E C O N S T A T S TM  
OFHEO House Price Index
   
Department of Housing and Urban Development   >>  
OFHEO House Price Index
 
Monthly - Purchases Only
      Census Division (sa & nsa) [xls] | src
E N Central to USA (NSA)   E N Central to USA (SA)  
 
Quarterly - Purchases Only
      U.S. and Census Divisions (sa) | src
E N Central to USA  
      U.S. and Census Divisions (nsa) | src
E N Central to USA  
      States (sa) | src
Alaska to Florida   Georgia to Massachuset   Maryland to Nebraska   New Hampshir to Rhode Islan   S Carolina to W Virginia   Wyoming to Wyoming  
      States (nsa) | src
Alaska to Florida   Georgia to Massachuset   Maryland to Nebraska   New Hampshir to Rhode Islan   S Carolina to W Virginia   Wyoming to Wyoming  
      25 Largest Metro Statcl Areas (sa) | src
Atlanta-Sand to Miami-Miami   Minneapolis- to San Diego-C   Santa Ana-An to Washington-  
      25 Largest Metro Statcl Areas | src
Atlanta-Sand to Miami-Miami   Minneapolis- to San Diego-C   Santa Ana-An to Washington-  
 
Quarterly - All Transactions
      U.S. and Census Divisions (nsa) | src
E N Central to USA  
      States (nsa) (nsa) | src
Alaska to Florida   Georgia to Massachuset   Maryland to Nebraska   New Hampshir to Rhode Islan   S Carolina to W Virginia   Wyoming to Wyoming  
      Metropolitan Statistical Areas (sa) | src
Atlanta-Sand to Miami-Miami   Minneapolis- to San Diego-C   Santa Ana-An to Washington-  
      Metropolitan Statistical Areas | src
Atlanta-Sand to Miami-Miami   Minneapolis- to San Diego-C   Santa Ana-An to Washington-  
      State Nonmetropolitan Areas (nsa) | src
Abilene, TX to Ames, IA   Clarksville, to Columbus, I   Greensboro-H to Hattiesburg   Lynchburg, V to Medford, OR   Prescott, AZ to Redding, CA   Trenton-Ewin to Vineland-Mi  
Anchorage, A to Atlantic Ci   Columbus, OH to Davenport-M   Hickory-Leno to Idaho Falls   Memphis, TN- to Modesto, CA   Reno-Sparks, to Rome, GA   Virginia Bea to W Palm Beac  
Auburn-Opeli to Bay City, M   Dayton, OH to Dubuque, IA   Indianapolis to Jefferson C   Monroe, LA to Napa, CA   Sacramento-A to Salt Lake C   Wheeling, WV to Yakima, WA  
Beaumont-Por to Bloomington   Duluth, MN-W to Erie, PA   Johnson City to Kingsport-B   Naples-Marco to Norwich-New   San Angelo, to Santa Cruz-   York-Hanover to Yuma, AZ  
Bloomington- to Buffalo-Nia   Eugene-Sprin to Florence, S   Kingston, NY to Lakeland-Wi   Oakland-Frem to Oshkosh-Nee   Santa Fe, NM to Sioux City,  
Burlington, to Cedar Rapid   Florence-Mus to Gainesville   Lancaster, P to Lewiston-Au   Owensboro, K to Peoria, IL   Sioux Falls, to Steubenvill  
Champaign-Ur to Cincinnati-   Gainesville, to Green Bay,   Lexington-Fa to Lubbock, TX   Philadelphia to Poughkeepsi   Stockton, CA to Topeka, KS  
>>
Quarter Avg over Year
End of Year
Download States (nsa) Georgia to Massachuset CSV file obs:870
Source : Department of Housing and Urban Development | http://www.fhfa.gov/Default.aspx?Page=296 | Column (1) : Georgia 102 Column (2) : Hawaii 103 Column (3) : Iowa 104 Column (4) : Idaho 105 Column (5) : Illinois 106 Column (6) : Indiana 107 Column (7) : Kansas 108 Column (8) : Kentucky 109 Column (9) : Louisiana 110 Column (10) : Massachusetts 111
EconStats does not guarantee the accuracy of this data. 20130405
      |  col (1)    |  col (2)    |  col (3)    |  col (4)    |  col (5)    |  col (6)    |  col (7)    |  col (8)    |  col (9)    |  col (10)    |
      | Georgia     | Hawaii      | Iowa       | Idaho      | Illinois     | Indiana     | Kansas      | Kentucky     | Louisiana    | Massachusetts  |

      | Avg over Year  | Avg over Year  | Avg over Year  | Avg over Year  | Avg over Year  | Avg over Year  | Avg over Year  | Avg over Year  | Avg over Year  | Avg over Year  |
Year    |__Mar91_to_Sep12 _|__Mar91_to_Sep12 _|__Mar91_to_Sep12 _|__Mar91_to_Sep12 _|__Mar91_to_Sep12 _|__Mar91_to_Sep12 _|__Mar91_to_Sep12 _|__Mar91_to_Sep12 _|__Mar91_to_Sep12 _|__Mar91_to_Sep12 _|
2012         152.71       181.03       199.19       196.12       170.52       159.59       191.23       188.70       228.95       215.66  |   2.50 %y/y |   2.50 %chg prev year |   6.23 %y/y |   6.23 %chg prev year |   3.24 %y/y |   3.24 %chg prev year |   7.55 %y/y |   7.55 %chg prev year |  -0.42 %y/y |  -0.42 %chg prev year |   1.11 %y/y |   1.11 %chg prev year |   2.34 %y/y |   2.34 %chg prev year |   2.26 %y/y |   2.26 %chg prev year |   1.68 %y/y |   1.68 %chg prev year |   0.18 %y/y |   0.18 %chg prev year
2011         148.99       170.41       192.95       182.35       171.24       157.83       186.85       184.54       225.16       215.27  |  -7.82 %y/y |  -7.82 %chg prev year |  -4.39 %y/y |  -4.39 %chg prev year |  -1.48 %y/y |  -1.48 %chg prev year |  -9.44 %y/y |  -9.44 %chg prev year |  -5.95 %y/y |  -5.95 %chg prev year |  -0.58 %y/y |  -0.58 %chg prev year |  -3.00 %y/y |  -3.00 %chg prev year |  -2.09 %y/y |  -2.09 %chg prev year |  -1.86 %y/y |  -1.86 %chg prev year |  -2.09 %y/y |  -2.09 %chg prev year
2010         161.62       178.23       195.85       201.35       182.08       158.75       192.63       188.48       229.43       219.86  |  -7.88 %y/y |  -7.88 %chg prev year |  -5.60 %y/y |  -5.60 %chg prev year |  -0.48 %y/y |  -0.48 %chg prev year |  -12.78 %y/y |  -12.78 %chg prev year |  -3.60 %y/y |  -3.60 %chg prev year |  -1.02 %y/y |  -1.02 %chg prev year |  -1.59 %y/y |  -1.59 %chg prev year |  -0.59 %y/y |  -0.59 %chg prev year |  -0.23 %y/y |  -0.23 %chg prev year |  -1.06 %y/y |  -1.06 %chg prev year
2009         175.45       188.81       196.78       230.86       188.87       160.38       195.73       189.59       229.96       222.23  |  -5.93 %y/y |  -5.93 %chg prev year |  -8.09 %y/y |  -8.09 %chg prev year |  -0.69 %y/y |  -0.69 %chg prev year |  -7.63 %y/y |  -7.63 %chg prev year |  -5.99 %y/y |  -5.99 %chg prev year |  -1.78 %y/y |  -1.78 %chg prev year |  -0.48 %y/y |  -0.48 %chg prev year |  -0.66 %y/y |  -0.66 %chg prev year |  -0.77 %y/y |  -0.77 %chg prev year |  -1.96 %y/y |  -1.96 %chg prev year
2008         186.50       205.44       198.15       249.93       200.90       163.28       196.68       190.85       231.76       226.68  |  -6.49 %y/y |  -6.49 %chg prev year |  -3.73 %y/y |  -3.73 %chg prev year |  -0.67 %y/y |  -0.67 %chg prev year |  -4.74 %y/y |  -4.74 %chg prev year |  -5.21 %y/y |  -5.21 %chg prev year |  -3.08 %y/y |  -3.08 %chg prev year |  -1.09 %y/y |  -1.09 %chg prev year |  -0.64 %y/y |  -0.64 %chg prev year |  -1.29 %y/y |  -1.29 %chg prev year |  -5.32 %y/y |  -5.32 %chg prev year
2007         199.44       213.40       199.49       262.36       211.94       168.46       198.85       192.08       234.78       239.41  |   1.80 %y/y |   1.80 %chg prev year |   0.30 %y/y |   0.30 %chg prev year |   1.87 %y/y |   1.87 %chg prev year |   5.74 %y/y |   5.74 %chg prev year |   1.08 %y/y |   1.08 %chg prev year |   0.92 %y/y |   0.92 %chg prev year |   2.84 %y/y |   2.84 %chg prev year |   1.88 %y/y |   1.88 %chg prev year |   4.66 %y/y |   4.66 %chg prev year |  -3.53 %y/y |  -3.53 %chg prev year
2006         195.91       212.76       195.82       248.12       209.68       166.93       193.35       188.54       224.34       248.16  |   5.37 %y/y |   5.37 %chg prev year |   9.27 %y/y |   9.27 %chg prev year |   3.57 %y/y |   3.57 %chg prev year |  15.79 %y/y |  15.79 %chg prev year |   5.28 %y/y |   5.28 %chg prev year |   2.40 %y/y |   2.40 %chg prev year |   4.34 %y/y |   4.34 %chg prev year |   3.85 %y/y |   3.85 %chg prev year |  11.09 %y/y |  11.09 %chg prev year |  -1.85 %y/y |  -1.85 %chg prev year
2005         185.94       194.71       189.08       214.28       199.17       163.02       185.32       181.56       201.94       252.85  |   5.90 %y/y |   5.90 %chg prev year |  23.48 %y/y |  23.48 %chg prev year |   4.04 %y/y |   4.04 %chg prev year |  14.65 %y/y |  14.65 %chg prev year |   6.90 %y/y |   6.90 %chg prev year |   3.10 %y/y |   3.10 %chg prev year |   3.82 %y/y |   3.82 %chg prev year |   4.21 %y/y |   4.21 %chg prev year |   7.57 %y/y |   7.57 %chg prev year |   6.61 %y/y |   6.61 %chg prev year
2004         175.58       157.69       181.74       186.90       186.31       158.12       178.49       174.23       187.74       237.17  |   3.66 %y/y |   3.66 %chg prev year |  24.76 %y/y |  24.76 %chg prev year |   4.40 %y/y |   4.40 %chg prev year |   9.13 %y/y |   9.13 %chg prev year |   6.98 %y/y |   6.98 %chg prev year |   3.36 %y/y |   3.36 %chg prev year |   4.38 %y/y |   4.38 %chg prev year |   4.83 %y/y |   4.83 %chg prev year |   6.01 %y/y |   6.01 %chg prev year |  10.13 %y/y |  10.13 %chg prev year
2003         169.39       126.40       174.09       171.27       174.16       152.98       171.01       166.21       177.10       215.35  |   3.75 %y/y |   3.75 %chg prev year |  16.11 %y/y |  16.11 %chg prev year |   3.85 %y/y |   3.85 %chg prev year |   5.34 %y/y |   5.34 %chg prev year |   7.14 %y/y |   7.14 %chg prev year |   2.91 %y/y |   2.91 %chg prev year |   3.85 %y/y |   3.85 %chg prev year |   4.47 %y/y |   4.47 %chg prev year |   5.47 %y/y |   5.47 %chg prev year |  11.03 %y/y |  11.03 %chg prev year
2002         163.26       108.86       167.63       162.58       162.54       148.66       164.66       159.09       167.91       193.96  |   4.39 %y/y |   4.39 %chg prev year |  10.05 %y/y |  10.05 %chg prev year |   3.64 %y/y |   3.64 %chg prev year |   3.12 %y/y |   3.12 %chg prev year |   6.74 %y/y |   6.74 %chg prev year |   2.40 %y/y |   2.40 %chg prev year |   3.78 %y/y |   3.78 %chg prev year |   3.41 %y/y |   3.41 %chg prev year |   3.97 %y/y |   3.97 %chg prev year |  13.15 %y/y |  13.15 %chg prev year
2001         156.40       98.92       161.74       157.66       152.28       145.18       158.67       153.84       161.50       171.42  |   5.55 %y/y |   5.55 %chg prev year |   9.46 %y/y |   9.46 %chg prev year |   3.59 %y/y |   3.59 %chg prev year |   3.71 %y/y |   3.71 %chg prev year |   6.91 %y/y |   6.91 %chg prev year |   2.61 %y/y |   2.61 %chg prev year |   4.38 %y/y |   4.38 %chg prev year |   3.33 %y/y |   3.33 %chg prev year |   3.62 %y/y |   3.62 %chg prev year |  14.59 %y/y |  14.59 %chg prev year
2000         148.18       90.37       156.13       152.03       142.44       141.48       152.00       148.88       155.87       149.59  |   6.55 %y/y |   6.55 %chg prev year |   7.54 %y/y |   7.54 %chg prev year |   4.27 %y/y |   4.27 %chg prev year |   2.75 %y/y |   2.75 %chg prev year |   6.20 %y/y |   6.20 %chg prev year |   3.50 %y/y |   3.50 %chg prev year |   4.16 %y/y |   4.16 %chg prev year |   4.34 %y/y |   4.34 %chg prev year |   3.59 %y/y |   3.59 %chg prev year |  13.98 %y/y |  13.98 %chg prev year
1999         139.07       84.03       149.74       147.96       134.13       136.70       145.92       142.68       150.46       131.24  |   7.13 %y/y |   7.13 %chg prev year |   0.48 %y/y |   0.48 %chg prev year |   4.86 %y/y |   4.86 %chg prev year |   2.94 %y/y |   2.94 %chg prev year |   5.19 %y/y |   5.19 %chg prev year |   3.65 %y/y |   3.65 %chg prev year |   5.63 %y/y |   5.63 %chg prev year |   5.22 %y/y |   5.22 %chg prev year |   3.74 %y/y |   3.74 %chg prev year |  11.49 %y/y |  11.49 %chg prev year
1998         129.82       83.64       142.79       143.73       127.50       131.89       138.14       135.61       145.03       117.71  |   5.78 %y/y |   5.78 %chg prev year |   0.79 %y/y |   0.79 %chg prev year |   4.92 %y/y |   4.92 %chg prev year |   2.42 %y/y |   2.42 %chg prev year |   2.94 %y/y |   2.94 %chg prev year |   3.43 %y/y |   3.43 %chg prev year |   5.81 %y/y |   5.81 %chg prev year |   3.78 %y/y |   3.78 %chg prev year |   4.81 %y/y |   4.81 %chg prev year |   9.00 %y/y |   9.00 %chg prev year
1997         122.72       82.98       136.10       140.34       123.86       127.51       130.55       130.66       138.37       107.99  |   4.24 %y/y |   4.24 %chg prev year |  -8.69 %y/y |  -8.69 %chg prev year |   3.07 %y/y |   3.07 %chg prev year |   1.86 %y/y |   1.86 %chg prev year |   1.99 %y/y |   1.99 %chg prev year |   2.69 %y/y |   2.69 %chg prev year |   3.74 %y/y |   3.74 %chg prev year |   3.88 %y/y |   3.88 %chg prev year |   3.65 %y/y |   3.65 %chg prev year |   4.64 %y/y |   4.64 %chg prev year
1996         117.73       90.87       132.04       137.78       121.45       124.17       125.85       125.78       133.49       103.20  |   4.43 %y/y |   4.43 %chg prev year |  -5.53 %y/y |  -5.53 %chg prev year |   4.39 %y/y |   4.39 %chg prev year |   1.76 %y/y |   1.76 %chg prev year |   3.02 %y/y |   3.02 %chg prev year |   4.21 %y/y |   4.21 %chg prev year |   4.34 %y/y |   4.34 %chg prev year |   4.05 %y/y |   4.05 %chg prev year |   5.11 %y/y |   5.11 %chg prev year |   3.82 %y/y |   3.82 %chg prev year
1995         112.74       96.19       126.49       135.40       117.89       119.15       120.61       120.88       127.01       99.40  |   4.09 %y/y |   4.09 %chg prev year |  -3.00 %y/y |  -3.00 %chg prev year |   4.56 %y/y |   4.56 %chg prev year |   4.10 %y/y |   4.10 %chg prev year |   3.13 %y/y |   3.13 %chg prev year |   4.57 %y/y |   4.57 %chg prev year |   5.23 %y/y |   5.23 %chg prev year |   4.24 %y/y |   4.24 %chg prev year |   4.41 %y/y |   4.41 %chg prev year |   1.73 %y/y |   1.73 %chg prev year
1994         108.31       99.16       120.97       130.07       114.31       113.93       114.62       115.97       121.64       97.72  |   3.53 %y/y |   3.53 %chg prev year |  -1.71 %y/y |  -1.71 %chg prev year |   6.01 %y/y |   6.01 %chg prev year |   7.91 %y/y |   7.91 %chg prev year |   4.71 %y/y |   4.71 %chg prev year |   4.69 %y/y |   4.69 %chg prev year |   6.55 %y/y |   6.55 %chg prev year |   5.79 %y/y |   5.79 %chg prev year |   6.31 %y/y |   6.31 %chg prev year |   1.57 %y/y |   1.57 %chg prev year
1993         104.62       100.88       114.11       120.54       109.17       108.83       107.57       109.62       114.41       96.21  |   2.47 %y/y |   2.47 %chg prev year |  -0.25 %y/y |  -0.25 %chg prev year |   7.13 %y/y |   7.13 %chg prev year |   9.32 %y/y |   9.32 %chg prev year |   4.16 %y/y |   4.16 %chg prev year |   4.72 %y/y |   4.72 %chg prev year |   4.92 %y/y |   4.92 %chg prev year |   4.84 %y/y |   4.84 %chg prev year |   6.12 %y/y |   6.12 %chg prev year |  -0.77 %y/y |  -0.77 %chg prev year
1992         102.09       101.13       106.52       110.26       104.81       103.93       102.53       104.56       107.81       96.96  |   1.99 %y/y |   1.99 %chg prev year |   2.29 %y/y |   2.29 %chg prev year |   5.17 %y/y |   5.17 %chg prev year |   8.12 %y/y |   8.12 %chg prev year |   3.83 %y/y |   3.83 %chg prev year |   3.67 %y/y |   3.67 %chg prev year |   2.72 %y/y |   2.72 %chg prev year |   4.13 %y/y |   4.13 %chg prev year |   5.31 %y/y |   5.31 %chg prev year |  -1.23 %y/y |  -1.23 %chg prev year
1991         100.10       98.86       101.28       101.99       100.94       100.24       99.82       100.42       102.38       98.16  |     %y/y |     %chg prev year |     %y/y |     %chg prev year |     %y/y |     %chg prev year |     %y/y |     %chg prev year |     %y/y |     %chg prev year |     %y/y |     %chg prev year |     %y/y |     %chg prev year |     %y/y |     %chg prev year |     %y/y |     %chg prev year |     %y/y |     %chg prev year