E C O N S T A T S TM  
OFHEO House Price Index
   
Department of Housing and Urban Development   >>  
OFHEO House Price Index
 
Monthly - Purchases Only
      Census Division (sa & nsa) [xls] | src
E N Central to USA (NSA)   E N Central to USA (SA)  
 
Quarterly - Purchases Only
      U.S. and Census Divisions (sa) | src
E N Central to USA  
      U.S. and Census Divisions (nsa) | src
E N Central to USA  
      States (sa) | src
Alaska to Florida   Georgia to Massachuset   Maryland to Nebraska   New Hampshir to Rhode Islan   S Carolina to W Virginia   Wyoming to Wyoming  
      States (nsa) | src
Alaska to Florida   Georgia to Massachuset   Maryland to Nebraska   New Hampshir to Rhode Islan   S Carolina to W Virginia   Wyoming to Wyoming  
      25 Largest Metro Statcl Areas (sa) | src
Atlanta-Sand to Miami-Miami   Minneapolis- to San Diego-C   Santa Ana-An to Washington-  
      25 Largest Metro Statcl Areas | src
Atlanta-Sand to Miami-Miami   Minneapolis- to San Diego-C   Santa Ana-An to Washington-  
 
Quarterly - All Transactions
      U.S. and Census Divisions (nsa) | src
E N Central to USA  
      States (nsa) (nsa) | src
Alaska to Florida   Georgia to Massachuset   Maryland to Nebraska   New Hampshir to Rhode Islan   S Carolina to W Virginia   Wyoming to Wyoming  
      Metropolitan Statistical Areas (sa) | src
Atlanta-Sand to Miami-Miami   Minneapolis- to San Diego-C   Santa Ana-An to Washington-  
      Metropolitan Statistical Areas | src
Atlanta-Sand to Miami-Miami   Minneapolis- to San Diego-C   Santa Ana-An to Washington-  
      State Nonmetropolitan Areas (nsa) | src
Abilene, TX to Ames, IA   Clarksville, to Columbus, I   Greensboro-H to Hattiesburg   Lynchburg, V to Medford, OR   Prescott, AZ to Redding, CA   Trenton-Ewin to Vineland-Mi  
Anchorage, A to Atlantic Ci   Columbus, OH to Davenport-M   Hickory-Leno to Idaho Falls   Memphis, TN- to Modesto, CA   Reno-Sparks, to Rome, GA   Virginia Bea to W Palm Beac  
Auburn-Opeli to Bay City, M   Dayton, OH to Dubuque, IA   Indianapolis to Jefferson C   Monroe, LA to Napa, CA   Sacramento-A to Salt Lake C   Wheeling, WV to Yakima, WA  
Beaumont-Por to Bloomington   Duluth, MN-W to Erie, PA   Johnson City to Kingsport-B   Naples-Marco to Norwich-New   San Angelo, to Santa Cruz-   York-Hanover to Yuma, AZ  
Bloomington- to Buffalo-Nia   Eugene-Sprin to Florence, S   Kingston, NY to Lakeland-Wi   Oakland-Frem to Oshkosh-Nee   Santa Fe, NM to Sioux City,  
Burlington, to Cedar Rapid   Florence-Mus to Gainesville   Lancaster, P to Lewiston-Au   Owensboro, K to Peoria, IL   Sioux Falls, to Steubenvill  
Champaign-Ur to Cincinnati-   Gainesville, to Green Bay,   Lexington-Fa to Lubbock, TX   Philadelphia to Poughkeepsi   Stockton, CA to Topeka, KS  
>>
Quarter Avg over Year
End of Year
Download State Nonmetropolitan Areas (nsa)  Duluth, MN-W to Erie, PA CSV file obs:1103
Source : Department of Housing and Urban Development | http://www.fhfa.gov/Default.aspx?Page=296 | Column (1) : Duluth, MN-WI 404 Column (2) : Durham-Chapel Hill, NC 405 Column (3) : Eau Claire, WI 406 Column (4) : Edison-New Brunswick, NJ (MSAD) 407 Column (5) : El Centro, CA 408 Column (6) : Elizabethtown, KY 409 Column (7) : Elkhart-Goshen, IN 410 Column (8) : Elmira, NY 411 Column (9) : El Paso, TX 412 Column (10) : Erie, PA 413
EconStats does not guarantee the accuracy of this data. 20130405
      |  col (1)    |  col (2)    |  col (3)    |  col (4)    |  col (5)    |  col (6)    |  col (7)    |  col (8)    |  col (9)    |  col (10)    |
      | Duluth; MN-WI  | Durham-Chapel  | Eau Claire; WI  | Edison-New    | El Centro; CA  | Elizabethtown;  | Elkhart-Goshen; | Elmira; NY    | El Paso; TX   | Erie; PA     |
      |         | Hill; NC     |         | Brunswick; NJ  |         | KY        | IN        |         |         |         |
      |         |         |         | (MSAD)      |         |         |         |         |         |         |

      | Quarter     | Quarter     | Quarter     | Quarter     | Quarter     | Quarter     | Quarter     | Quarter     | Quarter     | Quarter     |
Year Qtr  |__Sep86_to_Sep12 _|__Mar79_to_Sep12 _|__Dec83_to_Sep12 _|__Sep76_to_Sep12 _|__Dec89_to_Sep12 _|__Dec93_to_Sep12 _|__Jun84_to_Sep12 _|__Jun91_to_Sep12 _|__Jun82_to_Sep12 _|__Sep84_to_Sep12 _|
2012.3        221.30       166.17       184.29       209.16       129.49       175.41       139.81       168.58       161.64       151.27  |  -0.23 %y/y |   1.29 %chg prev qtr |  -0.10 %y/y |  -0.21 %chg prev qtr |  -0.09 %y/y |   0.16 %chg prev qtr |  -2.37 %y/y |   0.42 %chg prev qtr |   2.39 %y/y |   2.89 %chg prev qtr |  -0.01 %y/y |   0.76 %chg prev qtr |   1.14 %y/y |   0.42 %chg prev qtr |   2.50 %y/y |   2.02 %chg prev qtr |   0.01 %y/y |   0.10 %chg prev qtr |   2.20 %y/y |   0.31 %chg prev qtr
2012.2        218.48       166.52       183.99       208.28       125.85       174.09       139.22       165.25       161.48       150.80  |   0.46 %y/y |   0.46 %chg prev qtr |   0.22 %y/y |   0.14 %chg prev qtr |   1.38 %y/y |   0.04 %chg prev qtr |  -2.95 %y/y |  -1.28 %chg prev qtr |   1.79 %y/y |  -2.10 %chg prev qtr |   2.85 %y/y |  -0.30 %chg prev qtr |   0.34 %y/y |   0.28 %chg prev qtr |   0.97 %y/y |  -1.48 %chg prev qtr |  -1.64 %y/y |   0.03 %chg prev qtr |   1.32 %y/y |  -0.46 %chg prev qtr
2012.1        217.48       166.28       183.92       210.98       128.55       174.61       138.83       167.73       161.43       151.49  |  -1.64 %y/y |  -1.94 %chg prev qtr |  -0.44 %y/y |  -0.35 %chg prev qtr |  -1.85 %y/y |  -0.71 %chg prev qtr |  -3.15 %y/y |  -1.49 %chg prev qtr |  -3.27 %y/y |  -0.55 %chg prev qtr |  -0.07 %y/y |  -1.44 %chg prev qtr |   0.04 %y/y |  -1.91 %chg prev qtr |   5.74 %y/y |   1.24 %chg prev qtr |  -2.49 %y/y |  -1.42 %chg prev qtr |   1.04 %y/y |   0.32 %chg prev qtr
2011.4        221.79       166.87       185.23       214.18       129.26       177.17       141.53       165.67       163.76       151.00  |  -1.03 %y/y |  -0.01 %chg prev qtr |  -0.86 %y/y |   0.32 %chg prev qtr |  -1.44 %y/y |   0.42 %chg prev qtr |  -4.06 %y/y |  -0.03 %chg prev qtr |  -2.48 %y/y |   2.21 %chg prev qtr |   0.82 %y/y |   1.00 %chg prev qtr |  -2.21 %y/y |   2.38 %chg prev qtr |   3.26 %y/y |   0.73 %chg prev qtr |  -1.24 %y/y |   1.32 %chg prev qtr |   0.67 %y/y |   2.02 %chg prev qtr
2011.3        221.81       166.34       184.46       214.24       126.47       175.42       138.24       164.47       161.62       148.01  |  -2.99 %y/y |   2.00 %chg prev qtr |  -2.93 %y/y |   0.11 %chg prev qtr |  -1.97 %y/y |   1.64 %chg prev qtr |  -4.13 %y/y |  -0.18 %chg prev qtr |  -1.46 %y/y |   2.29 %chg prev qtr |   0.16 %y/y |   3.64 %chg prev qtr |  -5.42 %y/y |  -0.37 %chg prev qtr |   5.15 %y/y |   0.49 %chg prev qtr |  -2.16 %y/y |  -1.55 %chg prev qtr |  -1.66 %y/y |  -0.55 %chg prev qtr
2011.2        217.47       166.15       181.49       214.62       123.64       169.26       138.75       163.67       164.17       148.83  |  -2.49 %y/y |  -1.64 %chg prev qtr |  -1.99 %y/y |  -0.51 %chg prev qtr |  -1.85 %y/y |  -3.14 %chg prev qtr |  -3.49 %y/y |  -1.48 %chg prev qtr |  -2.29 %y/y |  -6.97 %chg prev qtr |  -1.48 %y/y |  -3.13 %chg prev qtr |  -3.27 %y/y |  -0.02 %chg prev qtr |   5.40 %y/y |   3.18 %chg prev qtr |  -1.16 %y/y |  -0.83 %chg prev qtr |   0.25 %y/y |  -0.73 %chg prev qtr
2011.1        221.10       167.01       187.38       217.85       132.90       174.73       138.78       158.62       165.55       149.93  |  -0.28 %y/y |  -1.33 %chg prev qtr |  -1.76 %y/y |  -0.77 %chg prev qtr |   1.79 %y/y |  -0.29 %chg prev qtr |  -2.49 %y/y |  -2.41 %chg prev qtr |   3.00 %y/y |   0.26 %chg prev qtr |   3.28 %y/y |  -0.57 %chg prev qtr |  -4.47 %y/y |  -4.11 %chg prev qtr |  -0.43 %y/y |  -1.13 %chg prev qtr |   1.19 %y/y |  -0.16 %chg prev qtr |   0.78 %y/y |  -0.05 %chg prev qtr
2010.4        224.09       168.31       187.93       223.24       132.55       175.73       144.73       160.44       165.81       150.00  |  -0.75 %y/y |  -1.99 %chg prev qtr |  -2.72 %y/y |  -1.78 %chg prev qtr |   0.34 %y/y |  -0.12 %chg prev qtr |  -0.58 %y/y |  -0.10 %chg prev qtr |  -1.41 %y/y |   3.28 %chg prev qtr |   4.68 %y/y |   0.34 %chg prev qtr |  -0.24 %y/y |  -0.98 %chg prev qtr |   0.84 %y/y |   2.58 %chg prev qtr |  -0.22 %y/y |   0.38 %chg prev qtr |   1.35 %y/y |  -0.34 %chg prev qtr
2010.3        228.64       171.36       188.16       223.46       128.34       175.14       146.16       156.41       165.19       150.51  |   0.74 %y/y |   2.52 %chg prev qtr |  -1.12 %y/y |   1.09 %chg prev qtr |   1.14 %y/y |   1.75 %chg prev qtr |  -1.04 %y/y |   0.48 %chg prev qtr |  -8.03 %y/y |   1.42 %chg prev qtr |   3.57 %y/y |   1.94 %chg prev qtr |  -0.99 %y/y |   1.90 %chg prev qtr |   1.49 %y/y |   0.72 %chg prev qtr |  -1.76 %y/y |  -0.55 %chg prev qtr |   2.49 %y/y |   1.38 %chg prev qtr
2010.2        223.03       169.52       184.92       222.39       126.54       171.80       143.44       155.29       166.10       148.46  |  -3.71 %y/y |   0.60 %chg prev qtr |  -2.94 %y/y |  -0.29 %chg prev qtr |  -1.99 %y/y |   0.46 %chg prev qtr |  -4.24 %y/y |  -0.46 %chg prev qtr |  -13.45 %y/y |  -1.93 %chg prev qtr |  -0.05 %y/y |   1.55 %chg prev qtr |  -5.96 %y/y |  -1.26 %chg prev qtr |  -4.35 %y/y |  -2.52 %chg prev qtr |  -2.62 %y/y |   1.52 %chg prev qtr |  -1.17 %y/y |  -0.21 %chg prev qtr
2010.1        221.71       170.01       184.08       223.41       129.03       169.18       145.27       159.30       163.61       148.77  |  -5.66 %y/y |  -1.80 %chg prev qtr |  -3.36 %y/y |  -1.73 %chg prev qtr |  -3.52 %y/y |  -1.71 %chg prev qtr |  -6.43 %y/y |  -0.50 %chg prev qtr |  -13.00 %y/y |  -4.02 %chg prev qtr |  -1.11 %y/y |   0.78 %chg prev qtr |  -7.52 %y/y |   0.13 %chg prev qtr |  -0.33 %y/y |   0.12 %chg prev qtr |  -4.61 %y/y |  -1.55 %chg prev qtr |  -0.38 %y/y |   0.52 %chg prev qtr
2009.4        225.78       173.01       187.29       224.54       134.44       167.87       145.08       159.11       166.18       148.00  |  -1.93 %y/y |  -0.52 %chg prev qtr |  -1.49 %y/y |  -0.17 %chg prev qtr |  -1.50 %y/y |   0.68 %chg prev qtr |  -6.28 %y/y |  -0.56 %chg prev qtr |  -8.77 %y/y |  -3.65 %chg prev qtr |  -1.57 %y/y |  -0.73 %chg prev qtr |  -4.90 %y/y |  -1.72 %chg prev qtr |   1.02 %y/y |   3.24 %chg prev qtr |  -2.45 %y/y |  -1.17 %chg prev qtr |   1.34 %y/y |   0.78 %chg prev qtr
2009.3        226.95       173.30       186.03       225.81       139.54       169.10       147.62       154.12       168.15       146.85  |  -1.86 %y/y |  -2.02 %chg prev qtr |  -0.93 %y/y |  -0.77 %chg prev qtr |  -1.21 %y/y |  -1.40 %chg prev qtr |  -6.82 %y/y |  -2.77 %chg prev qtr |  -19.99 %y/y |  -4.56 %chg prev qtr |   0.94 %y/y |  -1.62 %chg prev qtr |  -3.09 %y/y |  -3.22 %chg prev qtr |   1.50 %y/y |  -5.08 %chg prev qtr |  -1.38 %y/y |  -1.42 %chg prev qtr |   0.27 %y/y |  -2.24 %chg prev qtr
2009.2        231.63       174.65       188.68       232.24       146.20       171.88       152.53       162.36       170.57       150.21  |  -0.63 %y/y |  -1.44 %chg prev qtr |  -0.23 %y/y |  -0.73 %chg prev qtr |  -0.92 %y/y |  -1.11 %chg prev qtr |  -6.30 %y/y |  -2.73 %chg prev qtr |  -21.38 %y/y |  -1.42 %chg prev qtr |  -1.01 %y/y |   0.47 %chg prev qtr |  -2.37 %y/y |  -2.90 %chg prev qtr |   7.01 %y/y |   1.58 %chg prev qtr |  -1.58 %y/y |  -0.55 %chg prev qtr |   1.67 %y/y |   0.58 %chg prev qtr
2009.1        235.02       175.93       190.79       238.76       148.31       171.08       157.09       159.83       171.52       149.34  |  -0.31 %y/y |   2.08 %chg prev qtr |   0.31 %y/y |   0.17 %chg prev qtr |  -1.04 %y/y |   0.34 %chg prev qtr |  -6.16 %y/y |  -0.34 %chg prev qtr |  -31.93 %y/y |   0.64 %chg prev qtr |  -1.61 %y/y |   0.32 %chg prev qtr |   0.06 %y/y |   2.98 %chg prev qtr |   5.48 %y/y |   1.48 %chg prev qtr |  -2.44 %y/y |   0.68 %chg prev qtr |   2.75 %y/y |   2.25 %chg prev qtr
2008.4        230.22       175.63       190.14       239.58       147.37       170.54       152.55       157.50       170.36       146.05  |  -1.77 %y/y |  -0.45 %chg prev qtr |   1.28 %y/y |   0.40 %chg prev qtr |  -1.06 %y/y |   0.98 %chg prev qtr |  -6.60 %y/y |  -1.13 %chg prev qtr |  -35.68 %y/y |  -15.50 %chg prev qtr |  -0.05 %y/y |   1.80 %chg prev qtr |  -1.11 %y/y |   0.15 %chg prev qtr |   5.80 %y/y |   3.73 %chg prev qtr |  -1.37 %y/y |  -0.09 %chg prev qtr |   0.14 %y/y |  -0.27 %chg prev qtr
2008.3        231.26       174.93       188.30       242.33       174.41       167.52       152.32       151.84       170.51       146.45  |  -1.42 %y/y |  -0.79 %chg prev qtr |   1.44 %y/y |  -0.07 %chg prev qtr |  -1.30 %y/y |  -1.12 %chg prev qtr |  -5.73 %y/y |  -2.23 %chg prev qtr |  -27.04 %y/y |  -6.21 %chg prev qtr |  -1.43 %y/y |  -3.52 %chg prev qtr |  -2.11 %y/y |  -2.51 %chg prev qtr |  -0.51 %y/y |   0.08 %chg prev qtr |  -0.76 %y/y |  -1.62 %chg prev qtr |   0.25 %y/y |  -0.87 %chg prev qtr
2008.2        233.10       175.05       190.44       247.86       185.95       173.64       156.24       151.72       173.31       147.74  |  -1.15 %y/y |  -1.12 %chg prev qtr |   2.04 %y/y |  -0.19 %chg prev qtr |   0.55 %y/y |  -1.22 %chg prev qtr |  -5.09 %y/y |  -2.59 %chg prev qtr |  -23.24 %y/y |  -14.66 %chg prev qtr |   1.57 %y/y |  -0.14 %chg prev qtr |  -0.15 %y/y |  -0.48 %chg prev qtr |  -2.76 %y/y |   0.13 %chg prev qtr |   1.21 %y/y |  -1.42 %chg prev qtr |   1.87 %y/y |   1.65 %chg prev qtr
2008.1        235.75       175.39       192.80       254.44       217.89       173.88       157.00       151.53       175.81       145.34  |   0.92 %y/y |   0.59 %chg prev qtr |   3.87 %y/y |   1.14 %chg prev qtr |   1.95 %y/y |   0.33 %chg prev qtr |  -3.49 %y/y |  -0.81 %chg prev qtr |  -14.80 %y/y |  -4.90 %chg prev qtr |   2.71 %y/y |   1.91 %chg prev qtr |   0.97 %y/y |   1.77 %chg prev qtr |   3.67 %y/y |   1.79 %chg prev qtr |   5.62 %y/y |   1.78 %chg prev qtr |  -0.28 %y/y |  -0.34 %chg prev qtr
2007.4        234.37       173.41       192.17       256.51       229.11       170.62       154.27       148.87       172.73       145.84  |   1.69 %y/y |  -0.09 %chg prev qtr |   3.22 %y/y |   0.56 %chg prev qtr |   2.21 %y/y |   0.73 %chg prev qtr |  -2.77 %y/y |  -0.21 %chg prev qtr |  -9.22 %y/y |  -4.16 %chg prev qtr |   1.83 %y/y |   0.39 %chg prev qtr |   0.05 %y/y |  -0.86 %chg prev qtr |   1.40 %y/y |  -2.46 %chg prev qtr |   5.63 %y/y |   0.53 %chg prev qtr |   2.03 %y/y |  -0.16 %chg prev qtr
2007.3        234.59       172.45       190.78       257.05       239.05       169.95       155.61       152.62       171.82       146.08  |   2.83 %y/y |  -0.52 %chg prev qtr |   5.36 %y/y |   0.52 %chg prev qtr |   2.95 %y/y |   0.73 %chg prev qtr |  -2.52 %y/y |  -1.57 %chg prev qtr |  -4.84 %y/y |  -1.32 %chg prev qtr |   1.68 %y/y |  -0.58 %chg prev qtr |   1.41 %y/y |  -0.55 %chg prev qtr |   6.40 %y/y |  -2.19 %chg prev qtr |   7.21 %y/y |   0.34 %chg prev qtr |   2.55 %y/y |   0.72 %chg prev qtr
2007.2        235.82       171.55       189.40       261.15       242.25       170.95       156.47       156.03       171.23       145.03  |   3.22 %y/y |   0.95 %chg prev qtr |   5.39 %y/y |   1.60 %chg prev qtr |   1.63 %y/y |   0.15 %chg prev qtr |  -0.61 %y/y |  -0.94 %chg prev qtr |  -1.51 %y/y |  -5.27 %chg prev qtr |   3.47 %y/y |   0.98 %chg prev qtr |   1.26 %y/y |   0.63 %chg prev qtr |   4.68 %y/y |   6.75 %chg prev qtr |  11.16 %y/y |   2.87 %chg prev qtr |   2.36 %y/y |  -0.49 %chg prev qtr
2007.1        233.60       168.85       189.11       263.64       255.74       169.29       155.49       146.16       166.45       145.75  |   1.98 %y/y |   1.36 %chg prev qtr |   4.95 %y/y |   0.51 %chg prev qtr |   1.62 %y/y |   0.59 %chg prev qtr |   0.88 %y/y |  -0.07 %chg prev qtr |   3.61 %y/y |   1.33 %chg prev qtr |   4.60 %y/y |   1.03 %chg prev qtr |   3.29 %y/y |   0.84 %chg prev qtr |   4.17 %y/y |  -0.44 %chg prev qtr |  11.60 %y/y |   1.79 %chg prev qtr |   3.59 %y/y |   1.97 %chg prev qtr
2006.4        230.47       168.00       188.01       263.82       252.38       167.56       154.19       146.81       163.52       142.94  |   2.11 %y/y |   1.02 %chg prev qtr |   6.20 %y/y |   2.64 %chg prev qtr |   1.73 %y/y |   1.45 %chg prev qtr |   2.96 %y/y |   0.05 %chg prev qtr |   8.02 %y/y |   0.47 %chg prev qtr |   6.74 %y/y |   0.25 %chg prev qtr |   1.35 %y/y |   0.48 %chg prev qtr |   6.69 %y/y |   2.35 %chg prev qtr |  14.67 %y/y |   2.03 %chg prev qtr |   2.89 %y/y |   0.34 %chg prev qtr
2006.3        228.14       163.68       185.32       263.70       251.20       167.15       153.45       143.44       160.27       142.45  |   2.16 %y/y |  -0.14 %chg prev qtr |   4.68 %y/y |   0.55 %chg prev qtr |   0.34 %y/y |  -0.56 %chg prev qtr |   6.31 %y/y |   0.36 %chg prev qtr |  10.99 %y/y |   2.13 %chg prev qtr |   5.36 %y/y |   1.17 %chg prev qtr |   2.41 %y/y |  -0.70 %chg prev qtr |   7.38 %y/y |  -3.76 %chg prev qtr |  15.63 %y/y |   4.04 %chg prev qtr |   2.70 %y/y |   0.54 %chg prev qtr
2006.2        228.47       162.78       186.37       262.75       245.97       165.21       154.53       149.05       154.04       141.68  |   4.32 %y/y |  -0.26 %chg prev qtr |   5.51 %y/y |   1.17 %chg prev qtr |   3.00 %y/y |   0.15 %chg prev qtr |   9.79 %y/y |   0.54 %chg prev qtr |  14.87 %y/y |  -0.34 %chg prev qtr |   8.19 %y/y |   2.08 %chg prev qtr |   5.84 %y/y |   2.65 %chg prev qtr |   8.24 %y/y |   6.23 %chg prev qtr |  15.39 %y/y |   3.28 %chg prev qtr |   2.27 %y/y |   0.70 %chg prev qtr
2006.1        229.07       160.89       186.10       261.33       246.82       161.85       150.54       140.31       149.15       140.70  |   7.83 %y/y |   1.49 %chg prev qtr |   5.65 %y/y |   1.71 %chg prev qtr |   4.82 %y/y |   0.69 %chg prev qtr |  14.07 %y/y |   1.99 %chg prev qtr |  23.36 %y/y |   5.64 %chg prev qtr |   7.40 %y/y |   3.10 %chg prev qtr |   2.83 %y/y |  -1.05 %chg prev qtr |   3.09 %y/y |   1.97 %chg prev qtr |  15.12 %y/y |   4.59 %chg prev qtr |   2.17 %y/y |   1.27 %chg prev qtr
2005.4        225.70       158.19       184.82       256.23       233.65       156.98       152.13       137.60       142.60       138.93  |   8.32 %y/y |   1.07 %chg prev qtr |   5.39 %y/y |   1.17 %chg prev qtr |   5.71 %y/y |   0.07 %chg prev qtr |  15.13 %y/y |   3.30 %chg prev qtr |  26.98 %y/y |   3.23 %chg prev qtr |   3.77 %y/y |  -1.05 %chg prev qtr |   3.65 %y/y |   1.53 %chg prev qtr |   1.68 %y/y |   3.01 %chg prev qtr |  12.31 %y/y |   2.88 %chg prev qtr |   2.67 %y/y |   0.17 %chg prev qtr
2005.3        223.31       156.36       184.69       248.05       226.33       158.65       149.84       133.58       138.61       138.70  |   7.60 %y/y |   1.97 %chg prev qtr |   5.51 %y/y |   1.35 %chg prev qtr |   5.90 %y/y |   2.07 %chg prev qtr |  14.13 %y/y |   3.64 %chg prev qtr |  31.02 %y/y |   5.70 %chg prev qtr |   8.83 %y/y |   3.90 %chg prev qtr |   4.78 %y/y |   2.62 %chg prev qtr |  -1.66 %y/y |  -2.99 %chg prev qtr |  10.24 %y/y |   3.83 %chg prev qtr |   3.35 %y/y |   0.12 %chg prev qtr
2005.2        219.00       154.28       180.94       239.33       214.12       152.70       146.01       137.70       133.50       138.54  |  10.19 %y/y |   3.09 %chg prev qtr |   4.75 %y/y |   1.31 %chg prev qtr |   7.18 %y/y |   1.91 %chg prev qtr |  17.64 %y/y |   4.47 %chg prev qtr |  32.92 %y/y |   7.02 %chg prev qtr |   4.83 %y/y |   1.33 %chg prev qtr |   4.32 %y/y |  -0.26 %chg prev qtr |   4.99 %y/y |   1.17 %chg prev qtr |   7.91 %y/y |   3.04 %chg prev qtr |   4.44 %y/y |   0.60 %chg prev qtr
2005.1        212.44       152.29       177.55       229.09       200.08       150.70       146.39       136.11       129.56       137.71  |   8.77 %y/y |   1.95 %chg prev qtr |   4.44 %y/y |   1.46 %chg prev qtr |   6.43 %y/y |   1.55 %chg prev qtr |  16.57 %y/y |   2.94 %chg prev qtr |  31.87 %y/y |   8.73 %chg prev qtr |   4.71 %y/y |  -0.38 %chg prev qtr |   3.75 %y/y |  -0.26 %chg prev qtr |   7.58 %y/y |   0.58 %chg prev qtr |   5.12 %y/y |   2.04 %chg prev qtr |   4.79 %y/y |   1.77 %chg prev qtr
2004.4        208.37       150.10       174.84       222.55       184.01       151.27       146.77       135.32       126.97       135.32  |   8.06 %y/y |   0.40 %chg prev qtr |   4.50 %y/y |   1.29 %chg prev qtr |   5.30 %y/y |   0.25 %chg prev qtr |  15.53 %y/y |   2.40 %chg prev qtr |  23.41 %y/y |   6.52 %chg prev qtr |   8.78 %y/y |   3.77 %chg prev qtr |   3.81 %y/y |   2.64 %chg prev qtr |   7.28 %y/y |  -0.38 %chg prev qtr |   5.19 %y/y |   0.99 %chg prev qtr |   3.80 %y/y |   0.83 %chg prev qtr
2004.3        207.54       148.19       174.40       217.34       172.74       145.78       143.00       135.83       125.73       134.21  |  11.89 %y/y |   4.42 %chg prev qtr |   3.97 %y/y |   0.61 %chg prev qtr |   8.57 %y/y |   3.31 %chg prev qtr |  19.10 %y/y |   6.83 %chg prev qtr |  20.19 %y/y |   7.23 %chg prev qtr |   5.21 %y/y |   0.08 %chg prev qtr |   2.60 %y/y |   2.16 %chg prev qtr |   7.05 %y/y |   3.56 %chg prev qtr |   5.27 %y/y |   1.63 %chg prev qtr |   3.89 %y/y |   1.18 %chg prev qtr
2004.2        198.75       147.29       168.82       203.44       161.09       145.66       139.97       131.16       123.71       132.65  |  10.81 %y/y |   1.76 %chg prev qtr |   3.76 %y/y |   1.02 %chg prev qtr |   6.24 %y/y |   1.19 %chg prev qtr |  15.10 %y/y |   3.52 %chg prev qtr |  15.12 %y/y |   6.17 %chg prev qtr |   5.04 %y/y |   1.21 %chg prev qtr |   1.19 %y/y |  -0.80 %chg prev qtr |   6.29 %y/y |   3.67 %chg prev qtr |   4.41 %y/y |   0.37 %chg prev qtr |   3.62 %y/y |   0.94 %chg prev qtr
2004.1        195.31       145.81       166.83       196.52       151.73       143.92       141.10       126.52       123.25       131.42  |  10.18 %y/y |   1.29 %chg prev qtr |   3.69 %y/y |   1.52 %chg prev qtr |   6.01 %y/y |   0.48 %chg prev qtr |  13.20 %y/y |   2.01 %chg prev qtr |  12.10 %y/y |   1.76 %chg prev qtr |   5.44 %y/y |   3.49 %chg prev qtr |   2.25 %y/y |  -0.20 %chg prev qtr |   0.70 %y/y |   0.30 %chg prev qtr |   4.66 %y/y |   2.11 %chg prev qtr |   4.12 %y/y |   0.81 %chg prev qtr
2003.4        192.82       143.63       166.04       192.64       149.10       139.06       141.38       126.14       120.70       130.36  |  10.78 %y/y |   3.96 %chg prev qtr |   2.53 %y/y |   0.77 %chg prev qtr |   6.67 %y/y |   3.37 %chg prev qtr |  13.01 %y/y |   5.56 %chg prev qtr |  10.92 %y/y |   3.74 %chg prev qtr |   2.70 %y/y |   0.36 %chg prev qtr |   3.72 %y/y |   1.44 %chg prev qtr |   0.84 %y/y |  -0.59 %chg prev qtr |   3.78 %y/y |   1.05 %chg prev qtr |   3.28 %y/y |   0.91 %chg prev qtr
2003.3        185.48       142.53       160.63       182.49       143.72       138.56       139.37       126.89       119.44       129.18  |   8.56 %y/y |   3.41 %chg prev qtr |   2.27 %y/y |   0.41 %chg prev qtr |   3.56 %y/y |   1.09 %chg prev qtr |   9.87 %y/y |   3.25 %chg prev qtr |   8.27 %y/y |   2.71 %chg prev qtr |   3.59 %y/y |  -0.08 %chg prev qtr |   2.65 %y/y |   0.76 %chg prev qtr |   4.99 %y/y |   2.83 %chg prev qtr |   5.26 %y/y |   0.80 %chg prev qtr |   3.73 %y/y |   0.91 %chg prev qtr
2003.2        179.36       141.95       158.90       176.75       139.93       138.67       138.32       123.40       118.49       128.01  |   7.39 %y/y |   1.18 %chg prev qtr |   2.71 %y/y |   0.95 %chg prev qtr |   3.36 %y/y |   0.97 %chg prev qtr |  10.38 %y/y |   1.81 %chg prev qtr |   8.73 %y/y |   3.38 %chg prev qtr |   5.54 %y/y |   1.59 %chg prev qtr |   3.42 %y/y |   0.24 %chg prev qtr |   3.16 %y/y |  -1.78 %chg prev qtr |   5.20 %y/y |   0.62 %chg prev qtr |   2.94 %y/y |   1.42 %chg prev qtr
2003.1        177.26       140.62       157.37       173.60       135.35       136.50       137.99       125.64       117.76       126.22  |   8.94 %y/y |   1.84 %chg prev qtr |   3.07 %y/y |   0.39 %chg prev qtr |   3.23 %y/y |   1.10 %chg prev qtr |  12.98 %y/y |   1.84 %chg prev qtr |   5.76 %y/y |   0.69 %chg prev qtr |   3.84 %y/y |   0.81 %chg prev qtr |   2.48 %y/y |   1.23 %chg prev qtr |   4.63 %y/y |   0.44 %chg prev qtr |   5.86 %y/y |   1.26 %chg prev qtr |   3.16 %y/y |   0.00 %chg prev qtr
2002.4        174.05       140.08       155.66       170.47       134.42       135.40       136.31       125.09       116.30       126.22  |   9.22 %y/y |   1.87 %chg prev qtr |   3.42 %y/y |   0.52 %chg prev qtr |   3.52 %y/y |   0.35 %chg prev qtr |  14.32 %y/y |   2.63 %chg prev qtr |   6.98 %y/y |   1.27 %chg prev qtr |   4.13 %y/y |   1.23 %chg prev qtr |   2.01 %y/y |   0.40 %chg prev qtr |   5.60 %y/y |   3.50 %chg prev qtr |   3.53 %y/y |   2.49 %chg prev qtr |   3.06 %y/y |   1.35 %chg prev qtr
2002.3        170.85       139.36       155.11       166.10       132.74       133.76       135.77       120.86       113.47       124.54  |   9.08 %y/y |   2.30 %chg prev qtr |   3.36 %y/y |   0.83 %chg prev qtr |   4.09 %y/y |   0.89 %chg prev qtr |  14.12 %y/y |   3.73 %chg prev qtr |   6.12 %y/y |   3.14 %chg prev qtr |   3.89 %y/y |   1.80 %chg prev qtr |   2.17 %y/y |   1.52 %chg prev qtr |  -1.94 %y/y |   1.04 %chg prev qtr |   2.36 %y/y |   0.75 %chg prev qtr |   2.21 %y/y |   0.14 %chg prev qtr
2002.2        167.01       138.21       153.74       160.13       128.70       131.39       133.74       119.62       112.63       124.36  |   8.84 %y/y |   2.64 %chg prev qtr |   3.90 %y/y |   1.30 %chg prev qtr |   4.96 %y/y |   0.85 %chg prev qtr |  13.57 %y/y |   4.21 %chg prev qtr |   5.32 %y/y |   0.56 %chg prev qtr |   3.57 %y/y |  -0.05 %chg prev qtr |   1.43 %y/y |  -0.68 %chg prev qtr |   2.85 %y/y |  -0.38 %chg prev qtr |   2.63 %y/y |   1.25 %chg prev qtr |   2.91 %y/y |   1.64 %chg prev qtr
2002.1        162.71       136.43       152.45       153.66       127.98       131.45       134.65       120.08       111.24       122.35  |   8.51 %y/y |   2.10 %chg prev qtr |   3.58 %y/y |   0.72 %chg prev qtr |   5.25 %y/y |   1.39 %chg prev qtr |  12.55 %y/y |   3.04 %chg prev qtr |   7.52 %y/y |   1.85 %chg prev qtr |   3.97 %y/y |   1.09 %chg prev qtr |   3.26 %y/y |   0.77 %chg prev qtr |   1.72 %y/y |   1.37 %chg prev qtr |   1.91 %y/y |  -0.97 %chg prev qtr |   3.07 %y/y |  -0.10 %chg prev qtr
2001.4        159.36       135.45       150.36       149.12       125.65       130.03       133.62       118.46       112.33       122.47  |   8.19 %y/y |   1.74 %chg prev qtr |   4.69 %y/y |   0.46 %chg prev qtr |   5.13 %y/y |   0.91 %chg prev qtr |  11.73 %y/y |   2.45 %chg prev qtr |   8.30 %y/y |   0.46 %chg prev qtr |   6.70 %y/y |   0.99 %chg prev qtr |   4.24 %y/y |   0.55 %chg prev qtr |   6.26 %y/y |  -3.89 %chg prev qtr |   5.47 %y/y |   1.34 %chg prev qtr |   3.75 %y/y |   0.51 %chg prev qtr
2001.3        156.63       134.83       149.01       145.55       125.08       128.75       132.89       123.25       110.85       121.85  |   9.08 %y/y |   2.08 %chg prev qtr |   5.76 %y/y |   1.36 %chg prev qtr |   5.82 %y/y |   1.73 %chg prev qtr |  11.29 %y/y |   3.23 %chg prev qtr |   7.03 %y/y |   2.36 %chg prev qtr |   6.26 %y/y |   1.49 %chg prev qtr |   5.03 %y/y |   0.79 %chg prev qtr |   9.61 %y/y |   5.98 %chg prev qtr |   4.82 %y/y |   1.01 %chg prev qtr |   6.72 %y/y |   0.84 %chg prev qtr
2001.2        153.44       133.02       146.48       141.00       122.20       126.86       131.85       116.30       109.74       120.84  |   9.73 %y/y |   2.33 %chg prev qtr |   5.06 %y/y |   0.99 %chg prev qtr |   4.17 %y/y |   1.13 %chg prev qtr |  11.24 %y/y |   3.27 %chg prev qtr |   6.92 %y/y |   2.66 %chg prev qtr |   4.70 %y/y |   0.34 %chg prev qtr |   5.11 %y/y |   1.11 %chg prev qtr |   1.77 %y/y |  -1.48 %chg prev qtr |   3.98 %y/y |   0.53 %chg prev qtr |   5.65 %y/y |   1.80 %chg prev qtr
2001.1        149.95       131.71       144.84       136.53       119.03       126.43       130.40       118.05       109.16       118.70  |   7.92 %y/y |   1.81 %chg prev qtr |   6.52 %y/y |   1.80 %chg prev qtr |   5.41 %y/y |   1.27 %chg prev qtr |  11.39 %y/y |   2.30 %chg prev qtr |   5.13 %y/y |   2.59 %chg prev qtr |   6.30 %y/y |   3.74 %chg prev qtr |   5.30 %y/y |   1.72 %chg prev qtr |   7.18 %y/y |   5.89 %chg prev qtr |   4.73 %y/y |   2.50 %chg prev qtr |   5.08 %y/y |   0.56 %chg prev qtr
2000.4        147.29       129.38       143.02       133.46       116.02       121.87       128.19       111.48       106.50       118.04  |  10.59 %y/y |   2.58 %chg prev qtr |   5.02 %y/y |   1.48 %chg prev qtr |   8.08 %y/y |   1.57 %chg prev qtr |  11.56 %y/y |   2.05 %chg prev qtr |   4.55 %y/y |  -0.72 %chg prev qtr |   1.58 %y/y |   0.58 %chg prev qtr |   4.58 %y/y |   1.31 %chg prev qtr |   5.27 %y/y |  -0.85 %chg prev qtr |   2.35 %y/y |   0.71 %chg prev qtr |   4.42 %y/y |   3.38 %chg prev qtr
2000.3        143.59       127.49       140.81       130.78       116.86       121.17       126.53       112.44       105.75       114.18  |   8.87 %y/y |   2.68 %chg prev qtr |   3.84 %y/y |   0.70 %chg prev qtr |   6.55 %y/y |   0.14 %chg prev qtr |  10.71 %y/y |   3.18 %chg prev qtr |   7.75 %y/y |   2.25 %chg prev qtr |   2.43 %y/y |   0.01 %chg prev qtr |   2.53 %y/y |   0.87 %chg prev qtr |   4.17 %y/y |  -1.61 %chg prev qtr |   0.12 %y/y |   0.20 %chg prev qtr |   1.38 %y/y |  -0.17 %chg prev qtr
2000.2        139.84       126.61       140.61       126.75       114.29       121.16       125.44       114.28       105.54       114.38  |   8.31 %y/y |   0.64 %chg prev qtr |   4.15 %y/y |   2.39 %chg prev qtr |   9.33 %y/y |   2.33 %chg prev qtr |  10.66 %y/y |   3.41 %chg prev qtr |   3.76 %y/y |   0.95 %chg prev qtr |   2.88 %y/y |   1.87 %chg prev qtr |   3.13 %y/y |   1.29 %chg prev qtr |   6.92 %y/y |   3.76 %chg prev qtr |   0.65 %y/y |   1.26 %chg prev qtr |   1.28 %y/y |   1.26 %chg prev qtr
2000.1        138.95       123.65       137.41       122.57       113.22       118.94       123.84       110.14       104.23       112.96  |   9.26 %y/y |   4.33 %chg prev qtr |   3.29 %y/y |   0.37 %chg prev qtr |   8.54 %y/y |   3.84 %chg prev qtr |   8.25 %y/y |   2.46 %chg prev qtr |   4.37 %y/y |   2.03 %chg prev qtr |   1.70 %y/y |  -0.87 %chg prev qtr |   1.87 %y/y |   1.03 %chg prev qtr |   2.15 %y/y |   4.00 %chg prev qtr |  -1.79 %y/y |   0.17 %chg prev qtr |  -0.04 %y/y |  -0.07 %chg prev qtr
1999.4        133.18       123.20       132.33       119.63       110.97       119.98       122.58       105.90       104.05       113.04  |   6.37 %y/y |   0.98 %chg prev qtr |   4.03 %y/y |   0.35 %chg prev qtr |   6.10 %y/y |   0.14 %chg prev qtr |   6.99 %y/y |   1.27 %chg prev qtr |   2.54 %y/y |   2.32 %chg prev qtr |   3.76 %y/y |   1.42 %chg prev qtr |   2.17 %y/y |  -0.67 %chg prev qtr |   0.65 %y/y |  -1.89 %chg prev qtr |   0.06 %y/y |  -1.49 %chg prev qtr |   1.04 %y/y |   0.36 %chg prev qtr
1999.3        131.89       122.77       132.15       118.13       108.45       118.30       123.41       107.94       105.62       112.63  |   5.78 %y/y |   2.15 %chg prev qtr |   4.53 %y/y |   1.00 %chg prev qtr |   5.71 %y/y |   2.75 %chg prev qtr |   6.44 %y/y |   3.13 %chg prev qtr |   1.12 %y/y |  -1.54 %chg prev qtr |   0.23 %y/y |   0.45 %chg prev qtr |   3.60 %y/y |   1.46 %chg prev qtr |   2.12 %y/y |   0.99 %chg prev qtr |   3.15 %y/y |   0.72 %chg prev qtr |   2.27 %y/y |  -0.27 %chg prev qtr
1999.2        129.11       121.56       128.61       114.54       110.15       117.77       121.63       106.88       104.86       112.93  |   5.53 %y/y |   1.53 %chg prev qtr |   5.32 %y/y |   1.55 %chg prev qtr |   5.64 %y/y |   1.59 %chg prev qtr |   4.64 %y/y |   1.16 %chg prev qtr |   4.37 %y/y |   1.54 %chg prev qtr |   2.63 %y/y |   0.70 %chg prev qtr |   3.15 %y/y |   0.05 %chg prev qtr |   1.38 %y/y |  -0.87 %chg prev qtr |   2.90 %y/y |  -1.20 %chg prev qtr |   1.81 %y/y |  -0.07 %chg prev qtr
1999.1        127.17       119.71       126.60       113.23       108.48       116.95       121.57       107.82       106.13       113.01  |   5.11 %y/y |   1.57 %chg prev qtr |   3.76 %y/y |   1.08 %chg prev qtr |   6.34 %y/y |   1.51 %chg prev qtr |   3.71 %y/y |   1.27 %chg prev qtr |   1.64 %y/y |   0.24 %chg prev qtr |   5.31 %y/y |   1.14 %chg prev qtr |   4.19 %y/y |   1.33 %chg prev qtr |   2.75 %y/y |   2.47 %chg prev qtr |   2.01 %y/y |   2.06 %chg prev qtr |   3.84 %y/y |   1.01 %chg prev qtr
1998.4        125.20       118.43       124.72       111.81       108.22       115.63       119.98       105.22       103.99       111.88  |   4.94 %y/y |   0.42 %chg prev qtr |   4.04 %y/y |   0.83 %chg prev qtr |   4.24 %y/y |  -0.23 %chg prev qtr |   3.93 %y/y |   0.75 %chg prev qtr |   4.24 %y/y |   0.90 %chg prev qtr |   4.77 %y/y |  -2.03 %chg prev qtr |   3.72 %y/y |   0.72 %chg prev qtr |   1.62 %y/y |  -0.45 %chg prev qtr |   2.15 %y/y |   1.56 %chg prev qtr |   3.66 %y/y |   1.59 %chg prev qtr
1998.3        124.68       117.45       125.01       110.98       107.25       118.03       119.12       105.70       102.39       110.13  |   6.75 %y/y |   1.91 %chg prev qtr |   4.34 %y/y |   1.76 %chg prev qtr |   5.72 %y/y |   2.69 %chg prev qtr |   4.46 %y/y |   1.39 %chg prev qtr |   0.60 %y/y |   1.62 %chg prev qtr |   9.38 %y/y |   2.86 %chg prev qtr |   4.80 %y/y |   1.03 %chg prev qtr |   1.42 %y/y |   0.27 %chg prev qtr |   1.90 %y/y |   0.48 %chg prev qtr |   2.73 %y/y |  -0.71 %chg prev qtr
1998.2        122.34       115.42       121.74       109.46       105.54       114.75       117.91       105.42       101.90       110.92  |   8.30 %y/y |   1.12 %chg prev qtr |   3.78 %y/y |   0.04 %chg prev qtr |   5.48 %y/y |   2.26 %chg prev qtr |   4.66 %y/y |   0.26 %chg prev qtr |   5.73 %y/y |  -1.11 %chg prev qtr |   5.14 %y/y |   3.33 %chg prev qtr |   5.30 %y/y |   1.05 %chg prev qtr |   2.40 %y/y |   0.47 %chg prev qtr |   1.19 %y/y |  -2.06 %chg prev qtr |   4.38 %y/y |   1.92 %chg prev qtr
1998.1        120.99       115.37       119.05       109.18       106.73       111.05       116.68       104.93       104.04       108.83  |   5.30 %y/y |   1.41 %chg prev qtr |   5.64 %y/y |   1.35 %chg prev qtr |   4.67 %y/y |  -0.50 %chg prev qtr |   4.37 %y/y |   1.49 %chg prev qtr |   4.17 %y/y |   2.80 %chg prev qtr |   0.99 %y/y |   0.62 %chg prev qtr |   4.58 %y/y |   0.86 %chg prev qtr |   5.08 %y/y |   1.34 %chg prev qtr |   2.45 %y/y |   2.20 %chg prev qtr |   4.10 %y/y |   0.83 %chg prev qtr
1997.4        119.31       113.83       119.65       107.58       103.82       110.37       115.68       103.54       101.80       107.93  |   6.23 %y/y |   2.15 %chg prev qtr |   4.93 %y/y |   1.13 %chg prev qtr |   5.13 %y/y |   1.18 %chg prev qtr |   3.79 %y/y |   1.26 %chg prev qtr |   2.09 %y/y |  -2.62 %chg prev qtr |   3.91 %y/y |   2.28 %chg prev qtr |   4.94 %y/y |   1.78 %chg prev qtr |  -1.51 %y/y |  -0.65 %chg prev qtr |   2.82 %y/y |   1.31 %chg prev qtr |   2.54 %y/y |   0.68 %chg prev qtr
1997.3        116.80       112.56       118.25       106.24       106.61       107.91       113.66       104.22       100.48       107.20  |   6.33 %y/y |   3.40 %chg prev qtr |   5.45 %y/y |   1.20 %chg prev qtr |   4.59 %y/y |   2.45 %chg prev qtr |   2.62 %y/y |   1.58 %chg prev qtr |   4.37 %y/y |   6.80 %chg prev qtr |   4.88 %y/y |  -1.13 %chg prev qtr |   4.36 %y/y |   1.50 %chg prev qtr |   0.15 %y/y |   1.23 %chg prev qtr |   0.82 %y/y |  -0.22 %chg prev qtr |   2.67 %y/y |   0.88 %chg prev qtr
1997.2        112.96       111.22       115.42       104.59       99.82       109.14       111.98       102.95       100.70       106.27  |   2.40 %y/y |  -1.69 %chg prev qtr |   6.34 %y/y |   1.84 %chg prev qtr |   4.41 %y/y |   1.48 %chg prev qtr |   0.91 %y/y |  -0.02 %chg prev qtr |  -4.32 %y/y |  -2.58 %chg prev qtr |   4.80 %y/y |  -0.75 %chg prev qtr |   4.08 %y/y |   0.37 %chg prev qtr |   1.01 %y/y |   3.09 %chg prev qtr |  -1.88 %y/y |  -0.84 %chg prev qtr |   1.80 %y/y |   1.65 %chg prev qtr
1997.1        114.90       109.21       113.74       104.61       102.46       109.96       111.57       99.86       101.55       104.54  |   5.89 %y/y |   2.31 %chg prev qtr |   5.01 %y/y |   0.67 %chg prev qtr |   7.19 %y/y |  -0.06 %chg prev qtr |  -0.30 %y/y |   0.93 %chg prev qtr |  -1.53 %y/y |   0.76 %chg prev qtr |   5.43 %y/y |   3.52 %chg prev qtr |   5.26 %y/y |   1.22 %chg prev qtr |  -2.57 %y/y |  -5.01 %chg prev qtr |  -1.90 %y/y |   2.57 %chg prev qtr |  -0.07 %y/y |  -0.68 %chg prev qtr
1996.4        112.31       108.48       113.81       103.65       101.69       106.22       110.23       105.13       99.01       105.26  |   3.79 %y/y |   2.24 %chg prev qtr |   3.49 %y/y |   1.63 %chg prev qtr |   6.09 %y/y |   0.66 %chg prev qtr |   0.54 %y/y |   0.12 %chg prev qtr |  -1.03 %y/y |  -0.45 %chg prev qtr |   5.54 %y/y |   3.24 %chg prev qtr |   5.29 %y/y |   1.21 %chg prev qtr |   1.02 %y/y |   1.03 %chg prev qtr |  -3.93 %y/y |  -0.65 %chg prev qtr |   3.89 %y/y |   0.81 %chg prev qtr
1996.3        109.85       106.74       113.06       103.53       102.15       102.89       108.91       104.06       99.66       104.41  |   3.68 %y/y |  -0.42 %chg prev qtr |   4.27 %y/y |   2.06 %chg prev qtr |   7.79 %y/y |   2.28 %chg prev qtr |   0.56 %y/y |  -0.12 %chg prev qtr |  -1.76 %y/y |  -2.09 %chg prev qtr |   5.05 %y/y |  -1.20 %chg prev qtr |   4.78 %y/y |   1.23 %chg prev qtr |   3.98 %y/y |   2.10 %chg prev qtr |  -2.74 %y/y |  -2.89 %chg prev qtr |   1.66 %y/y |   0.02 %chg prev qtr
1996.2        110.31       104.59       110.54       103.65       104.33       104.14       107.59       101.92       102.63       104.39  |   6.90 %y/y |   1.66 %chg prev qtr |   3.78 %y/y |   0.57 %chg prev qtr |   8.81 %y/y |   4.17 %chg prev qtr |   2.69 %y/y |  -1.21 %chg prev qtr |   3.89 %y/y |   0.27 %chg prev qtr |   5.91 %y/y |  -0.15 %chg prev qtr |   6.21 %y/y |   1.51 %chg prev qtr |   8.28 %y/y |  -0.56 %chg prev qtr |   0.74 %y/y |  -0.86 %chg prev qtr |   5.76 %y/y |  -0.21 %chg prev qtr
1996.1        108.51       104.00       106.11       104.92       104.05       104.30       105.99       102.49       103.52       104.61  |   8.51 %y/y |   0.28 %chg prev qtr |   4.00 %y/y |  -0.78 %chg prev qtr |   6.11 %y/y |  -1.09 %chg prev qtr |   4.92 %y/y |   1.78 %chg prev qtr |   4.05 %y/y |   1.27 %chg prev qtr |   4.30 %y/y |   3.64 %chg prev qtr |   5.99 %y/y |   1.24 %chg prev qtr |   2.49 %y/y |  -1.52 %chg prev qtr |   3.52 %y/y |   0.45 %chg prev qtr |   4.61 %y/y |   3.25 %chg prev qtr
1995.4        108.21       104.82       107.28       103.09       102.75       100.64       104.69       104.07       103.06       101.32  |   7.54 %y/y |   2.13 %chg prev qtr |   6.74 %y/y |   2.39 %chg prev qtr |   8.07 %y/y |   2.28 %chg prev qtr |   3.20 %y/y |   0.14 %chg prev qtr |   2.59 %y/y |  -1.18 %chg prev qtr |   7.17 %y/y |   2.76 %chg prev qtr |   6.40 %y/y |   0.72 %chg prev qtr |   5.20 %y/y |   3.99 %chg prev qtr |   3.61 %y/y |   0.58 %chg prev qtr |   5.02 %y/y |  -1.35 %chg prev qtr
1995.3        105.95       102.37       104.89       102.95       103.98       97.94       103.94       100.08       102.47       102.71  |   6.10 %y/y |   2.67 %chg prev qtr |   4.88 %y/y |   1.58 %chg prev qtr |   6.10 %y/y |   3.25 %chg prev qtr |   1.65 %y/y |   2.00 %chg prev qtr |   6.30 %y/y |   3.55 %chg prev qtr |   4.35 %y/y |  -0.40 %chg prev qtr |   7.43 %y/y |   2.61 %chg prev qtr |   1.46 %y/y |   6.32 %chg prev qtr |   2.25 %y/y |   0.58 %chg prev qtr |   6.07 %y/y |   4.06 %chg prev qtr
1995.2        103.19       100.78       101.59       100.93       100.42       98.33       101.30       94.13       101.88       98.70  |   4.74 %y/y |   3.19 %chg prev qtr |   4.95 %y/y |   0.78 %chg prev qtr |   6.20 %y/y |   1.59 %chg prev qtr |  -0.87 %y/y |   0.93 %chg prev qtr |   0.56 %y/y |   0.42 %chg prev qtr |   6.59 %y/y |  -1.67 %chg prev qtr |   6.17 %y/y |   1.30 %chg prev qtr |  -7.12 %y/y |  -5.87 %chg prev qtr |   3.01 %y/y |   1.88 %chg prev qtr |   1.36 %y/y |  -1.30 %chg prev qtr
1995.1        100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00  |  -0.90 %y/y |  -0.62 %chg prev qtr |   5.33 %y/y |   1.83 %chg prev qtr |   8.30 %y/y |   0.74 %chg prev qtr |  -3.09 %y/y |   0.11 %chg prev qtr |  -0.23 %y/y |  -0.16 %chg prev qtr |   8.45 %y/y |   6.48 %chg prev qtr |   6.26 %y/y |   1.64 %chg prev qtr |  -4.97 %y/y |   1.08 %chg prev qtr |   0.46 %y/y |   0.53 %chg prev qtr |   3.50 %y/y |   3.65 %chg prev qtr
1994.4        100.62       98.20       99.27       99.89       100.16       93.91       98.39       98.93       99.47       96.48  |   0.95 %y/y |   0.76 %chg prev qtr |   4.33 %y/y |   0.60 %chg prev qtr |  11.33 %y/y |   0.41 %chg prev qtr |  -2.85 %y/y |  -1.37 %chg prev qtr |   0.40 %y/y |   2.39 %chg prev qtr |   3.01 %y/y |   0.05 %chg prev qtr |   4.40 %y/y |   1.70 %chg prev qtr |  -3.56 %y/y |   0.29 %chg prev qtr |   0.54 %y/y |  -0.75 %chg prev qtr |   3.11 %y/y |  -0.36 %chg prev qtr
1994.3         99.86       97.61       98.86       101.28       97.82       93.86       96.75       98.64       100.22       96.83  |   1.98 %y/y |   1.36 %chg prev qtr |   4.20 %y/y |   1.65 %chg prev qtr |  11.34 %y/y |   3.35 %chg prev qtr |  -0.69 %y/y |  -0.53 %chg prev qtr |  -0.63 %y/y |  -2.04 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   4.63 %y/y |   1.40 %chg prev qtr |  -6.80 %y/y |  -2.67 %chg prev qtr |   2.59 %y/y |   1.33 %chg prev qtr |   4.62 %y/y |  -0.56 %chg prev qtr
1994.2         98.52       96.03       95.66       101.82       99.86       92.25       95.41       101.35       98.90       97.38  |   1.79 %y/y |  -2.37 %chg prev qtr |   3.66 %y/y |   1.15 %chg prev qtr |  10.36 %y/y |   3.60 %chg prev qtr |   0.22 %y/y |  -1.33 %chg prev qtr |   3.15 %y/y |  -0.37 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   4.54 %y/y |   1.38 %chg prev qtr |  -1.01 %y/y |  -3.69 %chg prev qtr |   1.54 %y/y |  -0.64 %chg prev qtr |   8.03 %y/y |   0.79 %chg prev qtr
1994.1        100.91       94.94       92.34       103.19       100.23       92.21       94.11       105.23       99.54       96.62  |   5.62 %y/y |   1.24 %chg prev qtr |   3.22 %y/y |   0.87 %chg prev qtr |   8.15 %y/y |   3.56 %chg prev qtr |   2.12 %y/y |   0.36 %chg prev qtr |   1.77 %y/y |   0.47 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   3.03 %y/y |  -0.14 %chg prev qtr |   1.63 %y/y |   2.58 %chg prev qtr |   3.78 %y/y |   0.61 %chg prev qtr |   4.42 %y/y |   3.26 %chg prev qtr
1993.4         99.67       94.12       89.17       102.82       99.76       91.17       94.24       102.58       98.94       93.57  |   6.52 %y/y |   1.79 %chg prev qtr |   2.36 %y/y |   0.47 %chg prev qtr |   5.38 %y/y |   0.43 %chg prev qtr |   1.89 %y/y |   0.82 %chg prev qtr |   2.86 %y/y |   1.34 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   4.17 %y/y |   1.91 %chg prev qtr |  -0.22 %y/y |  -3.08 %chg prev qtr |   3.78 %y/y |   1.28 %chg prev qtr |   4.97 %y/y |   1.10 %chg prev qtr
1993.3         97.92       93.68       88.79       101.98       98.44         na       92.47       105.84       97.69       92.55  |   5.49 %y/y |   1.17 %chg prev qtr |   2.39 %y/y |   1.12 %chg prev qtr |   5.92 %y/y |   2.43 %chg prev qtr |   1.73 %y/y |   0.37 %chg prev qtr |   1.05 %y/y |   1.68 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   3.01 %y/y |   1.31 %chg prev qtr |   2.60 %y/y |   3.38 %chg prev qtr |   3.86 %y/y |   0.30 %chg prev qtr |   4.55 %y/y |   2.67 %chg prev qtr
1993.2         96.79       92.64       86.68       101.60       96.81         na       91.27       102.38       97.40       90.14  |   8.79 %y/y |   1.31 %chg prev qtr |   2.56 %y/y |   0.72 %chg prev qtr |   5.90 %y/y |   1.52 %chg prev qtr |   2.08 %y/y |   0.54 %chg prev qtr |   0.67 %y/y |  -1.71 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   3.25 %y/y |  -0.08 %chg prev qtr |   2.04 %y/y |  -1.12 %chg prev qtr |   4.90 %y/y |   1.55 %chg prev qtr |   3.36 %y/y |  -2.58 %chg prev qtr
1993.1         95.54       91.98       85.38       101.05       98.49         na       91.34       103.54       95.91       92.53  |   8.67 %y/y |   2.11 %chg prev qtr |   2.63 %y/y |   0.03 %chg prev qtr |   4.34 %y/y |   0.90 %chg prev qtr |   0.70 %y/y |   0.14 %chg prev qtr |   3.43 %y/y |   1.55 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   4.15 %y/y |   0.96 %chg prev qtr |   2.53 %y/y |   0.71 %chg prev qtr |   2.83 %y/y |   0.60 %chg prev qtr |   8.45 %y/y |   3.80 %chg prev qtr
1992.4         93.57       91.95       84.62       100.91       96.99         na       90.47       102.81       95.34       89.14  |   6.97 %y/y |   0.81 %chg prev qtr |   2.94 %y/y |   0.50 %chg prev qtr |   5.59 %y/y |   0.94 %chg prev qtr |   1.78 %y/y |   0.66 %chg prev qtr |   4.59 %y/y |  -0.44 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   3.93 %y/y |   0.78 %chg prev qtr |   5.77 %y/y |  -0.34 %chg prev qtr |   3.32 %y/y |   1.36 %chg prev qtr |   5.28 %y/y |   0.70 %chg prev qtr
1992.3         92.82       91.49       83.83       100.25       97.42         na       89.77       103.16       94.06       88.52  |   8.88 %y/y |   4.33 %chg prev qtr |   4.98 %y/y |   1.28 %chg prev qtr |   5.22 %y/y |   2.42 %chg prev qtr |   1.44 %y/y |   0.72 %chg prev qtr |   8.23 %y/y |   1.30 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   4.72 %y/y |   1.55 %chg prev qtr |   6.46 %y/y |   2.82 %chg prev qtr |   4.84 %y/y |   1.30 %chg prev qtr |   3.88 %y/y |   1.50 %chg prev qtr
1992.2         88.97       90.33       81.85       99.53       96.17         na       88.40       100.33       92.85       87.21  |   5.02 %y/y |   1.19 %chg prev qtr |   3.39 %y/y |   0.79 %chg prev qtr |   3.45 %y/y |   0.02 %chg prev qtr |   0.18 %y/y |  -0.82 %chg prev qtr |   4.75 %y/y |   1.00 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   3.31 %y/y |   0.80 %chg prev qtr |   5.55 %y/y |  -0.65 %chg prev qtr |   1.69 %y/y |  -0.45 %chg prev qtr |   6.65 %y/y |   2.22 %chg prev qtr
1992.1         87.92       89.62       81.83       100.35       95.22         na       87.70       100.99       93.27       85.32  |   8.10 %y/y |   0.51 %chg prev qtr |   2.79 %y/y |   0.34 %chg prev qtr |   5.68 %y/y |   2.11 %chg prev qtr |  -1.05 %y/y |   1.21 %chg prev qtr |   7.51 %y/y |   2.69 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   3.69 %y/y |   0.75 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   4.13 %y/y |   1.07 %chg prev qtr |   6.58 %y/y |   0.77 %chg prev qtr
1991.4         87.47       89.32       80.14       99.15       92.73         na       87.05       97.20       92.28       84.67  |   8.89 %y/y |   2.60 %chg prev qtr |   2.76 %y/y |   2.49 %chg prev qtr |   3.82 %y/y |   0.59 %chg prev qtr |  -2.81 %y/y |   0.32 %chg prev qtr |   5.84 %y/y |   3.02 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   3.46 %y/y |   1.55 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   3.45 %y/y |   2.85 %chg prev qtr |   4.75 %y/y |  -0.63 %chg prev qtr
1991.3         85.25       87.15       79.67       98.83       90.01         na       85.72       96.90       89.72       85.21  |   5.39 %y/y |   0.63 %chg prev qtr |   0.39 %y/y |  -0.25 %chg prev qtr |   1.76 %y/y |   0.70 %chg prev qtr |  -4.57 %y/y |  -0.52 %chg prev qtr |   0.09 %y/y |  -1.96 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   2.38 %y/y |   0.18 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   1.05 %y/y |  -1.74 %chg prev qtr |   5.50 %y/y |   4.21 %chg prev qtr
1991.2         84.72       87.37       79.12       99.35       91.81         na       85.57       95.05       91.31       81.77  |   7.70 %y/y |   4.17 %chg prev qtr |   1.98 %y/y |   0.21 %chg prev qtr |   2.87 %y/y |   2.18 %chg prev qtr |  -5.61 %y/y |  -2.03 %chg prev qtr |   6.42 %y/y |   3.66 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   1.47 %y/y |   1.17 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   1.91 %y/y |   1.94 %chg prev qtr |   6.96 %y/y |   2.15 %chg prev qtr
1991.1         81.33       87.19       77.43       101.41       88.57         na       84.58         na       89.57       80.05  |   5.66 %y/y |   1.24 %chg prev qtr |   0.23 %y/y |   0.31 %chg prev qtr |   1.22 %y/y |   0.31 %chg prev qtr |  -6.16 %y/y |  -0.60 %chg prev qtr |   4.74 %y/y |   1.10 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  -0.41 %y/y |   0.52 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   1.45 %y/y |   0.41 %chg prev qtr |   8.12 %y/y |  -0.96 %chg prev qtr
1990.4         80.33       86.92       77.19       102.02       87.61         na       84.14         na       89.20       80.83  |   2.87 %y/y |  -0.69 %chg prev qtr |   1.01 %y/y |   0.13 %chg prev qtr |   1.91 %y/y |  -1.41 %chg prev qtr |  -7.31 %y/y |  -1.49 %chg prev qtr |   9.76 %y/y |  -2.58 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   1.20 %y/y |   0.49 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   0.25 %y/y |   0.46 %chg prev qtr |   8.08 %y/y |   0.07 %chg prev qtr
1990.3         80.89       86.81       78.29       103.56       89.93         na       83.73         na       88.79       80.77  |   5.24 %y/y |   2.83 %chg prev qtr |   0.54 %y/y |   1.33 %chg prev qtr |   3.37 %y/y |   1.79 %chg prev qtr |  -5.70 %y/y |  -1.62 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  -0.33 %y/y |  -0.71 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   0.28 %y/y |  -0.90 %chg prev qtr |   6.43 %y/y |   5.65 %chg prev qtr
1990.2         78.66       85.67       76.91       105.26       86.27         na       84.33         na       89.60       76.45  |   8.11 %y/y |   2.20 %chg prev qtr |   1.92 %y/y |  -1.52 %chg prev qtr |   6.39 %y/y |   0.54 %chg prev qtr |  -4.78 %y/y |  -2.60 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   2.78 %y/y |  -0.71 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   3.68 %y/y |   1.48 %chg prev qtr |   2.60 %y/y |   3.25 %chg prev qtr
1990.1         76.97       86.99       76.50       108.07       84.56         na       84.93         na       88.29       74.04  |   4.66 %y/y |  -1.43 %chg prev qtr |   2.61 %y/y |   1.09 %chg prev qtr |   2.88 %y/y |   1.00 %chg prev qtr |  -2.41 %y/y |  -1.82 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   7.66 %y/y |   2.15 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   2.32 %y/y |  -0.78 %chg prev qtr |   2.15 %y/y |  -1.00 %chg prev qtr
1989.4         78.09       86.05       75.74       110.07       79.82         na       83.14         na       88.98       74.79  |   8.65 %y/y |   1.60 %chg prev qtr |   0.05 %y/y |  -0.34 %chg prev qtr |   6.36 %y/y |   0.00 %chg prev qtr |  -1.42 %y/y |   0.23 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   4.02 %y/y |  -1.04 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   2.03 %y/y |   0.50 %chg prev qtr |  11.41 %y/y |  -1.45 %chg prev qtr
1989.3         76.86       86.34       75.74       109.82         na         na       84.01         na       88.54       75.89  |   7.90 %y/y |   5.63 %chg prev qtr |   1.37 %y/y |   2.71 %chg prev qtr |   4.45 %y/y |   4.77 %chg prev qtr |  -2.48 %y/y |  -0.65 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   8.36 %y/y |   2.39 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   2.85 %y/y |   2.45 %chg prev qtr |   5.95 %y/y |   1.85 %chg prev qtr
1989.2         72.76       84.06       72.29       110.54         na         na       82.05         na       86.42       74.51  |   3.74 %y/y |  -1.06 %chg prev qtr |  -1.63 %y/y |  -0.85 %chg prev qtr |   1.83 %y/y |  -2.78 %chg prev qtr |  -2.57 %y/y |  -0.18 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   5.12 %y/y |   4.01 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   1.49 %y/y |   0.15 %chg prev qtr |   8.10 %y/y |   2.80 %chg prev qtr
1989.1         73.54       84.78       74.36       110.74         na         na       78.89         na       86.29       72.48  |   4.68 %y/y |   2.32 %chg prev qtr |   2.02 %y/y |  -1.43 %chg prev qtr |  -0.95 %y/y |   4.42 %chg prev qtr |  -0.53 %y/y |  -0.82 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  -2.17 %y/y |  -1.30 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   1.71 %y/y |  -1.05 %chg prev qtr |   3.81 %y/y |   7.97 %chg prev qtr
1988.4         71.87       86.01       71.21       111.66         na         na       79.93         na       87.21       67.13  |   5.23 %y/y |   0.90 %chg prev qtr |   3.20 %y/y |   0.99 %chg prev qtr |   3.28 %y/y |  -1.79 %chg prev qtr |   2.32 %y/y |  -0.84 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   4.90 %y/y |   3.10 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   1.70 %y/y |   1.30 %chg prev qtr |  -3.34 %y/y |  -6.28 %chg prev qtr
1988.3         71.23       85.17       72.51       112.61         na         na       77.53         na       86.09       71.63  |   5.40 %y/y |   1.55 %chg prev qtr |   4.08 %y/y |  -0.33 %chg prev qtr |   6.52 %y/y |   2.14 %chg prev qtr |   5.95 %y/y |  -0.74 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  -0.10 %y/y |  -0.67 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  -1.81 %y/y |   1.10 %chg prev qtr |  10.49 %y/y |   3.92 %chg prev qtr
1988.2         70.14       85.45       70.99       113.45         na         na       78.05         na       85.15       68.93  |   8.90 %y/y |  -0.16 %chg prev qtr |   6.64 %y/y |   2.83 %chg prev qtr |   3.50 %y/y |  -5.43 %chg prev qtr |  11.25 %y/y |   1.90 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   0.37 %y/y |  -3.21 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  -5.08 %y/y |   0.37 %chg prev qtr |   5.38 %y/y |  -1.27 %chg prev qtr
1988.1         70.25       83.10       75.07       111.33         na         na       80.64         na       84.84       69.82  |  10.96 %y/y |   2.86 %chg prev qtr |   5.22 %y/y |  -0.29 %chg prev qtr |  10.14 %y/y |   8.88 %chg prev qtr |  15.42 %y/y |   2.02 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   1.64 %y/y |   5.83 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  -4.72 %y/y |  -1.06 %chg prev qtr |   5.01 %y/y |   0.53 %chg prev qtr
1987.4         68.30       83.34       68.95       109.13         na         na       76.20         na       85.75       69.45  |   8.07 %y/y |   1.07 %chg prev qtr |   8.45 %y/y |   1.85 %chg prev qtr |   3.72 %y/y |   1.29 %chg prev qtr |  20.95 %y/y |   2.67 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  -4.24 %y/y |  -1.82 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  -2.30 %y/y |  -2.20 %chg prev qtr |   7.69 %y/y |   7.13 %chg prev qtr
1987.3         67.58       81.83       68.07       106.29         na         na       77.61         na       87.68       64.83  |   3.68 %y/y |   4.92 %chg prev qtr |   7.86 %y/y |   2.12 %chg prev qtr |   0.75 %y/y |  -0.76 %chg prev qtr |  25.55 %y/y |   4.23 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  -0.40 %y/y |  -0.19 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  -1.64 %y/y |  -2.26 %chg prev qtr |   0.20 %y/y |  -0.89 %chg prev qtr
1987.2         64.41       80.13       68.59       101.98         na         na       77.76         na       89.71       65.41  |     %y/y |     %chg prev qtr |   9.45 %y/y |   1.46 %chg prev qtr |   2.50 %y/y |   0.63 %chg prev qtr |  27.91 %y/y |   5.72 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   1.66 %y/y |  -1.99 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   2.06 %y/y |   0.75 %chg prev qtr |   1.95 %y/y |  -1.62 %chg prev qtr
1987.1         63.31       78.98       68.16       96.46         na         na       79.34         na       89.04       66.49  |     %y/y |     %chg prev qtr |  12.76 %y/y |   2.77 %chg prev qtr |   0.86 %y/y |   2.53 %chg prev qtr |  29.34 %y/y |   6.90 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  11.35 %y/y |  -0.29 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   3.01 %y/y |   1.45 %chg prev qtr |  11.17 %y/y |   3.10 %chg prev qtr
1986.4         63.20       76.85       66.48       90.23         na         na       79.57         na       87.77       64.49  |     %y/y |     %chg prev qtr |   7.69 %y/y |   1.29 %chg prev qtr |   0.82 %y/y |  -1.60 %chg prev qtr |  27.41 %y/y |   6.58 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  10.27 %y/y |   2.12 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   2.88 %y/y |  -1.54 %chg prev qtr |   5.24 %y/y |  -0.32 %chg prev qtr
1986.3         65.18       75.87       67.56       84.66         na         na       77.92         na       89.14       64.70  |     %y/y |     %chg prev qtr |  10.81 %y/y |   3.63 %chg prev qtr |   4.57 %y/y |   0.96 %chg prev qtr |  25.50 %y/y |   6.18 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  11.73 %y/y |   1.87 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   5.53 %y/y |   1.41 %chg prev qtr |   3.85 %y/y |   0.84 %chg prev qtr
1986.2          na       73.21       66.92       79.73         na         na       76.49         na       87.90       64.16  |     %y/y |     %chg prev qtr |   8.14 %y/y |   4.53 %chg prev qtr |   4.29 %y/y |  -0.98 %chg prev qtr |  24.17 %y/y |   6.91 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   7.73 %y/y |   7.35 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   2.66 %y/y |   1.69 %chg prev qtr |   8.27 %y/y |   7.27 %chg prev qtr
1986.1          na       70.04       67.58       74.58         na         na       71.25         na       86.44       59.81  |     %y/y |     %chg prev qtr |   6.56 %y/y |  -1.85 %chg prev qtr |   4.35 %y/y |   2.49 %chg prev qtr |  21.23 %y/y |   5.31 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   2.08 %y/y |  -1.26 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  -1.48 %y/y |   1.32 %chg prev qtr |   3.14 %y/y |  -2.40 %chg prev qtr
1985.4          na       71.36       65.94       70.82         na         na       72.16         na       85.31       61.28  |     %y/y |     %chg prev qtr |   8.25 %y/y |   4.22 %chg prev qtr |   2.01 %y/y |   2.06 %chg prev qtr |  19.69 %y/y |   4.98 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   4.79 %y/y |   3.47 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  -2.55 %y/y |   0.99 %chg prev qtr |   4.01 %y/y |  -1.64 %chg prev qtr
1985.3          na       68.47       64.61       67.46         na         na       69.74         na       84.47       62.30  |     %y/y |     %chg prev qtr |   5.93 %y/y |   1.14 %chg prev qtr |   1.65 %y/y |   0.69 %chg prev qtr |  15.75 %y/y |   5.06 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   4.32 %y/y |  -1.77 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  -5.48 %y/y |  -1.34 %chg prev qtr |   5.79 %y/y |   5.13 %chg prev qtr
1985.2          na       67.70       64.17       64.21         na         na       71.00         na       85.62       59.26  |     %y/y |     %chg prev qtr |   5.93 %y/y |   3.00 %chg prev qtr |  -2.49 %y/y |  -0.91 %chg prev qtr |  14.58 %y/y |   4.37 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   6.19 %y/y |   1.72 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  -1.01 %y/y |  -2.42 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1985.1          na       65.73       64.76       61.52         na         na       69.80         na       87.74       57.99  |     %y/y |     %chg prev qtr |   9.48 %y/y |  -0.29 %chg prev qtr |   4.64 %y/y |   0.19 %chg prev qtr |  14.14 %y/y |   3.97 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   9.67 %y/y |   0.23 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1984.4          na       65.92       64.64       59.17         na         na       68.86         na       87.54       58.92  |     %y/y |     %chg prev qtr |   6.17 %y/y |   1.98 %chg prev qtr |  -3.00 %y/y |   1.70 %chg prev qtr |  12.53 %y/y |   1.53 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  -1.33 %y/y |  -2.05 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1984.3          na       64.64       63.56       58.28         na         na       66.85         na       89.37       58.89  |     %y/y |     %chg prev qtr |   8.62 %y/y |   1.14 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  12.27 %y/y |   4.00 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   4.83 %y/y |   3.33 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1984.2          na       63.91       65.81       56.04         na         na       66.86         na       86.49         na  |     %y/y |     %chg prev qtr |  10.55 %y/y |   6.45 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  11.15 %y/y |   3.97 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   6.16 %y/y |   8.11 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1984.1          na       60.04       61.89       53.90         na         na         na         na       80.00         na  |     %y/y |     %chg prev qtr |   1.33 %y/y |  -3.30 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   9.53 %y/y |   2.51 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  -0.57 %y/y |  -9.83 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1983.4          na       62.09       66.64       52.58         na         na         na         na       88.72         na  |     %y/y |     %chg prev qtr |   9.43 %y/y |   4.34 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   7.15 %y/y |   1.29 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   9.87 %y/y |   4.07 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1983.3          na       59.51         na       51.91         na         na         na         na       85.25         na  |     %y/y |     %chg prev qtr |   4.26 %y/y |   2.94 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   5.27 %y/y |   2.96 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  13.79 %y/y |   4.64 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1983.2          na       57.81         na       50.42         na         na         na         na       81.47         na  |     %y/y |     %chg prev qtr |   3.45 %y/y |  -2.43 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   4.63 %y/y |   2.46 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   7.99 %y/y |   1.26 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1983.1          na       59.25         na       49.21         na         na         na         na       80.46         na  |     %y/y |     %chg prev qtr |  10.71 %y/y |   4.42 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   5.26 %y/y |   0.29 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1982.4          na       56.74         na       49.07         na         na         na         na       80.75         na  |     %y/y |     %chg prev qtr |   8.68 %y/y |  -0.60 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   4.14 %y/y |  -0.49 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1982.3          na       57.08         na       49.31         na         na         na         na       74.92         na  |     %y/y |     %chg prev qtr |   6.95 %y/y |   2.15 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   5.84 %y/y |   2.32 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1982.2          na       55.88         na       48.19         na         na         na         na       75.44         na  |     %y/y |     %chg prev qtr |   6.97 %y/y |   4.41 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   3.46 %y/y |   3.08 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1982.1          na       53.52         na       46.75         na         na         na         na         na         na  |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   2.14 %y/y |  -0.79 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1981.4          na       52.21         na       47.12         na         na         na         na         na         na  |     %y/y |     %chg prev qtr |  10.66 %y/y |  -2.17 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   3.47 %y/y |   1.14 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1981.3          na       53.37         na       46.59         na         na         na         na         na         na  |     %y/y |     %chg prev qtr |   3.41 %y/y |   2.16 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   2.08 %y/y |   0.02 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1981.2          na       52.24         na       46.58         na         na         na         na         na         na  |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   6.01 %y/y |   1.77 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1981.1          na         na         na       45.77         na         na         na         na         na         na  |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   3.11 %y/y |   0.51 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1980.4          na       47.18         na       45.54         na         na         na         na         na         na  |     %y/y |     %chg prev qtr |   2.70 %y/y |  -8.58 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   9.00 %y/y |  -0.22 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1980.3          na       51.61         na       45.64         na         na         na         na         na         na  |     %y/y |     %chg prev qtr |   4.64 %y/y |  12.56 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  13.36 %y/y |   3.87 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1980.2          na       45.85         na       43.94         na         na         na         na         na         na  |     %y/y |     %chg prev qtr |   3.15 %y/y |  -7.80 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  12.93 %y/y |  -1.01 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1980.1          na       49.73         na       44.39         na         na         na         na         na         na  |     %y/y |     %chg prev qtr |  10.49 %y/y |   8.25 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  16.91 %y/y |   6.25 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1979.4          na       45.94         na       41.78         na         na         na         na         na         na  |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  18.39 %y/y |   3.78 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1979.3          na       49.32         na       40.26         na         na         na         na         na         na  |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  16.76 %y/y |   3.47 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1979.2          na       44.45         na       38.91         na         na         na         na         na         na  |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  18.81 %y/y |   2.48 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1979.1          na       45.01         na       37.97         na         na         na         na         na         na  |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  19.93 %y/y |   7.59 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1978.4          na         na         na       35.29         na         na         na         na         na         na  |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  10.97 %y/y |   2.35 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1978.3          na         na         na       34.48         na         na         na         na         na         na  |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  10.69 %y/y |   5.28 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1978.2          na         na         na       32.75         na         na         na         na         na         na  |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   6.82 %y/y |   3.44 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1978.1          na         na         na       31.66         na         na         na         na         na         na  |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   6.78 %y/y |  -0.44 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1977.4          na         na         na       31.80         na         na         na         na         na         na  |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  11.07 %y/y |   2.09 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1977.3          na         na         na       31.15         na         na         na         na         na         na  |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   1.30 %y/y |   1.60 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1977.2          na         na         na       30.66         na         na         na         na         na         na  |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1977.1          na         na         na       29.65         na         na         na         na         na         na  |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1976.4          na         na         na       28.63         na         na         na         na         na         na  |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1976.3          na         na         na       30.75         na         na         na         na         na         na  |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr