E C O N S T A T S TM  
OFHEO House Price Index
   
Department of Housing and Urban Development   >>  
OFHEO House Price Index
 
Monthly - Purchases Only
      Census Division (sa & nsa) [xls] | src
E N Central to USA (NSA)   E N Central to USA (SA)  
 
Quarterly - Purchases Only
      U.S. and Census Divisions (sa) | src
E N Central to USA  
      U.S. and Census Divisions (nsa) | src
E N Central to USA  
      States (sa) | src
Alaska to Florida   Georgia to Massachuset   Maryland to Nebraska   New Hampshir to Rhode Islan   S Carolina to W Virginia   Wyoming to Wyoming  
      States (nsa) | src
Alaska to Florida   Georgia to Massachuset   Maryland to Nebraska   New Hampshir to Rhode Islan   S Carolina to W Virginia   Wyoming to Wyoming  
      25 Largest Metro Statcl Areas (sa) | src
Atlanta-Sand to Miami-Miami   Minneapolis- to San Diego-C   Santa Ana-An to Washington-  
      25 Largest Metro Statcl Areas | src
Atlanta-Sand to Miami-Miami   Minneapolis- to San Diego-C   Santa Ana-An to Washington-  
 
Quarterly - All Transactions
      U.S. and Census Divisions (nsa) | src
E N Central to USA  
      States (nsa) (nsa) | src
Alaska to Florida   Georgia to Massachuset   Maryland to Nebraska   New Hampshir to Rhode Islan   S Carolina to W Virginia   Wyoming to Wyoming  
      Metropolitan Statistical Areas (sa) | src
Atlanta-Sand to Miami-Miami   Minneapolis- to San Diego-C   Santa Ana-An to Washington-  
      Metropolitan Statistical Areas | src
Atlanta-Sand to Miami-Miami   Minneapolis- to San Diego-C   Santa Ana-An to Washington-  
      State Nonmetropolitan Areas (nsa) | src
Abilene, TX to Ames, IA   Clarksville, to Columbus, I   Greensboro-H to Hattiesburg   Lynchburg, V to Medford, OR   Prescott, AZ to Redding, CA   Trenton-Ewin to Vineland-Mi  
Anchorage, A to Atlantic Ci   Columbus, OH to Davenport-M   Hickory-Leno to Idaho Falls   Memphis, TN- to Modesto, CA   Reno-Sparks, to Rome, GA   Virginia Bea to W Palm Beac  
Auburn-Opeli to Bay City, M   Dayton, OH to Dubuque, IA   Indianapolis to Jefferson C   Monroe, LA to Napa, CA   Sacramento-A to Salt Lake C   Wheeling, WV to Yakima, WA  
Beaumont-Por to Bloomington   Duluth, MN-W to Erie, PA   Johnson City to Kingsport-B   Naples-Marco to Norwich-New   San Angelo, to Santa Cruz-   York-Hanover to Yuma, AZ  
Bloomington- to Buffalo-Nia   Eugene-Sprin to Florence, S   Kingston, NY to Lakeland-Wi   Oakland-Frem to Oshkosh-Nee   Santa Fe, NM to Sioux City,  
Burlington, to Cedar Rapid   Florence-Mus to Gainesville   Lancaster, P to Lewiston-Au   Owensboro, K to Peoria, IL   Sioux Falls, to Steubenvill  
Champaign-Ur to Cincinnati-   Gainesville, to Green Bay,   Lexington-Fa to Lubbock, TX   Philadelphia to Poughkeepsi   Stockton, CA to Topeka, KS  
>>
Quarter Avg over Year
End of Year
Download States (sa)  Georgia to Massachuset CSV file obs:870
Source : Department of Housing and Urban Development | http://www.fhfa.gov/Default.aspx?Page=296 | Column (1) : Georgia 51 Column (2) : Hawaii 52 Column (3) : Iowa 53 Column (4) : Idaho 54 Column (5) : Illinois 55 Column (6) : Indiana 56 Column (7) : Kansas 57 Column (8) : Kentucky 58 Column (9) : Louisiana 59 Column (10) : Massachusetts 60
EconStats does not guarantee the accuracy of this data. 20130405
      |  col (1)    |  col (2)    |  col (3)    |  col (4)    |  col (5)    |  col (6)    |  col (7)    |  col (8)    |  col (9)    |  col (10)    |
      | Georgia     | Hawaii      | Iowa       | Idaho      | Illinois     | Indiana     | Kansas      | Kentucky     | Louisiana    | Massachusetts  |

      | Quarter     | Quarter     | Quarter     | Quarter     | Quarter     | Quarter     | Quarter     | Quarter     | Quarter     | Quarter     |
Year Qtr  |__Mar91_to_Sep12 _|__Mar91_to_Sep12 _|__Mar91_to_Sep12 _|__Mar91_to_Sep12 _|__Mar91_to_Sep12 _|__Mar91_to_Sep12 _|__Mar91_to_Sep12 _|__Mar91_to_Sep12 _|__Mar91_to_Sep12 _|__Mar91_to_Sep12 _|
2012.3        160.04       184.02       203.69       208.07       175.31       162.83       195.54       190.92       236.33       220.25  |   5.97 %y/y |   2.58 %chg prev qtr |   5.61 %y/y |  -0.08 %chg prev qtr |   2.61 %y/y |   1.68 %chg prev qtr |   9.84 %y/y |   3.06 %chg prev qtr |  -0.21 %y/y |   1.33 %chg prev qtr |   1.51 %y/y |   0.36 %chg prev qtr |   3.08 %y/y |   1.43 %chg prev qtr |   2.52 %y/y |   0.17 %chg prev qtr |   3.75 %y/y |   2.37 %chg prev qtr |   0.91 %y/y |   0.88 %chg prev qtr
2012.2        156.01       184.17       200.32       201.89       173.01       162.24       192.79       190.59       230.85       218.32  |   4.42 %y/y |   7.52 %chg prev qtr |   5.84 %y/y |   4.12 %chg prev qtr |   2.67 %y/y |   1.11 %chg prev qtr |   9.91 %y/y |   9.01 %chg prev qtr |   0.03 %y/y |   4.31 %chg prev qtr |   1.56 %y/y |   4.33 %chg prev qtr |   1.55 %y/y |   3.27 %chg prev qtr |   2.74 %y/y |   3.27 %chg prev qtr |   1.31 %y/y |   3.60 %chg prev qtr |  -0.21 %y/y |   3.34 %chg prev qtr
2012.1        145.10       176.89       198.13       185.21       165.86       155.50       186.68       184.56       222.83       211.26  |  -2.56 %y/y |  -2.17 %chg prev qtr |   8.39 %y/y |   4.17 %chg prev qtr |   5.72 %y/y |   1.71 %chg prev qtr |   3.93 %y/y |   0.81 %chg prev qtr |  -3.24 %y/y |  -0.95 %chg prev qtr |   0.67 %y/y |  -2.67 %chg prev qtr |   2.66 %y/y |  -0.77 %chg prev qtr |   1.38 %y/y |   0.73 %chg prev qtr |   0.07 %y/y |  -1.40 %chg prev qtr |  -0.73 %y/y |  -1.89 %chg prev qtr
2011.4        148.32       169.81       194.79       183.72       167.45       159.77       188.12       183.22       226.00       215.33  |  -2.43 %y/y |  -1.79 %chg prev qtr |  -3.08 %y/y |  -2.55 %chg prev qtr |  -0.60 %y/y |  -1.87 %chg prev qtr |  -2.23 %y/y |  -3.01 %chg prev qtr |  -6.21 %y/y |  -4.68 %chg prev qtr |   0.53 %y/y |  -0.40 %chg prev qtr |  -1.42 %y/y |  -0.83 %chg prev qtr |  -2.78 %y/y |  -1.62 %chg prev qtr |  -0.71 %y/y |  -0.79 %chg prev qtr |  -2.01 %y/y |  -1.34 %chg prev qtr
2011.3        151.02       174.25       198.51       189.43       175.68       160.41       189.69       186.23       227.79       218.26  |  -7.14 %y/y |   1.08 %chg prev qtr |  -0.39 %y/y |   0.14 %chg prev qtr |   1.64 %y/y |   1.74 %chg prev qtr |  -6.94 %y/y |   3.12 %chg prev qtr |  -4.58 %y/y |   1.57 %chg prev qtr |  -0.74 %y/y |   0.41 %chg prev qtr |  -2.17 %y/y |  -0.08 %chg prev qtr |  -2.21 %y/y |   0.39 %chg prev qtr |  -2.17 %y/y |  -0.04 %chg prev qtr |  -1.39 %y/y |  -0.24 %chg prev qtr
2011.2        149.41       174.01       195.11       183.69       172.96       159.75       189.84       185.51       227.87       218.79  |  -12.29 %y/y |   0.34 %chg prev qtr |  -3.88 %y/y |   6.62 %chg prev qtr |  -2.64 %y/y |   4.11 %chg prev qtr |  -13.16 %y/y |   3.08 %chg prev qtr |  -7.20 %y/y |   0.90 %chg prev qtr |  -0.84 %y/y |   3.42 %chg prev qtr |  -4.47 %y/y |   4.39 %chg prev qtr |  -1.42 %y/y |   1.91 %chg prev qtr |  -1.67 %y/y |   2.34 %chg prev qtr |  -1.59 %y/y |   2.81 %chg prev qtr
2011.1        148.91       163.20       187.41       178.21       171.41       154.47       181.85       182.04       222.67       212.81  |  -8.98 %y/y |  -2.04 %chg prev qtr |  -9.98 %y/y |  -6.85 %chg prev qtr |  -4.23 %y/y |  -4.36 %chg prev qtr |  -14.61 %y/y |  -5.17 %chg prev qtr |  -5.85 %y/y |  -3.99 %chg prev qtr |  -1.32 %y/y |  -2.81 %chg prev qtr |  -3.92 %y/y |  -4.71 %chg prev qtr |  -1.98 %y/y |  -3.41 %chg prev qtr |  -2.92 %y/y |  -2.17 %chg prev qtr |  -3.43 %y/y |  -3.16 %chg prev qtr
2010.4        152.01       175.20       195.96       187.92       178.53       158.93       190.83       188.46       227.61       219.75  |  -11.39 %y/y |  -6.53 %chg prev qtr |  -3.24 %y/y |   0.15 %chg prev qtr |  -0.80 %y/y |   0.33 %chg prev qtr |  -15.06 %y/y |  -7.68 %chg prev qtr |  -4.04 %y/y |  -3.04 %chg prev qtr |  -1.22 %y/y |  -1.65 %chg prev qtr |  -3.45 %y/y |  -1.58 %chg prev qtr |  -0.10 %y/y |  -1.03 %chg prev qtr |  -1.38 %y/y |  -2.25 %chg prev qtr |  -0.75 %y/y |  -0.71 %chg prev qtr
2010.3        162.63       174.93       195.31       203.55       184.12       161.60       193.89       190.43       232.84       221.33  |  -9.61 %y/y |  -4.53 %chg prev qtr |  -7.53 %y/y |  -3.37 %chg prev qtr |  -2.87 %y/y |  -2.54 %chg prev qtr |  -11.64 %y/y |  -3.77 %chg prev qtr |  -4.31 %y/y |  -1.21 %chg prev qtr |  -0.04 %y/y |   0.31 %chg prev qtr |  -1.72 %y/y |  -2.44 %chg prev qtr |  -0.21 %y/y |   1.20 %chg prev qtr |   1.04 %y/y |   0.48 %chg prev qtr |  -0.33 %y/y |  -0.45 %chg prev qtr
2010.2        170.35       181.03       200.41       211.52       186.37       161.10       198.73       188.18       231.73       222.32  |  -2.82 %y/y |   4.12 %chg prev qtr |  -1.98 %y/y |  -0.15 %chg prev qtr |   1.24 %y/y |   2.42 %chg prev qtr |  -11.65 %y/y |   1.35 %chg prev qtr |  -2.34 %y/y |   2.37 %chg prev qtr |  -1.26 %y/y |   2.91 %chg prev qtr |   1.31 %y/y |   5.00 %chg prev qtr |  -1.21 %y/y |   1.33 %chg prev qtr |  -0.28 %y/y |   1.03 %chg prev qtr |  -0.82 %y/y |   0.88 %chg prev qtr
2010.1        163.61       181.30       195.68       208.70       182.06       156.54       189.27       185.71       229.37       220.38  |  -7.65 %y/y |  -4.62 %chg prev qtr |  -9.33 %y/y |   0.13 %chg prev qtr |   0.51 %y/y |  -0.94 %chg prev qtr |  -12.85 %y/y |  -5.67 %chg prev qtr |  -3.73 %y/y |  -2.14 %chg prev qtr |  -1.53 %y/y |  -2.70 %chg prev qtr |  -2.48 %y/y |  -4.24 %chg prev qtr |  -0.84 %y/y |  -1.56 %chg prev qtr |  -0.29 %y/y |  -0.62 %chg prev qtr |  -2.30 %y/y |  -0.46 %chg prev qtr
2009.4        171.54       181.07       197.54       221.25       186.04       160.89       197.65       188.65       230.80       221.40  |  -2.47 %y/y |  -4.66 %chg prev qtr |  -10.45 %y/y |  -4.29 %chg prev qtr |  -0.17 %y/y |  -1.76 %chg prev qtr |  -6.89 %y/y |  -3.96 %chg prev qtr |  -4.79 %y/y |  -3.31 %chg prev qtr |   0.98 %y/y |  -0.48 %chg prev qtr |   0.81 %y/y |   0.18 %chg prev qtr |   0.14 %y/y |  -1.14 %chg prev qtr |   0.44 %y/y |   0.16 %chg prev qtr |  -0.54 %y/y |  -0.30 %chg prev qtr
2009.3        179.92       189.18       201.08       230.37       192.41       161.66       197.29       190.83       230.44       222.06  |  -4.58 %y/y |   2.64 %chg prev qtr |  -6.02 %y/y |   2.43 %chg prev qtr |   0.54 %y/y |   1.58 %chg prev qtr |  -8.04 %y/y |  -3.78 %chg prev qtr |  -4.47 %y/y |   0.83 %chg prev qtr |  -2.73 %y/y |  -0.91 %chg prev qtr |   0.15 %y/y |   0.58 %chg prev qtr |  -0.85 %y/y |   0.18 %chg prev qtr |  -0.90 %y/y |  -0.83 %chg prev qtr |  -1.56 %y/y |  -0.93 %chg prev qtr
2009.2        175.30       184.69       197.95       239.41       190.83       163.15       196.16       190.48       232.38       224.15  |  -8.47 %y/y |  -1.05 %chg prev qtr |  -11.54 %y/y |  -7.64 %chg prev qtr |  -1.10 %y/y |   1.68 %chg prev qtr |  -7.09 %y/y |  -0.03 %chg prev qtr |  -7.03 %y/y |   0.90 %chg prev qtr |  -1.55 %y/y |   2.62 %chg prev qtr |  -1.73 %y/y |   1.07 %chg prev qtr |  -1.08 %y/y |   1.70 %chg prev qtr |  -0.98 %y/y |   1.02 %chg prev qtr |  -2.10 %y/y |  -0.63 %chg prev qtr
2009.1        177.16       199.96       194.68       239.48       189.12       158.98       194.09       187.29       230.04       225.56  |  -7.90 %y/y |   0.73 %chg prev qtr |  -4.29 %y/y |  -1.11 %chg prev qtr |  -2.03 %y/y |  -1.61 %chg prev qtr |  -8.45 %y/y |   0.79 %chg prev qtr |  -7.58 %y/y |  -3.21 %chg prev qtr |  -3.67 %y/y |  -0.22 %chg prev qtr |  -1.16 %y/y |  -1.00 %chg prev qtr |  -0.87 %y/y |  -0.58 %chg prev qtr |  -1.63 %y/y |   0.11 %chg prev qtr |  -3.51 %y/y |   1.33 %chg prev qtr
2008.4        175.88       202.21       197.87       237.61       195.39       159.33       196.06       188.39       229.78       222.61  |  -10.48 %y/y |  -6.72 %chg prev qtr |  -2.43 %y/y |   0.45 %chg prev qtr |  -0.98 %y/y |  -1.07 %chg prev qtr |  -9.73 %y/y |  -5.15 %chg prev qtr |  -6.85 %y/y |  -2.99 %chg prev qtr |  -3.95 %y/y |  -4.13 %chg prev qtr |  -1.58 %y/y |  -0.47 %chg prev qtr |  -1.57 %y/y |  -2.12 %chg prev qtr |  -2.50 %y/y |  -1.19 %chg prev qtr |  -5.35 %y/y |  -1.31 %chg prev qtr
2008.3        188.56       201.30       200.00       250.51       201.41       166.20       196.99       192.47       232.54       225.57  |  -6.18 %y/y |  -1.55 %chg prev qtr |  -6.32 %y/y |  -3.58 %chg prev qtr |  -1.64 %y/y |  -0.07 %chg prev qtr |  -5.83 %y/y |  -2.78 %chg prev qtr |  -5.35 %y/y |  -1.88 %chg prev qtr |  -3.19 %y/y |   0.29 %chg prev qtr |  -1.97 %y/y |  -1.32 %chg prev qtr |  -0.17 %y/y |  -0.05 %chg prev qtr |  -2.27 %y/y |  -0.91 %chg prev qtr |  -6.20 %y/y |  -1.48 %chg prev qtr
2008.2        191.52       208.78       200.15       257.67       205.27       165.72       199.62       192.56       234.68       228.95  |  -5.96 %y/y |  -0.43 %chg prev qtr |  -2.50 %y/y |  -0.07 %chg prev qtr |  -0.42 %y/y |   0.72 %chg prev qtr |  -3.76 %y/y |  -1.49 %chg prev qtr |  -4.41 %y/y |   0.31 %chg prev qtr |  -3.27 %y/y |   0.42 %chg prev qtr |  -0.74 %y/y |   1.66 %chg prev qtr |  -0.56 %y/y |   1.92 %chg prev qtr |  -0.58 %y/y |   0.35 %chg prev qtr |  -6.44 %y/y |  -2.06 %chg prev qtr
2008.1        192.35       208.93       198.71       261.57       204.63       165.03       196.36       188.93       233.85       233.76  |  -3.35 %y/y |  -2.10 %chg prev qtr |  -3.61 %y/y |   0.82 %chg prev qtr |   0.31 %y/y |  -0.56 %chg prev qtr |   0.44 %y/y |  -0.62 %chg prev qtr |  -4.28 %y/y |  -2.45 %chg prev qtr |  -1.87 %y/y |  -0.51 %chg prev qtr |  -0.06 %y/y |  -1.43 %chg prev qtr |  -0.27 %y/y |  -1.29 %chg prev qtr |   0.28 %y/y |  -0.78 %chg prev qtr |  -3.16 %y/y |  -0.61 %chg prev qtr
2007.4        196.48       207.24       199.83       263.21       209.76       165.88       199.21       191.39       235.68       235.20  |  -1.36 %y/y |  -2.23 %chg prev qtr |  -2.62 %y/y |  -3.55 %chg prev qtr |   1.14 %y/y |  -1.72 %chg prev qtr |   1.84 %y/y |  -1.05 %chg prev qtr |  -0.85 %y/y |  -1.43 %chg prev qtr |  -1.07 %y/y |  -3.38 %chg prev qtr |   1.86 %y/y |  -0.87 %chg prev qtr |   1.37 %y/y |  -0.73 %chg prev qtr |   2.48 %y/y |  -0.95 %chg prev qtr |  -3.23 %y/y |  -2.20 %chg prev qtr
2007.3        200.97       214.87       203.33       266.01       212.80       171.68       200.95       192.80       237.94       240.48  |   1.59 %y/y |  -1.32 %chg prev qtr |   1.49 %y/y |   0.34 %chg prev qtr |   2.35 %y/y |   1.16 %chg prev qtr |   4.95 %y/y |  -0.65 %chg prev qtr |   0.20 %y/y |  -0.90 %chg prev qtr |   1.23 %y/y |   0.21 %chg prev qtr |   2.79 %y/y |  -0.07 %chg prev qtr |   1.61 %y/y |  -0.43 %chg prev qtr |   4.18 %y/y |   0.80 %chg prev qtr |  -3.38 %y/y |  -1.73 %chg prev qtr
2007.2        203.65       214.14       201.00       267.74       214.73       171.32       201.10       193.64       236.06       244.72  |   3.64 %y/y |   2.33 %chg prev qtr |   1.61 %y/y |  -1.20 %chg prev qtr |   1.69 %y/y |   1.46 %chg prev qtr |   6.67 %y/y |   2.81 %chg prev qtr |   1.46 %y/y |   0.44 %chg prev qtr |   1.70 %y/y |   1.87 %chg prev qtr |   3.76 %y/y |   2.36 %chg prev qtr |   2.85 %y/y |   2.22 %chg prev qtr |   5.47 %y/y |   1.23 %chg prev qtr |  -2.71 %y/y |   1.38 %chg prev qtr
2007.1        199.02       216.75       198.10       260.42       213.78       168.17       196.47       189.44       233.20       241.39  |   3.39 %y/y |  -0.09 %chg prev qtr |   0.87 %y/y |   1.85 %chg prev qtr |   2.34 %y/y |   0.27 %chg prev qtr |   9.91 %y/y |   0.76 %chg prev qtr |   3.56 %y/y |   1.05 %chg prev qtr |   1.86 %y/y |   0.30 %chg prev qtr |   3.01 %y/y |   0.46 %chg prev qtr |   1.71 %y/y |   0.33 %chg prev qtr |   6.64 %y/y |   1.40 %chg prev qtr |  -4.71 %y/y |  -0.69 %chg prev qtr
2006.4        199.19       212.82       197.57       258.45       211.55       167.67       195.58       188.81       229.97       243.06  |   4.06 %y/y |   0.69 %chg prev qtr |   4.67 %y/y |   0.52 %chg prev qtr |   2.85 %y/y |  -0.55 %chg prev qtr |  12.47 %y/y |   1.97 %chg prev qtr |   3.41 %y/y |  -0.39 %chg prev qtr |   1.21 %y/y |  -1.14 %chg prev qtr |   4.26 %y/y |   0.05 %chg prev qtr |   2.73 %y/y |  -0.49 %chg prev qtr |   7.97 %y/y |   0.69 %chg prev qtr |  -4.38 %y/y |  -2.34 %chg prev qtr
2006.3        197.82       211.71       198.67       253.46       212.38       169.60       195.49       189.74       228.40       248.88  |   4.93 %y/y |   0.68 %chg prev qtr |   3.57 %y/y |   0.46 %chg prev qtr |   3.71 %y/y |   0.52 %chg prev qtr |  14.88 %y/y |   0.98 %chg prev qtr |   4.72 %y/y |   0.35 %chg prev qtr |   2.85 %y/y |   0.68 %chg prev qtr |   4.36 %y/y |   0.87 %chg prev qtr |   3.43 %y/y |   0.78 %chg prev qtr |  12.36 %y/y |   2.05 %chg prev qtr |  -3.33 %y/y |  -1.06 %chg prev qtr
2006.2        196.49       210.74       197.65       250.99       211.63       168.45       193.81       188.28       223.81       251.54  |   6.02 %y/y |   2.08 %chg prev qtr |  10.12 %y/y |  -1.93 %chg prev qtr |   3.25 %y/y |   2.11 %chg prev qtr |  19.19 %y/y |   5.93 %chg prev qtr |   6.22 %y/y |   2.52 %chg prev qtr |   2.82 %y/y |   2.03 %chg prev qtr |   3.88 %y/y |   1.62 %chg prev qtr |   4.03 %y/y |   1.08 %chg prev qtr |  12.11 %y/y |   2.35 %chg prev qtr |  -1.55 %y/y |  -0.71 %chg prev qtr
2006.1        192.49       214.88       193.57       236.94       206.43       165.10       190.72       186.26       218.67       253.33  |   6.55 %y/y |   0.56 %chg prev qtr |  20.13 %y/y |   5.68 %chg prev qtr |   4.50 %y/y |   0.77 %chg prev qtr |  17.15 %y/y |   3.11 %chg prev qtr |   6.88 %y/y |   0.91 %chg prev qtr |   2.78 %y/y |  -0.34 %chg prev qtr |   4.94 %y/y |   1.67 %chg prev qtr |   5.27 %y/y |   1.34 %chg prev qtr |  12.18 %y/y |   2.66 %chg prev qtr |   2.01 %y/y |  -0.34 %chg prev qtr
2005.4        191.42       203.33       192.10       229.80       204.57       165.67       187.59       183.79       213.00       254.20  |   6.81 %y/y |   1.53 %chg prev qtr |  20.61 %y/y |  -0.53 %chg prev qtr |   3.20 %y/y |   0.28 %chg prev qtr |  18.37 %y/y |   4.16 %chg prev qtr |   7.05 %y/y |   0.87 %chg prev qtr |   3.41 %y/y |   0.47 %chg prev qtr |   3.89 %y/y |   0.14 %chg prev qtr |   4.04 %y/y |   0.19 %chg prev qtr |  10.88 %y/y |   4.79 %chg prev qtr |   3.85 %y/y |  -1.26 %chg prev qtr
2005.3        188.53       204.42       191.57       220.63       202.80       164.90       187.33       183.45       203.27       257.45  |   6.17 %y/y |   1.73 %chg prev qtr |  23.20 %y/y |   6.82 %chg prev qtr |   3.95 %y/y |   0.07 %chg prev qtr |  14.03 %y/y |   4.77 %chg prev qtr |   6.84 %y/y |   1.79 %chg prev qtr |   2.61 %y/y |   0.65 %chg prev qtr |   3.99 %y/y |   0.40 %chg prev qtr |   4.86 %y/y |   1.36 %chg prev qtr |   6.66 %y/y |   1.82 %chg prev qtr |   5.83 %y/y |   0.76 %chg prev qtr
2005.2        185.33       191.37       191.43       210.58       199.23       163.83       186.58       180.99       199.64       255.51  |   5.72 %y/y |   2.58 %chg prev qtr |  24.63 %y/y |   6.99 %chg prev qtr |   5.04 %y/y |   3.35 %chg prev qtr |  12.57 %y/y |   4.11 %chg prev qtr |   6.93 %y/y |   3.15 %chg prev qtr |   2.79 %y/y |   1.99 %chg prev qtr |   3.71 %y/y |   2.66 %chg prev qtr |   4.50 %y/y |   2.29 %chg prev qtr |   6.27 %y/y |   2.42 %chg prev qtr |   8.10 %y/y |   2.88 %chg prev qtr
2005.1        180.66       178.87       185.23       202.26       193.15       160.63       181.75       176.94       194.92       248.35  |   4.83 %y/y |   0.81 %chg prev qtr |  25.93 %y/y |   6.10 %chg prev qtr |   4.01 %y/y |  -0.49 %chg prev qtr |  13.34 %y/y |   4.19 %chg prev qtr |   6.80 %y/y |   1.07 %chg prev qtr |   3.57 %y/y |   0.26 %chg prev qtr |   3.74 %y/y |   0.65 %chg prev qtr |   3.45 %y/y |   0.16 %chg prev qtr |   6.33 %y/y |   1.47 %chg prev qtr |   8.86 %y/y |   1.46 %chg prev qtr
2004.4        179.21       168.58       186.14       194.13       191.10       160.21       180.57       176.65       192.10       244.78  |   4.54 %y/y |   0.92 %chg prev qtr |  22.79 %y/y |   1.60 %chg prev qtr |   5.21 %y/y |   1.00 %chg prev qtr |  10.71 %y/y |   0.33 %chg prev qtr |   6.58 %y/y |   0.67 %chg prev qtr |   3.27 %y/y |  -0.30 %chg prev qtr |   4.20 %y/y |   0.23 %chg prev qtr |   4.79 %y/y |   0.98 %chg prev qtr |   5.99 %y/y |   0.80 %chg prev qtr |   8.89 %y/y |   0.62 %chg prev qtr
2004.3        177.57       165.93       184.29       193.49       189.82       160.70       180.15       174.94       190.58       243.26  |   3.75 %y/y |   1.29 %chg prev qtr |  27.63 %y/y |   8.06 %chg prev qtr |   4.25 %y/y |   1.12 %chg prev qtr |  10.36 %y/y |   3.44 %chg prev qtr |   7.18 %y/y |   1.88 %chg prev qtr |   3.78 %y/y |   0.82 %chg prev qtr |   3.90 %y/y |   0.13 %chg prev qtr |   4.34 %y/y |   1.00 %chg prev qtr |   6.24 %y/y |   1.45 %chg prev qtr |  10.82 %y/y |   2.92 %chg prev qtr
2004.2        175.31       153.55       182.25       187.06       186.31       159.39       179.91       173.20       187.86       236.36  |   3.60 %y/y |   1.72 %chg prev qtr |  28.00 %y/y |   8.10 %chg prev qtr |   4.38 %y/y |   2.34 %chg prev qtr |   9.09 %y/y |   4.82 %chg prev qtr |   7.06 %y/y |   3.01 %chg prev qtr |   3.88 %y/y |   2.77 %chg prev qtr |   5.39 %y/y |   2.69 %chg prev qtr |   4.69 %y/y |   1.26 %chg prev qtr |   6.62 %y/y |   2.48 %chg prev qtr |  10.28 %y/y |   3.60 %chg prev qtr
2004.1        172.34       142.04       178.09       178.46       180.86       155.10       175.19       171.04       183.31       228.14  |   2.72 %y/y |   0.54 %chg prev qtr |  20.51 %y/y |   3.46 %chg prev qtr |   3.71 %y/y |   0.66 %chg prev qtr |   6.25 %y/y |   1.77 %chg prev qtr |   7.14 %y/y |   0.86 %chg prev qtr |   2.48 %y/y |  -0.03 %chg prev qtr |   4.04 %y/y |   1.09 %chg prev qtr |   5.48 %y/y |   1.47 %chg prev qtr |   5.17 %y/y |   1.14 %chg prev qtr |  10.57 %y/y |   1.49 %chg prev qtr
2003.4        171.42       137.29       176.93       175.35       179.31       155.14       173.30       168.57       181.24       224.79  |   2.89 %y/y |   0.15 %chg prev qtr |  21.13 %y/y |   5.60 %chg prev qtr |   3.53 %y/y |   0.09 %chg prev qtr |   6.10 %y/y |   0.02 %chg prev qtr |   7.38 %y/y |   1.25 %chg prev qtr |   3.57 %y/y |   0.19 %chg prev qtr |   3.90 %y/y |  -0.05 %chg prev qtr |   4.33 %y/y |   0.54 %chg prev qtr |   5.64 %y/y |   1.04 %chg prev qtr |  10.26 %y/y |   2.41 %chg prev qtr
2003.3        171.16       130.01       176.77       175.32       177.10       154.85       173.39       167.67       179.38       219.51  |   3.93 %y/y |   1.15 %chg prev qtr |  16.30 %y/y |   8.38 %chg prev qtr |   3.92 %y/y |   1.24 %chg prev qtr |   5.89 %y/y |   2.25 %chg prev qtr |   7.18 %y/y |   1.76 %chg prev qtr |   3.00 %y/y |   0.93 %chg prev qtr |   4.26 %y/y |   1.57 %chg prev qtr |   5.29 %y/y |   1.35 %chg prev qtr |   5.44 %y/y |   1.81 %chg prev qtr |   9.33 %y/y |   2.42 %chg prev qtr
2003.2        169.21       119.96       174.60       171.47       174.03       153.43       170.71       165.44       176.19       214.33  |   4.23 %y/y |   0.85 %chg prev qtr |  11.33 %y/y |   1.77 %chg prev qtr |   3.85 %y/y |   1.68 %chg prev qtr |   4.36 %y/y |   2.08 %chg prev qtr |   7.14 %y/y |   3.09 %chg prev qtr |   2.75 %y/y |   1.37 %chg prev qtr |   3.33 %y/y |   1.38 %chg prev qtr |   4.12 %y/y |   2.03 %chg prev qtr |   4.75 %y/y |   1.08 %chg prev qtr |  11.55 %y/y |   3.88 %chg prev qtr
2003.1        167.78       117.87       171.72       167.97       168.81       151.35       168.39       162.15       174.30       206.33  |   3.98 %y/y |   0.71 %chg prev qtr |  15.21 %y/y |   4.00 %chg prev qtr |   4.12 %y/y |   0.48 %chg prev qtr |   4.97 %y/y |   1.63 %chg prev qtr |   6.88 %y/y |   1.10 %chg prev qtr |   2.31 %y/y |   1.04 %chg prev qtr |   3.93 %y/y |   0.95 %chg prev qtr |   4.16 %y/y |   0.35 %chg prev qtr |   6.06 %y/y |   1.60 %chg prev qtr |  13.06 %y/y |   1.21 %chg prev qtr
2002.4        166.60       113.34       170.90       165.27       166.98       149.79       166.80       161.58       171.56       203.87  |   4.56 %y/y |   1.16 %chg prev qtr |  11.73 %y/y |   1.39 %chg prev qtr |   3.94 %y/y |   0.47 %chg prev qtr |   3.71 %y/y |  -0.18 %chg prev qtr |   7.12 %y/y |   1.05 %chg prev qtr |   1.52 %y/y |  -0.37 %chg prev qtr |   3.10 %y/y |   0.29 %chg prev qtr |   3.80 %y/y |   1.46 %chg prev qtr |   4.13 %y/y |   0.85 %chg prev qtr |  13.92 %y/y |   1.54 %chg prev qtr
2002.3        164.69       111.79       170.10       165.57       165.24       150.34       166.31       159.25       170.12       200.78  |   4.19 %y/y |   1.44 %chg prev qtr |  11.61 %y/y |   3.75 %chg prev qtr |   3.91 %y/y |   1.17 %chg prev qtr |   3.14 %y/y |   0.77 %chg prev qtr |   6.61 %y/y |   1.73 %chg prev qtr |   2.75 %y/y |   0.68 %chg prev qtr |   3.74 %y/y |   0.67 %chg prev qtr |   3.05 %y/y |   0.23 %chg prev qtr |   4.10 %y/y |   1.14 %chg prev qtr |  13.68 %y/y |   4.50 %chg prev qtr
2002.2        162.35       107.75       168.13       164.30       162.43       149.32       165.21       158.89       168.20       192.13  |   3.83 %y/y |   0.61 %chg prev qtr |   9.51 %y/y |   5.32 %chg prev qtr |   3.44 %y/y |   1.94 %chg prev qtr |   3.35 %y/y |   2.68 %chg prev qtr |   6.69 %y/y |   2.84 %chg prev qtr |   2.62 %y/y |   0.94 %chg prev qtr |   3.81 %y/y |   1.97 %chg prev qtr |   3.58 %y/y |   2.06 %chg prev qtr |   4.28 %y/y |   2.35 %chg prev qtr |  12.65 %y/y |   5.28 %chg prev qtr
2002.1        161.36       102.31       164.93       160.01       157.95       147.93       162.02       155.68       164.34       182.50  |   4.98 %y/y |   1.27 %chg prev qtr |   7.14 %y/y |   0.86 %chg prev qtr |   3.26 %y/y |   0.31 %chg prev qtr |   2.33 %y/y |   0.41 %chg prev qtr |   6.51 %y/y |   1.33 %chg prev qtr |   2.75 %y/y |   0.26 %chg prev qtr |   4.48 %y/y |   0.15 %chg prev qtr |   3.21 %y/y |   0.01 %chg prev qtr |   3.34 %y/y |  -0.25 %chg prev qtr |  12.18 %y/y |   1.98 %chg prev qtr
2001.4        159.34       101.44       164.42       159.36       155.88       147.55       161.78       155.67       164.75       178.96  |   4.94 %y/y |   0.81 %chg prev qtr |   9.59 %y/y |   1.28 %chg prev qtr |   3.91 %y/y |   0.44 %chg prev qtr |   2.84 %y/y |  -0.73 %chg prev qtr |   6.77 %y/y |   0.57 %chg prev qtr |   3.42 %y/y |   0.85 %chg prev qtr |   5.20 %y/y |   0.91 %chg prev qtr |   3.60 %y/y |   0.73 %chg prev qtr |   4.96 %y/y |   0.81 %chg prev qtr |  13.39 %y/y |   1.32 %chg prev qtr
2001.3        158.06       100.16       163.70       160.53       154.99       146.31       160.32       154.54       163.42       176.62  |   5.43 %y/y |   1.09 %chg prev qtr |  11.34 %y/y |   1.80 %chg prev qtr |   3.11 %y/y |   0.71 %chg prev qtr |   5.13 %y/y |   0.97 %chg prev qtr |   6.83 %y/y |   1.80 %chg prev qtr |   2.05 %y/y |   0.55 %chg prev qtr |   4.10 %y/y |   0.74 %chg prev qtr |   3.41 %y/y |   0.74 %chg prev qtr |   3.61 %y/y |   1.32 %chg prev qtr |  14.73 %y/y |   3.56 %chg prev qtr
2001.2        156.36       98.39       162.54       158.98       152.25       145.51       159.15       153.40       161.29       170.55  |   5.67 %y/y |   1.73 %chg prev qtr |  10.33 %y/y |   3.04 %chg prev qtr |   3.77 %y/y |   1.77 %chg prev qtr |   3.65 %y/y |   1.67 %chg prev qtr |   7.04 %y/y |   2.67 %chg prev qtr |   2.57 %y/y |   1.07 %chg prev qtr |   4.58 %y/y |   2.63 %chg prev qtr |   3.41 %y/y |   1.70 %chg prev qtr |   2.74 %y/y |   1.42 %chg prev qtr |  14.74 %y/y |   4.84 %chg prev qtr
2001.1        153.70       95.49       159.72       156.37       148.29       143.97       155.07       150.84       159.03       162.68  |   6.20 %y/y |   1.22 %chg prev qtr |   6.63 %y/y |   3.17 %chg prev qtr |   3.60 %y/y |   0.94 %chg prev qtr |   3.22 %y/y |   0.91 %chg prev qtr |   7.01 %y/y |   1.57 %chg prev qtr |   2.44 %y/y |   0.91 %chg prev qtr |   3.67 %y/y |   0.83 %chg prev qtr |   2.90 %y/y |   0.39 %chg prev qtr |   3.15 %y/y |   1.31 %chg prev qtr |  15.65 %y/y |   3.07 %chg prev qtr
2000.4        151.84       92.56       158.23       154.96       146.00       142.67       153.79       150.26       156.97       157.83  |   6.28 %y/y |   1.28 %chg prev qtr |   7.97 %y/y |   2.89 %chg prev qtr |   3.51 %y/y |  -0.34 %chg prev qtr |   3.07 %y/y |   1.48 %chg prev qtr |   6.46 %y/y |   0.63 %chg prev qtr |   3.01 %y/y |  -0.49 %chg prev qtr |   4.51 %y/y |  -0.14 %chg prev qtr |   3.91 %y/y |   0.55 %chg prev qtr |   3.12 %y/y |  -0.48 %chg prev qtr |  14.96 %y/y |   2.53 %chg prev qtr
2000.3        149.92       89.96       158.77       152.70       145.08       143.37       154.00       149.44       157.72       153.94  |   6.21 %y/y |   1.32 %chg prev qtr |   8.16 %y/y |   0.87 %chg prev qtr |   4.56 %y/y |   1.36 %chg prev qtr |   1.79 %y/y |  -0.44 %chg prev qtr |   6.42 %y/y |   2.00 %chg prev qtr |   3.35 %y/y |   1.06 %chg prev qtr |   4.29 %y/y |   1.20 %chg prev qtr |   3.89 %y/y |   0.74 %chg prev qtr |   3.25 %y/y |   0.46 %chg prev qtr |  13.95 %y/y |   3.57 %chg prev qtr
2000.2        147.97       89.18       156.64       153.38       142.23       141.87       152.18       148.34       156.99       148.64  |   7.08 %y/y |   2.24 %chg prev qtr |   8.18 %y/y |  -0.41 %chg prev qtr |   3.98 %y/y |   1.60 %chg prev qtr |   2.84 %y/y |   1.25 %chg prev qtr |   6.24 %y/y |   2.64 %chg prev qtr |   3.68 %y/y |   0.95 %chg prev qtr |   4.03 %y/y |   1.74 %chg prev qtr |   4.58 %y/y |   1.19 %chg prev qtr |   4.07 %y/y |   1.83 %chg prev qtr |  13.99 %y/y |   5.67 %chg prev qtr
2000.1        144.73       89.55       154.17       151.49       138.57       140.54       149.58       146.59       154.17       140.66  |   6.68 %y/y |   1.30 %chg prev qtr |   6.03 %y/y |   4.46 %chg prev qtr |   5.06 %y/y |   0.86 %chg prev qtr |   3.35 %y/y |   0.76 %chg prev qtr |   5.66 %y/y |   1.04 %chg prev qtr |   3.99 %y/y |   1.47 %chg prev qtr |   3.82 %y/y |   1.65 %chg prev qtr |   5.01 %y/y |   1.37 %chg prev qtr |   3.92 %y/y |   1.28 %chg prev qtr |  12.94 %y/y |   2.45 %chg prev qtr
1999.4        142.87       85.73       152.86       150.34       137.14       138.50       147.15       144.61       152.22       137.29  |   7.23 %y/y |   1.21 %chg prev qtr |   3.12 %y/y |   3.08 %chg prev qtr |   4.03 %y/y |   0.67 %chg prev qtr |   3.27 %y/y |   0.21 %chg prev qtr |   5.40 %y/y |   0.59 %chg prev qtr |   2.82 %y/y |  -0.16 %chg prev qtr |   3.33 %y/y |  -0.35 %chg prev qtr |   4.90 %y/y |   0.54 %chg prev qtr |   2.76 %y/y |  -0.35 %chg prev qtr |  12.47 %y/y |   1.63 %chg prev qtr
1999.3        141.16       83.17       151.84       150.02       136.33       138.72       147.67       143.84       152.75       135.09  |   7.35 %y/y |   2.15 %chg prev qtr |   0.90 %y/y |   0.89 %chg prev qtr |   5.12 %y/y |   0.79 %chg prev qtr |   2.82 %y/y |   0.58 %chg prev qtr |   5.68 %y/y |   1.84 %chg prev qtr |   4.28 %y/y |   1.37 %chg prev qtr |   6.16 %y/y |   0.95 %chg prev qtr |   5.52 %y/y |   1.40 %chg prev qtr |   3.86 %y/y |   1.26 %chg prev qtr |  11.82 %y/y |   3.60 %chg prev qtr
1999.2        138.19       82.44       150.65       149.15       133.87       136.84       146.28       141.85       150.85       130.40  |   6.93 %y/y |   1.86 %chg prev qtr |  -3.27 %y/y |  -2.39 %chg prev qtr |   5.45 %y/y |   2.66 %chg prev qtr |   2.87 %y/y |   1.75 %chg prev qtr |   5.17 %y/y |   2.07 %chg prev qtr |   3.49 %y/y |   1.25 %chg prev qtr |   6.83 %y/y |   1.53 %chg prev qtr |   4.90 %y/y |   1.61 %chg prev qtr |   4.27 %y/y |   1.68 %chg prev qtr |  11.10 %y/y |   4.71 %chg prev qtr
1999.1        135.67       84.46       146.74       146.58       131.15       135.15       144.08       139.60       148.36       124.54  |   6.99 %y/y |   1.82 %chg prev qtr |   1.25 %y/y |   1.59 %chg prev qtr |   4.90 %y/y |  -0.14 %chg prev qtr |   2.81 %y/y |   0.69 %chg prev qtr |   4.51 %y/y |   0.80 %chg prev qtr |   4.03 %y/y |   0.33 %chg prev qtr |   6.30 %y/y |   1.17 %chg prev qtr |   5.59 %y/y |   1.26 %chg prev qtr |   4.13 %y/y |   0.16 %chg prev qtr |  10.53 %y/y |   2.02 %chg prev qtr
1998.4        133.24       83.14       146.94       145.58       130.11       134.70       142.41       137.86       148.13       122.07  |   6.46 %y/y |   1.33 %chg prev qtr |   0.89 %y/y |   0.86 %chg prev qtr |   6.22 %y/y |   1.73 %chg prev qtr |   2.43 %y/y |  -0.23 %chg prev qtr |   4.05 %y/y |   0.86 %chg prev qtr |   4.06 %y/y |   1.26 %chg prev qtr |   6.64 %y/y |   2.38 %chg prev qtr |   4.94 %y/y |   1.13 %chg prev qtr |   5.44 %y/y |   0.71 %chg prev qtr |   9.83 %y/y |   1.04 %chg prev qtr
1998.3        131.49       82.43       144.44       145.91       129.00       133.03       139.10       136.32       147.08       120.81  |   6.07 %y/y |   1.74 %chg prev qtr |  -0.85 %y/y |  -3.29 %chg prev qtr |   4.89 %y/y |   1.10 %chg prev qtr |   2.16 %y/y |   0.63 %chg prev qtr |   2.99 %y/y |   1.34 %chg prev qtr |   3.28 %y/y |   0.61 %chg prev qtr |   5.08 %y/y |   1.58 %chg prev qtr |   3.73 %y/y |   0.81 %chg prev qtr |   5.37 %y/y |   1.67 %chg prev qtr |   9.88 %y/y |   2.93 %chg prev qtr
1998.2        129.24       85.23       142.87       144.99       127.29       132.23       136.93       135.22       144.67       117.37  |   5.68 %y/y |   1.92 %chg prev qtr |   2.28 %y/y |   2.17 %chg prev qtr |   4.45 %y/y |   2.13 %chg prev qtr |   2.66 %y/y |   1.69 %chg prev qtr |   2.30 %y/y |   1.43 %chg prev qtr |   3.18 %y/y |   1.78 %chg prev qtr |   5.11 %y/y |   1.03 %chg prev qtr |   3.91 %y/y |   2.28 %chg prev qtr |   4.36 %y/y |   1.54 %chg prev qtr |   8.31 %y/y |   4.16 %chg prev qtr
1998.1        126.81       83.42       139.89       142.58       125.49       129.92       135.54       132.21       142.47       112.68  |   4.90 %y/y |   1.32 %chg prev qtr |   0.86 %y/y |   1.23 %chg prev qtr |   4.11 %y/y |   1.12 %chg prev qtr |   2.44 %y/y |   0.32 %chg prev qtr |   2.39 %y/y |   0.36 %chg prev qtr |   3.19 %y/y |   0.36 %chg prev qtr |   6.43 %y/y |   1.50 %chg prev qtr |   2.53 %y/y |   0.64 %chg prev qtr |   4.06 %y/y |   1.41 %chg prev qtr |   7.90 %y/y |   1.39 %chg prev qtr
1997.4        125.16       82.41       138.34       142.13       125.04       129.45       133.54       131.37       140.49       111.14  |   4.95 %y/y |   0.97 %chg prev qtr |  -8.35 %y/y |  -0.88 %chg prev qtr |   3.42 %y/y |   0.46 %chg prev qtr |   1.79 %y/y |  -0.48 %chg prev qtr |   1.92 %y/y |  -0.18 %chg prev qtr |   2.36 %y/y |   0.50 %chg prev qtr |   5.24 %y/y |   0.88 %chg prev qtr |   3.18 %y/y |  -0.04 %chg prev qtr |   3.52 %y/y |   0.65 %chg prev qtr |   5.66 %y/y |   1.08 %chg prev qtr
1997.3        123.96       83.14       137.71       142.82       125.26       128.81       132.38       131.42       139.58       109.95  |   4.19 %y/y |   1.37 %chg prev qtr |  -7.00 %y/y |  -0.23 %chg prev qtr |   2.71 %y/y |   0.68 %chg prev qtr |   2.02 %y/y |   1.13 %chg prev qtr |   2.05 %y/y |   0.67 %chg prev qtr |   2.51 %y/y |   0.52 %chg prev qtr |   3.71 %y/y |   1.62 %chg prev qtr |   3.59 %y/y |   0.99 %chg prev qtr |   3.79 %y/y |   0.69 %chg prev qtr |   4.92 %y/y |   1.47 %chg prev qtr
1997.2        122.29       83.33       136.78       141.23       124.43       128.15       130.27       130.13       138.62       108.36  |   3.82 %y/y |   1.16 %chg prev qtr |  -11.22 %y/y |   0.75 %chg prev qtr |   3.25 %y/y |   1.79 %chg prev qtr |   1.91 %y/y |   1.47 %chg prev qtr |   1.83 %y/y |   1.53 %chg prev qtr |   2.75 %y/y |   1.79 %chg prev qtr |   3.09 %y/y |   2.29 %chg prev qtr |   4.02 %y/y |   0.92 %chg prev qtr |   3.60 %y/y |   1.25 %chg prev qtr |   4.60 %y/y |   3.76 %chg prev qtr
1997.1        120.89       82.71       134.37       139.18       122.56       125.90       127.35       128.95       136.91       104.43  |   4.01 %y/y |   1.37 %chg prev qtr |  -8.09 %y/y |  -8.02 %chg prev qtr |   2.91 %y/y |   0.45 %chg prev qtr |   1.69 %y/y |  -0.32 %chg prev qtr |   2.13 %y/y |  -0.11 %chg prev qtr |   3.14 %y/y |  -0.45 %chg prev qtr |   2.88 %y/y |   0.36 %chg prev qtr |   4.75 %y/y |   1.28 %chg prev qtr |   3.71 %y/y |   0.88 %chg prev qtr |   3.30 %y/y |  -0.72 %chg prev qtr
1996.4        119.26       89.92       133.77       139.63       122.69       126.47       126.89       127.32       135.71       105.19  |   3.63 %y/y |   0.24 %chg prev qtr |  -5.88 %y/y |   0.58 %chg prev qtr |   3.62 %y/y |  -0.22 %chg prev qtr |   1.84 %y/y |  -0.26 %chg prev qtr |   2.82 %y/y |  -0.04 %chg prev qtr |   4.33 %y/y |   0.65 %chg prev qtr |   3.02 %y/y |  -0.60 %chg prev qtr |   3.68 %y/y |   0.35 %chg prev qtr |   4.40 %y/y |   0.91 %chg prev qtr |   4.65 %y/y |   0.38 %chg prev qtr
1996.3        118.98       89.40       134.07       139.99       122.74       125.65       127.65       126.87       134.48       104.79  |   4.44 %y/y |   1.01 %chg prev qtr |  -6.05 %y/y |  -4.75 %chg prev qtr |   3.90 %y/y |   1.21 %chg prev qtr |   1.52 %y/y |   1.02 %chg prev qtr |   2.71 %y/y |   0.45 %chg prev qtr |   4.19 %y/y |   0.75 %chg prev qtr |   4.62 %y/y |   1.02 %chg prev qtr |   4.52 %y/y |   1.41 %chg prev qtr |   4.37 %y/y |   0.51 %chg prev qtr |   4.12 %y/y |   1.16 %chg prev qtr
1996.2        117.79       93.86       132.47       138.58       122.19       124.72       126.36       125.10       133.80       103.59  |   4.70 %y/y |   1.34 %chg prev qtr |  -1.42 %y/y |   4.30 %chg prev qtr |   4.69 %y/y |   1.46 %chg prev qtr |   1.69 %y/y |   1.25 %chg prev qtr |   3.21 %y/y |   1.83 %chg prev qtr |   4.72 %y/y |   2.17 %chg prev qtr |   5.04 %y/y |   2.08 %chg prev qtr |   4.04 %y/y |   1.62 %chg prev qtr |   5.04 %y/y |   1.36 %chg prev qtr |   3.75 %y/y |   2.47 %chg prev qtr
1996.1        116.23       89.99       130.57       136.87       120.00       122.07       123.79       123.10       132.01       101.09  |   4.97 %y/y |   1.00 %chg prev qtr |  -8.70 %y/y |  -5.81 %chg prev qtr |   5.37 %y/y |   1.14 %chg prev qtr |   1.97 %y/y |  -0.18 %chg prev qtr |   3.36 %y/y |   0.57 %chg prev qtr |   3.59 %y/y |   0.70 %chg prev qtr |   4.73 %y/y |   0.50 %chg prev qtr |   3.95 %y/y |   0.24 %chg prev qtr |   6.67 %y/y |   1.55 %chg prev qtr |   2.78 %y/y |   0.57 %chg prev qtr
1995.4        115.08       95.54       129.10       137.11       119.32       121.22       123.17       122.80       129.99       100.52  |   4.42 %y/y |   1.02 %chg prev qtr |  -3.15 %y/y |   0.40 %chg prev qtr |   4.81 %y/y |   0.05 %chg prev qtr |   2.55 %y/y |  -0.57 %chg prev qtr |   2.99 %y/y |  -0.15 %chg prev qtr |   4.36 %y/y |   0.51 %chg prev qtr |   5.78 %y/y |   0.95 %chg prev qtr |   4.76 %y/y |   1.17 %chg prev qtr |   6.44 %y/y |   0.88 %chg prev qtr |   1.78 %y/y |  -0.12 %chg prev qtr
1995.3        113.92       95.16       129.04       137.89       119.50       120.60       122.01       121.38       128.85       100.64  |   4.11 %y/y |   1.26 %chg prev qtr |  -4.52 %y/y |  -0.05 %chg prev qtr |   4.66 %y/y |   1.98 %chg prev qtr |   3.22 %y/y |   1.18 %chg prev qtr |   3.32 %y/y |   0.94 %chg prev qtr |   4.79 %y/y |   1.26 %chg prev qtr |   5.05 %y/y |   1.42 %chg prev qtr |   3.97 %y/y |   0.95 %chg prev qtr |   4.05 %y/y |   1.15 %chg prev qtr |   2.12 %y/y |   0.79 %chg prev qtr
1995.2        112.50       95.21       126.54       136.28       118.39       119.10       120.30       120.24       127.38       99.85  |   3.92 %y/y |   1.60 %chg prev qtr |  -4.66 %y/y |  -3.40 %chg prev qtr |   4.79 %y/y |   2.12 %chg prev qtr |   4.33 %y/y |   1.53 %chg prev qtr |   3.18 %y/y |   1.97 %chg prev qtr |   4.17 %y/y |   1.07 %chg prev qtr |   4.69 %y/y |   1.78 %chg prev qtr |   4.36 %y/y |   1.54 %chg prev qtr |   4.04 %y/y |   2.93 %chg prev qtr |   1.56 %y/y |   1.51 %chg prev qtr
1995.1        110.73       98.56       123.91       134.22       116.10       117.84       118.20       118.42       123.75       98.36  |   3.88 %y/y |   0.47 %chg prev qtr |   0.23 %y/y |  -0.09 %chg prev qtr |   3.99 %y/y |   0.60 %chg prev qtr |   6.36 %y/y |   0.39 %chg prev qtr |   3.04 %y/y |   0.21 %chg prev qtr |   4.99 %y/y |   1.45 %chg prev qtr |   5.38 %y/y |   1.51 %chg prev qtr |   3.86 %y/y |   1.02 %chg prev qtr |   3.14 %y/y |   1.33 %chg prev qtr |   1.45 %y/y |  -0.41 %chg prev qtr
1994.4        110.21       98.65       123.17       133.70       115.86       116.16       116.44       117.22       122.12       98.76  |   3.85 %y/y |   0.72 %chg prev qtr |  -1.89 %y/y |  -1.01 %chg prev qtr |   4.08 %y/y |  -0.11 %chg prev qtr |   6.67 %y/y |   0.08 %chg prev qtr |   4.42 %y/y |   0.17 %chg prev qtr |   4.14 %y/y |   0.93 %chg prev qtr |   5.51 %y/y |   0.25 %chg prev qtr |   5.67 %y/y |   0.40 %chg prev qtr |   3.04 %y/y |  -1.39 %chg prev qtr |   1.74 %y/y |   0.21 %chg prev qtr
1994.3        109.42       99.66       123.30       133.59       115.66       115.09       116.15       116.75       123.84       98.55  |   3.92 %y/y |   1.07 %chg prev qtr |   0.47 %y/y |  -0.20 %chg prev qtr |   6.10 %y/y |   2.10 %chg prev qtr |   7.28 %y/y |   2.27 %chg prev qtr |   4.30 %y/y |   0.80 %chg prev qtr |   4.54 %y/y |   0.66 %chg prev qtr |   6.29 %y/y |   1.08 %chg prev qtr |   5.95 %y/y |   1.33 %chg prev qtr |   6.83 %y/y |   1.15 %chg prev qtr |   1.09 %y/y |   0.23 %chg prev qtr
1994.2        108.26       99.86       120.76       130.62       114.74       114.33       114.91       115.22       122.43       98.32  |   3.32 %y/y |   1.57 %chg prev qtr |  -2.70 %y/y |   1.56 %chg prev qtr |   6.74 %y/y |   1.35 %chg prev qtr |   9.57 %y/y |   3.51 %chg prev qtr |   5.20 %y/y |   1.84 %chg prev qtr |   4.98 %y/y |   1.86 %chg prev qtr |   7.62 %y/y |   2.44 %chg prev qtr |   5.38 %y/y |   1.05 %chg prev qtr |   7.95 %y/y |   2.04 %chg prev qtr |   1.30 %y/y |   1.41 %chg prev qtr
1994.1        106.59       98.33       119.15       126.19       112.67       112.24       112.17       114.02       119.98       96.95  |   3.00 %y/y |   0.44 %chg prev qtr |  -2.66 %y/y |  -2.21 %chg prev qtr |   7.21 %y/y |   0.68 %chg prev qtr |   8.19 %y/y |   0.68 %chg prev qtr |   4.92 %y/y |   1.54 %chg prev qtr |   5.14 %y/y |   0.63 %chg prev qtr |   6.82 %y/y |   1.64 %chg prev qtr |   6.17 %y/y |   2.79 %chg prev qtr |   7.58 %y/y |   1.23 %chg prev qtr |   2.16 %y/y |  -0.12 %chg prev qtr
1993.4        106.12       100.55       118.34       125.34       110.96       111.54       110.36       110.93       118.52       97.07  |   2.70 %y/y |   0.79 %chg prev qtr |  -1.84 %y/y |   1.37 %chg prev qtr |   8.51 %y/y |   1.83 %chg prev qtr |   9.09 %y/y |   0.65 %chg prev qtr |   3.79 %y/y |   0.06 %chg prev qtr |   5.31 %y/y |   1.32 %chg prev qtr |   5.86 %y/y |   0.99 %chg prev qtr |   4.45 %y/y |   0.67 %chg prev qtr |   7.01 %y/y |   2.24 %chg prev qtr |  -0.27 %y/y |  -0.43 %chg prev qtr
1993.3        105.29       99.19       116.21       124.53       110.89       110.09       109.28       110.19       115.92       97.49  |   2.09 %y/y |   0.49 %chg prev qtr |  -2.75 %y/y |  -3.35 %chg prev qtr |   7.02 %y/y |   2.72 %chg prev qtr |  10.82 %y/y |   4.46 %chg prev qtr |   5.03 %y/y |   1.67 %chg prev qtr |   4.58 %y/y |   1.08 %chg prev qtr |   5.29 %y/y |   2.35 %chg prev qtr |   4.86 %y/y |   0.78 %chg prev qtr |   6.49 %y/y |   2.21 %chg prev qtr |   0.43 %y/y |   0.44 %chg prev qtr
1993.2        104.78       102.63       113.13       119.21       109.07       108.91       106.77       109.34       113.41       97.06  |   3.40 %y/y |   1.25 %chg prev qtr |   5.24 %y/y |   1.59 %chg prev qtr |   5.90 %y/y |   1.79 %chg prev qtr |   8.23 %y/y |   2.20 %chg prev qtr |   3.91 %y/y |   1.56 %chg prev qtr |   4.33 %y/y |   2.02 %chg prev qtr |   4.88 %y/y |   1.68 %chg prev qtr |   5.95 %y/y |   1.82 %chg prev qtr |   5.36 %y/y |   1.69 %chg prev qtr |   0.49 %y/y |   2.28 %chg prev qtr
1993.1        103.49       101.02       111.14       116.64       107.39       106.75       105.01       107.39       111.53       94.90  |   1.69 %y/y |   0.15 %chg prev qtr |  -1.36 %y/y |  -1.38 %chg prev qtr |   7.04 %y/y |   1.91 %chg prev qtr |   9.11 %y/y |   1.51 %chg prev qtr |   3.94 %y/y |   0.45 %chg prev qtr |   4.66 %y/y |   0.78 %chg prev qtr |   3.62 %y/y |   0.73 %chg prev qtr |   4.11 %y/y |   1.12 %chg prev qtr |   5.59 %y/y |   0.70 %chg prev qtr |  -3.70 %y/y |  -2.50 %chg prev qtr
1992.4        103.33       102.43       109.06       114.90       106.91       105.92       104.25       106.20       110.76       97.33  |   2.12 %y/y |   0.19 %chg prev qtr |   4.11 %y/y |   0.43 %chg prev qtr |   5.63 %y/y |   0.43 %chg prev qtr |   8.32 %y/y |   2.25 %chg prev qtr |   4.25 %y/y |   1.26 %chg prev qtr |   4.44 %y/y |   0.62 %chg prev qtr |   3.57 %y/y |   0.44 %chg prev qtr |   5.18 %y/y |   1.07 %chg prev qtr |   5.92 %y/y |   1.75 %chg prev qtr |  -0.85 %y/y |   0.27 %chg prev qtr
1992.3        103.13       101.99       108.59       112.37       105.58       105.27       103.79       105.08       108.86       97.07  |   2.95 %y/y |   1.78 %chg prev qtr |   2.19 %y/y |   4.58 %chg prev qtr |   5.81 %y/y |   1.65 %chg prev qtr |   8.33 %y/y |   2.02 %chg prev qtr |   3.62 %y/y |   0.58 %chg prev qtr |   4.38 %y/y |   0.84 %chg prev qtr |   3.94 %y/y |   1.95 %chg prev qtr |   5.24 %y/y |   1.82 %chg prev qtr |   4.64 %y/y |   1.13 %chg prev qtr |  -0.38 %y/y |   0.50 %chg prev qtr
1992.2        101.33       97.52       106.83       110.15       104.97       104.39       101.80       103.20       107.64       96.59  |   1.10 %y/y |  -0.43 %chg prev qtr |   0.50 %y/y |  -4.77 %chg prev qtr |   5.38 %y/y |   2.89 %chg prev qtr |   8.89 %y/y |   3.04 %chg prev qtr |   4.12 %y/y |   1.60 %chg prev qtr |   3.86 %y/y |   2.34 %chg prev qtr |   2.03 %y/y |   0.45 %chg prev qtr |   2.96 %y/y |   0.05 %chg prev qtr |   5.02 %y/y |   1.90 %chg prev qtr |  -2.21 %y/y |  -1.99 %chg prev qtr
1992.1        101.77       102.41       103.83       106.90       103.32       102.00       101.34       103.15       105.63       98.55  |   1.77 %y/y |   0.58 %chg prev qtr |   2.41 %y/y |   4.09 %chg prev qtr |   3.83 %y/y |   0.56 %chg prev qtr |   6.90 %y/y |   0.78 %chg prev qtr |   3.32 %y/y |   0.75 %chg prev qtr |   2.00 %y/y |   0.57 %chg prev qtr |   1.34 %y/y |   0.68 %chg prev qtr |   3.15 %y/y |   2.16 %chg prev qtr |   5.63 %y/y |   1.01 %chg prev qtr |  -1.45 %y/y |   0.40 %chg prev qtr
1991.4        101.18       98.39       103.25       106.07       102.55       101.42       100.66       100.97       104.57       98.16  |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1991.3        100.17       99.80       102.63       103.73       101.89       100.85       99.86       99.85       104.03       97.44  |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1991.2        100.23       97.03       101.38       101.16       100.82       100.51       99.77       100.23       102.49       98.77  |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1991.1        100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00  |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr