60 %chg prev qtr |  -3.50 %y/y |   0.97 %chg prev qtr |  13.95 %y/y |   3.35 %chg prev qtr |  15.14 %y/y |   4.25 %chg prev qtr |   4.82 %y/y |   1.53 %chg prev qtr |   4.75 %y/y |   1.58 %chg prev qtr |   1.03 %y/y |   2.85 %chg prev qtr
1988.1        147.23       114.84       143.56       115.64       112.91       164.24       184.10       121.87       119.91       100.25  |   3.37 %y/y |   1.80 %chg prev qtr |  -4.24 %y/y |  -2.98 %chg prev qtr |   4.06 %y/y |   0.69 %chg prev qtr |  -9.64 %y/y |  -0.10 %chg prev qtr |  -5.41 %y/y |  -0.16 %chg prev qtr |  13.27 %y/y |   2.93 %chg prev qtr |  13.90 %y/y |   2.38 %chg prev qtr |   4.02 %y/y |   1.88 %chg prev qtr |   4.28 %y/y |   0.72 %chg prev qtr |  -0.39 %y/y |  -0.20 %chg prev qtr
1987.4        144.63       118.37       142.57       115.76       113.09       159.56       179.82       119.62       119.05       100.45  |   3.47 %y/y |   0.46 %chg prev qtr |   1.59 %y/y |   1.12 %chg prev qtr |   5.96 %y/y |   1.21 %chg prev qtr |  -9.29 %y/y |  -2.94 %chg prev qtr |  -4.27 %y/y |  -0.76 %chg prev qtr |  12.39 %y/y |   2.20 %chg prev qtr |  15.00 %y/y |   5.55 %chg prev qtr |   3.06 %y/y |   0.63 %chg prev qtr |   4.28 %y/y |   0.93 %chg prev qtr |  -0.81 %y/y |   1.61 %chg prev qtr
1987.3        143.97       117.06       140.87       119.27       113.96       156.13       170.37       118.87       117.95       98.86  |   4.58 %y/y |   0.03 %chg prev qtr |   2.85 %y/y |  -0.60 %chg prev qtr |   6.23 %y/y |   0.30 %chg prev qtr |  -8.25 %y/y |  -4.12 %chg prev qtr |  -3.79 %y/y |  -3.54 %chg prev qtr |  11.86 %y/y |   4.81 %chg prev qtr |  13.16 %y/y |   2.21 %chg prev qtr |   3.46 %y/y |   0.69 %chg prev qtr |   3.76 %y/y |   1.43 %chg prev qtr |   0.19 %y/y |  -3.14 %chg prev qtr
1987.2        143.92       117.77       140.45       124.40       118.14       148.96       166.68       118.05       116.29       102.06  |   5.91 %y/y |   1.05 %chg prev qtr |   0.74 %y/y |  -1.79 %chg prev qtr |   7.54 %y/y |   1.80 %chg prev qtr |  -6.28 %y/y |  -2.80 %chg prev qtr |  -0.85 %y/y |  -1.03 %chg prev qtr |   9.10 %y/y |   2.73 %chg prev qtr |  15.42 %y/y |   3.12 %chg prev qtr |   3.22 %y/y |   0.76 %chg prev qtr |   2.65 %y/y |   1.13 %chg prev qtr |   2.86 %y/y |   1.41 %chg prev qtr
1987.1        142.43       119.92       137.96       127.98       119.37       145.00       161.64       117.16       114.99       100.64  |   5.53 %y/y |   1.90 %chg prev qtr |   3.25 %y/y |   2.92 %chg prev qtr |   7.32 %y/y |   2.53 %chg prev qtr |  -1.94 %y/y |   0.29 %chg prev qtr |  -0.11 %y/y |   1.05 %chg prev qtr |   8.04 %y/y |   2.13 %chg prev qtr |  13.62 %y/y |   3.37 %chg prev qtr |   3.00 %y/y |   0.94 %chg prev qtr |   2.62 %y/y |   0.73 %chg prev qtr |   2.51 %y/y |  -0.62 %chg prev qtr
1986.4        139.78       116.52       134.55       127.61       118.13       141.97       156.37       116.07       114.16       101.27  |   6.23 %y/y |   1.54 %chg prev qtr |   4.05 %y/y |   2.37 %chg prev qtr |   6.69 %y/y |   1.46 %chg prev qtr |  -0.20 %y/y |  -1.83 %chg prev qtr |   2.50 %y/y |  -0.27 %chg prev qtr |   7.62 %y/y |   1.71 %chg prev qtr |  13.49 %y/y |   3.86 %chg prev qtr |   3.38 %y/y |   1.03 %chg prev qtr |   3.30 %y/y |   0.42 %chg prev qtr |   9.77 %y/y |   2.64 %chg prev qtr
1986.3        137.66       113.82       132.61       129.99       118.45       139.58       150.56       114.89       113.68       98.67  |   4.88 %y/y |   1.30 %chg prev qtr |   1.71 %y/y |  -2.63 %chg prev qtr |   6.75 %y/y |   1.54 %chg prev qtr |   0.88 %y/y |  -2.07 %chg prev qtr |   2.02 %y/y |  -0.59 %chg prev qtr |   6.55 %y/y |   2.23 %chg prev qtr |  11.48 %y/y |   4.26 %chg prev qtr |   2.75 %y/y |   0.45 %chg prev qtr |   3.00 %y/y |   0.34 %chg prev qtr |   1.85 %y/y |  -0.55 %chg prev qtr
1986.2        135.89       116.90       130.60       132.74       119.15       136.54       144.41       114.37       113.29       99.22  |   4.27 %y/y |   0.69 %chg prev qtr |   8.18 %y/y |   0.65 %chg prev qtr |   7.04 %y/y |   1.59 %chg prev qtr |   3.02 %y/y |   1.71 %chg prev qtr |   2.40 %y/y |  -0.29 %chg prev qtr |   5.66 %y/y |   1.74 %chg prev qtr |   8.85 %y/y |   1.51 %chg prev qtr |   2.96 %y/y |   0.55 %chg prev qtr |   3.59 %y/y |   1.11 %chg prev qtr |   0.85 %y/y |   1.06 %chg prev qtr
1986.1        134.96       116.15       128.55       130.51       119.50       134.21       142.26       113.75       112.05       98.18  |   3.66 %y/y |   2.57 %chg prev qtr |   5.71 %y/y |   3.71 %chg prev qtr |   6.18 %y/y |   1.93 %chg prev qtr |   2.14 %y/y |   2.06 %chg prev qtr |   2.00 %y/y |   3.69 %chg prev qtr |   5.65 %y/y |   1.74 %chg prev qtr |  11.03 %y/y |   3.25 %chg prev qtr |   2.63 %y/y |   1.32 %chg prev qtr |   4.04 %y/y |   1.39 %chg prev qtr |   3.23 %y/y |   6.42 %chg prev qtr
1985.4        131.58       111.99       126.11       127.87       115.25       131.92       137.78       112.27       110.51       92.26  |   3.36 %y/y |   0.24 %chg prev qtr |   6.37 %y/y |   0.07 %chg prev qtr |   5.81 %y/y |   1.51 %chg prev qtr |  -1.07 %y/y |  -0.76 %chg prev qtr |   2.89 %y/y |  -0.74 %chg prev qtr |   6.34 %y/y |   0.70 %chg prev qtr |  10.44 %y/y |   2.01 %chg prev qtr |   1.72 %y/y |   0.40 %chg prev qtr |   4.20 %y/y |   0.13 %chg prev qtr |   2.45 %y/y |  -4.77 %chg prev qtr
1985.3        131.26       111.91       124.23       128.85       116.11       131.00       135.06       111.82       110.37       96.88  |   7.15 %y/y |   0.72 %chg prev qtr |  -4.42 %y/y |   3.56 %chg prev qtr |  11.79 %y/y |   1.82 %chg prev qtr |  -0.63 %y/y |   0.00 %chg prev qtr |   0.79 %y/y |  -0.21 %chg prev qtr |   5.04 %y/y |   1.38 %chg prev qtr |   8.35 %y/y |   1.80 %chg prev qtr |   2.20 %y/y |   0.67 %chg prev qtr |   2.54 %y/y |   0.92 %chg prev qtr |   0.89 %y/y |  -1.52 %chg prev qtr
1985.2        130.32       108.06       122.01       128.85       116.36       129.22       132.67       111.08       109.36       98.38  |   4.13 %y/y |   0.09 %chg prev qtr |  -1.13 %y/y |  -1.66 %chg prev qtr |   4.78 %y/y |   0.78 %chg prev qtr |   1.18 %y/y |   0.84 %chg prev qtr |   2.11 %y/y |  -0.68 %chg prev qtr |   5.32 %y/y |   1.72 %chg prev qtr |   8.11 %y/y |   3.54 %chg prev qtr |   2.94 %y/y |   0.23 %chg prev qtr |   1.66 %y/y |   1.54 %chg prev qtr |   2.66 %y/y |   3.44 %chg prev qtr
1985.1        130.20       109.88       121.07       127.78       117.16       127.03       128.13       110.83       107.70       95.11  |   2.84 %y/y |   2.28 %chg prev qtr |  -1.81 %y/y |   4.37 %chg prev qtr |   9.16 %y/y |   1.58 %chg prev qtr |   1.22 %y/y |  -1.14 %chg prev qtr |   4.29 %y/y |   4.60 %chg prev qtr |   5.09 %y/y |   2.39 %chg prev qtr |   5.67 %y/y |   2.71 %chg prev qtr |   3.37 %y/y |   0.42 %chg prev qtr |   1.67 %y/y |   1.55 %chg prev qtr |  -4.99 %y/y |   5.62 %chg prev qtr
1984.4        127.30       105.28       119.19       129.25       112.01       124.06       124.75       110.37       106.06       90.05  |   6.39 %y/y |   3.92 %chg prev qtr |   5.63 %y/y |  -10.08 %chg prev qtr |   5.05 %y/y |   7.25 %chg prev qtr |   1.59 %y/y |  -0.32 %chg prev qtr |  -0.43 %y/y |  -2.77 %chg prev qtr |   4.97 %y/y |  -0.53 %chg prev qtr |   3.21 %y/y |   0.08 %chg prev qtr |   5.12 %y/y |   0.88 %chg prev qtr |   0.38 %y/y |  -1.47 %chg prev qtr |  -5.60 %y/y |  -6.23 %chg prev qtr
1984.3        122.50       117.08       111.13       129.67       115.20       124.72       124.65       109.41       107.64       96.03  |  -0.94 %y/y |  -2.12 %chg prev qtr |  17.95 %y/y |   7.13 %chg prev qtr |  -0.71 %y/y |  -4.56 %chg prev qtr |   2.06 %y/y |   1.82 %chg prev qtr |   3.19 %y/y |   1.09 %chg prev qtr |   5.51 %y/y |   1.65 %chg prev qtr |   7.05 %y/y |   1.57 %chg prev qtr |   4.84 %y/y |   1.39 %chg prev qtr |   1.88 %y/y |   0.07 %chg prev qtr |  -2.65 %y/y |   0.21 %chg prev qtr
1984.2        125.15       109.29       116.44       127.35       113.96       122.69       122.72       107.91       107.57       95.83  |   3.74 %y/y |  -1.15 %chg prev qtr |  -9.01 %y/y |  -2.33 %chg prev qtr |   5.29 %y/y |   4.99 %chg prev qtr |   0.09 %y/y |   0.88 %chg prev qtr |  -1.15 %y/y |   1.44 %chg prev qtr |   4.03 %y/y |   1.50 %chg prev qtr |  10.64 %y/y |   1.21 %chg prev qtr |   1.64 %y/y |   0.64 %chg prev qtr |   1.49 %y/y |   1.55 %chg prev qtr |   3.61 %y/y |  -4.27 %chg prev qtr
1984.1        126.60       111.90       110.91       126.24       112.34       120.88       121.25       107.22       105.93       100.10  |   3.11 %y/y |   5.81 %chg prev qtr |  11.00 %y/y |  12.27 %chg prev qtr |   0.21 %y/y |  -2.25 %chg prev qtr |  -0.93 %y/y |  -0.78 %chg prev qtr |  -1.65 %y/y |  -0.13 %chg prev qtr |   5.22 %y/y |   2.28 %chg prev qtr |   4.48 %y/y |   0.31 %chg prev qtr |  -0.01 %y/y |   2.12 %chg prev qtr |   2.24 %y/y |   0.26 %chg prev qtr |  -1.68 %y/y |   4.94 %chg prev qtr
1983.4        119.65       99.67       113.46       127.23       112.49       118.19       120.87       104.99       105.66       95.39  |  -0.20 %y/y |  -3.24 %chg prev qtr |  -14.99 %y/y |   0.41 %chg prev qtr |   5.64 %y/y |   1.37 %chg prev qtr |   0.24 %y/y |   0.14 %chg prev qtr |  -2.55 %y/y |   0.76 %chg prev qtr |   4.55 %y/y |  -0.02 %chg prev qtr |   8.03 %y/y |   3.80 %chg prev qtr |  -0.86 %y/y |   0.60 %chg prev qtr |   5.91 %y/y |   0.01 %chg prev qtr |   7.98 %y/y |  -3.29 %chg prev qtr
1983.3        123.66       99.26       111.93       127.05       111.64       118.21       116.44       104.36       105.65       98.64  |   2.71 %y/y |   2.50 %chg prev qtr |  -5.29 %y/y |  -17.36 %chg prev qtr |   4.95 %y/y |   1.21 %chg prev qtr |   2.53 %y/y |  -0.15 %chg prev qtr |  -0.72 %y/y |  -3.17 %chg prev qtr |  13.82 %y/y |   0.23 %chg prev qtr |   9.52 %y/y |   4.98 %chg prev qtr |   4.36 %y/y |  -1.70 %chg prev qtr |   7.52 %y/y |  -0.32 %chg prev qtr |  15.71 %y/y |   6.65 %chg prev qtr
1983.2        120.64       120.11       110.59       127.24       115.29       117.94       110.92       106.17       105.99       92.49  |   2.75 %y/y |  -1.74 %chg prev qtr |   8.95 %y/y |  19.14 %chg prev qtr |   4.52 %y/y |  -0.08 %chg prev qtr |   1.79 %y/y |  -0.15 %chg prev qtr |   5.41 %y/y |   0.93 %chg prev qtr |   9.64 %y/y |   2.66 %chg prev qtr |  -3.91 %y/y |  -4.42 %chg prev qtr |   2.05 %y/y |  -0.99 %chg prev qtr |  10.07 %y/y |   2.30 %chg prev qtr |  -21.68 %y/y |  -9.15 %chg prev qtr
1983.1        122.78       100.81       110.68       127.43       114.23       114.88       116.05       107.23       103.61       101.81  |   4.06 %y/y |   2.41 %chg prev qtr |  46.91 %y/y |  -14.02 %chg prev qtr |   4.21 %y/y |   3.05 %chg prev qtr |   2.57 %y/y |   0.39 %chg prev qtr |   5.77 %y/y |  -1.04 %chg prev qtr |   6.64 %y/y |   1.62 %chg prev qtr |  -3.39 %y/y |   3.72 %chg prev qtr |   0.88 %y/y |   1.26 %chg prev qtr |  18.60 %y/y |   3.86 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1982.4        119.89       117.25       107.40       126.93       115.43       113.05       111.89       105.90       99.76       88.34  |   4.13 %y/y |  -0.42 %chg prev qtr |  35.00 %y/y |  11.88 %chg prev qtr |   1.03 %y/y |   0.70 %chg prev qtr |   5.31 %y/y |   2.43 %chg prev qtr |   3.59 %y/y |   2.65 %chg prev qtr |   3.43 %y/y |   8.85 %chg prev qtr |  78.37 %y/y |   5.24 %chg prev qtr |  -0.26 %y/y |   5.90 %chg prev qtr |   8.65 %y/y |   1.53 %chg prev qtr |  -6.88 %y/y |   3.62 %chg prev qtr
1982.3        120.40       104.80       106.65       123.92       112.45       103.86       106.32       100.00       98.26       85.25  |   2.99 %y/y |   2.55 %chg prev qtr |   1.62 %y/y |  -4.93 %chg prev qtr |  -1.29 %y/y |   0.79 %chg prev qtr |   7.12 %y/y |  -0.86 %chg prev qtr |   2.49 %y/y |   2.82 %chg prev qtr |  -1.92 %y/y |  -3.45 %chg prev qtr |   5.43 %y/y |  -7.89 %chg prev qtr |  -5.48 %y/y |  -3.88 %chg prev qtr |  -4.42 %y/y |   2.05 %chg prev qtr |  -24.37 %y/y |  -27.81 %chg prev qtr
1982.2        117.41       110.24       105.81       125.00       109.37       107.57       115.43       104.04       96.29       118.09  |   2.44 %y/y |  -0.49 %chg prev qtr |  12.52 %y/y |  60.65 %chg prev qtr |  -0.41 %y/y |  -0.38 %chg prev qtr |  11.54 %y/y |   0.61 %chg prev qtr |   1.02 %y/y |   1.27 %chg prev qtr |   2.37 %y/y |  -0.15 %chg prev qtr |   5.92 %y/y |  -3.90 %chg prev qtr |  -0.90 %y/y |  -2.12 %chg prev qtr |  -6.20 %y/y |  10.22 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1982.1        117.99       68.62       106.21       124.24       108.00       107.73       120.12       106.29       87.36         na  |   5.96 %y/y |   2.48 %chg prev qtr |  -25.88 %y/y |  -20.99 %chg prev qtr |  10.08 %y/y |  -0.08 %chg prev qtr |  17.81 %y/y |   3.08 %chg prev qtr |   1.86 %y/y |  -3.08 %chg prev qtr |   1.67 %y/y |  -1.44 %chg prev qtr |   9.80 %y/y |  91.49 %chg prev qtr |   6.59 %y/y |   0.10 %chg prev qtr |  -14.73 %y/y |  -4.86 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1981.4        115.14       86.85       106.30       120.53       111.43       109.30       62.73       106.18       91.82       94.87  |   9.29 %y/y |  -1.51 %chg prev qtr |  -8.64 %y/y |  -15.79 %chg prev qtr |   6.71 %y/y |  -1.61 %chg prev qtr |  13.41 %y/y |   4.19 %chg prev qtr |   7.15 %y/y |   1.56 %chg prev qtr |   5.58 %y/y |   3.22 %chg prev qtr |  -44.04 %y/y |  -37.79 %chg prev qtr |   3.86 %y/y |   0.36 %chg prev qtr |  -8.94 %y/y |  -10.68 %chg prev qtr |  -19.83 %y/y |  -15.84 %chg prev qtr
1981.3        116.90       103.13       108.04       115.68       109.72       105.89       100.84       105.80       102.80       112.72  |   7.34 %y/y |   2.00 %chg prev qtr |   1.77 %y/y |   5.27 %chg prev qtr |   8.29 %y/y |   1.68 %chg prev qtr |  10.66 %y/y |   3.22 %chg prev qtr |   5.63 %y/y |   1.34 %chg prev qtr |   1.93 %y/y |   0.77 %chg prev qtr |  -2.53 %y/y |  -7.47 %chg prev qtr |   2.15 %y/y |   0.78 %chg prev qtr |  -1.35 %y/y |   0.15 %chg prev qtr |  15.31 %y/y |  30.81 %chg prev qtr
1981.2        114.61       97.97       106.25       112.07       108.27       105.08       108.98       104.98       102.65       86.17  |  11.03 %y/y |   2.93 %chg prev qtr |  -8.00 %y/y |   5.82 %chg prev qtr |   6.58 %y/y |  10.13 %chg prev qtr |   7.06 %y/y |   6.27 %chg prev qtr |  10.73 %y/y |   2.11 %chg prev qtr |   4.34 %y/y |  -0.83 %chg prev qtr |   8.87 %y/y |  -0.38 %chg prev qtr |   4.58 %y/y |   5.27 %chg prev qtr |   2.17 %y/y |   0.20 %chg prev qtr |  -21.89 %y/y |  -21.52 %chg prev qtr
1981.1        111.35       92.58       96.48       105.46       106.03       105.96       109.40       99.72       102.45       109.80  |  11.35 %y/y |   5.70 %chg prev qtr |  -7.42 %y/y |  -2.61 %chg prev qtr |  -3.52 %y/y |  -3.15 %chg prev qtr |   5.46 %y/y |  -0.77 %chg prev qtr |   6.03 %y/y |   1.96 %chg prev qtr |   5.96 %y/y |   2.36 %chg prev qtr |   9.40 %y/y |  -2.40 %chg prev qtr |  -0.28 %y/y |  -2.46 %chg prev qtr |   2.45 %y/y |   1.60 %chg prev qtr |   9.80 %y/y |  -7.22 %chg prev qtr
1980.4        105.35       95.06       99.62       106.28       103.99       103.52       112.09       102.23       100.84       118.34  |   5.61 %y/y |  -3.27 %chg prev qtr |   5.41 %y/y |  -6.20 %chg prev qtr |   2.64 %y/y |  -0.15 %chg prev qtr |   9.70 %y/y |   1.66 %chg prev qtr |   4.24 %y/y |   0.12 %chg prev qtr |   8.38 %y/y |  -0.35 %chg prev qtr |   6.05 %y/y |   8.34 %chg prev qtr |   4.38 %y/y |  -1.29 %chg prev qtr |   1.50 %y/y |  -3.23 %chg prev qtr |  20.51 %y/y |  21.06 %chg prev qtr
1980.3        108.91       101.34       99.77       104.54       103.87       103.88       103.46       103.57       104.21       97.75  |  12.37 %y/y |   5.51 %chg prev qtr |   2.64 %y/y |  -4.84 %chg prev qtr |   3.83 %y/y |   0.08 %chg prev qtr |   9.85 %y/y |  -0.13 %chg prev qtr |   6.34 %y/y |   6.23 %chg prev qtr |   9.83 %y/y |   3.15 %chg prev qtr |  12.57 %y/y |   3.36 %chg prev qtr |   8.22 %y/y |   3.18 %chg prev qtr |   5.48 %y/y |   3.72 %chg prev qtr |   5.36 %y/y |  -11.39 %chg prev qtr
1980.2        103.22       106.49       99.69       104.68       97.78       100.71       100.10       100.38       100.47       110.32  |   8.72 %y/y |   3.22 %chg prev qtr |  15.46 %y/y |   6.49 %chg prev qtr |   8.82 %y/y |  -0.31 %chg prev qtr |  13.30 %y/y |   4.68 %chg prev qtr |   0.60 %y/y |  -2.22 %chg prev qtr |   9.89 %y/y |   0.71 %chg prev qtr |  10.00 %y/y |   0.10 %chg prev qtr |   6.98 %y/y |   0.38 %chg prev qtr |   0.94 %y/y |   0.47 %chg prev qtr |  22.18 %y/y |  10.32 %chg prev qtr
1980.1        100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00  |   7.12 %y/y |   0.25 %chg prev qtr |  15.18 %y/y |  10.89 %chg prev qtr |   9.83 %y/y |   3.03 %chg prev qtr |  12.80 %y/y |   3.22 %chg prev qtr |   5.90 %y/y |   0.24 %chg prev qtr |  11.47 %y/y |   4.69 %chg prev qtr |   2.73 %y/y |  -5.39 %chg prev qtr |  12.97 %y/y |   2.10 %chg prev qtr |   3.91 %y/y |   0.65 %chg prev qtr |  15.83 %y/y |   1.83 %chg prev qtr
1979.4         99.75       90.18       97.06       96.88       99.76       95.52       105.70       97.94       99.35       98.20  |  11.63 %y/y |   2.92 %chg prev qtr |   8.18 %y/y |  -8.66 %chg prev qtr |   9.12 %y/y |   1.01 %chg prev qtr |  12.52 %y/y |   1.80 %chg prev qtr |  10.37 %y/y |   2.13 %chg prev qtr |   7.06 %y/y |   0.99 %chg prev qtr |  24.84 %y/y |  15.00 %chg prev qtr |  12.95 %y/y |   2.34 %chg prev qtr |   7.91 %y/y |   0.56 %chg prev qtr |  13.24 %y/y |   5.84 %chg prev qtr
1979.3         96.92       98.73       96.09       95.17       97.68       94.58       91.91       95.70       98.80       92.78  |  10.30 %y/y |   2.09 %chg prev qtr |  15.83 %y/y |   7.05 %chg prev qtr |  11.33 %y/y |   4.89 %chg prev qtr |  16.23 %y/y |   3.01 %chg prev qtr |  12.59 %y/y |   0.49 %chg prev qtr |  10.08 %y/y |   3.20 %chg prev qtr |  -10.09 %y/y |   1.00 %chg prev qtr |  14.23 %y/y |   1.99 %chg prev qtr |   9.27 %y/y |  -0.73 %chg prev qtr |   6.37 %y/y |   2.76 %chg prev qtr
1979.2         94.94       92.23       91.61       92.39       97.20       91.65       91.00       93.83       99.53       90.29  |   9.24 %y/y |   1.70 %chg prev qtr |  11.71 %y/y |   6.23 %chg prev qtr |  10.44 %y/y |   0.62 %chg prev qtr |  16.80 %y/y |   4.22 %chg prev qtr |  16.31 %y/y |   2.93 %chg prev qtr |   9.56 %y/y |   2.16 %chg prev qtr |   0.60 %y/y |  -6.51 %chg prev qtr |  17.92 %y/y |   6.00 %chg prev qtr |  13.49 %y/y |   3.42 %chg prev qtr |   9.10 %y/y |   4.59 %chg prev qtr
1979.1         93.35       86.82       91.05       88.65       94.43       89.71       97.34       88.52       96.24       86.33  |  14.46 %y/y |   4.47 %chg prev qtr |  13.55 %y/y |   4.15 %chg prev qtr |   8.34 %y/y |   2.36 %chg prev qtr |  15.41 %y/y |   2.96 %chg prev qtr |  15.19 %y/y |   4.47 %chg prev qtr |  11.80 %y/y |   0.55 %chg prev qtr |   7.82 %y/y |  14.96 %chg prev qtr |  19.17 %y/y |   2.09 %chg prev qtr |  14.67 %y/y |   4.53 %chg prev qtr |  -0.38 %y/y |  -0.45 %chg prev qtr
1978.4         89.36       83.36       88.95       86.10       90.39       89.22       84.67       86.71       92.07       86.72  |   7.11 %y/y |   1.70 %chg prev qtr |   2.95 %y/y |  -2.21 %chg prev qtr |  13.37 %y/y |   3.06 %chg prev qtr |  16.95 %y/y |   5.15 %chg prev qtr |  19.60 %y/y |   4.18 %chg prev qtr |  13.04 %y/y |   3.84 %chg prev qtr |   9.61 %y/y |  -17.17 %chg prev qtr |  22.70 %y/y |   3.50 %chg prev qtr |  14.22 %y/y |   1.82 %chg prev qtr |   1.26 %y/y |  -0.57 %chg prev qtr
1978.3         87.87       85.24       86.31       81.88       86.76       85.92       102.22       83.78       90.42       87.22  |   8.58 %y/y |   1.10 %chg prev qtr |   9.53 %y/y |   3.25 %chg prev qtr |  12.43 %y/y |   4.05 %chg prev qtr |  17.36 %y/y |   3.51 %chg prev qtr |  15.99 %y/y |   3.82 %chg prev qtr |  11.28 %y/y |   2.71 %chg prev qtr |  34.69 %y/y |  13.00 %chg prev qtr |  24.51 %y/y |   5.29 %chg prev qtr |  15.92 %y/y |   3.10 %chg prev qtr |  19.36 %y/y |   5.39 %chg prev qtr
1978.2         86.91       82.56       82.95       79.10       83.57       83.65       90.46       79.57       87.70       82.76  |   9.73 %y/y |   6.56 %chg prev qtr |  16.07 %y/y |   7.98 %chg prev qtr |   9.14 %y/y |  -1.30 %chg prev qtr |  11.05 %y/y |   2.98 %chg prev qtr |  17.80 %y/y |   1.94 %chg prev qtr |  11.76 %y/y |   4.25 %chg prev qtr |   9.22 %y/y |   0.20 %chg prev qtr |  27.05 %y/y |   7.12 %chg prev qtr |  16.02 %y/y |   4.49 %chg prev qtr |   1.67 %y/y |  -4.50 %chg prev qtr
1978.1         81.56       76.46       84.04       76.81       81.98       80.24       90.28       74.28       83.93       86.66  |   8.66 %y/y |  -2.24 %chg prev qtr |  24.55 %y/y |  -5.57 %chg prev qtr |  11.53 %y/y |   7.11 %chg prev qtr |  15.47 %y/y |   4.33 %chg prev qtr |  19.52 %y/y |   8.47 %chg prev qtr |   9.66 %y/y |   1.66 %chg prev qtr |  16.21 %y/y |  16.87 %chg prev qtr |  24.84 %y/y |   5.11 %chg prev qtr |  15.57 %y/y |   4.12 %chg prev qtr |  19.58 %y/y |   1.19 %chg prev qtr
1977.4         83.43       80.97       78.46       73.62       75.58       78.93       77.25       70.67       80.61       85.64  |   9.09 %y/y |   3.09 %chg prev qtr |  21.85 %y/y |   4.05 %chg prev qtr |  10.46 %y/y |   2.20 %chg prev qtr |  15.46 %y/y |   5.52 %chg prev qtr |  17.58 %y/y |   1.04 %chg prev qtr |  10.35 %y/y |   2.23 %chg prev qtr |  -4.04 %y/y |   1.79 %chg prev qtr |  22.97 %y/y |   5.02 %chg prev qtr |  17.49 %y/y |   3.35 %chg prev qtr |  25.55 %y/y |  17.20 %chg prev qtr
1977.3         80.93       77.82       76.77       69.77       74.80       77.21       75.89       67.29       78.00       73.07  |   6.84 %y/y |   2.18 %chg prev qtr |   9.51 %y/y |   9.41 %chg prev qtr |   9.13 %y/y |   1.01 %chg prev qtr |  10.05 %y/y |  -2.05 %chg prev qtr |  16.31 %y/y |   5.44 %chg prev qtr |   9.92 %y/y |   3.15 %chg prev qtr |  -7.44 %y/y |  -8.37 %chg prev qtr |  19.58 %y/y |   7.44 %chg prev qtr |  15.45 %y/y |   3.19 %chg prev qtr |   4.67 %y/y |  -10.23 %chg prev qtr
1977.2         79.20       71.13       76.00       71.23       70.94       74.85       82.82       62.63       75.59       81.40  |   1.40 %y/y |   5.52 %chg prev qtr |   3.82 %y/y |  15.87 %chg prev qtr |  12.23 %y/y |   0.86 %chg prev qtr |  10.85 %y/y |   7.08 %chg prev qtr |  16.07 %y/y |   3.43 %chg prev qtr |   9.46 %y/y |   2.30 %chg prev qtr |  46.82 %y/y |   6.60 %chg prev qtr |  17.28 %y/y |   5.26 %chg prev qtr |  15.12 %y/y |   4.09 %chg prev qtr |  16.94 %y/y |  12.32 %chg prev qtr
1977.1         75.06       61.39       75.35       66.52       68.59       73.17       77.69       59.50       72.62       72.47  |   7.29 %y/y |  -1.86 %chg prev qtr |  -1.87 %y/y |  -7.61 %chg prev qtr |   8.32 %y/y |   6.08 %chg prev qtr |  12.25 %y/y |   4.33 %chg prev qtr |  12.02 %y/y |   6.71 %chg prev qtr |   5.68 %y/y |   2.29 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  18.50 %y/y |   3.53 %chg prev qtr |  10.85 %y/y |   5.84 %chg prev qtr |  12.76 %y/y |   6.25 %chg prev qtr
1976.4         76.48       66.45       71.03       63.76       64.28       71.53       80.50       57.47       68.61       68.21  |   8.98 %y/y |   0.96 %chg prev qtr |   2.15 %y/y |  -6.49 %chg prev qtr |   0.88 %y/y |   0.97 %chg prev qtr |   5.86 %y/y |   0.57 %chg prev qtr |   6.67 %y/y |  -0.05 %chg prev qtr |   5.88 %y/y |   1.84 %chg prev qtr |  10.99 %y/y |  -1.82 %chg prev qtr |  20.28 %y/y |   2.13 %chg prev qtr |  -0.78 %y/y |   1.55 %chg prev qtr |  -1.40 %y/y |  -2.29 %chg prev qtr
1976.3         75.75       71.06       70.35       63.40       64.31       70.24       81.99       56.27       67.56       69.81  |   5.78 %y/y |  -3.02 %chg prev qtr |  15.04 %y/y |   3.72 %chg prev qtr |   6.53 %y/y |   3.88 %chg prev qtr |  11.48 %y/y |  -1.34 %chg prev qtr |  14.35 %y/y |   5.22 %chg prev qtr |   4.29 %y/y |   2.72 %chg prev qtr |  25.19 %y/y |  45.35 %chg prev qtr |  14.51 %y/y |   5.37 %chg prev qtr |   4.78 %y/y |   2.89 %chg prev qtr |   0.14 %y/y |   0.29 %chg prev qtr
1976.2         78.11       68.51       67.72       64.26       61.12       68.38       56.41       53.40       65.66       69.61  |  11.30 %y/y |  11.65 %chg prev qtr |  -5.27 %y/y |   9.51 %chg prev qtr |   0.30 %y/y |  -2.65 %chg prev qtr |   9.27 %y/y |   8.44 %chg prev qtr |   7.47 %y/y |  -0.18 %chg prev qtr |   3.23 %y/y |  -1.24 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  13.35 %y/y |   6.35 %chg prev qtr |   4.39 %y/y |   0.23 %chg prev qtr |   0.88 %y/y |   8.31 %chg prev qtr
1976.1         69.96       62.56       69.56       59.26       61.23       69.24         na       50.21       65.51       64.27  |  -5.74 %y/y |  -0.31 %chg prev qtr |  -8.44 %y/y |  -3.83 %chg prev qtr |   3.57 %y/y |  -1.21 %chg prev qtr |   6.99 %y/y |  -1.61 %chg prev qtr |  10.11 %y/y |   1.61 %chg prev qtr |  -0.72 %y/y |   2.49 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   8.75 %y/y |   5.09 %chg prev qtr |   6.31 %y/y |  -5.26 %chg prev qtr |  25.80 %y/y |  -7.10 %chg prev qtr
1975.4         70.18       65.05       70.41       60.23       60.26       67.56       72.53       47.78       69.15       69.18  |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1975.3         71.61       61.77       66.04       56.87       56.24       67.35       65.49       49.14       64.48       69.71  |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1975.2         70.18       72.32       67.52       58.81       56.87       66.24       78.25       47.11       62.90       69.00  |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1975.1         74.22       68.33       67.16       55.39       55.61       69.74       76.33       46.17       61.62       51.09  |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr