E C O N S T A T S TM  
OFHEO House Price Index
   
Department of Housing and Urban Development   >>  
OFHEO House Price Index
 
Monthly - Purchases Only
      Census Division (sa & nsa) [xls] | src
E N Central to USA (NSA)   E N Central to USA (SA)  
 
Quarterly - Purchases Only
      U.S. and Census Divisions (sa) | src
E N Central to USA  
      U.S. and Census Divisions (nsa) | src
E N Central to USA  
      States (sa) | src
Alaska to Florida   Georgia to Massachuset   Maryland to Nebraska   New Hampshir to Rhode Islan   S Carolina to W Virginia   Wyoming to Wyoming  
      States (nsa) | src
Alaska to Florida   Georgia to Massachuset   Maryland to Nebraska   New Hampshir to Rhode Islan   S Carolina to W Virginia   Wyoming to Wyoming  
      25 Largest Metro Statcl Areas (sa) | src
Atlanta-Sand to Miami-Miami   Minneapolis- to San Diego-C   Santa Ana-An to Washington-  
      25 Largest Metro Statcl Areas | src
Atlanta-Sand to Miami-Miami   Minneapolis- to San Diego-C   Santa Ana-An to Washington-  
 
Quarterly - All Transactions
      U.S. and Census Divisions (nsa) | src
E N Central to USA  
      States (nsa) (nsa) | src
Alaska to Florida   Georgia to Massachuset   Maryland to Nebraska   New Hampshir to Rhode Islan   S Carolina to W Virginia   Wyoming to Wyoming  
      Metropolitan Statistical Areas (sa) | src
Atlanta-Sand to Miami-Miami   Minneapolis- to San Diego-C   Santa Ana-An to Washington-  
      Metropolitan Statistical Areas | src
Atlanta-Sand to Miami-Miami   Minneapolis- to San Diego-C   Santa Ana-An to Washington-  
      State Nonmetropolitan Areas (nsa) | src
Abilene, TX to Ames, IA   Clarksville, to Columbus, I   Greensboro-H to Hattiesburg   Lynchburg, V to Medford, OR   Prescott, AZ to Redding, CA   Trenton-Ewin to Vineland-Mi  
Anchorage, A to Atlantic Ci   Columbus, OH to Davenport-M   Hickory-Leno to Idaho Falls   Memphis, TN- to Modesto, CA   Reno-Sparks, to Rome, GA   Virginia Bea to W Palm Beac  
Auburn-Opeli to Bay City, M   Dayton, OH to Dubuque, IA   Indianapolis to Jefferson C   Monroe, LA to Napa, CA   Sacramento-A to Salt Lake C   Wheeling, WV to Yakima, WA  
Beaumont-Por to Bloomington   Duluth, MN-W to Erie, PA   Johnson City to Kingsport-B   Naples-Marco to Norwich-New   San Angelo, to Santa Cruz-   York-Hanover to Yuma, AZ  
Bloomington- to Buffalo-Nia   Eugene-Sprin to Florence, S   Kingston, NY to Lakeland-Wi   Oakland-Frem to Oshkosh-Nee   Santa Fe, NM to Sioux City,  
Burlington, to Cedar Rapid   Florence-Mus to Gainesville   Lancaster, P to Lewiston-Au   Owensboro, K to Peoria, IL   Sioux Falls, to Steubenvill  
Champaign-Ur to Cincinnati-   Gainesville, to Green Bay,   Lexington-Fa to Lubbock, TX   Philadelphia to Poughkeepsi   Stockton, CA to Topeka, KS  
>>
Quarter Avg over Year
End of Year
Download States (nsa) Georgia to Massachuset CSV file obs:870
Source : Department of Housing and Urban Development | http://www.fhfa.gov/Default.aspx?Page=296 | Column (1) : Georgia 102 Column (2) : Hawaii 103 Column (3) : Iowa 104 Column (4) : Idaho 105 Column (5) : Illinois 106 Column (6) : Indiana 107 Column (7) : Kansas 108 Column (8) : Kentucky 109 Column (9) : Louisiana 110 Column (10) : Massachusetts 111
EconStats does not guarantee the accuracy of this data. 20130405
      |  col (1)    |  col (2)    |  col (3)    |  col (4)    |  col (5)    |  col (6)    |  col (7)    |  col (8)    |  col (9)    |  col (10)    |
      | Georgia     | Hawaii      | Iowa       | Idaho      | Illinois     | Indiana     | Kansas      | Kentucky     | Louisiana    | Massachusetts  |

      | End of Year   | End of Year   | End of Year   | End of Year   | End of Year   | End of Year   | End of Year   | End of Year   | End of Year   | End of Year   |
Year    |__Mar91_to_Sep12 _|__Mar91_to_Sep12 _|__Mar91_to_Sep12 _|__Mar91_to_Sep12 _|__Mar91_to_Sep12 _|__Mar91_to_Sep12 _|__Mar91_to_Sep12 _|__Mar91_to_Sep12 _|__Mar91_to_Sep12 _|__Mar91_to_Sep12 _|
2012         156.11       183.73       199.97       201.65       171.81       160.28       193.04       189.33       232.81       217.35  |   4.53 %y/y |   4.53 %chg prev year |   6.84 %y/y |   6.84 %chg prev year |   2.48 %y/y |   2.48 %chg prev year |   9.52 %y/y |   9.52 %chg prev year |   2.62 %y/y |   2.62 %chg prev year |   1.01 %y/y |   1.01 %chg prev year |   3.04 %y/y |   3.04 %chg prev year |   2.73 %y/y |   2.73 %chg prev year |   3.26 %y/y |   3.26 %chg prev year |   1.47 %y/y |   1.47 %chg prev year
2011         149.35       171.96       195.14       184.13       167.43       158.67       187.35       184.29       225.47       214.21  |  -2.42 %y/y |  -2.42 %chg prev year |  -3.04 %y/y |  -3.04 %chg prev year |  -0.55 %y/y |  -0.55 %chg prev year |  -2.18 %y/y |  -2.18 %chg prev year |  -6.14 %y/y |  -6.14 %chg prev year |   0.37 %y/y |   0.37 %chg prev year |  -1.41 %y/y |  -1.41 %chg prev year |  -2.75 %y/y |  -2.75 %chg prev year |  -0.73 %y/y |  -0.73 %chg prev year |  -2.06 %y/y |  -2.06 %chg prev year
2010         153.06       177.35       196.21       188.24       178.39       158.08       190.03       189.50       227.12       218.71  |  -11.38 %y/y |  -11.38 %chg prev year |  -3.08 %y/y |  -3.08 %chg prev year |  -0.69 %y/y |  -0.69 %chg prev year |  -15.00 %y/y |  -15.00 %chg prev year |  -3.97 %y/y |  -3.97 %chg prev year |  -1.45 %y/y |  -1.45 %chg prev year |  -3.47 %y/y |  -3.47 %chg prev year |  -0.07 %y/y |  -0.07 %chg prev year |  -1.44 %y/y |  -1.44 %chg prev year |  -0.92 %y/y |  -0.92 %chg prev year
2009         172.72       182.98       197.58       221.47       185.76       160.41       196.87       189.64       230.43       220.74  |  -2.31 %y/y |  -2.31 %chg prev year |  -10.48 %y/y |  -10.48 %chg prev year |  -0.09 %y/y |  -0.09 %chg prev year |  -6.75 %y/y |  -6.75 %chg prev year |  -4.74 %y/y |  -4.74 %chg prev year |   0.80 %y/y |   0.80 %chg prev year |   0.72 %y/y |   0.72 %chg prev year |   0.17 %y/y |   0.17 %chg prev year |   0.41 %y/y |   0.41 %chg prev year |  -0.76 %y/y |  -0.76 %chg prev year
2008         176.81       204.41       197.75       237.51       195.01       159.14       195.47       189.31       229.50       222.43  |  -10.34 %y/y |  -10.34 %chg prev year |  -2.39 %y/y |  -2.39 %chg prev year |  -0.87 %y/y |  -0.87 %chg prev year |  -9.65 %y/y |  -9.65 %chg prev year |  -6.84 %y/y |  -6.84 %chg prev year |  -4.08 %y/y |  -4.08 %chg prev year |  -1.72 %y/y |  -1.72 %chg prev year |  -1.54 %y/y |  -1.54 %chg prev year |  -2.54 %y/y |  -2.54 %chg prev year |  -5.53 %y/y |  -5.53 %chg prev year
2007         197.19       209.41       199.48       262.89       209.32       165.91       198.90       192.27       235.49       235.44  |  -1.09 %y/y |  -1.09 %chg prev year |  -2.68 %y/y |  -2.68 %chg prev year |   1.18 %y/y |   1.18 %chg prev year |   1.87 %y/y |   1.87 %chg prev year |  -0.85 %y/y |  -0.85 %chg prev year |  -1.09 %y/y |  -1.09 %chg prev year |   1.68 %y/y |   1.68 %chg prev year |   1.39 %y/y |   1.39 %chg prev year |   2.50 %y/y |   2.50 %chg prev year |  -3.31 %y/y |  -3.31 %chg prev year
2006         199.37       215.18       197.15       258.06       211.12       167.73       195.61       189.64       229.74       243.49  |   4.27 %y/y |   4.27 %chg prev year |   4.76 %y/y |   4.76 %chg prev year |   2.90 %y/y |   2.90 %chg prev year |  12.44 %y/y |  12.44 %chg prev year |   3.40 %y/y |   3.40 %chg prev year |   1.24 %y/y |   1.24 %chg prev year |   4.14 %y/y |   4.14 %chg prev year |   2.79 %y/y |   2.79 %chg prev year |   7.99 %y/y |   7.99 %chg prev year |  -4.38 %y/y |  -4.38 %chg prev year
2005         191.21       205.40       191.60       229.51       204.18       165.68       187.84       184.50       212.74       254.64  |   6.96 %y/y |   6.96 %chg prev year |  20.76 %y/y |  20.76 %chg prev year |   3.24 %y/y |   3.24 %chg prev year |  18.40 %y/y |  18.40 %chg prev year |   7.01 %y/y |   7.01 %chg prev year |   3.54 %y/y |   3.54 %chg prev year |   3.85 %y/y |   3.85 %chg prev year |   4.11 %y/y |   4.11 %chg prev year |  10.92 %y/y |  10.92 %chg prev year |   3.94 %y/y |   3.94 %chg prev year
2004         178.76       170.09       185.59       193.85       190.80       160.02       180.87       177.21       191.79       244.99  |   4.57 %y/y |   4.57 %chg prev year |  23.09 %y/y |  23.09 %chg prev year |   5.25 %y/y |   5.25 %chg prev year |  10.66 %y/y |  10.66 %chg prev year |   6.54 %y/y |   6.54 %chg prev year |   3.33 %y/y |   3.33 %chg prev year |   4.21 %y/y |   4.21 %chg prev year |   4.88 %y/y |   4.88 %chg prev year |   5.98 %y/y |   5.98 %chg prev year |   9.02 %y/y |   9.02 %chg prev year
2003         170.94       138.18       176.34       175.18       179.08       154.86       173.57       168.97       180.96       224.72  |   2.89 %y/y |   2.89 %chg prev year |  21.46 %y/y |  21.46 %chg prev year |   3.52 %y/y |   3.52 %chg prev year |   6.10 %y/y |   6.10 %chg prev year |   7.36 %y/y |   7.36 %chg prev year |   3.59 %y/y |   3.59 %chg prev year |   3.91 %y/y |   3.91 %chg prev year |   4.37 %y/y |   4.37 %chg prev year |   5.61 %y/y |   5.61 %chg prev year |  10.36 %y/y |  10.36 %chg prev year
2002         166.14       113.77       170.35       165.11       166.80       149.50       167.04       161.90       171.35       203.63  |   4.54 %y/y |   4.54 %chg prev year |  11.98 %y/y |  11.98 %chg prev year |   3.92 %y/y |   3.92 %chg prev year |   3.74 %y/y |   3.74 %chg prev year |   7.13 %y/y |   7.13 %chg prev year |   1.50 %y/y |   1.50 %chg prev year |   3.14 %y/y |   3.14 %chg prev year |   3.80 %y/y |   3.80 %chg prev year |   4.09 %y/y |   4.09 %chg prev year |  13.94 %y/y |  13.94 %chg prev year
2001         158.93       101.60       163.92       159.15       155.70       147.29       161.96       155.97       164.62       178.72  |   4.91 %y/y |   4.91 %chg prev year |   9.68 %y/y |   9.68 %chg prev year |   3.89 %y/y |   3.89 %chg prev year |   2.93 %y/y |   2.93 %chg prev year |   6.78 %y/y |   6.78 %chg prev year |   3.46 %y/y |   3.46 %chg prev year |   5.22 %y/y |   5.22 %chg prev year |   3.57 %y/y |   3.57 %chg prev year |   4.93 %y/y |   4.93 %chg prev year |  13.35 %y/y |  13.35 %chg prev year
2000         151.49       92.63       157.78       154.62       145.82       142.37       153.92       150.60       156.89       157.67  |   6.26 %y/y |   6.26 %chg prev year |   8.11 %y/y |   8.11 %chg prev year |   3.50 %y/y |   3.50 %chg prev year |   3.14 %y/y |   3.14 %chg prev year |   6.48 %y/y |   6.48 %chg prev year |   3.07 %y/y |   3.07 %chg prev year |   4.54 %y/y |   4.54 %chg prev year |   3.85 %y/y |   3.85 %chg prev year |   3.14 %y/y |   3.14 %chg prev year |  14.94 %y/y |  14.94 %chg prev year
1999         142.57       85.68       152.45       149.91       136.95       138.13       147.24       145.01       152.12       137.17  |   7.21 %y/y |   7.21 %chg prev year |   3.32 %y/y |   3.32 %chg prev year |   4.00 %y/y |   4.00 %chg prev year |   3.35 %y/y |   3.35 %chg prev year |   5.41 %y/y |   5.41 %chg prev year |   2.88 %y/y |   2.88 %chg prev year |   3.35 %y/y |   3.35 %chg prev year |   4.84 %y/y |   4.84 %chg prev year |   2.78 %y/y |   2.78 %chg prev year |  12.51 %y/y |  12.51 %chg prev year
1998         132.98       82.93       146.58       145.05       129.92       134.26       142.47       138.32       148.01       121.92  |   6.45 %y/y |   6.45 %chg prev year |   1.06 %y/y |   1.06 %chg prev year |   6.21 %y/y |   6.21 %chg prev year |   2.49 %y/y |   2.49 %chg prev year |   4.09 %y/y |   4.09 %chg prev year |   4.11 %y/y |   4.11 %chg prev year |   6.66 %y/y |   6.66 %chg prev year |   4.92 %y/y |   4.92 %chg prev year |   5.48 %y/y |   5.48 %chg prev year |   9.91 %y/y |   9.91 %chg prev year
1997         124.92       82.06       138.01       141.53       124.82       128.96       133.57       131.84       140.32       110.93  |   4.97 %y/y |   4.97 %chg prev year |  -8.24 %y/y |  -8.24 %chg prev year |   3.44 %y/y |   3.44 %chg prev year |   1.86 %y/y |   1.86 %chg prev year |   1.90 %y/y |   1.90 %chg prev year |   2.40 %y/y |   2.40 %chg prev year |   5.26 %y/y |   5.26 %chg prev year |   3.16 %y/y |   3.16 %chg prev year |   3.57 %y/y |   3.57 %chg prev year |   5.74 %y/y |   5.74 %chg prev year
1996         119.00       89.43       133.42       138.94       122.49       125.94       126.90       127.80       135.48       104.91  |   3.68 %y/y |   3.68 %chg prev year |  -5.77 %y/y |  -5.77 %chg prev year |   3.64 %y/y |   3.64 %chg prev year |   1.92 %y/y |   1.92 %chg prev year |   2.82 %y/y |   2.82 %chg prev year |   4.34 %y/y |   4.34 %chg prev year |   3.04 %y/y |   3.04 %chg prev year |   3.66 %y/y |   3.66 %chg prev year |   4.47 %y/y |   4.47 %chg prev year |   4.67 %y/y |   4.67 %chg prev year
1995         114.78       94.91       128.73       136.32       119.13       120.70       123.16       123.29       129.68       100.23  |   4.48 %y/y |   4.48 %chg prev year |  -3.21 %y/y |  -3.21 %chg prev year |   4.85 %y/y |   4.85 %chg prev year |   2.66 %y/y |   2.66 %chg prev year |   2.99 %y/y |   2.99 %chg prev year |   4.31 %y/y |   4.31 %chg prev year |   5.81 %y/y |   5.81 %chg prev year |   4.75 %y/y |   4.75 %chg prev year |   6.49 %y/y |   6.49 %chg prev year |   1.84 %y/y |   1.84 %chg prev year
1994         109.86       98.06       122.77       132.79       115.67       115.71       116.40       117.70       121.78       98.42  |   3.91 %y/y |   3.91 %chg prev year |  -2.09 %y/y |  -2.09 %chg prev year |   4.14 %y/y |   4.14 %chg prev year |   6.76 %y/y |   6.76 %chg prev year |   4.46 %y/y |   4.46 %chg prev year |   4.12 %y/y |   4.12 %chg prev year |   5.53 %y/y |   5.53 %chg prev year |   5.66 %y/y |   5.66 %chg prev year |   3.11 %y/y |   3.11 %chg prev year |   1.82 %y/y |   1.82 %chg prev year
1993         105.73       100.15       117.89       124.38       110.73       111.13       110.30       111.39       118.11       96.66  |   2.75 %y/y |   2.75 %chg prev year |  -2.06 %y/y |  -2.06 %chg prev year |   8.57 %y/y |   8.57 %chg prev year |   9.17 %y/y |   9.17 %chg prev year |   3.80 %y/y |   3.80 %chg prev year |   5.30 %y/y |   5.30 %chg prev year |   5.87 %y/y |   5.87 %chg prev year |   4.44 %y/y |   4.44 %chg prev year |   7.05 %y/y |   7.05 %chg prev year |  -0.15 %y/y |  -0.15 %chg prev year
1992         102.90       102.26       108.58       113.93       106.68       105.54       104.18       106.65       110.33       96.81  |   2.14 %y/y |   2.14 %chg prev year |   4.05 %y/y |   4.05 %chg prev year |   5.64 %y/y |   5.64 %chg prev year |   8.36 %y/y |   8.36 %chg prev year |   4.26 %y/y |   4.26 %chg prev year |   4.44 %y/y |   4.44 %chg prev year |   3.58 %y/y |   3.58 %chg prev year |   5.15 %y/y |   5.15 %chg prev year |   5.95 %y/y |   5.95 %chg prev year |  -0.80 %y/y |  -0.80 %chg prev year
1991         100.74       98.28       102.78       105.14       102.32       101.05       100.58       101.43       104.13       97.59  |     %y/y |     %chg prev year |     %y/y |     %chg prev year |     %y/y |     %chg prev year |     %y/y |     %chg prev year |     %y/y |     %chg prev year |     %y/y |     %chg prev year |     %y/y |     %chg prev year |     %y/y |     %chg prev year |     %y/y |     %chg prev year |     %y/y |     %chg prev year