E C O N S T A T S TM  
OFHEO House Price Index
   
Department of Housing and Urban Development   >>  
OFHEO House Price Index
 
Monthly - Purchases Only
      Census Division (sa & nsa) [xls] | src
E N Central to USA (NSA)   E N Central to USA (SA)  
 
Quarterly - Purchases Only
      U.S. and Census Divisions (sa) | src
E N Central to USA  
      U.S. and Census Divisions (nsa) | src
E N Central to USA  
      States (sa) | src
Alaska to Florida   Georgia to Massachuset   Maryland to Nebraska   New Hampshir to Rhode Islan   S Carolina to W Virginia   Wyoming to Wyoming  
      States (nsa) | src
Alaska to Florida   Georgia to Massachuset   Maryland to Nebraska   New Hampshir to Rhode Islan   S Carolina to W Virginia   Wyoming to Wyoming  
      25 Largest Metro Statcl Areas (sa) | src
Atlanta-Sand to Miami-Miami   Minneapolis- to San Diego-C   Santa Ana-An to Washington-  
      25 Largest Metro Statcl Areas | src
Atlanta-Sand to Miami-Miami   Minneapolis- to San Diego-C   Santa Ana-An to Washington-  
 
Quarterly - All Transactions
      U.S. and Census Divisions (nsa) | src
E N Central to USA  
      States (nsa) (nsa) | src
Alaska to Florida   Georgia to Massachuset   Maryland to Nebraska   New Hampshir to Rhode Islan   S Carolina to W Virginia   Wyoming to Wyoming  
      Metropolitan Statistical Areas (sa) | src
Atlanta-Sand to Miami-Miami   Minneapolis- to San Diego-C   Santa Ana-An to Washington-  
      Metropolitan Statistical Areas | src
Atlanta-Sand to Miami-Miami   Minneapolis- to San Diego-C   Santa Ana-An to Washington-  
      State Nonmetropolitan Areas (nsa) | src
Abilene, TX to Ames, IA   Clarksville, to Columbus, I   Greensboro-H to Hattiesburg   Lynchburg, V to Medford, OR   Prescott, AZ to Redding, CA   Trenton-Ewin to Vineland-Mi  
Anchorage, A to Atlantic Ci   Columbus, OH to Davenport-M   Hickory-Leno to Idaho Falls   Memphis, TN- to Modesto, CA   Reno-Sparks, to Rome, GA   Virginia Bea to W Palm Beac  
Auburn-Opeli to Bay City, M   Dayton, OH to Dubuque, IA   Indianapolis to Jefferson C   Monroe, LA to Napa, CA   Sacramento-A to Salt Lake C   Wheeling, WV to Yakima, WA  
Beaumont-Por to Bloomington   Duluth, MN-W to Erie, PA   Johnson City to Kingsport-B   Naples-Marco to Norwich-New   San Angelo, to Santa Cruz-   York-Hanover to Yuma, AZ  
Bloomington- to Buffalo-Nia   Eugene-Sprin to Florence, S   Kingston, NY to Lakeland-Wi   Oakland-Frem to Oshkosh-Nee   Santa Fe, NM to Sioux City,  
Burlington, to Cedar Rapid   Florence-Mus to Gainesville   Lancaster, P to Lewiston-Au   Owensboro, K to Peoria, IL   Sioux Falls, to Steubenvill  
Champaign-Ur to Cincinnati-   Gainesville, to Green Bay,   Lexington-Fa to Lubbock, TX   Philadelphia to Poughkeepsi   Stockton, CA to Topeka, KS  
>>
Quarter Avg over Year
End of Year
Download State Nonmetropolitan Areas (nsa)  Trenton-Ewin to Vineland-Mi CSV file obs:1125
Source : Department of Housing and Urban Development | http://www.fhfa.gov/Default.aspx?Page=296 | Column (1) : Trenton-Ewing, NJ 654 Column (2) : Tucson, AZ 655 Column (3) : Tulsa, OK 656 Column (4) : Tuscaloosa, AL 657 Column (5) : Tyler, TX 658 Column (6) : Utica-Rome, NY 659 Column (7) : Valdosta, GA 660 Column (8) : Vallejo-Fairfield, CA 661 Column (9) : Victoria, TX 662 Column (10) : Vineland-Millville-Bridgeton, NJ 663
EconStats does not guarantee the accuracy of this data. 20130405
      |  col (1)    |  col (2)    |  col (3)    |  col (4)    |  col (5)    |  col (6)    |  col (7)    |  col (8)    |  col (9)    |  col (10)    |
      | Trenton-Ewing;  | Tucson; AZ    | Tulsa; OK    | Tuscaloosa; AL  | Tyler; TX    | Utica-Rome; NY  | Valdosta; GA   | Vallejo-Fairfiel | Victoria; TX   | Vineland-Millvil |
      | NJ        |         |         |         |         |         |         | d; CA      |         | le-Bridgeton; NJ |

      | Quarter     | Quarter     | Quarter     | Quarter     | Quarter     | Quarter     | Quarter     | Quarter     | Quarter     | Quarter     |
Year Qtr  |__Jun79_to_Sep12 _|__Sep77_to_Sep12 _|__Jun77_to_Sep12 _|__Jun90_to_Sep12 _|__Sep85_to_Sep12 _|__Jun86_to_Sep12 _|__Sep93_to_Sep12 _|__Jun78_to_Sep12 _|__Sep91_to_Sep12 _|__Dec86_to_Sep12 _|
2012.3        184.06       152.17       166.92       175.01       167.99       165.11       158.14       139.71       178.72       168.05  |  -2.99 %y/y |   0.13 %chg prev qtr |  -0.53 %y/y |   1.50 %chg prev qtr |   1.11 %y/y |  -0.13 %chg prev qtr |   0.46 %y/y |   2.14 %chg prev qtr |  -0.59 %y/y |   0.11 %chg prev qtr |  -2.83 %y/y |  -1.32 %chg prev qtr |  -6.89 %y/y |  -0.03 %chg prev qtr |  -0.11 %y/y |   1.55 %chg prev qtr |   5.66 %y/y |   4.95 %chg prev qtr |  -0.69 %y/y |  -1.18 %chg prev qtr
2012.2        183.82       149.92       167.13       171.35       167.80       167.32       158.19       137.58       170.29       170.06  |  -3.89 %y/y |  -0.87 %chg prev qtr |  -2.81 %y/y |  -0.04 %chg prev qtr |   1.49 %y/y |  -0.02 %chg prev qtr |   2.19 %y/y |  -0.85 %chg prev qtr |   1.16 %y/y |  -1.39 %chg prev qtr |  -0.07 %y/y |  -0.95 %chg prev qtr |  -0.68 %y/y |   0.29 %chg prev qtr |  -2.57 %y/y |  -0.42 %chg prev qtr |   2.91 %y/y |  -2.23 %chg prev qtr |  -1.86 %y/y |  -1.06 %chg prev qtr
2012.1        185.44       149.98       167.17       172.82       170.16       168.92       157.73       138.16       174.18       171.89  |  -5.18 %y/y |  -1.72 %chg prev qtr |  -5.68 %y/y |  -2.67 %chg prev qtr |   1.10 %y/y |  -0.27 %chg prev qtr |   2.77 %y/y |   0.47 %chg prev qtr |   2.30 %y/y |   3.42 %chg prev qtr |  -0.87 %y/y |   1.78 %chg prev qtr |  -7.57 %y/y |  -1.94 %chg prev qtr |  -4.18 %y/y |  -1.49 %chg prev qtr |   6.77 %y/y |   6.58 %chg prev qtr |  -2.37 %y/y |  -3.55 %chg prev qtr
2011.4        188.68       154.09       167.62       172.01       164.54       165.97       160.85       140.25       163.42       178.21  |  -4.61 %y/y |  -0.55 %chg prev qtr |  -8.81 %y/y |   0.73 %chg prev qtr |  -1.82 %y/y |   1.53 %chg prev qtr |  -2.02 %y/y |  -1.26 %chg prev qtr |  -1.64 %y/y |  -2.63 %chg prev qtr |  -1.64 %y/y |  -2.32 %chg prev qtr |  -8.64 %y/y |  -5.30 %chg prev qtr |  -8.45 %y/y |   0.28 %chg prev qtr |  -2.78 %y/y |  -3.38 %chg prev qtr |  -3.77 %y/y |   5.32 %chg prev qtr
2011.3        189.73       152.98       165.09       174.21       168.99       169.92       169.85       139.86       169.14       169.21  |  -4.69 %y/y |  -0.80 %chg prev qtr |  -10.95 %y/y |  -0.83 %chg prev qtr |  -2.96 %y/y |   0.26 %chg prev qtr |  -0.75 %y/y |   3.90 %chg prev qtr |  -0.30 %y/y |   1.87 %chg prev qtr |  -0.89 %y/y |   1.48 %chg prev qtr |  -1.77 %y/y |   6.64 %chg prev qtr |  -9.71 %y/y |  -0.96 %chg prev qtr |   1.91 %y/y |   2.22 %chg prev qtr |  -9.43 %y/y |  -2.35 %chg prev qtr
2011.2        191.26       154.26       164.67       167.67       165.88       167.44       159.27       141.21       165.47       173.28  |  -3.10 %y/y |  -2.21 %chg prev qtr |  -10.42 %y/y |  -2.99 %chg prev qtr |  -2.34 %y/y |  -0.41 %chg prev qtr |  -3.03 %y/y |  -0.30 %chg prev qtr |  -1.02 %y/y |  -0.27 %chg prev qtr |  -0.54 %y/y |  -1.74 %chg prev qtr |  -6.96 %y/y |  -6.67 %chg prev qtr |  -7.96 %y/y |  -2.06 %chg prev qtr |   0.90 %y/y |   1.43 %chg prev qtr |  -5.50 %y/y |  -1.58 %chg prev qtr
2011.1        195.58       159.02       165.35       168.17       166.33       170.40       170.65       144.18       163.13       176.07  |  -1.92 %y/y |  -1.12 %chg prev qtr |  -9.60 %y/y |  -5.89 %chg prev qtr |  -2.08 %y/y |  -3.15 %chg prev qtr |  -5.03 %y/y |  -4.21 %chg prev qtr |  -1.61 %y/y |  -0.57 %chg prev qtr |   1.50 %y/y |   0.99 %chg prev qtr |  -2.04 %y/y |  -3.08 %chg prev qtr |  -8.25 %y/y |  -5.88 %chg prev qtr |   1.03 %y/y |  -2.96 %chg prev qtr |  -4.54 %y/y |  -4.92 %chg prev qtr
2010.4        197.79       168.97       170.73       175.56       167.29       168.73       176.07       153.19       168.10       185.19  |   0.49 %y/y |  -0.64 %chg prev qtr |  -6.08 %y/y |  -1.64 %chg prev qtr |   0.66 %y/y |   0.35 %chg prev qtr |  -2.94 %y/y |   0.02 %chg prev qtr |  -1.55 %y/y |  -1.30 %chg prev qtr |   1.09 %y/y |  -1.59 %chg prev qtr |  -5.06 %y/y |   1.83 %chg prev qtr |  -3.01 %y/y |  -1.10 %chg prev qtr |   4.19 %y/y |   1.28 %chg prev qtr |  -1.77 %y/y |  -0.87 %chg prev qtr
2010.3        199.06       171.79       170.13       175.52       169.49       171.45       172.91       154.90       165.97       186.82  |  -0.96 %y/y |   0.86 %chg prev qtr |  -8.09 %y/y |  -0.24 %chg prev qtr |   0.71 %y/y |   0.90 %chg prev qtr |   0.38 %y/y |   1.51 %chg prev qtr |  -0.46 %y/y |   1.13 %chg prev qtr |   1.39 %y/y |   1.84 %chg prev qtr |  -3.67 %y/y |   1.00 %chg prev qtr |  -1.60 %y/y |   0.96 %chg prev qtr |  -0.22 %y/y |   1.21 %chg prev qtr |   0.55 %y/y |   1.88 %chg prev qtr
2010.2        197.37       172.21       168.62       172.91       167.59       168.35       171.19       153.42       163.99       183.37  |  -2.96 %y/y |  -1.02 %chg prev qtr |  -10.35 %y/y |  -2.10 %chg prev qtr |  -0.45 %y/y |  -0.15 %chg prev qtr |  -2.34 %y/y |  -2.35 %chg prev qtr |  -2.42 %y/y |  -0.87 %chg prev qtr |  -0.63 %y/y |   0.28 %chg prev qtr |  -7.00 %y/y |  -1.73 %chg prev qtr |  -6.83 %y/y |  -2.37 %chg prev qtr |  -0.84 %y/y |   1.56 %chg prev qtr |  -5.39 %y/y |  -0.59 %chg prev qtr
2010.1        199.41       175.90       168.87       177.07       169.06       167.88       174.21       157.14       161.47       184.45  |  -4.56 %y/y |   1.32 %chg prev qtr |  -12.85 %y/y |  -2.23 %chg prev qtr |  -1.03 %y/y |  -0.44 %chg prev qtr |  -2.21 %y/y |  -2.10 %chg prev qtr |  -1.47 %y/y |  -0.51 %chg prev qtr |  -0.93 %y/y |   0.58 %chg prev qtr |  -4.96 %y/y |  -6.07 %chg prev qtr |  -10.29 %y/y |  -0.51 %chg prev qtr |  -4.66 %y/y |   0.08 %chg prev qtr |  -8.15 %y/y |  -2.16 %chg prev qtr
2009.4        196.82       179.91       169.61       180.87       169.93       166.91       185.46       157.95       161.34       188.52  |  -6.81 %y/y |  -2.07 %chg prev qtr |  -11.56 %y/y |  -3.75 %chg prev qtr |   1.15 %y/y |   0.40 %chg prev qtr |   0.09 %y/y |   3.44 %chg prev qtr |   0.85 %y/y |  -0.21 %chg prev qtr |   1.63 %y/y |  -1.30 %chg prev qtr |   2.94 %y/y |   3.33 %chg prev qtr |  -11.18 %y/y |   0.34 %chg prev qtr |  -3.23 %y/y |  -3.00 %chg prev qtr |  -5.82 %y/y |   1.47 %chg prev qtr
2009.3        200.98       186.91       168.93       174.85       170.28       169.10       179.49       157.42       166.33       185.79  |  -5.00 %y/y |  -1.18 %chg prev qtr |  -9.43 %y/y |  -2.70 %chg prev qtr |   0.56 %y/y |  -0.27 %chg prev qtr |  -2.71 %y/y |  -1.25 %chg prev qtr |   3.52 %y/y |  -0.86 %chg prev qtr |   0.36 %y/y |  -0.19 %chg prev qtr |  -1.84 %y/y |  -2.49 %chg prev qtr |  -16.55 %y/y |  -4.40 %chg prev qtr |   1.04 %y/y |   0.57 %chg prev qtr |  -12.35 %y/y |  -4.14 %chg prev qtr
2009.2        203.39       192.09       169.38       177.06       171.75       169.42       184.08       164.66       165.38       193.81  |  -6.38 %y/y |  -2.66 %chg prev qtr |  -11.35 %y/y |  -4.83 %chg prev qtr |   0.23 %y/y |  -0.73 %chg prev qtr |  -1.27 %y/y |  -2.21 %chg prev qtr |   0.96 %y/y |   0.09 %chg prev qtr |   0.25 %y/y |  -0.02 %chg prev qtr |  -1.26 %y/y |   0.42 %chg prev qtr |  -24.28 %y/y |  -6.00 %chg prev qtr |   2.28 %y/y |  -2.36 %chg prev qtr |  -8.12 %y/y |  -3.49 %chg prev qtr
2009.1        208.94       201.83       170.63       181.07       171.59       169.45       183.31       175.17       169.37       200.81  |  -5.99 %y/y |  -1.07 %chg prev qtr |  -11.60 %y/y |  -0.79 %chg prev qtr |   1.52 %y/y |   1.76 %chg prev qtr |   2.66 %y/y |   0.20 %chg prev qtr |   1.15 %y/y |   1.84 %chg prev qtr |   1.27 %y/y |   3.17 %chg prev qtr |  -0.27 %y/y |   1.75 %chg prev qtr |  -29.29 %y/y |  -1.50 %chg prev qtr |   2.99 %y/y |   1.59 %chg prev qtr |  -6.72 %y/y |   0.31 %chg prev qtr
2008.4        211.20       203.43       167.68       180.70       168.49       164.24       180.16       177.83       166.72       200.18  |  -5.27 %y/y |  -0.17 %chg prev qtr |  -12.61 %y/y |  -1.43 %chg prev qtr |   0.73 %y/y |  -0.18 %chg prev qtr |   2.81 %y/y |   0.55 %chg prev qtr |   0.30 %y/y |   2.43 %chg prev qtr |  -0.05 %y/y |  -2.52 %chg prev qtr |  -1.01 %y/y |  -1.47 %chg prev qtr |  -33.07 %y/y |  -5.73 %chg prev qtr |   5.27 %y/y |   1.28 %chg prev qtr |  -7.82 %y/y |  -5.56 %chg prev qtr
2008.3        211.55       206.38       167.99       179.72       164.49       168.49       182.85       188.63       164.61       211.97  |  -4.99 %y/y |  -2.62 %chg prev qtr |  -11.87 %y/y |  -4.76 %chg prev qtr |   1.68 %y/y |  -0.59 %chg prev qtr |   2.99 %y/y |   0.22 %chg prev qtr |  -1.66 %y/y |  -3.30 %chg prev qtr |   2.56 %y/y |  -0.30 %chg prev qtr |   0.79 %y/y |  -1.92 %chg prev qtr |  -32.29 %y/y |  -13.26 %chg prev qtr |   7.36 %y/y |   1.80 %chg prev qtr |  -3.29 %y/y |   0.49 %chg prev qtr
2008.2        217.24       216.69       168.99       179.33       170.11       168.99       186.42       217.46       161.70       210.94  |  -4.91 %y/y |  -2.25 %chg prev qtr |  -8.89 %y/y |  -5.09 %chg prev qtr |   4.10 %y/y |   0.54 %chg prev qtr |   3.44 %y/y |   1.67 %chg prev qtr |   1.94 %y/y |   0.28 %chg prev qtr |   5.18 %y/y |   0.99 %chg prev qtr |   3.33 %y/y |   1.43 %chg prev qtr |  -25.44 %y/y |  -12.22 %chg prev qtr |   4.49 %y/y |  -1.67 %chg prev qtr |  -3.05 %y/y |  -2.02 %chg prev qtr
2008.1        222.25       228.31       168.08       176.38       169.64       167.33       183.80       247.73       164.45       215.28  |  -2.28 %y/y |  -0.32 %chg prev qtr |  -4.48 %y/y |  -1.92 %chg prev qtr |   3.43 %y/y |   0.97 %chg prev qtr |   2.01 %y/y |   0.35 %chg prev qtr |   5.16 %y/y |   0.99 %chg prev qtr |   6.36 %y/y |   1.83 %chg prev qtr |   4.91 %y/y |   0.99 %chg prev qtr |  -18.01 %y/y |  -6.76 %chg prev qtr |   8.82 %y/y |   3.84 %chg prev qtr |  -1.27 %y/y |  -0.87 %chg prev qtr
2007.4        222.96       232.79       166.47       175.76       167.98       164.32       181.99       265.69       158.37       217.16  |  -2.83 %y/y |   0.13 %chg prev qtr |  -2.42 %y/y |  -0.60 %chg prev qtr |   4.23 %y/y |   0.76 %chg prev qtr |   2.21 %y/y |   0.72 %chg prev qtr |   3.47 %y/y |   0.42 %chg prev qtr |   4.27 %y/y |   0.02 %chg prev qtr |   2.47 %y/y |   0.32 %chg prev qtr |  -13.53 %y/y |  -4.63 %chg prev qtr |  10.19 %y/y |   3.29 %chg prev qtr |   2.36 %y/y |  -0.92 %chg prev qtr
2007.3        222.66       234.19       165.21       174.50       167.27       164.29       181.41       278.59       153.33       219.18  |  -2.67 %y/y |  -2.53 %chg prev qtr |  -1.78 %y/y |  -1.53 %chg prev qtr |   4.64 %y/y |   1.77 %chg prev qtr |   2.59 %y/y |   0.66 %chg prev qtr |   3.23 %y/y |   0.23 %chg prev qtr |   7.14 %y/y |   2.25 %chg prev qtr |   5.02 %y/y |   0.55 %chg prev qtr |  -10.02 %y/y |  -4.47 %chg prev qtr |   3.99 %y/y |  -0.92 %chg prev qtr |   5.15 %y/y |   0.74 %chg prev qtr
2007.2        228.45       237.83       162.33       173.36       166.88       160.67       180.41       291.64       154.75       217.58  |   0.73 %y/y |   0.44 %chg prev qtr |   0.60 %y/y |  -0.50 %chg prev qtr |   3.75 %y/y |  -0.11 %chg prev qtr |   2.51 %y/y |   0.27 %chg prev qtr |   3.15 %y/y |   3.45 %chg prev qtr |   3.54 %y/y |   2.12 %chg prev qtr |   6.49 %y/y |   2.98 %chg prev qtr |  -6.71 %y/y |  -3.48 %chg prev qtr |   8.20 %y/y |   2.40 %chg prev qtr |   6.50 %y/y |  -0.21 %chg prev qtr
2007.1        227.44       239.02       162.51       172.90       161.31       157.33       175.19       302.14       151.12       218.04  |   0.94 %y/y |  -0.88 %chg prev qtr |   4.12 %y/y |   0.19 %chg prev qtr |   4.13 %y/y |   1.75 %chg prev qtr |   4.90 %y/y |   0.55 %chg prev qtr |   3.67 %y/y |  -0.63 %chg prev qtr |   7.01 %y/y |  -0.16 %chg prev qtr |   6.17 %y/y |  -1.36 %chg prev qtr |  -3.41 %y/y |  -1.67 %chg prev qtr |   7.44 %y/y |   5.14 %chg prev qtr |   7.14 %y/y |   2.78 %chg prev qtr
2006.4        229.45       238.56       159.72       171.96       162.34       157.59       177.61       307.28       143.73       212.15  |   3.39 %y/y |   0.30 %chg prev qtr |   6.49 %y/y |   0.05 %chg prev qtr |   2.88 %y/y |   1.16 %chg prev qtr |   5.52 %y/y |   1.10 %chg prev qtr |   4.75 %y/y |   0.19 %chg prev qtr |   8.00 %y/y |   2.77 %chg prev qtr |   7.64 %y/y |   2.82 %chg prev qtr |  -0.58 %y/y |  -0.76 %chg prev qtr |   3.45 %y/y |  -2.52 %chg prev qtr |   8.85 %y/y |   1.78 %chg prev qtr
2006.3        228.76       238.43       157.89       170.09       162.04       153.34       172.74       309.62       147.44       208.44  |   5.12 %y/y |   0.87 %chg prev qtr |  13.46 %y/y |   0.86 %chg prev qtr |   3.22 %y/y |   0.91 %chg prev qtr |   7.08 %y/y |   0.58 %chg prev qtr |   5.43 %y/y |   0.15 %chg prev qtr |   5.40 %y/y |  -1.19 %chg prev qtr |   7.29 %y/y |   1.96 %chg prev qtr |   3.43 %y/y |  -0.96 %chg prev qtr |   6.05 %y/y |   3.09 %chg prev qtr |  11.69 %y/y |   2.03 %chg prev qtr
2006.2        226.79       236.40       156.47       169.11       161.79       155.18       169.42       312.62       143.02       204.30  |   8.96 %y/y |   0.65 %chg prev qtr |  20.07 %y/y |   2.98 %chg prev qtr |   3.23 %y/y |   0.26 %chg prev qtr |   7.98 %y/y |   2.60 %chg prev qtr |   8.16 %y/y |   3.98 %chg prev qtr |  10.05 %y/y |   5.55 %chg prev qtr |  10.23 %y/y |   2.67 %chg prev qtr |  10.17 %y/y |  -0.06 %chg prev qtr |   6.87 %y/y |   1.68 %chg prev qtr |  16.05 %y/y |   0.39 %chg prev qtr
2006.1        225.32       229.56       156.06       164.82       155.60       147.02       165.01       312.82       140.66       203.50  |  12.67 %y/y |   1.53 %chg prev qtr |  27.24 %y/y |   2.47 %chg prev qtr |   3.80 %y/y |   0.52 %chg prev qtr |   6.77 %y/y |   1.14 %chg prev qtr |   4.67 %y/y |   0.40 %chg prev qtr |   3.04 %y/y |   0.75 %chg prev qtr |   8.65 %y/y |   0.01 %chg prev qtr |  17.04 %y/y |   1.21 %chg prev qtr |   3.69 %y/y |   1.25 %chg prev qtr |  21.65 %y/y |   4.41 %chg prev qtr
2005.4        221.92       224.02       155.25       162.97       154.98       145.92       165.00       309.08       138.93       194.90  |  13.60 %y/y |   1.98 %chg prev qtr |  29.29 %y/y |   6.60 %chg prev qtr |   3.33 %y/y |   1.50 %chg prev qtr |   8.25 %y/y |   2.60 %chg prev qtr |   6.47 %y/y |   0.83 %chg prev qtr |   7.05 %y/y |   0.30 %chg prev qtr |  11.33 %y/y |   2.48 %chg prev qtr |  19.85 %y/y |   3.25 %chg prev qtr |   2.03 %y/y |  -0.07 %chg prev qtr |  18.92 %y/y |   4.44 %chg prev qtr
2005.3        217.61       210.15       152.96       158.84       153.70       145.49       161.00       299.34       139.03       186.62  |  13.93 %y/y |   4.54 %chg prev qtr |  25.09 %y/y |   6.73 %chg prev qtr |   3.60 %y/y |   0.92 %chg prev qtr |   6.03 %y/y |   1.42 %chg prev qtr |   5.48 %y/y |   2.75 %chg prev qtr |   7.09 %y/y |   3.18 %chg prev qtr |   7.52 %y/y |   4.75 %chg prev qtr |  20.74 %y/y |   5.49 %chg prev qtr |   9.29 %y/y |   3.89 %chg prev qtr |  19.60 %y/y |   6.01 %chg prev qtr
2005.2        208.15       196.89       151.57       156.61       149.58       141.01       153.70       283.77       133.82       176.04  |  17.32 %y/y |   4.08 %chg prev qtr |  23.36 %y/y |   9.13 %chg prev qtr |   2.71 %y/y |   0.82 %chg prev qtr |   7.38 %y/y |   1.45 %chg prev qtr |   5.27 %y/y |   0.62 %chg prev qtr |   9.48 %y/y |  -1.17 %chg prev qtr |   5.47 %y/y |   1.20 %chg prev qtr |  23.89 %y/y |   6.17 %chg prev qtr |   3.54 %y/y |  -1.36 %chg prev qtr |  18.20 %y/y |   5.24 %chg prev qtr
2005.1        199.99       180.42       150.34       154.37       148.66       142.68       151.87       267.28       135.66       167.28  |  16.37 %y/y |   2.38 %chg prev qtr |  16.95 %y/y |   4.13 %chg prev qtr |   1.79 %y/y |   0.07 %chg prev qtr |   6.13 %y/y |   2.54 %chg prev qtr |   6.36 %y/y |   2.13 %chg prev qtr |  11.33 %y/y |   4.67 %chg prev qtr |   7.22 %y/y |   2.47 %chg prev qtr |  22.47 %y/y |   3.65 %chg prev qtr |   6.26 %y/y |  -0.37 %chg prev qtr |  19.14 %y/y |   2.07 %chg prev qtr
2004.4        195.35       173.27       150.24       150.55       145.56       136.31       148.21       257.88       136.17       163.89  |  14.96 %y/y |   2.27 %chg prev qtr |  13.66 %y/y |   3.14 %chg prev qtr |   2.90 %y/y |   1.76 %chg prev qtr |   3.97 %y/y |   0.50 %chg prev qtr |   6.40 %y/y |  -0.11 %chg prev qtr |   6.31 %y/y |   0.33 %chg prev qtr |   5.10 %y/y |  -1.02 %chg prev qtr |  21.80 %y/y |   4.02 %chg prev qtr |   8.50 %y/y |   7.04 %chg prev qtr |  17.11 %y/y |   5.03 %chg prev qtr
2004.3        191.01       168.00       147.64       149.80       145.72       135.86       149.74       247.92       127.21       156.04  |  17.49 %y/y |   7.66 %chg prev qtr |  14.28 %y/y |   5.26 %chg prev qtr |   1.95 %y/y |   0.05 %chg prev qtr |   4.83 %y/y |   2.72 %chg prev qtr |   6.76 %y/y |   2.55 %chg prev qtr |   9.16 %y/y |   5.48 %chg prev qtr |   7.87 %y/y |   2.75 %chg prev qtr |  22.85 %y/y |   8.24 %chg prev qtr |   1.07 %y/y |  -1.58 %chg prev qtr |  13.64 %y/y |   4.77 %chg prev qtr
2004.2        177.42       159.61       147.57       145.84       142.09       128.80       145.73       229.05       129.25       148.93  |  12.09 %y/y |   3.24 %chg prev qtr |  10.67 %y/y |   3.46 %chg prev qtr |   1.98 %y/y |  -0.08 %chg prev qtr |   1.79 %y/y |   0.26 %chg prev qtr |   4.55 %y/y |   1.66 %chg prev qtr |   5.23 %y/y |   0.50 %chg prev qtr |   5.28 %y/y |   2.89 %chg prev qtr |  17.13 %y/y |   4.95 %chg prev qtr |   2.25 %y/y |   1.24 %chg prev qtr |  12.28 %y/y |   6.07 %chg prev qtr
2004.1        171.85       154.27       147.69       145.46       139.77       128.16       141.64       218.24       127.67       140.41  |  10.71 %y/y |   1.13 %chg prev qtr |   7.96 %y/y |   1.19 %chg prev qtr |   3.01 %y/y |   1.16 %chg prev qtr |   3.13 %y/y |   0.46 %chg prev qtr |   3.04 %y/y |   2.17 %chg prev qtr |   5.52 %y/y |  -0.05 %chg prev qtr |   3.93 %y/y |   0.44 %chg prev qtr |  13.94 %y/y |   3.07 %chg prev qtr |   0.19 %y/y |   1.73 %chg prev qtr |   6.12 %y/y |   0.34 %chg prev qtr
2003.4        169.93       152.45       146.00       144.80       136.80       128.22       141.02       211.73       125.50       139.94  |  10.65 %y/y |   4.53 %chg prev qtr |   8.23 %y/y |   3.70 %chg prev qtr |   2.15 %y/y |   0.82 %chg prev qtr |   4.21 %y/y |   1.33 %chg prev qtr |   2.51 %y/y |   0.23 %chg prev qtr |   6.39 %y/y |   3.02 %chg prev qtr |   5.97 %y/y |   1.58 %chg prev qtr |  13.20 %y/y |   4.92 %chg prev qtr |   1.36 %y/y |  -0.29 %chg prev qtr |   8.20 %y/y |   1.92 %chg prev qtr
2003.3        162.57       147.01       144.81       142.90       136.49       124.46       138.82       201.81       125.86       137.31  |   8.29 %y/y |   2.70 %chg prev qtr |   5.61 %y/y |   1.93 %chg prev qtr |   2.50 %y/y |   0.08 %chg prev qtr |   3.67 %y/y |  -0.26 %chg prev qtr |   3.34 %y/y |   0.43 %chg prev qtr |   4.99 %y/y |   1.68 %chg prev qtr |   4.53 %y/y |   0.29 %chg prev qtr |  10.85 %y/y |   3.20 %chg prev qtr |   1.37 %y/y |  -0.43 %chg prev qtr |   8.37 %y/y |   3.52 %chg prev qtr
2003.2        158.29       144.22       144.70       143.27       135.90       122.40       138.42       195.56       126.40       132.64  |   9.70 %y/y |   1.98 %chg prev qtr |   5.76 %y/y |   0.93 %chg prev qtr |   3.69 %y/y |   0.93 %chg prev qtr |   5.08 %y/y |   1.57 %chg prev qtr |   4.62 %y/y |   0.19 %chg prev qtr |   5.32 %y/y |   0.77 %chg prev qtr |   4.73 %y/y |   1.56 %chg prev qtr |  11.77 %y/y |   2.10 %chg prev qtr |   3.53 %y/y |  -0.81 %chg prev qtr |   5.59 %y/y |   0.25 %chg prev qtr
2003.1        155.22       142.89       143.37       141.05       135.64       121.46       136.29       191.54       127.43       132.31  |  10.99 %y/y |   1.07 %chg prev qtr |   6.45 %y/y |   1.44 %chg prev qtr |   3.77 %y/y |   0.31 %chg prev qtr |   5.03 %y/y |   1.51 %chg prev qtr |   5.44 %y/y |   1.64 %chg prev qtr |   5.62 %y/y |   0.78 %chg prev qtr |   5.33 %y/y |   2.42 %chg prev qtr |  13.13 %y/y |   2.41 %chg prev qtr |   4.87 %y/y |   2.92 %chg prev qtr |   8.90 %y/y |   2.30 %chg prev qtr
2002.4        153.57       140.86       142.93       138.95       133.45       120.52       133.07       187.04       123.82       129.34  |  12.83 %y/y |   2.30 %chg prev qtr |   6.40 %y/y |   1.19 %chg prev qtr |   3.53 %y/y |   1.17 %chg prev qtr |   2.71 %y/y |   0.81 %chg prev qtr |   6.20 %y/y |   1.04 %chg prev qtr |   5.08 %y/y |   1.66 %chg prev qtr |   2.66 %y/y |   0.20 %chg prev qtr |  12.36 %y/y |   2.74 %chg prev qtr |   2.70 %y/y |  -0.27 %chg prev qtr |   8.28 %y/y |   2.08 %chg prev qtr
2002.3        150.12       139.20       141.28       137.84       132.08       118.55       132.80       182.06       124.16       126.70  |  12.50 %y/y |   4.04 %chg prev qtr |   6.37 %y/y |   2.08 %chg prev qtr |   3.90 %y/y |   1.24 %chg prev qtr |   3.53 %y/y |   1.10 %chg prev qtr |   4.96 %y/y |   1.68 %chg prev qtr |   4.33 %y/y |   2.00 %chg prev qtr |   3.81 %y/y |   0.48 %chg prev qtr |  10.70 %y/y |   4.06 %chg prev qtr |   5.55 %y/y |   1.70 %chg prev qtr |   7.02 %y/y |   0.86 %chg prev qtr
2002.2        144.29       136.37       139.55       136.34       129.90       116.22       132.17       174.96       122.09       125.62  |  11.67 %y/y |   3.17 %chg prev qtr |   5.80 %y/y |   1.59 %chg prev qtr |   3.57 %y/y |   1.01 %chg prev qtr |   2.96 %y/y |   1.53 %chg prev qtr |   5.43 %y/y |   0.98 %chg prev qtr |   4.92 %y/y |   1.06 %chg prev qtr |   2.62 %y/y |   2.15 %chg prev qtr |  10.56 %y/y |   3.34 %chg prev qtr |   4.69 %y/y |   0.48 %chg prev qtr |   5.56 %y/y |   3.39 %chg prev qtr
2002.1        139.85       134.23       138.16       134.29       128.64       115.00       129.39       169.31       121.51       121.50  |  11.32 %y/y |   2.75 %chg prev qtr |   5.61 %y/y |   1.39 %chg prev qtr |   3.89 %y/y |   0.08 %chg prev qtr |   1.58 %y/y |  -0.73 %chg prev qtr |   5.88 %y/y |   2.37 %chg prev qtr |   3.07 %y/y |   0.27 %chg prev qtr |   2.41 %y/y |  -0.18 %chg prev qtr |  12.30 %y/y |   1.71 %chg prev qtr |   4.98 %y/y |   0.79 %chg prev qtr |   5.51 %y/y |   1.72 %chg prev qtr
2001.4        136.11       132.39       138.05       135.28       125.66       114.69       129.62       166.47       120.56       119.45  |  11.16 %y/y |   2.00 %chg prev qtr |   6.62 %y/y |   1.17 %chg prev qtr |   6.02 %y/y |   1.52 %chg prev qtr |   5.21 %y/y |   1.61 %chg prev qtr |   5.09 %y/y |  -0.14 %chg prev qtr |   8.08 %y/y |   0.93 %chg prev qtr |   3.89 %y/y |   1.33 %chg prev qtr |  14.78 %y/y |   1.22 %chg prev qtr |   3.21 %y/y |   2.49 %chg prev qtr |   5.12 %y/y |   0.90 %chg prev qtr
2001.3        133.44       130.86       135.98       133.14       125.84       113.63       127.92       164.46       117.63       118.39  |  10.45 %y/y |   3.27 %chg prev qtr |   6.81 %y/y |   1.52 %chg prev qtr |   5.40 %y/y |   0.92 %chg prev qtr |   6.26 %y/y |   0.54 %chg prev qtr |   6.13 %y/y |   2.13 %chg prev qtr |   6.80 %y/y |   2.58 %chg prev qtr |   3.44 %y/y |  -0.68 %chg prev qtr |  17.32 %y/y |   3.92 %chg prev qtr |   0.69 %y/y |   0.87 %chg prev qtr |   5.31 %y/y |  -0.51 %chg prev qtr
2001.2        129.21       128.90       134.74       132.42       123.21       110.77       128.80       158.25       116.62       119.00  |  10.00 %y/y |   2.85 %chg prev qtr |   6.50 %y/y |   1.42 %chg prev qtr |   6.51 %y/y |   1.32 %chg prev qtr |   6.35 %y/y |   0.17 %chg prev qtr |   4.90 %y/y |   1.41 %chg prev qtr |   7.96 %y/y |  -0.72 %chg prev qtr |   6.92 %y/y |   1.94 %chg prev qtr |  19.08 %y/y |   4.96 %chg prev qtr |   2.87 %y/y |   0.75 %chg prev qtr |   8.26 %y/y |   3.33 %chg prev qtr
2001.1        125.63       127.10       132.99       132.20       121.50       111.57       126.35       150.77       115.75       115.16  |   9.29 %y/y |   2.60 %chg prev qtr |   5.88 %y/y |   2.36 %chg prev qtr |   6.15 %y/y |   2.14 %chg prev qtr |   6.53 %y/y |   2.82 %chg prev qtr |   3.93 %y/y |   1.61 %chg prev qtr |  12.28 %y/y |   5.14 %chg prev qtr |   3.11 %y/y |   1.27 %chg prev qtr |  18.08 %y/y |   3.96 %chg prev qtr |   5.58 %y/y |  -0.91 %chg prev qtr |   4.70 %y/y |   1.35 %chg prev qtr
2000.4        122.45       124.17       130.21       128.58       119.57       106.12       124.77       145.03       116.81       113.63  |   9.24 %y/y |   1.36 %chg prev qtr |   5.25 %y/y |   1.35 %chg prev qtr |   5.75 %y/y |   0.93 %chg prev qtr |   3.64 %y/y |   2.62 %chg prev qtr |   1.50 %y/y |   0.84 %chg prev qtr |   2.51 %y/y |  -0.26 %chg prev qtr |   2.53 %y/y |   0.90 %chg prev qtr |  19.14 %y/y |   3.46 %chg prev qtr |   2.06 %y/y |  -0.01 %chg prev qtr |   4.64 %y/y |   1.08 %chg prev qtr
2000.3        120.81       122.52       129.01       125.30       118.57       106.40       123.66       140.18       116.82       112.42  |   7.87 %y/y |   2.85 %chg prev qtr |   4.74 %y/y |   1.23 %chg prev qtr |   4.61 %y/y |   1.98 %chg prev qtr |   2.40 %y/y |   0.63 %chg prev qtr |   1.92 %y/y |   0.95 %chg prev qtr |   2.18 %y/y |   3.70 %chg prev qtr |   2.65 %y/y |   2.66 %chg prev qtr |  19.29 %y/y |   5.49 %chg prev qtr |   3.55 %y/y |   3.04 %chg prev qtr |   3.45 %y/y |   2.27 %chg prev qtr
2000.2        117.46       121.03       126.51       124.51       117.45       102.60       120.46       132.89       113.37       109.92  |   8.23 %y/y |   2.18 %chg prev qtr |   4.21 %y/y |   0.82 %chg prev qtr |   4.49 %y/y |   0.97 %chg prev qtr |   1.06 %y/y |   0.33 %chg prev qtr |   2.76 %y/y |   0.47 %chg prev qtr |   0.84 %y/y |   3.25 %chg prev qtr |   1.40 %y/y |  -1.70 %chg prev qtr |  18.12 %y/y |   4.08 %chg prev qtr |   0.70 %y/y |   3.41 %chg prev qtr |  -2.26 %y/y |  -0.06 %chg prev qtr
2000.1        114.95       120.04       125.29       124.10       116.90       99.37       122.54       127.68       109.63       109.99  |   7.76 %y/y |   2.55 %chg prev qtr |   4.14 %y/y |   1.75 %chg prev qtr |   4.45 %y/y |   1.75 %chg prev qtr |  -0.09 %y/y |   0.02 %chg prev qtr |   3.02 %y/y |  -0.76 %chg prev qtr |  -3.44 %y/y |  -4.01 %chg prev qtr |   2.48 %y/y |   0.70 %chg prev qtr |  17.08 %y/y |   4.89 %chg prev qtr |   0.82 %y/y |  -4.21 %chg prev qtr |   0.05 %y/y |   1.29 %chg prev qtr
1999.4        112.09       117.98       123.13       124.07       117.80       103.52       121.69       121.73       114.45       108.59  |   5.39 %y/y |   0.08 %chg prev qtr |   3.12 %y/y |   0.85 %chg prev qtr |   3.44 %y/y |  -0.15 %chg prev qtr |   0.78 %y/y |   1.40 %chg prev qtr |   6.26 %y/y |   1.25 %chg prev qtr |   2.81 %y/y |  -0.59 %chg prev qtr |   2.44 %y/y |   1.01 %chg prev qtr |  12.60 %y/y |   3.59 %chg prev qtr |   3.95 %y/y |   1.45 %chg prev qtr |  -0.33 %y/y |  -0.07 %chg prev qtr
1999.3        112.00       116.98       123.32       122.36       116.34       104.13       120.47       117.51       112.81       108.67  |   5.87 %y/y |   3.20 %chg prev qtr |   3.28 %y/y |   0.72 %chg prev qtr |   6.44 %y/y |   1.86 %chg prev qtr |   0.50 %y/y |  -0.68 %chg prev qtr |   3.87 %y/y |   1.78 %chg prev qtr |   4.29 %y/y |   2.34 %chg prev qtr |   3.40 %y/y |   1.41 %chg prev qtr |  10.76 %y/y |   4.45 %chg prev qtr |   3.08 %y/y |   0.20 %chg prev qtr |  -0.35 %y/y |  -3.37 %chg prev qtr
1999.2        108.53       116.14       121.07       123.20       114.30       101.75       118.80       112.50       112.58       112.46  |   2.71 %y/y |   1.74 %chg prev qtr |   3.69 %y/y |   0.75 %chg prev qtr |   6.06 %y/y |   0.93 %chg prev qtr |   2.98 %y/y |  -0.81 %chg prev qtr |   2.04 %y/y |   0.73 %chg prev qtr |   3.60 %y/y |  -1.13 %chg prev qtr |   2.76 %y/y |  -0.65 %chg prev qtr |   7.29 %y/y |   3.16 %chg prev qtr |   2.66 %y/y |   3.53 %chg prev qtr |   2.56 %y/y |   2.30 %chg prev qtr
1999.1        106.67       115.27       119.95       124.21       113.47       102.91       119.58       109.05       108.74       109.93  |   1.55 %y/y |   0.29 %chg prev qtr |   3.75 %y/y |   0.75 %chg prev qtr |   5.39 %y/y |   0.76 %chg prev qtr |   3.50 %y/y |   0.89 %chg prev qtr |   3.44 %y/y |   2.35 %chg prev qtr |   3.19 %y/y |   2.20 %chg prev qtr |   1.05 %y/y |   0.67 %chg prev qtr |   5.55 %y/y |   0.87 %chg prev qtr |  -1.65 %y/y |  -1.24 %chg prev qtr |   0.82 %y/y |   0.90 %chg prev qtr
1998.4        106.36       114.41       119.04       123.11       110.86       100.69       118.79       108.11       110.10       108.95  |   2.82 %y/y |   0.54 %chg prev qtr |   3.66 %y/y |   1.01 %chg prev qtr |   6.68 %y/y |   2.74 %chg prev qtr |   4.16 %y/y |   1.12 %chg prev qtr |   0.14 %y/y |  -1.03 %chg prev qtr |   5.20 %y/y |   0.84 %chg prev qtr |   6.34 %y/y |   1.96 %chg prev qtr |   5.67 %y/y |   1.90 %chg prev qtr |   3.34 %y/y |   0.60 %chg prev qtr |   1.18 %y/y |  -0.09 %chg prev qtr
1998.3        105.79       113.27       115.86       121.75       112.01       99.85       116.51       106.09       109.44       109.05  |   2.79 %y/y |   0.11 %chg prev qtr |   3.77 %y/y |   1.12 %chg prev qtr |   5.01 %y/y |   1.50 %chg prev qtr |   4.57 %y/y |   1.76 %chg prev qtr |   2.69 %y/y |   0.00 %chg prev qtr |   3.28 %y/y |   1.67 %chg prev qtr |   2.01 %y/y |   0.78 %chg prev qtr |   5.80 %y/y |   1.17 %chg prev qtr |   3.24 %y/y |  -0.20 %chg prev qtr |   3.77 %y/y |  -0.55 %chg prev qtr
1998.2        105.67       112.01       114.15       119.64       112.01       98.21       115.61       104.86       109.66       109.65  |   3.45 %y/y |   0.60 %chg prev qtr |   4.56 %y/y |   0.82 %chg prev qtr |   5.64 %y/y |   0.30 %chg prev qtr |   4.54 %y/y |  -0.31 %chg prev qtr |   4.73 %y/y |   2.11 %chg prev qtr |   3.85 %y/y |  -1.52 %chg prev qtr |   3.98 %y/y |  -2.31 %chg prev qtr |   5.49 %y/y |   1.49 %chg prev qtr |   4.34 %y/y |  -0.81 %chg prev qtr |   5.65 %y/y |   0.56 %chg prev qtr
1998.1        105.04       111.10       113.81       120.01       109.70       99.73       118.34       103.32       110.56       109.04  |   3.75 %y/y |   1.55 %chg prev qtr |   3.45 %y/y |   0.66 %chg prev qtr |   6.26 %y/y |   1.99 %chg prev qtr |   4.88 %y/y |   1.54 %chg prev qtr |   0.65 %y/y |  -0.90 %chg prev qtr |   0.74 %y/y |   4.20 %chg prev qtr |   6.44 %y/y |   5.94 %chg prev qtr |   4.25 %y/y |   0.99 %chg prev qtr |   4.23 %y/y |   3.77 %chg prev qtr |   6.33 %y/y |   1.26 %chg prev qtr
1997.4        103.44       110.37       111.59       118.19       110.70       95.71       111.71       102.31       106.54       107.68  |   1.10 %y/y |   0.51 %chg prev qtr |   3.61 %y/y |   1.12 %chg prev qtr |   4.07 %y/y |   1.14 %chg prev qtr |   5.23 %y/y |   1.51 %chg prev qtr |   2.80 %y/y |   1.49 %chg prev qtr |  -2.01 %y/y |  -1.00 %chg prev qtr |   0.68 %y/y |  -2.19 %chg prev qtr |   3.18 %y/y |   2.03 %chg prev qtr |   4.44 %y/y |   0.50 %chg prev qtr |   3.44 %y/y |   2.46 %chg prev qtr
1997.3        102.92       109.15       110.33       116.43       109.08       96.68       114.21       100.27       106.01       105.09  |   1.77 %y/y |   0.75 %chg prev qtr |   3.10 %y/y |   1.89 %chg prev qtr |   4.60 %y/y |   2.10 %chg prev qtr |   2.59 %y/y |   1.74 %chg prev qtr |   4.57 %y/y |   1.99 %chg prev qtr |  -2.02 %y/y |   2.23 %chg prev qtr |   6.22 %y/y |   2.72 %chg prev qtr |   1.00 %y/y |   0.88 %chg prev qtr |   0.13 %y/y |   0.87 %chg prev qtr |   2.47 %y/y |   1.25 %chg prev qtr
1997.2        102.15       107.13       108.06       114.44       106.95       94.57       111.19       99.40       105.10       103.79  |  -0.21 %y/y |   0.90 %chg prev qtr |   1.40 %y/y |  -0.25 %chg prev qtr |   3.24 %y/y |   0.89 %chg prev qtr |   3.28 %y/y |   0.01 %chg prev qtr |   1.59 %y/y |  -1.87 %chg prev qtr |  -5.52 %y/y |  -4.47 %chg prev qtr |   0.88 %y/y |   0.01 %chg prev qtr |  -0.18 %y/y |   0.29 %chg prev qtr |   2.77 %y/y |  -0.91 %chg prev qtr |  -1.27 %y/y |   1.21 %chg prev qtr
1997.1        101.24       107.40       107.11       114.43       108.99       99.00       111.18       99.11       106.07       102.55  |  -2.04 %y/y |  -1.05 %chg prev qtr |   1.73 %y/y |   0.83 %chg prev qtr |   2.94 %y/y |  -0.11 %chg prev qtr |   3.60 %y/y |   1.88 %chg prev qtr |   3.47 %y/y |   1.22 %chg prev qtr |  -1.74 %y/y |   1.36 %chg prev qtr |   5.89 %y/y |   0.20 %chg prev qtr |  -2.75 %y/y |  -0.05 %chg prev qtr |   6.27 %y/y |   3.98 %chg prev qtr |  -1.22 %y/y |  -1.49 %chg prev qtr
1996.4        102.31       106.52       107.23       112.32       107.68       97.67       110.96       99.16       102.01       104.10  |  -0.15 %y/y |   1.17 %chg prev qtr |   2.21 %y/y |   0.61 %chg prev qtr |   3.96 %y/y |   1.66 %chg prev qtr |   6.29 %y/y |  -1.03 %chg prev qtr |   4.88 %y/y |   3.23 %chg prev qtr |  -0.72 %y/y |  -1.01 %chg prev qtr |   5.88 %y/y |   3.20 %chg prev qtr |  -2.10 %y/y |  -0.12 %chg prev qtr |   2.62 %y/y |  -3.65 %chg prev qtr |  -0.09 %y/y |   1.50 %chg prev qtr
1996.3        101.13       105.87       105.48       113.49       104.31       98.67       107.52       99.28       105.87       102.56  |  -0.84 %y/y |  -1.21 %chg prev qtr |   2.92 %y/y |   0.21 %chg prev qtr |   3.09 %y/y |   0.77 %chg prev qtr |   6.29 %y/y |   2.42 %chg prev qtr |   0.76 %y/y |  -0.92 %chg prev qtr |  -0.74 %y/y |  -1.42 %chg prev qtr |   1.77 %y/y |  -2.45 %chg prev qtr |  -3.31 %y/y |  -0.30 %chg prev qtr |   3.02 %y/y |   3.52 %chg prev qtr |   0.32 %y/y |  -2.44 %chg prev qtr
1996.2        102.37       105.65       104.67       110.81       105.28       100.09       110.22       99.58       102.27       105.13  |   2.92 %y/y |  -0.95 %chg prev qtr |   4.22 %y/y |   0.08 %chg prev qtr |   3.63 %y/y |   0.60 %chg prev qtr |   8.46 %y/y |   0.33 %chg prev qtr |   3.91 %y/y |  -0.05 %chg prev qtr |   0.82 %y/y |  -0.66 %chg prev qtr |   3.79 %y/y |   4.97 %chg prev qtr |  -2.36 %y/y |  -2.29 %chg prev qtr |   1.26 %y/y |   2.46 %chg prev qtr |   1.75 %y/y |   1.26 %chg prev qtr
1996.1        103.35       105.57       104.05       110.45       105.33       100.75       105.00       101.91       99.81       103.82  |   3.35 %y/y |   0.87 %chg prev qtr |   5.57 %y/y |   1.30 %chg prev qtr |   4.05 %y/y |   0.87 %chg prev qtr |  10.45 %y/y |   4.52 %chg prev qtr |   5.33 %y/y |   2.59 %chg prev qtr |   0.75 %y/y |   2.41 %chg prev qtr |   5.00 %y/y |   0.19 %chg prev qtr |   1.91 %y/y |   0.61 %chg prev qtr |  -0.19 %y/y |   0.40 %chg prev qtr |   3.82 %y/y |  -0.36 %chg prev qtr
1995.4        102.46       104.22       103.15       105.67       102.67       98.38       104.80       101.29       99.41       104.19  |   2.87 %y/y |   0.46 %chg prev qtr |   6.08 %y/y |   1.31 %chg prev qtr |   5.36 %y/y |   0.81 %chg prev qtr |   6.68 %y/y |  -1.03 %chg prev qtr |   1.46 %y/y |  -0.82 %chg prev qtr |   0.73 %y/y |  -1.04 %chg prev qtr |   2.55 %y/y |  -0.80 %chg prev qtr |  -1.36 %y/y |  -1.35 %chg prev qtr |   0.08 %y/y |  -3.27 %chg prev qtr |   4.48 %y/y |   1.92 %chg prev qtr
1995.3        101.99       102.87       102.32       106.77       103.52       99.41       105.65       102.68       102.77       102.23  |   0.30 %y/y |   2.53 %chg prev qtr |   5.03 %y/y |   1.48 %chg prev qtr |   4.09 %y/y |   1.31 %chg prev qtr |   8.02 %y/y |   4.50 %chg prev qtr |   3.81 %y/y |   2.17 %chg prev qtr |   0.42 %y/y |   0.13 %chg prev qtr |   4.04 %y/y |  -0.52 %chg prev qtr |  -0.40 %y/y |   0.68 %chg prev qtr |   5.47 %y/y |   1.75 %chg prev qtr |   2.13 %y/y |  -1.05 %chg prev qtr
1995.2         99.47       101.37       101.00       102.17       101.32       99.28       106.20       101.99       101.00       103.32  |  -2.34 %y/y |  -0.53 %chg prev qtr |   5.34 %y/y |   1.37 %chg prev qtr |   2.59 %y/y |   1.00 %chg prev qtr |   4.15 %y/y |   2.17 %chg prev qtr |   3.94 %y/y |   1.32 %chg prev qtr |  -4.18 %y/y |  -0.72 %chg prev qtr |   9.33 %y/y |   6.20 %chg prev qtr |  -1.89 %y/y |   1.99 %chg prev qtr |   0.92 %y/y |   1.00 %chg prev qtr |   1.50 %y/y |   3.32 %chg prev qtr
1995.1        100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00  |  -4.17 %y/y |   0.40 %chg prev qtr |   7.30 %y/y |   1.78 %chg prev qtr |   2.68 %y/y |   2.15 %chg prev qtr |   3.00 %y/y |   0.96 %chg prev qtr |   3.38 %y/y |  -1.18 %chg prev qtr |  -7.66 %y/y |   2.39 %chg prev qtr |   1.07 %y/y |  -2.14 %chg prev qtr |  -6.11 %y/y |  -2.62 %chg prev qtr |   2.48 %y/y |   0.67 %chg prev qtr |  -1.09 %y/y |   0.28 %chg prev qtr
1994.4         99.60       98.25       97.90       99.05       101.19       97.67       102.19       102.69       99.33       99.72  |  -4.35 %y/y |  -2.05 %chg prev qtr |   8.56 %y/y |   0.32 %chg prev qtr |   1.24 %y/y |  -0.41 %chg prev qtr |   3.91 %y/y |   0.21 %chg prev qtr |   5.09 %y/y |   1.47 %chg prev qtr |  -9.85 %y/y |  -1.33 %chg prev qtr |   4.89 %y/y |   0.63 %chg prev qtr |  -4.18 %y/y |  -0.39 %chg prev qtr |   2.74 %y/y |   1.94 %chg prev qtr |  -4.11 %y/y |  -0.38 %chg prev qtr
1994.3        101.68       97.94       98.30       98.84       99.72       98.99       101.55       103.09       97.44       100.10  |  -1.73 %y/y |  -0.17 %chg prev qtr |  10.54 %y/y |   1.78 %chg prev qtr |   3.31 %y/y |  -0.15 %chg prev qtr |   5.99 %y/y |   0.75 %chg prev qtr |   5.69 %y/y |   2.30 %chg prev qtr |  -8.41 %y/y |  -4.46 %chg prev qtr |   4.65 %y/y |   4.54 %chg prev qtr |  -4.11 %y/y |  -0.84 %chg prev qtr |   1.89 %y/y |  -2.64 %chg prev qtr |  -0.66 %y/y |  -1.66 %chg prev qtr
1994.2        101.85       96.23       98.45       98.10       97.48       103.61       97.14       103.96       100.08       101.79  |  -1.92 %y/y |  -2.40 %chg prev qtr |  10.05 %y/y |   3.25 %chg prev qtr |   4.00 %y/y |   1.09 %chg prev qtr |   5.09 %y/y |   1.04 %chg prev qtr |   3.09 %y/y |   0.78 %chg prev qtr |  -4.92 %y/y |  -4.32 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  -3.86 %y/y |  -2.39 %chg prev qtr |   5.80 %y/y |   2.56 %chg prev qtr |   1.30 %y/y |   0.68 %chg prev qtr
1994.1        104.35       93.20       97.39       97.09       96.73       108.29       98.94       106.51       97.58       101.10  |   1.08 %y/y |   0.21 %chg prev qtr |   7.91 %y/y |   2.98 %chg prev qtr |   4.44 %y/y |   0.71 %chg prev qtr |   5.62 %y/y |   1.86 %chg prev qtr |   6.05 %y/y |   0.46 %chg prev qtr |   0.49 %y/y |  -0.05 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  -1.95 %y/y |  -0.62 %chg prev qtr |   5.11 %y/y |   0.93 %chg prev qtr |   2.95 %y/y |  -2.78 %chg prev qtr
1993.4        104.13       90.50       96.70       95.32       96.29       108.34       97.43       107.17       96.68       103.99  |   0.61 %y/y |   0.64 %chg prev qtr |   5.51 %y/y |   2.14 %chg prev qtr |   4.96 %y/y |   1.63 %chg prev qtr |   6.09 %y/y |   2.22 %chg prev qtr |   5.05 %y/y |   2.06 %chg prev qtr |  -0.54 %y/y |   0.24 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  -2.26 %y/y |  -0.32 %chg prev qtr |   3.20 %y/y |   1.10 %chg prev qtr |   4.86 %y/y |   3.20 %chg prev qtr
1993.3        103.47       88.60       95.15       93.25       94.35       108.08       97.04       107.51       95.63       100.77  |   0.56 %y/y |  -0.36 %chg prev qtr |   4.06 %y/y |   1.33 %chg prev qtr |   3.76 %y/y |   0.52 %chg prev qtr |   3.36 %y/y |  -0.11 %chg prev qtr |   4.43 %y/y |  -0.22 %chg prev qtr |  -1.01 %y/y |  -0.82 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  -2.55 %y/y |  -0.57 %chg prev qtr |   3.03 %y/y |   1.10 %chg prev qtr |   2.24 %y/y |   0.29 %chg prev qtr
1993.2        103.84       87.44       94.66       93.35       94.56       108.97         na       108.13       94.59       100.48  |   1.94 %y/y |   0.58 %chg prev qtr |   3.38 %y/y |   1.24 %chg prev qtr |   5.01 %y/y |   1.51 %chg prev qtr |   5.34 %y/y |   1.56 %chg prev qtr |   3.84 %y/y |   3.67 %chg prev qtr |   0.65 %y/y |   1.12 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  -1.82 %y/y |  -0.46 %chg prev qtr |   2.70 %y/y |   1.88 %chg prev qtr |  -0.47 %y/y |   2.32 %chg prev qtr
1993.1        103.24       86.37       93.25       91.92       91.21       107.76         na       108.63       92.84       98.20  |  -0.35 %y/y |  -0.25 %chg prev qtr |   2.99 %y/y |   0.70 %chg prev qtr |   3.40 %y/y |   1.22 %chg prev qtr |   3.62 %y/y |   2.30 %chg prev qtr |   2.10 %y/y |  -0.49 %chg prev qtr |   0.06 %y/y |  -1.07 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  -2.24 %y/y |  -0.93 %chg prev qtr |   3.24 %y/y |  -0.90 %chg prev qtr |  -2.94 %y/y |  -0.98 %chg prev qtr
1992.4        103.50       85.77       92.13       89.85       91.66       108.93         na       109.65       93.68       99.17  |  -0.17 %y/y |   0.59 %chg prev qtr |   3.16 %y/y |   0.74 %chg prev qtr |   2.41 %y/y |   0.47 %chg prev qtr |   1.49 %y/y |  -0.41 %chg prev qtr |   3.82 %y/y |   1.45 %chg prev qtr |   1.22 %y/y |  -0.23 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  -1.91 %y/y |  -0.61 %chg prev qtr |   3.24 %y/y |   0.93 %chg prev qtr |  -0.27 %y/y |   0.62 %chg prev qtr
1992.3        102.89       85.14       91.70       90.22       90.35       109.18         na       110.32       92.82       98.56  |   0.67 %y/y |   1.01 %chg prev qtr |   4.21 %y/y |   0.66 %chg prev qtr |   4.15 %y/y |   1.73 %chg prev qtr |   4.68 %y/y |   1.81 %chg prev qtr |   3.08 %y/y |  -0.78 %chg prev qtr |   1.95 %y/y |   0.84 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  -0.64 %y/y |   0.16 %chg prev qtr |   1.10 %y/y |   0.78 %chg prev qtr |   3.37 %y/y |  -2.37 %chg prev qtr
1992.2        101.86       84.58       90.14       88.62       91.06       108.27         na       110.14       92.10       100.95  |   0.47 %y/y |  -1.68 %chg prev qtr |   3.91 %y/y |   0.86 %chg prev qtr |   1.57 %y/y |  -0.04 %chg prev qtr |   3.71 %y/y |  -0.10 %chg prev qtr |   5.61 %y/y |   1.94 %chg prev qtr |   2.85 %y/y |   0.53 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  -0.24 %y/y |  -0.88 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  -2.01 %y/y |  -0.22 %chg prev qtr
1992.1        103.60       83.86       90.18       88.71       89.33       107.70         na       111.12       89.93       101.17  |   2.12 %y/y |  -0.08 %chg prev qtr |   4.07 %y/y |   0.87 %chg prev qtr |   3.26 %y/y |   0.24 %chg prev qtr |   4.73 %y/y |   0.20 %chg prev qtr |   4.01 %y/y |   1.18 %chg prev qtr |   1.61 %y/y |   0.07 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   0.51 %y/y |  -0.59 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   4.49 %y/y |   1.74 %chg prev qtr
1991.4        103.68       83.14       89.96       88.53       88.29       107.62         na       111.78       90.74       99.44  |   0.67 %y/y |   1.44 %chg prev qtr |   4.80 %y/y |   1.76 %chg prev qtr |   5.22 %y/y |   2.17 %chg prev qtr |   7.15 %y/y |   2.71 %chg prev qtr |   1.38 %y/y |   0.73 %chg prev qtr |   3.36 %y/y |   0.49 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   1.72 %y/y |   0.68 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   4.08 %y/y |   4.29 %chg prev qtr
1991.3        102.21       81.70       88.05       86.19       87.65       107.09         na       111.03       91.81       95.35  |  -2.57 %y/y |   0.82 %chg prev qtr |   1.57 %y/y |   0.37 %chg prev qtr |   1.49 %y/y |  -0.79 %chg prev qtr |   6.46 %y/y |   0.87 %chg prev qtr |   1.54 %y/y |   1.66 %chg prev qtr |   1.73 %y/y |   1.73 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   1.62 %y/y |   0.56 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  -3.90 %y/y |  -7.45 %chg prev qtr
1991.2        101.38       81.40       88.75       85.45       86.22       105.27         na       110.41         na       103.02  |  -4.59 %y/y |  -0.07 %chg prev qtr |   2.78 %y/y |   1.02 %chg prev qtr |   2.62 %y/y |   1.63 %chg prev qtr |   2.87 %y/y |   0.89 %chg prev qtr |   1.75 %y/y |   0.38 %chg prev qtr |  -0.09 %y/y |  -0.68 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   3.80 %y/y |  -0.14 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   4.43 %y/y |   6.40 %chg prev qtr
1991.1        101.45       80.58       87.33       84.70       85.89       105.99         na       110.56         na       96.82  |  -5.85 %y/y |  -1.50 %chg prev qtr |   2.03 %y/y |   1.58 %chg prev qtr |   2.39 %y/y |   2.14 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   6.85 %y/y |  -1.38 %chg prev qtr |   5.28 %y/y |   1.80 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   7.15 %y/y |   0.61 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  -0.55 %y/y |   1.34 %chg prev qtr
1990.4        102.99       79.33       85.50       82.62       87.09       104.12         na       109.89         na       95.54  |  -6.11 %y/y |  -1.83 %chg prev qtr |  -0.65 %y/y |  -1.38 %chg prev qtr |  -0.40 %y/y |  -1.45 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   4.81 %y/y |   0.89 %chg prev qtr |   1.90 %y/y |  -1.09 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  10.28 %y/y |   0.58 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  -1.98 %y/y |  -3.71 %chg prev qtr
1990.3        104.91       80.44       86.76       80.96       86.32       105.27         na       109.26         na       99.22  |  -3.35 %y/y |  -1.27 %chg prev qtr |   0.58 %y/y |   1.57 %chg prev qtr |   0.22 %y/y |   0.32 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   0.26 %y/y |   1.86 %chg prev qtr |   5.74 %y/y |  -0.09 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  15.18 %y/y |   2.72 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   2.70 %y/y |   0.58 %chg prev qtr
1990.2        106.26       79.20       86.48       83.07       84.74       105.37         na       106.37         na       98.65  |  -1.17 %y/y |  -1.38 %chg prev qtr |   0.88 %y/y |   0.28 %chg prev qtr |   0.78 %y/y |   1.40 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   2.05 %y/y |   5.42 %chg prev qtr |   9.10 %y/y |   4.67 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  18.19 %y/y |   3.09 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   5.46 %y/y |   1.32 %chg prev qtr
1990.1        107.75       78.98       85.29         na       80.38       100.67         na       103.18         na       97.36  |  -1.10 %y/y |  -1.77 %chg prev qtr |   1.86 %y/y |  -1.09 %chg prev qtr |   0.35 %y/y |  -0.64 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  -3.23 %y/y |  -3.26 %chg prev qtr |   5.40 %y/y |  -1.48 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  18.94 %y/y |   3.54 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   4.78 %y/y |  -0.11 %chg prev qtr
1989.4        109.69       79.85       85.84         na       83.09       102.18         na       99.65         na       97.47  |   0.26 %y/y |   1.05 %chg prev qtr |   0.99 %y/y |  -0.16 %chg prev qtr |   1.27 %y/y |  -0.84 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  -0.16 %y/y |  -3.50 %chg prev qtr |   6.07 %y/y |   2.63 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  18.56 %y/y |   5.05 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   6.32 %y/y |   0.89 %chg prev qtr
1989.3        108.55       79.98       86.57         na       86.10       99.56         na       94.86         na       96.61  |  -1.34 %y/y |   0.96 %chg prev qtr |   1.89 %y/y |   1.87 %chg prev qtr |   2.45 %y/y |   0.89 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   0.81 %y/y |   3.68 %chg prev qtr |   3.10 %y/y |   3.09 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  17.77 %y/y |   5.40 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  10.77 %y/y |   3.28 %chg prev qtr
1989.2        107.52       78.51       85.81         na       83.04       96.58         na       90.00         na       93.54  |  -2.17 %y/y |  -1.31 %chg prev qtr |  -0.56 %y/y |   1.25 %chg prev qtr |   1.67 %y/y |   0.96 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  -5.95 %y/y |  -0.02 %chg prev qtr |  -0.01 %y/y |   1.12 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  13.64 %y/y |   3.75 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  16.03 %y/y |   0.67 %chg prev qtr
1989.1        108.95       77.54       84.99         na       83.06       95.51         na       86.75         na       92.92  |  -0.44 %y/y |  -0.42 %chg prev qtr |  -0.36 %y/y |  -1.93 %chg prev qtr |  -0.79 %y/y |   0.27 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  -13.75 %y/y |  -0.19 %chg prev qtr |   9.03 %y/y |  -0.85 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  11.16 %y/y |   3.21 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  14.89 %y/y |   1.35 %chg prev qtr
1988.4        109.41       79.07       84.76         na       83.22       96.33         na       84.05         na       91.68  |   4.81 %y/y |  -0.55 %chg prev qtr |   3.16 %y/y |   0.73 %chg prev qtr |   0.50 %y/y |   0.31 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  -11.62 %y/y |  -2.56 %chg prev qtr |   8.14 %y/y |  -0.25 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  11.02 %y/y |   4.35 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  22.73 %y/y |   5.11 %chg prev qtr
1988.3        110.02       78.50       84.50         na       85.41       96.57         na       80.55         na       87.22  |   8.46 %y/y |   0.11 %chg prev qtr |   1.12 %y/y |  -0.57 %chg prev qtr |  -4.12 %y/y |   0.12 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  -8.52 %y/y |  -3.26 %chg prev qtr |   8.15 %y/y |  -0.02 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   6.83 %y/y |   1.70 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  11.91 %y/y |   8.19 %chg prev qtr
1988.2        109.90       78.95       84.40         na       88.29       96.59         na       79.20         na       80.62  |  11.60 %y/y |   0.43 %chg prev qtr |   2.31 %y/y |   1.45 %chg prev qtr |  -6.25 %y/y |  -1.48 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  -10.60 %y/y |  -8.32 %chg prev qtr |   9.84 %y/y |  10.26 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   7.14 %y/y |   1.49 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   9.46 %y/y |  -0.32 %chg prev qtr
1988.1        109.43       77.82       85.67         na       96.30       87.60         na       78.04         na       80.88  |  18.21 %y/y |   4.83 %chg prev qtr |   0.08 %y/y |   1.53 %chg prev qtr |  -6.55 %y/y |   1.58 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   0.18 %y/y |   2.27 %chg prev qtr |   1.69 %y/y |  -1.66 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   6.12 %y/y |   3.08 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  14.77 %y/y |   8.27 %chg prev qtr
1987.4        104.39       76.65       84.34         na       94.16       89.08         na       75.71         na       74.70  |  19.56 %y/y |   2.91 %chg prev qtr |   0.82 %y/y |  -1.26 %chg prev qtr |  -6.95 %y/y |  -4.30 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  -0.60 %y/y |   0.86 %chg prev qtr |   6.31 %y/y |  -0.24 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   4.17 %y/y |   0.41 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  14.03 %y/y |  -4.16 %chg prev qtr
1987.3        101.44       77.63       88.13         na       93.36       89.29         na       75.40         na       77.94  |  25.81 %y/y |   3.01 %chg prev qtr |   1.84 %y/y |   0.60 %chg prev qtr |  -4.19 %y/y |  -2.11 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  -3.20 %y/y |  -5.47 %chg prev qtr |  16.90 %y/y |   1.54 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   6.21 %y/y |   2.00 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1987.2         98.48       77.17       90.03         na       98.76       87.94         na       73.92         na       73.65  |  30.23 %y/y |   6.38 %chg prev qtr |   2.47 %y/y |  -0.76 %chg prev qtr |  -5.68 %y/y |  -1.79 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   2.19 %y/y |   2.74 %chg prev qtr |  13.66 %y/y |   2.09 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   4.75 %y/y |   0.52 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1987.1         92.57       77.76       91.67         na       96.13       86.14         na       73.54         na       70.47  |  30.05 %y/y |   6.02 %chg prev qtr |   5.04 %y/y |   2.28 %chg prev qtr |  -1.93 %y/y |   1.14 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   0.08 %y/y |   1.48 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   6.09 %y/y |   1.18 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1986.4         87.31       76.03       90.64         na       94.73       83.79         na       72.68         na       65.51  |  25.25 %y/y |   8.28 %chg prev qtr |   3.18 %y/y |  -0.26 %chg prev qtr |  -1.03 %y/y |  -1.46 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  -0.14 %y/y |  -1.78 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   6.57 %y/y |   2.38 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1986.3         80.63       76.23       91.98         na       96.45       76.38         na       70.99         na         na  |  21.80 %y/y |   6.63 %chg prev qtr |   5.57 %y/y |   1.22 %chg prev qtr |  -2.37 %y/y |  -3.64 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   0.59 %y/y |  -0.20 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   4.97 %y/y |   0.60 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1986.2         75.62       75.31       95.45         na       96.64       77.37         na       70.57         na         na  |  20.03 %y/y |   6.24 %chg prev qtr |   8.08 %y/y |   1.73 %chg prev qtr |   2.73 %y/y |   2.12 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   7.41 %y/y |   1.80 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1986.1         71.18       74.03       93.47         na       96.05         na         na       69.32         na         na  |  15.50 %y/y |   2.11 %chg prev qtr |   3.83 %y/y |   0.46 %chg prev qtr |  -0.22 %y/y |   2.06 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   7.27 %y/y |   1.64 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1985.4         69.71       73.69       91.58         na       94.86         na         na       68.20         na         na  |  15.38 %y/y |   5.30 %chg prev qtr |   5.50 %y/y |   2.05 %chg prev qtr |  -1.11 %y/y |  -2.79 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   7.22 %y/y |   0.84 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1985.3         66.20       72.21       94.21         na       95.88         na         na       67.63         na         na  |  13.09 %y/y |   5.08 %chg prev qtr |   7.09 %y/y |   3.63 %chg prev qtr |  -0.39 %y/y |   1.40 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   6.98 %y/y |   2.94 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1985.2         63.00       69.68       92.91         na         na         na         na       65.70         na         na  |  10.45 %y/y |   2.22 %chg prev qtr |   6.20 %y/y |  -2.27 %chg prev qtr |  -2.71 %y/y |  -0.82 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   1.34 %y/y |   1.67 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1985.1         61.63       71.30       93.68         na         na         na         na       64.62         na         na  |  14.96 %y/y |   2.00 %chg prev qtr |  10.34 %y/y |   2.08 %chg prev qtr |  -4.06 %y/y |   1.16 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   0.95 %y/y |   1.59 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1984.4         60.42       69.85       92.61         na         na         na         na       63.61         na         na  |  13.23 %y/y |   3.21 %chg prev qtr |   5.15 %y/y |   3.59 %chg prev qtr |  -5.79 %y/y |  -2.08 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   0.68 %y/y |   0.62 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1984.3         58.54       67.43       94.58         na         na         na         na       63.22         na         na  |  15.21 %y/y |   2.63 %chg prev qtr |   3.14 %y/y |   2.77 %chg prev qtr |  -5.73 %y/y |  -0.96 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  -1.10 %y/y |  -2.48 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1984.2         57.04       65.61       95.50         na         na         na         na       64.83         na         na  |  11.62 %y/y |   6.40 %chg prev qtr |   1.28 %y/y |   1.53 %chg prev qtr |  -3.34 %y/y |  -2.19 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   4.13 %y/y |   1.28 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1984.1         53.61       64.62       97.64         na         na         na         na       64.01         na         na  |   8.79 %y/y |   0.47 %chg prev qtr |  -7.47 %y/y |  -2.72 %chg prev qtr |  -2.93 %y/y |  -0.67 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   0.83 %y/y |   1.31 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1983.4         53.36       66.43       98.30         na         na         na         na       63.18         na         na  |   7.30 %y/y |   5.02 %chg prev qtr |  23.66 %y/y |   1.61 %chg prev qtr |  -1.61 %y/y |  -2.02 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   5.69 %y/y |  -1.16 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1983.3         50.81       65.38       100.33         na         na         na         na       63.92         na         na  |   3.93 %y/y |  -0.57 %chg prev qtr |  -3.04 %y/y |   0.93 %chg prev qtr |   4.10 %y/y |   1.55 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   9.53 %y/y |   2.67 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1983.2         51.10       64.78       98.80         na         na         na         na       62.26         na         na  |   8.58 %y/y |   3.69 %chg prev qtr |  -0.15 %y/y |  -7.25 %chg prev qtr |   2.19 %y/y |  -1.78 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   0.52 %y/y |  -1.92 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1983.1         49.28       69.84       100.59         na         na         na         na       63.48         na         na  |     %y/y |     %chg prev qtr |  24.07 %y/y |  30.01 %chg prev qtr |   9.90 %y/y |   0.68 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   6.17 %y/y |   6.19 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1982.4         49.73       53.72       99.91         na         na         na         na       59.78         na         na  |   6.74 %y/y |   1.72 %chg prev qtr |  -11.72 %y/y |  -20.33 %chg prev qtr |   8.66 %y/y |   3.66 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  -4.95 %y/y |   2.43 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1982.3         48.89       67.43       96.38         na         na         na         na       58.36         na         na  |   3.58 %y/y |   3.89 %chg prev qtr |  -3.19 %y/y |   3.93 %chg prev qtr |   6.23 %y/y |  -0.31 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  -2.38 %y/y |  -5.78 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1982.2         47.06       64.88       96.68         na         na         na         na       61.94         na         na  |     %y/y |     %chg prev qtr |  -7.05 %y/y |  15.26 %chg prev qtr |  14.28 %y/y |   5.63 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   3.75 %y/y |   3.60 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1982.1          na       56.29       91.53         na         na         na         na       59.79         na         na  |     %y/y |     %chg prev qtr |  -10.62 %y/y |  -7.49 %chg prev qtr |  13.81 %y/y |  -0.46 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   7.02 %y/y |  -4.93 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1981.4         46.59       60.85       91.95         na         na         na         na       62.89         na         na  |   7.60 %y/y |  -1.29 %chg prev qtr |  -4.47 %y/y |  -12.63 %chg prev qtr |   9.78 %y/y |   1.34 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  11.21 %y/y |   5.20 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1981.3         47.20       69.65       90.73         na         na         na         na       59.78         na         na  |   2.30 %y/y |   0.04 %chg prev qtr |   8.79 %y/y |  -0.21 %chg prev qtr |   6.73 %y/y |   7.25 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   9.19 %y/y |   0.13 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1981.2         47.18       69.80       84.60         na         na         na         na       59.70         na         na  |   1.97 %y/y |   2.30 %chg prev qtr |  24.49 %y/y |  10.83 %chg prev qtr |   3.36 %y/y |   5.20 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  10.62 %y/y |   6.86 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1981.1         46.12       62.98       80.42         na         na         na         na       55.87         na         na  |   1.97 %y/y |   6.51 %chg prev qtr |   3.20 %y/y |  -1.13 %chg prev qtr |   0.16 %y/y |  -3.99 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |   6.16 %y/y |  -1.20 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1980.4         43.30       63.70       83.76         na         na         na         na       56.55         na         na  |   2.12 %y/y |  -6.16 %chg prev qtr |   8.67 %y/y |  -0.50 %chg prev qtr |   7.08 %y/y |  -1.47 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  16.31 %y/y |   3.29 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1980.3         46.14       64.02       85.01         na         na         na         na       54.75         na         na  |  15.81 %y/y |  -0.28 %chg prev qtr |  14.26 %y/y |  14.18 %chg prev qtr |  12.08 %y/y |   3.86 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  14.18 %y/y |   1.45 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1980.2         46.27       56.07       81.85         na         na         na         na       53.97         na         na  |  17.23 %y/y |   2.30 %chg prev qtr |  -2.40 %y/y |  -8.13 %chg prev qtr |  10.92 %y/y |   1.94 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  18.30 %y/y |   2.55 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1980.1         45.23       61.03       80.29         na         na         na         na       52.63         na         na  |     %y/y |     %chg prev qtr |  18.64 %y/y |   4.11 %chg prev qtr |  11.24 %y/y |   2.65 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  19.18 %y/y |   8.25 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1979.4         42.40       58.62       78.22         na         na         na         na       48.62         na         na  |     %y/y |     %chg prev qtr |  23.51 %y/y |   4.62 %chg prev qtr |  14.69 %y/y |   3.12 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  14.97 %y/y |   1.40 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1979.3         39.84       56.03       75.85         na         na         na         na       47.95         na         na  |     %y/y |     %chg prev qtr |  22.07 %y/y |  -2.47 %chg prev qtr |  12.42 %y/y |   2.79 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  16.33 %y/y |   5.11 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1979.2         39.47       57.45       73.79         na         na         na         na       45.62         na         na  |     %y/y |     %chg prev qtr |  37.80 %y/y |  11.68 %chg prev qtr |  14.10 %y/y |   2.23 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  20.18 %y/y |   3.31 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1979.1          na       51.44       72.18         na         na         na         na       44.16         na         na  |     %y/y |     %chg prev qtr |  26.48 %y/y |   8.39 %chg prev qtr |  23.43 %y/y |   5.84 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1978.4          na       47.46       68.20         na         na         na         na       42.29         na         na  |     %y/y |     %chg prev qtr |  21.57 %y/y |   3.40 %chg prev qtr |  19.21 %y/y |   1.08 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1978.3          na       45.90       67.47         na         na         na         na       41.22         na         na  |     %y/y |     %chg prev qtr |  22.33 %y/y |  10.10 %chg prev qtr |  21.79 %y/y |   4.33 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1978.2          na       41.69       64.67         na         na         na         na       37.96         na         na  |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |  23.68 %y/y |  10.58 %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1978.1          na       40.67       58.48         na         na         na         na         na         na         na  |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1977.4          na       39.04       57.21         na         na         na         na         na         na         na  |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1977.3          na       37.52       55.40         na         na         na         na         na         na         na  |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr
1977.2          na         na       52.29         na         na         na         na         na         na         na  |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr |     %y/y |     %chg prev qtr